Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эко усны барилга ба Сэлбэ гол

No description
by

Sanchir Bayambatseren

on 28 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эко усны барилга ба Сэлбэ гол

Зорилго
Сэлбэ гол,
загварчлалын арга,
Байгалийн мэт голдиролтой сувгууд,
ус халиагуур

Сэлбэ голын загас
ЭКО УСНЫ БАРИЛГА БА СЭЛБЭ ГОЛ
ШУТИС
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ
ГИДРАВЛИК, УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖЫН БАГ

Бид энэхүү судалгааны ажилд Сэлбэ голын нэг хэсгийг (100 айлын гүүнээс Сансарын гүүр хүртэл) сонгон авч тэр хэсэгт тулгамдаж буй асуудал болох загасны нүүдлийг шийдвэрлэх төлөвлөлтийн ажлыг загварчлалын аргаар судалж гүйцэтгэлээ. Байгалийн мэт голдиролтой сувгууд, ус халиагуур хийхээр төлөвлөлөө.

Сахалт эрээлж
(Barbatula toni)

Нүцгэн жараа
(Phoxinus phoxinus)

Загварчлал ба шийдэл


Загас болон усны амьтдын амьдрах,
ч лтэй нYYдэллэх орчинд саад хийхгYйн тулд дараах зурагт харуулсан усны барилга байгууламжуудыг барьдаг.

Голын гольдиролд
баригдах налуу холболт (Bottom ramp and slope)
Загасан цувц,
Загас өнгөрүүлэх суваг
(Fish ladder and Bypass channel)
Загас нэвтрэх налуу байгууламж (Fish ramp)
Хэмжилтийн ажил
Төлөвлөгөөнд авч үзсэн
налуу байгууламж
2014.03.02
Загас дамжин өнгөрөх суваг
(Fish Bypass)
Ус халиагуурыг тойруулан загас өнгөрүүлэх суваг хийнэ. Загас дамжин өнгөрөх суваг (Fish Bypass)-ын усны гүн нь 30-40 см, хэвгий нь 0.05-0.003, ёроолын өргөн 40-60см, хурд нь 0.6-0.8 м/сек байх ёстой. Төлөвлөлтийн дагуу судалгаа тооцооны ажлыг загварчлалын аргаар дараах зурагт харууллаа.

Тохижилт хийгдээгүй хэсэгт бидний төлөвлөсөн загас өнгөрөөх суваг бүхий ус халиагуурын ерөнхий план

Загварчлал
Загварчлалыг 2 янзаар үйлдэв.
Сэлбэ голыг тохижуулах ажлын хүрээнд хийгдсэн байгаа
ус халиагуурыг оруулаад одоо байгаа байдлаар нь голын
хэсгийг загварчилж, байгаа байдалд дүн шинжилгээ хийх

Төлөвлөлтийн дагуу загварчлалд нэмж 2 ус халиагуур
хийж, одоо байгаа ус халиагуурын хажуугаар
загас өнгөрүүлэх налуу байгууламж хийн
загварчлалыг хөгжүүлэн дүн шинжилгээ хийх


1. Одоо байгаа байдалд дүн шинжилгээ хийх
Сэлбэ голын урсацыг 0.1-0.5м3/с –ийн хооронд байхаар загварчлалд оруулав
Голын дагуух усны түвшний муруй (0.5м3/с урсацтай үед)

Голын уртын дагуух урсгалын хурд

2.Загас өнгөрүүлэх налуу байгууламж болон шинээр 2 загас өнгөрүүлэх байгууламж бүхий ус халиагууртай загварчлал, дүн шинжилгээ хийх
Энэхүү хэсэгт барзгаршилтын коеффициентыг 0.05-аар өгсөн. Бусад хэсэгт барзгаршилтын коэффициентийг өмнө өгсөн байдлаар үлдээсэн.


Төлөвлөлтийн дагуу одоо байгаа “Голден вилл” хотхоны гүүрний
доогуур авсан 2 ус халиагуурын мэдээллийг дараах байдлаар оруулав.


Ингээд загварчлалыг хийж гүйцэтгэн зохих эерэг үр дүнд хүрсэн ба төлөвлөлтийг судалгаагаар баталгаажуулав.


Ус халиагуур №2 - ийн загас өнгөрүүлэх сувгийн
урсгалын дундаж хурдны хуваарилалт

Одоо байгаа судалгааны талбайн харагдах байдал, усны түвшин

Загас дамжин өнгөрөх сувгийн төлөвлөлт


Удирдагч: Б.Аюурзана
Илтгэгч: Б.Санчир
Б.Одгэрэл
Ц.Мөнхжаргал

Голын урсац
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

Загас өнгөрөх
налуу байгууламж

Загасан цувц ба
Загас өнгөрүүлэх суваг

Голын гольдиролд баригдах налуу холболт

Голденвилл хотхоны гүүрний дээд талын ус халиагуур

Мөн

гүүрнээс
гадна
одоо

байгаа

ус

халиагуурын
мэдээллийг

хэмжилтийн

мэдээллээр

оруулав
.

Гүүрний ерөнхий хэлбэр

Дүгнэлт
Одоо хийгдсэн ус халиагуур дээр загас өнгөрүүлэх налуу байгууламжыг хийх нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, бүтээн байгуулалтын ажил хийхэд хугацаа бага шаардах төдийгүй хамгийн оновчтой шийдэл юм.
Мөн сэлбэ голын экосистем нөхөн сэргэж тухайн орчинд амьдрах таатай орчин бүрдэнэ.
Хэрэв Сэлбэ голын 32км хурдны зам баригдвал энэхүү ажлыг дахин төлөвлөх шаардлагатай ба ямар ч тохиолдолд Сэлбэ голын тохижилтын ажил хийгдэнэ.

1988 он
2013 он

Ашигласан материал
“HEC-RAS 4.1.0 ” User’s manual January 2010
“Fish Bypass”-ын гарын авлага
“Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл” №12/ 145 ШУТИС
http://hecrasmodel.blogspot.com
“INLAND FISHERIES” FAO Technical guidelines for responsible fisheries
“Гидротехникийг барилга” З.Мижиддорж
“HEC-RAS” Applications Guide January 2010
“HEC-RAS” Hydraulic Reference Manual January 2010

Сэлбэ голын одоогийн байдал
Одоо байгаа судалгааны талбайн харагдах байдал, усны түвшин
Full transcript