Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kognition

No description
by

Marie Hallbäck

on 28 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kognition

Behandling
Schema
Stereotyp (kognitivt innehåll)
Fördom (kognitivt + emotionellt innehåll)
Scheman & Stereotyper
System
Vad minns du????
Varseblivning

Den process som omfattar vår uppfattning av de fysiska och sociala omgivningarna med utgångspunkt i våra sinnesintryck

Perception
Aktiv
Nutidsinriktad
Antar att människors problem bottnar i hur de tolkar händelser & situationer och hur de uppfattar sig själva
Ta fram & förändra scheman & negativa tankemönster
Pröva/träna nya förhållningssätt & beteenden
Kognitiv beteendeterapi KBT
Begrepp
Prototyp
Språk är symboler för begrepp
Begrepp
Verbalt
Bildtänkande
Motoriskt tänkande
Att använda och bearbeta information

Tänkande, språk  & problemlösning
Struktur
Att lagra information
och plocka fram senare
Minne
 

Vad ser du????
unik
handlingsfri
meningssökande & meningsskapande
symbolanvändare
styrs huvudsakligen av medvetna avsikter och motiv

Människan är i första hand vad hon gör av sina erfarenheter

Människan är...
Intresserar sig för hur vi tar emot och bearbetar information

Kognition
Administrativ beslutsteori


Bunden rationalitet – begränsad kognitiv kapacitet
Framing - probleminramning
Satisfiering – vi väljer ”första bästa”, ”good enough”


Detta är hur vi faktiskt brukar göra. Vi är alltså inte rationella när vi tar beslut

Klassisk beslutsteori

Premisser
Tillgång till all information
Nyttomaximering

Steg
Lista alternativ
Utred konsekvenser
Rangordna
Välj det optimala

Beskriver hur man borde göra
Beslut
Tolkning
Sinnen
Urval
Stimuli
Perceptionsprocessen
Hur jag tänker om andra

Hur jag tänker om framtiden

Hur jag tänker om mig själv

Aaron T. Beck -Kognitiv triad
Kognitiv terapi går ut på att ändra den kognitiva triaden i positiv riktning

Figur-grund

Närhet

Likhet

Slutenhet

Kontext - sammanhang

Müller-Lyer illusion & Linjärt perspektiv

Den 3 juli 1988 var det amerikanska krigsfartyget USS Vincennes inbegripet i ett sjöslag i Persiska viken med ett antal snabbgående iranska kanonbåtar. Mitt i stridens hetta upptäcker Vincennes avancerade radarsystem ett flygplan som lyfter från ett flygfält i Iran och flyger i riktning mot det amerikanska krigsfartyget. Planet identifieras av amerikanerna som ett iranskt stridsflygplan, ett F-14, som bär på missiler för anfall mot mål på marken.

Radaroperatörerna på fartyget rapporterar att planet dyker mot Vincennes. Planet är nu knappt 2 mil från fartyget och en varning sänds över radion utan respons och kaptenen på fartyget ger order om eld. Två av Vincennes missiler avfyras och ögonblicket efter exploderar flygplanet och utplånas helt.

Jublet över fullträffen blev kortvarigt. Snart står den hemska sanningen klar för alla: Flygplanet var ett civilt iranskt passagerarplan med 290 passagerare. Samtliga dödades. Videoinspelningar av den elektroniska information som besättningen använt för att identifiera planet visade klart och tydligt att det inte var ett F-14 och de visade också klart och tydligt att planet hade stigit bort från Vincennes och inte dykt mot fartyget.

(utdrag ur Psykologins grunder, L Karlsson)
Ett verkligt exempel...
Centrala Stockholm en natt i december 1994. Tre personer närmar sig restaurang Sturecompagniet. Plötsligt höjer en av dem ett automatvapen och avfyrar det urskillningslöst mot restaurangens entré. Fyra människor dör och över 20 skadas.

De så kallade Stureplansmorden är ett faktum. Efter morden följde en intensiv jakt på två personer, Jara och Zethreaus. För att upplysa allmänheten, och i bästa fall få dess hjälp, spred polisen bilder på de två misstänkta. Dessa fotografier var tagna långt innan mordnatten.

Trots detta hamnade de på löpsedlar som spreds över hela landet. På dessa bilder hade Jara skägg, medan Zethraeus var renrakad.

I samband med att fotografierna florerade i dags- och kvällspress genomfördes intervjuer med ögonvittnen från Stureplan. Flera av dem sa ”Det var den skäggige som sköt!.

När de två misstänkta så småningom greps var Jara renrakad, medan Zethraeus bar skägg. Eftersom båda förnekade brott kom polisen att stå inför en mycket problematisk situation. Vem av de två var egentligen ”den skäggige”?

(utdrag ur Vittnespsykologi, P A Granhag)
Vittnesuppgifter stämmer de?
http://www.michaelbach.de/ot/index.html

Roliga synvillor
Attribution
hur vi antar orsaker till andras beteenden
Kodning
Semantiskt
Visuellt
Olfaktoriskt
Taktilt
Fonologiskt
Lagring
Associativt nätverk
Kognitiva scheman
Återkallande
Ju fler koder desto lättare att återkalla
Interferens
Glömska
Sinnesregister
1/10-1/2 sek
Korttidsminne
30 sek repetition
7±+- 2 enheter
Långtidsminne
Semantiskt
Episodiskt
Procedur

Vilka följder kan det få i en behandlingssituation om man inte är medveten om hur perception och minne fungerar?
Vad bör man tänka på?
Till seminariet
Full transcript