Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FILOSOFIA

No description
by

Mikael Dahlgren

on 22 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FILOSOFIA

FILO
SOFIA

Filia = rakkaus
Sofia = viisaus

Kuuluisa itävaltalainen filosofi Ludwig Wittgenstein kirjoitti:
Vaikka kaikkiin mahdollisiin tieteen (objektiivisiin) kysymyksiin olisikin vastattu, elämän ongelmiamme ei olisi vielä edes sivuttu.

EDMODO: 2up45e
Filosofia on elämän ihmettelyä
Muilla kursseilla saatte selviä vastauksia selviin ongelmiin
Kuntopolun pituus kartalla on 17,5 cm. Mikä on polun pituus maastossa, kun kartan mittakaava on 1 : 20 000? Anna vastaus 100 metrin tarkkuudella.
Mikä on atomin rakenne?
Mitä lauseenrakenteen sääntöjä englannin kielessä on?
Miten lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät?
Tällä kurssilla meillä on laajoja kysymyksiä, joihin ei saada vastauksia.
Miten ilmasto vaikutta Suomen elinkeinoon?
TYÖELÄMÄSSÄ (varsinkin asiantuntijatehtävissä) OLETETAAN, ETTÄ PYSTYT VASTAAMAAN TÄMÄNKALTAISIIN KYSYMYKSIIN
Mikä on elämän tarkoitus?
Onko vapaata tahtoa olemassa?
Mikä on eettisesti hyvää?
Mitä on oikea tieto maailmasta?
Onko Jumalaa olemassa?
IHMISEN ELÄMÄN MIELEKKYYS RAKENTUU NÄIDEN KYSYMYSTEN (ei välttämättä vastausten) VARAAN.
OBJEKTIIVISET TOTUUDET
SUBJEKTIIVISET TOTUUDET
Vastus on joko oikea tai väärä
Onko mansikkakakku hyvää?
Juha vastaa, että ei ole (ja hän on rehellinen).
Maija vastaa, että on (ja jän on rehellinen.
MOLEMMAT OVAT OIKEASSA! Subjektiivinen tarkoittaa yksilön omasta kokemusmaailmasta riippuvaa näkökulmaa.
Jujan ja Maijan makunystyrät toimivat eri tavalla ja aivojen makuaistimusta käsittelevät alueet aktivoituvat eri tavalla ja tuottavat eri aistimuksen samasta lähteestä. Juhalle mansikkakakku on PAHAA ja toiselle HYVÄÄ
Kukaan ei pysty todistamaan näihin kysymyksiin annettuja vastauksia OBJEKTIIVISESTI tosiksi. Vaikka kysymykseen "onko Jumala olemassa" on objektiivisetsi tosi vastaus (Jumaluutta joko on tai ei ole) niin KUKAAN IHMINEN EI VOI VARMAKSI TÄTÄ OBJEKTIIVISESTI TIETÄÄ
Tiede (yrittää) tuottaa näihin kysymyksiin vastauksia.
Elämä on subjektiivista
SINUN TULEE LÖYTÄÄ ELÄMÄLLESI SUUNTA!!
Tehtävä edmodossa
Tälle miehelle elämän tarkoitus oli aluksi
Varmaan korostanut objektiivisia/tieteellisiä totuuksia (diplomi-insinööri)
Varallisuuden kartuttaminen (pakko saada hieno auto). Tätä voi perustella evoluutiolla ja sanoa ihmisten pyrkivän resursseja/varallisuutt haalimalla turvaamaan oma elämä.
MUTTA
Objektiivisesti ei voida sanoa, että evoluution tuottamat impulssit olisivat moraalisesti tai elämän mielekkyyden kannalta hyödyllisiä
EVOLUUTION KANNALTA AVIORIKOS TAI JOPA RAISKAUS VOI OLLA HYVÄ, KOSKA SITEN LEVITÄN OMAA GENEETTISTÄ PERIMÄÄNI YMPÄRISTÖÖN
Mies tipahti katolta ja alkoi filosofoimaan (MITÄ ELÄMÄSSÄ OLISI HYVÄ TEHDÄ?)
" Siitä lähti käyntiin kehityskulku, jota ei voinut pysäyttää. En pitänyt siitä, miten olin siihen asti elänyt enkä niistä asioista, joiden kanssa olin ollut tekemisissä." "Moni on saanut verenperintönä sellaisen kuvitelman, että kun on talo, kesämökki ja vene, niin kaikki on hyvin. Suuri osa aikuisista hamuaa sellaisia asioita, joita uskoo muiden arvostavan."
"Jokaisen tulisi selvittää, miten oma maailmankuva rakentuu. Sen jälkeen pitää vain noudattaa sitä. Elää omaa elämäänsä eikä olla elämässä vain naapurina."
IHMINEN ON EVOLUTIIVINEN MÖYKKY, JOKA MIETTII ASIOIDEN TARKOITUSTA (tämä on objektiivinen fakta). Teemu tajusi tämän ja antoi omat SUBJEKTIIVISET vastauksensa elämälle ja niille kysymyksille joille ei voida antaa objektiivista totuutta.
FILOSOFIA OPETTAA OLEMAAN KRIITTINEN VALLITSEVIA TOTUUKSIA KOHTAAN JA ROHKAISEE IHMISTÄ LOOGISESTI MIETTIMÄÄN IHMISELÄMÄN OLEELLISIMPIA KYSYMYKSIÄ
August Landmasser eli natsisaksassa ja rakastui juutalaiseen, josta tuli hänen vaimonsa. Vaimo ja lapset lopulta tapettiin keskitysleirillä ja August itse vangittiin, koska hän ei hyväksynyt vallitsevaa yhteiskunaa ja natsien tarjoamaa selitystä elämälle.
PS. Olivatko natsit tiedemiehinä huonoja? Osasivatko he soveltaa fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, maanteidettä... tehokkaasti?
Antiikin kreikan maailmankuva
Kreikkalaiset Jumalat takaavat yheiskunnan toiminnan (Zeus hallitsee ukkosta, Artemis hallitsee metsästystä ja lisääntymistä, Ares hallitsee sotaa, Demeter viljan kasvua....)
Jumalat ovat ihmisten kaltaisia hierarkisesti järjestäytynietä. ZEUS on pääjumala
Ihmisten tehtävänä on matkia Jumalia (ihmisten hierarkia --> eli hallitseva ihmisluokka ovat parempia kuin orjat) ja pitää Jumalat tyytyväisinä, jotta yhteiskunta (sota, viljankasvu, ukkonen, lisääntyminen...) toimii kunnolla
YHTEISKUNTA OLI RIIPPUVAINEN JUMALTEN HIERARKIAN MATKIMISESTA JA JUMALILLE UHRAAMISESTA. Kreikkalaisista varsinkin ylimistö piti tärkeänä huolehtia Jumalten kunnioittamisesta ja rituaalien/uhrien suorittamisesta jumalille
Kritisoivat (kuten filosofin kuuluu) myyttisiä käsityksiä ja sanoivat luonnon/maailman olevan ei-jumalallinen.
Eli luonnonfiloofit kritisoivat aikansa (objektiivista) vallitsevaa totuutta, mutta loogisesti ja painavilla argumenteilla (ei vain länkyttämällä)
RAKASTA
VIISAUTTA
Myyteistä siirrytään filosofiaan
"Näyttää siltä, että Olymppos vuoren jumalten seuraaminen ei ole ainoa tapa saada toimivaa yhteiksuntaa. ONKOHAN MAAILMASSA/YHTEISKUNNASSA JÄRJESTYSTÄ, JOKA EI YLIPÄÄNSÄ OLE JUMALALLISTA"
Filosofit pyrkivät selvittämään maailman EI-JUMALALLISTA säännönmukaisuutta ja järjestystä
Kohtaamiset muiden kulttuurien kanssa 700 eaa opetti, että maailmassa oli monia toimivia yhteiskuntia (vaikka niissä ei palvottu kreikkalaisia jumalia)
Hylkäsivät oman kulttuurinsa "objektiivisen" totuuden, jonka kaikki "tiesivät" todeksi.
SELITTIVÄT MAAILMAA ILMAN USKONNOLLISIA MYYTTEJÄ
SELITTIVÄT MAAILMAA ILMAN USKONNOLLISIA MYYTTEJÄ
Oletti maailman olevan selitettävissä ilman uskonnon myyttejä
Vesi näytti olevan ikuinen liikkuja, jota jokainen eliömuoto tarvitsee --> VEDEN OLEMUS ON ELÄMÄN JA MAAILMAN JÄRJESTYKSEN YDIN JA ALKUPERÄ
Maailma koostuu tulesta, vedestä, ilmasta ja maasta. Näiden neljän elementin tutkimisen avulla voidaan selvittää maailman mysteerit (ei jumalten avulla)
A
tomos
tomos = jakaa
atomos = jakamoton
Demokratos oletti maailman koostuva pienistä jakamattomista partikkeleista, joita hän kutsui nimellä ATOMI (ja tämä ajattelijalta 2000 vuotta sitten)
Leikki mieluummin lasten kanssa kadulla kuin osallistui yläluokan miesten kokouksiin, koska halveksi massojen taipumusta muodostaa yhdessä tyhmiä mielipiteitä (esim. myyttiset selitykset maailmasta)
Maailman takana on yksi objektiivinen totuus, jota tyhmät ihmiset (joita suurin osa ihmisistä on) eivät vain tajua ja luovat omia tyhmiä ideoitaan
Aistitiedoilla ei voi saada pysyvää perustavaa tietoa, koska kaikki havainnot perustuvat muuttuvaan maailmaan.
Mikään mihin ihminen perustaa arvonsa, EI TULE PYSYMÄÄN!
Kaikki aistitiedon asiat
(ruoka, raha/asiat, joita rahalla saa, minun oma kehoni, lapseni...)
ovat lopulta turhaa.
Phytogoras uskoi maailman takana olevan PYSYVÄ totuus: NUMEROT
Matematiikka on todiste maailman järjestyksestä (numerot ovat oikeita jumalia eivätkä Olymppoksen ihmismäiset jumalat)
Vaikka meillä ei ole moniin kysymyksiin objektiivisen varmaa vastausta, niin SUBJEKTIIVISESTI EI SAA SANOA TYHMIÄ ASIOITA (ellei halua olla tyhmä). Filosofiassa pyritään rationaalisesti ja loogisesti hakemaan vastuksia ja haastamaan vallitsevia "objektiivisia" totuuksia.
Kirjan KPL. 14
Meta
fyysinen pohdinta
Fysinen = materiaalinen olemassaolo
Meta = ylpuolella
Metafysiikka on olemassaolon pohdintaa. ONKO MAAILMASSA FYYSISTEN ASIOIDEN LISÄKSI MITÄÄN MUUTA?
Mitä Demokritos sanoisi?
Mitä Phytogoras sanoisi?

"Maailma koostuu lopulta vain atomeista. Atomien massa ja energia/liike selittää kaiken"
Maailma koostuu lopulta vain jakamattomista pienistä materiaalisista partikkeleista. Jos haluat hallita/ymmärtää maailmaa, niin älä jauha myyteistä, vaan pyri hallitsemaan atomit
Edward Frenkel Berkleyn yliopiston matematiikan professori vastaa kysymykseen onko matematiikka ihmisen luomaa vain onko matematiikka oikeasti olemassa omassa todellisuudessaan
Phytogoras ja suurin osa kunnon matemaatikoista uskoo, että matemaattiset todellisuudet ovat oikeasti olemaas MATERIAN ULKOPUOLELLA
Materialismi: on olemassa vain materiaa (fyysikko/luonnontieteilijä on helposti tätä mieltä)
Idealismi: on olemassa muutaki kuin materia (matemaatikot, uskonnot... ovat tätä mieltä)
METAFYYSINEN IDEALISMI
Onko platonin käsitys muodosta/ideasta materialistinen?
Platon ajattelee, että on olemassa ideoiden todellisuus, jossa on esim. idea ystävyydestä, pöydästä, rakkaudesta,
täydellisestä ympyrästä, matemaattisista totuuksista,
kissasta....
Jokainen kissa, ympyrä, rakkaus, pöytä... jonka voit havaita... kaikki ovat vain kopioita ideamaailmassa olevasta todellisesti oikeasti olemassa olevasta ideasta/muodosta!
PARIPORINA: Miten luolavertaus liittyy ideoiden maailman ja meidän havaintomaailman väliseen suhteeseen?
Ihmiset, jotka eivät usko/tajua ideamaailman todellisuutta, ja väittävät kaiken olevan vain materiaalista ovat täällä. HE KATSOVAT VARJOJA, JA LUULEVAT NIIDEN OLEVAN TOTUUS MAAILMASTA!
Oikeasti kaikki aisteilla havaittavat asiat ovat heijastuksia tai kaikuja OIKEASTI OLEMASSA OLEVISTA IDEOIDEN MAAILMAN MUODOISTA, joita ihmiset eivät voi koskaan aistein havaita
Opiskelun avulla ihminen voi ymmärtää ja tavoittaa ideoiden metafyysistä (fyysisen maailman yläpuolella) olevaa todellisuutta, jossa on OIKEASTI OLEMASSA kauneuden idea, matemaattisten totuuksien ideat...
Ihminen ei koskaan elämänsä aikana näe ideoita muuten kuin
järjen kehittämisen kautta
esim.
matemaattisen ymmärryksen "tajuan ympyrän määritelmän ja phytogoraan lauseen"
oikedenmuksiuuden "olen yhteiskuntatieteellisesti ja filosofisesti käsitellyt oikeudenmukaisuutta monista eri näkökulmista"
Opiskelijat pyrkivä ymmärtämään OIKEITA ideoita
PHYTOGORAS tarkastelee täydellisiä matemaattisia totuuksia
Yhteiskuntafilosofi ymmärtää ja järjessään ymmärtää täydellisen yhteiskunnan ideaa.
PLATONIN MUKAAN ON OIKEASTI OLEMASSA (havaintomaailman materiaalisten olomuotojen ulkopuolella) MATERIAALISTA IRRALLINEN TODELLISUUS, JOSSA ON OLEMASSA TÄYDELLISET IDEAT.
Meidän havaintomaailmamme -eli aisteilla havaittava materiaalinen maailma- on vain heistastus näistä täydellisistä ideoista!
Demokritos on materialisti
Platon yhdistää siis Phytogoraan ajattelua (on olemassa muuttumaton maailma, eli IDEOIDEN maailma) ja Herakleitoksen ajattelua (aistimaailmamme -jossa jatkuvasti elämme- on jatkuvasti muutoksessa ja vain kopio ideoiden maailmasta)
Sokrates on tyypillinen antiikin filosofityyppi (jonka historiallisuudesta ei ole varmaa tietoa)
EI KUMARRA MYYTTEJÄ
ÄRSYTTÄÄ AIKANSA AUKTORITEETTEJA
OSOITTAA KYSYMYKSILLÄ KUINKA TYHMIÄ YLEISET "TOTUUDET" OVAT JA SEN, ETTÄ YLEINSÄ IHMINEN EI TIEDÄ MITÄÄN
SOKRATES: Miten yhteiskunta toimii
KREIKAN YLIMISTÖ: Noudatamme Olympos vuoren jumalten ohjeita
SOKRATES: Miten Egypti voi menestyä, jos he eivät noudata Olympposvuoren Jumalia?
KREIKAN YLIMISTÖ: ???????? turpa kiinni. Lopeta toi lääsäminen ja hyväksy meidän totuus tai kuole
SOKRATES: Oikea/objektiivinen totuus on kuolemisen arvoista. En ehkä itse tiedä totuutta, mutta
tiedän, että teidän vasaukset on tyhmiä
TUOMITTIIN KUOLEMAAN, KOSKA VILLITSI NUORISOA
OLISI VOIMUT VÄLTTÄÄ KUOLEMANTUOMION, JOS OLISI SOPEUTUNUT VALLITSEVAAN TOTUUTEEN, MUTTA TUNSI TOTUUDEN OLEVAN SUUREMPI VELVOLLISUUS
OIKEA TIETO ON HARVINAINEN HYVE, JONKA PUOLESTA HÄN OLI VALMIS KUOLEMAAN
Vauraus ja orjuus antoi yläluokan jäsenille aikaa pohtia ja ajatella elämää! MUTTA ÄLÄ SORRU AJATUKSEEN... Filosofia on seurausta siitä, että ihmisillä on liikaa vapaa-aikaa ja ihmiset rupeavat miettimään turhia.
KAIKKI TIETEELLINEN JA RATIONAALINEN KEHITYS SYNTYY SIITÄ, ETTÄ (fiksuilla) IHMISILLÄ ON AIKAA (ei tarvitse olla 24/7 kokoajan käytännön työssä) POHTIA ELÄMÄÄ JA TUTKIA LUONTOA.
Platon, Newton, Michelangelo, Einstein... (ja nykyään lähes kaikilla länsimaalaisilla) oli elintaso, joka mahdollisti ajan anatamisen rationaaliselle pohdinnalle
KATSO METAFYYSINEN IDEALISMI
RYYSYINEN, RÄHJÄINEN, LIHAVA... ÖYKKÄRI, joka oli pirun viisas ja pystyi osoittamaan muiden ihmisten tietämättömyyden ja tyhmyyden. KATSO DIALOGO (kysymysten esittäminen...)
PLATON ON HISTORIALLINEN HENKILÖ.
Hänestä on niin paljon mainintoja ja hänen teoksensa ovat säilyneet.
SOKRATES, JOKA OLI ENNEN PLATONIA EI OLE HISTORIALLINEN
Hänestä tiedetään vain Platonin kautta ja on hyvin mahdollista, että Platon kirjoituksissaan vain loi kuvan tyypillisestä antiikin filosofista, joka rakastaa totuutta ja järkeä yli kaiken muun tässä maailmassa
Pohdi Platonin metafyysisen idealismin (ja luolavertauksen avulla) miksi Platon loisi historiaan hahmon nimeltä Sokrates, joka rakastaa totuutta ja viisautta jopa yli oman elämänsä.
Ihmiset, jotka eivät usko/tajua ideamaailman todellisuutta, ja väittävät kaiken olevan vain materiaalista ovat täällä. HE KATSOVAT VARJOJA, JA LUULEVAT NIIDEN OLEVAN TOTUUS MAAILMASTA!
Oikeasti kaikki aisteilla havaittavat asiat ovat heijastuksia tai kaikuja OIKEASTI OLEMASSA OLEVISTA IDEOIDEN MAAILMAN MUODOISTA, joita ihmiset eivät voi koskaan aistein havaita
Opiskelun avulla ihminen voi ymmärtää ja tavoittaa ideoiden metafyysistä (fyysisen maailman yläpuolella) olevaa todellisuutta, jossa on OIKEASTI OLEMASSA kauneuden idea, matemaattisten totuuksien ideat...
Ihminen ei koskaan elämänsä aikana näe ideoita muuten kuin
järjen kehittämisen kautta
esim.
matemaattisen ymmärryksen "tajuan ympyrän määritelmän ja phytogoraan lauseen"
oikedenmuksiuuden "olen yhteiskuntatieteellisesti ja filosofisesti käsitellyt oikeudenmukaisuutta monista eri näkökulmista"
Opiskelijat pyrkivä ymmärtämään OIKEITA ideoita
PHYTOGORAS tarkastelee täydellisiä matemaattisia totuuksia
Yhteiskuntafilosofi ymmärtää ja järjessään ymmärtää täydellisen yhteiskunnan ideaa.
PLATONIN MUKAAN AISTIMAAILMA JA SEN ILOT, RIKKAUDET, HYVYYDET, KAUNEUDET... OVAT TOISSIJAISIA JA KALPENEVAT JÄRJELLÄ TAVOITETTAVAN IDEAMAAILMAN RINNALLA!!
Aristoteles on Platonin älykäs oppilas, joka tajuaa (ja rationaalisesti osaa) kyseenalaistaa oman opettajansa
Aristoteleelleen mukaan asioille on neljä syytä
formaalinen

teleologinen

materiaalinen

Kausaalinen
lämpö, ravinteet... saavat seimenestä puun
H20, amonohapoista koostuvat proteiinit, lämpö...
siemen pyrkii saamaan juuret, yhteyttämään, kasvamaan --> tulemaan puuksi (siemenellä on päämäärä = TULLA PUUKSI)
Simenessä on muoto=forma, jota se pyrkii tavoittamaan. Tuo siemenessä oleva muoto on PUU.
Muoto (eli forma) on potentia (mahdolisuus) joka haluaa aktualisoitua (eli toteutua).
(mikä päämäärä siemenellä on?)
(minkä muodon siemen pyrkii toteuttamaan?)
(mitkä materiaalit saavat siemenen kasvamaan?)
(mikä on syy sille, että simenestä tulee puu?)
Platonin mukaan ihmisestä tekee ihmisen se, että IDEAMAAILMASSA ON OIKEASTI OLEMASSA TÄYDELLISEN IHMISEN IDEA


On olemassa asioita
On olemassa asioita, jotka eivät vaihda paikkaa ilman, että niitä liikuttaa
On olemassa asioita, jotka liikkuvat
Kivet
On olemassa juurettomia
On olemassa juurellisia
kulta
Kasvit
Selkärankaiset
Selkärangattomat
Paljon lisää välikategorioita
Paljon lisää välikategorioita
Kahdella jalalla kulkevat
Käytännöllistä ja teoreettista järkeä käyttävät
Apinat
IHMINEN
Paljon lisää välikategorioita
Paljon lisää välikategorioita
ryhmässä elävät (sosiaaliseet)
yksin elävät
MITEN KASVISTA SITTEN TULEE TÄMÄ (olemassaoleva, itsessään liikumaton, juurellinen, vihreälehtinen...) OLIO
Kasvin hyveitä ovat ne asiat, jotka toteuttavat sen potentian, eli siemensessä olevan forman/muodon!
Liika vesi (materiaalinen syy) on paha, koska kasvi mätänee ja juuret kuolee (eli kasvi ei aktualisoi/toteuta muotoaan. Liian vähän vettä on paha, koska kasvi kuivuu. SIIS TARVTAAN KOHTUUTTA.
Hae edmodosta teksti: HYVÄ IHMINEN
POHDI mitä formaalisia, kausaalisia, materiaalisia ja teleologisia syitä liittyy siihen, että tämä hyvä elämä toteutuu?
Miten käytännöllinen järki liittyy HYVÄN ELÄMÄN saavuttamiseen?
Ihmisen formaalinen syy:
ihmisen lajiominaisuus (selkärankainen, kahdella jalalla kulkeva, sosiaalinen ja järjen ohjaama toimija) joka on potentiana/mahdollisuutena jokaisessa
Teleologinen:
Ihminen pyrkii forman aktualisoitumiseen, koska ONNELLISUUS on hyvänä ihmisenä olemista
Materiaalinen
Ihminen kuolee ilman ravintoa (vesi ja ruoka). Hyvä ravinto, koti (lämpö ja suoja)
Kausaalinen
Koulutus, hyvä kasvatus, hyvä ravinto --> ovat syitä sille, että forma (lajiominaisuus voi toteutua)
Esim. Da Vincin IHMINEN voisi olla osoitus
järkevän ihmisen
kyvystä tavoittaa jotain ihmisen fyysisestä
ideasta
: täydelliset geomotriset mittasuhteet (jotka eivät toteudu missään yksittäisessä havaittavassa ihmisessä, mutta ovat olemassa ideamaailmassa)
Aristoteles ei mieti Paltonin idemaalimaa, vaan katsoo aistein havaittavaa maailmaa ja tekee siitä päätelmiä
Esimerkiksi ihmisen ideaa ei ole. Voimme havaita, että on olemassa liikkuva, selkärankainen, sosiaalinen JA JÄRKEÄ KÄYTTÄVÄ LAJI.
Platon osoittaa ideoiden maailmaa ja sanoo ideoiden olevan todellisia
HÖLMÖ!
Mitään ideoiden maailmaa ei ole olemassa. On olemassa aisteilla havaittavia olentoja, joita voimme luokitella niiden ominaisuuksien mukaan kategorioihin/erilaisiin luokkiin.
Mikä tekee ihmisestä HYVÄ ihmisen tai siemenestä HYVÄ siemenen?
Hyvä ihminen on sellainen yksilö, jossa toteutuu ihmisen olemus (olemassa oleva, liikkuva, selkärankainen, sosiaalinen, JÄRKEÄ KÄYTTÄVÄ...)
Hyvä siemen on olemassa oleva, liikkutamto (ei karkaa), juuret luova, kasvttaa korren, muuttuu kasviksi...
OMAN MUODON/FORMAN TOTEUTTAMINEN ON EETIIKAN POHJA (ihmisen muodon toteuttamiseen kuuluu opiskelu, sosiaalisuus, rohkeus... monien asioiden tasapaino)
Aristoteles ja Palton olivat kiinnostuneita metafysiikasta (millä tavalla ihmisyys on olemassa?)
Platonin vastaus oli ideamaailma
Aristoteleen vastaus oli luonnon tarkastelu ja havainnoista tehty johtopäätös olioiden MUODOSTA/FORMASTA
Aristoteleen "virhe"! MUOTO/FORMA ohjaa olioita, jotka pyrkivät toteuttamaan oman muotonsa (kunhan vain kausaaliset asiat ovat kunnossa)... mutta tästä seuraa teleologinen selitys, joka lähtee liikkeelle oliolle valmiiksi määrätystä päämäärästä, jota emme pysty todistamaan.
Mikä tekee sinusta ihmisen Aristoteleen mukaan?

Aristoteleen mukaan jokaisella asialla tässä maailmassa on päämäärä. Päämäärää kutsutaan teleologiaksi (esim. sana teleskooppi/kaukoputki tulee kreikan sanasta teleologia. Eli kaukoputkella katsotaan jotakin päämäärää kohti.) Jokaisen olion tarkoitus on saavuttaa teleologia (eli päämäärä).

Mikä sitten on ihmisen teleologia/päämäärä? Ihmisen päämäärä on tulla hyväksi ihmiseksi. Mitä sitten on hyvä ihmisyys? Tähän vastaaminen vaatii Aristoteleen ihmiskäsityksen ymmärtämistä. Aristoteles oli ensimmäinen “tiedemies”, joka tarkasteli luontoa ja teki huomioita siitä, minkälaisia ilmiöitä ja asioita maailmassa esiintyy. Aristoteles luokitteli maailman suurinpiirtein näin:
Kun Aristoteles on luokitellut havaittavan maailman hän ryhtyy tekemään LOGIIKKAA = loogisia johtopäätöksiä maailmasta
Kaikki selkärankaiset, kahdella jalalla kulkevat, teoreettista järkeä käyttävät... oliot ovat ihmisiä
1 PREMISSI (väite)
2 PREMISSI (väite)
Pekka on selkärankainen, kahdella jalalla kulkeva, teorettista järkeä käyttävä... olio
JOHTOPÄÄTÖS PREMISSIEN POHJALTA
Pekka on ihminen
Tätä kutsutaan DEDUKTIIVISEKSI LOOGISEKSI PÄÄTELYKSI
Oikeista premisseistä johdetaan oikeita johtopäätöksiä
P1 (premissi1) Lukion opettajalla on yliopistotutkinto
P2 Mikael on lukio-opettaja
Johtopätös: Mikaelilla on yliopistotutkinto
PREMISSIT VOIVAT OLLA VÄÄRIÄ (ja tuottaa tällöin epätosia ajatuksia) MUTTA SE EI TARKOITA, ETTÄ LAUSE OLISI EPÄLOOGINEN
P1 Kalat osaavat haukkua
P2 Mikael on kala
Johtopäätös: Mikael osaa haukkua
Tämä on loogisesti pätevä lause! Mutta Aristoteles sanoisi, että premissit eivät vastaa havaittavaa todellisuutta (luokittelua maailmasta)
Logiikka itse ei voi pettää (vaikka premissit pettäisivät)!!
P1 Jokaisella Xllä on ominaisuus Y
P2 M kuuluu Xsään
Johtopäätös M omista ominaisuuden Y
Jokaisella opettajalla X on ominaisuus Y ylopistotutkinto
Mikael kuuluu opettajien joukkoon
Mikaelilla on yliopistotutkinto
Logiikkaa noudatetaan
Jokainen maalari X omaa ominaisuuden Y talon maalaus
Pekalla on ominaisuus Y
Tästä ei voida tehdä päätelmää, että Pekka on maalari, koska muutkin kuin maalarit osaavat maalata taloa
Johtopäätös Pekka on maalari
P2 Pekka osaa maalata taloa
P1 Maalarit osaavat maalata taloja
Logiikkaa ei noudateta
P1 Maissa, joissa saa ostaa automaattikonetuliaseita, tapahtuu enemmän ampumavälikohtauksia
P2 Jenkkilässä saa osta automaattikonetuliaseita
Johtopäätös: Jenkkilässä tapahtuu ampumavälikohtauksia
P1 Jenkkilässä on löysät aselait
P2 Jenkkilässä tapahtuu paljon ampumavälikohtauksia
Johtopäätös Ampumavälikohtaukset johtuu aselaeista
Kumpi on loogisesti pätevä?
Loogista
Deduktiivinen logiikka:
premisseistä johdetaan loogisesti uusia johtopäätöksiä
Induktiivinen päättely
Yksittäishavainnoista tehdään yleisiä johtopäätöksiä
Jokainen strutsi, jonka olen nänyt, on ollut mustavalkoinen. NÄISTÄ YKSITTÄISTAPAUKSISTA JOHDAN PERIAATTEEN --> STRUTSIT OVAT MUSTAVALKOISIA
KAIKKI STRUTSIT OVAT MUSTAVALKOISIA
NÄEN STRUTSIN
NÄEN MUSTAVALKOISEN OLION
Kumpi seuraavista on deduktiivinen ja induktiivine päätelmä?
Tehtävä edmodossa
Nojaa hyvin määriteltyihin käsitteisiin
Onko Jumala olemassa?
Ontologinen argumentti
Kosmologinen argumentti
Teleologinen argumentti
Pascalin vaaka argumentti
Mitä vahvuuksia ja heikkouksia littyy näihin argumentteihin?
Uskoiko Albert Einstein Jumalaan? Jos uskoi, niin minkälaiseen?
Mikä on Jumala?
Hae edmodosta teksti "Mitä Jumala Ilkka Pyysiäisen mielestä on?"
Vastaa tekstin perusteella:
Jos ihmiseltä otettaisiin kyky käsitellä maailmaa kielen avulla pois, niin uskoisiko kukaan ihminen Jumalaan? MIKSI?

KOGNITIIVINEN KÄSITYS JUMALASTA
Ihmiselle on evoluutiossa kehittynyt kieli, jonka avulla ihminen pystyy käsitteellistämään maailmaa
Kielen avulla ihminen luo mielikuvituksen = käsitteiden hevonen ja sarvi avulla luodaan kuva yksisarvisesta (vaikka sellaisia ei ole olemassa)
Ihminen luo käsitteen TARKOITUS, AHDISTUS, IHMINEN... Isoja käsitteitä, jotka ihminen liittää yhteen
Monien isojen käsitteiden yhteenliittymä on käsite JUMALA
ILMAN KIELTÄ EI OLE MITÄÄN IHMISEN KÄSITYSTÄ MISTÄÄN EIKÄ SITEN JUMALAAKAAN!
Jos Jumala on olemassa. Jumala on jotain aivan muuta.
Esim. Einsteinin Jumala oli universumi, jossa on tarkoituksen mukaista järjestystä/kauneutta, joka luo ihmisen ja antaa elämän.
Einsteinin Jumala on DEISTINEN Jumala
Kognitiivisesti katsottuna on luontevaa, että ihmisen mieli tuottaa Jumalan, joka on ihmisen hahmon kaltainen.
Jumala kuvataan usein ihmisen hahmossa
Ihminen elää oman ruumiinsa vankina (eli koemme maailman aina omassa ruumiissamme)
Etsi tietoa. Mitä tarkoitetaan Antropomorfismilla?
Jumalalla on ihmisen kädet, jalat, parta...
Ihmiselle IHMISEN ruumis on tärkeä ja ihmisellä on taipumus nähdä maailma ihmisen kaltaisena
P1 Voimme kuvitella täydellisen olion.
P2 Olemassaoleva olio on täydellisempi kuin ei-olemassaoleva Johtopäätös: TÄYDELLINEN OLIO ON OLEMASSA
Jos hyväksyt seuraavat premissit A) olemassaolo on olion ominaisuus B) emme voi kuvitella sellaista, mitä ei ole, niin ontologinen argumentti on looginen, mutta varsinkin B premissi on kyseenalainen
Aristoteleen näkökylmä LIIKKUMATTOMASTA LIIKUTTAJASTA
P1 Jokaisella materiaalisella asialla on syy (esim. kasvit eivät kasva ilman auringon tuottamaa lämpöä ja aurinkoa ei ole ilman luonnonlakeja)
P2 Maailma on joko ajallisesti äärettömien ja
LOPUTTOMIEN ja äärettömien tapahtumien sarja
(alkuräjähdystä/BIG BANG ennen on ollut loputtomien syy-seuraus-suhteiden sarja) tai Ensimmäisen syyn pitää olla aineeton, ajaton, toimija... joka laittaa maailman tapahtumat alulle (eli on liikkumaton liikuttaja = Jumala)
Maailma (varsinkin ihmisen näkökulmasta) on kulkemassa kohti jotain päämäärää (esim. evoluution oli tarkoitus kehittää ihminen/homo sapiens). Jokainen olio/organismi näyttää pyrkivän jotain päämäärää kohti (eläimet pyrkii lisääntymään, aminohapot mudostamaan DNAta, kvarkit muodostamaan proteoneita)
Jonkun on pitänyt asettaa päämäärä, koska elämä ei voi olla vain merkityksetöntä/päämäärätöntä sattumaa
Mitä häviät jos uskot Jumalaan?
Jos Jumala on ja uskot, niin pääset taivaaseen
Jos Jumalaa ei ole ja uskot, niin ei usko ole kenenkään elämää pilannut (moni muu asia -kuten rituaalimurhat- on haitallinen ihmiselle, mutta usko itsessään ei)
Jos et usko Jumalaan ja Jumala on --> joudut helvettiin
Jos et usko Jumalaan ja Jumalaa ei ole --> onko ateismi tehnyt elämästäsi parempaa?
Pascalin vaaka ei todista Jumalan olemassaoloa
, vaan pyrkii vain sanomaan, että uskominen on turvallinen vaihotehto
P3 Regressio ja äärettömien tapahtumien sarja on mahdoton hyväksyä, koska silloin ei olisi olemassa alkua tai syytä, joka on outo ajatus
Johtopäätös: ON OLEMASSA LIIKKUMATON LIIKUTTAJA
Aristoteles on tämän(kin) argumentin isä JOKAISELLA OLIOLLA ON PÄÄMÄÄRÄ/muoto, jonka se pyrkii toteuttamaan
Jos emme hyväksy premissiä kolme, niin argumentti kaatuu (eli täytyykö maailmalla olla ensimmäistä vaikuttavaa tekijää?)
Tämän voimme havaita induktiivisesti tarkastelemalla maailmaa
Toisaalta, entäs jos kaikki on vain merkityksetöntä sattumaa (se, että suurinosa asioista näyttää toimivan päämäärän/merkityksen mukaan ei tarkoita, että on olemassa jokin päämäärä/merkitys)
MÄÄRITTELE KÄSITE JUMALA
Todistuksia Jumaluuden (ei esim. vain kristinuskon Jumalan) olemassaolosta
Tehtävä edmodossa
Dogmaattinen suhtautuminen
Relativistinen suhtautuminen
Jos Jumala on olemassa. Jumala on jotain aivan muuta.
Jumaluuden määritteleminen kaikkitietäväksi, kaikkivoivaksi ja hyväksi toimiaksi, joka on isä-poika-pyhähenki ei varmasti tavoita totuutta Jumalasta
Jumala ei voi olla kaikkitietävä, kaikkivoipa ja hyvä
Skeptikko
Kriittinen realisti
Moni arkikielessä "ateistiksi" itsensä luokitteleva ihminen on ilmoittanut uskovansa joko kumpaankin seuraavista tai vain toiseen
a) liikkumattomaan liikkujaan (eli jonkinlaiseen Jumalaan) joka ei käsitteellisesti ole lähelläkään isää-poikaa-pyhää henkeä.
b) siihen, että universumissa on taho, joka antaa universumille päämäärän
Kirjan kappale
Valitset premissin (jonkin väitteen maailmasta) ja sitoudut uskomaan siihen koska vain USKOT
Jumala on olemassa ja uskon siihen, koska esim. Raamattu todistaa Jumalasta!
Lopullista tietoa on mahdoton saada --> epäilen kaikkia väitteitä
Minkä tahansa väitteen uskominen ilman perusteluja tekee ihmisestä dogmaatikon
Agnostikko (jumalan olemassaoloa ei voi tietää) --> en ota kantaa
Ihmisoikeuksia ei voi todistaa --> agnostikko suhteessa ihmisoikeuksiin
SUBJEKTIIVISET TOTUUDET
Onko mansikkakakku hyvää?
Juha vastaa, että ei ole (ja hän on rehellinen).
Maija vastaa, että on (ja jän on rehellinen.
MOLEMMAT OVAT OIKEASSA! Subjektiivinen tarkoittaa yksilön omasta kokemusmaailmasta riippuvaa näkökulmaa.
Jujan ja Maijan makunystyrät toimivat eri tavalla ja aivojen makuaistimusta käsittelevät alueet aktivoituvat eri tavalla ja tuottavat eri aistimuksen samasta lähteestä. Juhalle mansikkakakku on PAHAA ja toiselle HYVÄÄ
OBJEKTIIVISET TOTUUDET
Vastus on joko oikea tai väärä
Relativisti kieltää objektiiviset totuudet ja sanoo, että kaikki tieto on subjektiivista
Eli voimme TÄYSIN varmasti sanoa, että
Mansikka on hyvää
Maapallo kiertää aurinkoa
Mikään ei liiku valoa nopeammin
Kolmiossa on kolme kulmaa
Jumala on olemassa sinulle, jos uskot siihen. Jumalaa ei ole olemassa sinulle, jos et usko siihen. Jumalan olemassaolo riippuu näkökulmasta.
Uskoo, että on olemassa oikeasti saavutettavaa OBJEKTIIVISTA tietoa, mutta sen saavuttaminen on vaikeaa.
Jumalan olemassaoloon on olemassa oikea vastaus (jumaluutta joko on tai ei), mutta siihen on äärimmäisen vaikeaa saada kunnon vastausta, mutta olen valmis käsittelemään HYVIÄ ARGUMENTTEJA
Edmodosta yhdistelytehtävät
Kemia
___
Yhteiskuntaoppi
___
biologia
___
äidinkieli
___
maantiede
___
vieraat kielet
___
historia
___
filosofia
filosofia
(Varsinkin logiikka)
___
___
terveystieto
Terveystieto
(kun tutkii ihmisen biologiaa)
___
fysiikka
maantiede/biologia (kun puhuvat ihmiskulttuurista osana ihmisen tarkastelua: miten Suomen kulttuuri ja biodiversiteetti vaikuttavat toisiinsa)
___
elämänkatsomustieto
___
matematiikka
___
uskonto
Psykologia (kun tutkii ihmisen psyykettä ja sosiaalisuutta)
Psykologia
(varsinkin neuropsykologia, joka tutkii ihmisen aivoja, geenejä, evoluutiota)
A)
voimme tarkastella turkin materiaalista ja kemiallista koostumnusta ja tämän reagointia eri lämpötiloijen kanssa --> tässä tarvitaan fysiikkaa ja kemiaa.
Fysiikka kertoo tutkii sähkömagneettista säteilyä
Kemia turkin kemiallista koostumusta
Biologia käy läpi eliön selviämistä evolutiivisesti ympäristössään (miten turkin värin vaihtuminen vaikuttaa
Äidinkielessä tehdään runoja luonnosta
Historiassa ja uskonnossa tarkastellaan sitä, miten esim. muinaissuomalaiset ovat käyttäneet jänistä (ja sen ominaisuuksia) osana omaa mytologiaa
Esimerkkinä suhtautuminen TIETOON Jumalan olemassaolosta
B)
Biologisesti voidaan tutkia korkkenknkien käytön vaikutusta ihmisen kehon nilkan rakenteeseen ja toimintaan (lääketiedettä/fysioterapiaa)
Fysiikka tutkii painetta, joka mudostuu pienelle pinta-alalle (korkokengän koron päähän)
Psykologia selittää miksi ihmisellä on tarve koristella itseään
Historia tarkastelee pukeutumistyylien kehitystä
TIEDE SUHTAUTUU TIETOON KRIITTISESTI, MUTTA REALISTISESTI
TIETOA VOIDAAN SAAVUTTAA (
ei olla skeptikkoja
)
Tiedon tulee olla universaalia/kaikkialla pätevää. E=mc2 pätee kaikkialla eikä vain Kangasalla.
Eli relativismia ei hyväksytä
Mikään auktoriteetti ei takaa tietoa. Tutkimukset ja logiikka takaavat oikean tiedon.
Eli dogmeja ei hyväksytä
Käytännössä tiede on ihanne, johon pyritään, mutta sitä on vaikea saavuttaa
Onko historijantutkijan oma mielipide kommunismista vaikuttamassa hänen tutkimukseensa Neuvostoliitosta --> relativismin vaara!
Ovatko E=mc2 tai imisarvo (joka estää tekmstä vaikka ihmiskokeita lääktieteessä) käytännössä ihmisille dogmeja, jotka tiede hyväksyy? Saako tiedemies kyseenalaistaa ihmisarvon?
EPISTEMOLOGIAssa käsitellään sitä, mitä tieto on ja mitä voimme tietää?
TIEDON KLASSINEN MÄÄRITELMA: tieto on oikeutettu tosi uskomus
oikeutettu = tiedolle on hyvät perusteet
tosi = asia, johon uskot vallitsee
uskomus = sinä uskot tietämääsi asiaan

Pekka koodaa tietokoneelle informaation, että Oslo on Norjan pääkäupunki. Kun tietokoneelta kysytään Norjan pääkaupunkia, niin tietokone vastaa Oslo. Onko tietokoneella tieto Norjan pääkaupungista?
Onko Mikolla tieto
Hän on asunut Tampereella koko ikänsä ja hän sanoo, että Tampereella on enemmän kuin 100 ihmistä. Onko tämä kanta oikeutettu, tosi ja uskomus?
Hän laskee laskun ja sanoo, että X on 2
Mikko sanoo auringon nousevan joka aamu
Pekka opiskelee koodariksi ja hän sanoo tietokoneen toimivan algoritmien avulla
Pekka saa lapsen ja hän opettaa kolmevuotiaan toistamaan seuraavan lauseen. Oslo on Norjan pääkaupunki. Onko lapsella tieto Norjan pääkaupungista
On selvää, että jos tietokone ei usko tietoon (eli sillä ei ole henkilökohtaista suhtautumista informaation sisältöön/propositioon/väitteeseen) se ei voi tietää. Tietokone vain säilyttää informaatiota SE EI TIEDÄ!
Aurinko ei nouse, vaan maapallo pyörii. Käsitys auringon nousemisesta ei ole tosi --> Tämä ei ole tietoa!
Lapsella ei ole perusteena muu kuin isän sana. Onko tämä riittävä peruste, jotta uskomus olisi oikeutettu?
(huom. kolmevuotiaalle tulee luonnostaan kausi, jossa lapsi esittää paljon MIKSI-kysymykystä: miksi Oslo on pääkaupunki)
MITEN TIETOA SAADAAN?
Käsiäänestys
a) Onko yksisarvisia olemassa?
b) Onko kissoja olemassa?
Miksi oppilaat uskovat kissojen olemassaoloon eikä yksisarvisten?
KOSKA KISSOISTA ON AISTIHAVAINTOJA
- olet nähnyt kissan näköaistillasi
- olet kuullut kissan maukuvan kuuloaistillasi
- olet tuntenut kissan tuntoaistillasi silittäessäsi sitä
- olet haistantu kissan(pissan)
...
YKISARVISISTA EI OLE AISTIHAVAINTOA!!
Empiristien mukaan tieto on aina riippuvainen aistihavainnosta. (esim. Jumalasta tulisi olla havaintoja, jotta voisimme sanoa Jumalan olevan olemassa)
TIETO ON AINA SEURAUSTA HAVAINNOISTA =
A POSTERIORI
TIETO
Voiko ihmisen aisteihin ja kokemukseen luottaa?
Rationalistien mukaan aistein saatavaan tietoon ei voi luottaa, koska havainnot ovat aina puuttellisia (tästä esimerkkinä illuusiot).
TIETO VOIDAAN SAAVUTTAA ILMAN AISTIHAVAINTOA
A PRIORI TIETO
= TIETO SAAVUTETAAN ENNEN AISTIHAVAINTOA
Esimerkiksi jos järkeilet käsitettä ympyrä (Ympyrä on niiden pisteiden ura, jotka ovat yhtä etäällä annetusta pisteestä eli ympyrän keskipisteestä) niin pitääkö sinun nähdä ympyrä, jotta voit tietää mitä ympyrä on?
Perustele miksi voimme pitää Aristotelestä empirstinä ja Patonia rationalistina.
Aristoteles määrittelee ihmisen tekemällä aistihavaintoja maailmasta ja luokittelemalla maailman näkemiensä havaintojen perusteella.
Platon määrittelee ihmisen nojamalla metafyysiseen idealismiin (ei aistihavaintoihin) ideamaailmasta. JÄRJELLÄ tavoitetaan ihmisen idea. Aistimaailman yksittäiset havainnot ihmisistä ovat vain huonoja/epätäydellisiä heijasteita ideamaailmasta
Kumpi A) rationalisti B) empiristi nojaa miluummiin
induktiiviseen tai deduktiiviseen päättelyyn?
Empiristi nojaa induktiiviseen päättelyyn. Tieto (strutsista) saadaan vasta kun AISTEIN tarkastelemme yksittäisiä sturseja
Rationalisti nojaa deduktiiviseen päättelyyn. Tieto (stutsista) nojaa premissiin/määritelmään/väitteeseen strutsista. Premissistä teemme loogisia johtopäätöksiä
EMPIRISTISTÄ INDUKTIIVISTA TIETOA
RATIONALISTISTA DEDUKTIIVISTA TIETOA
Platon suosii tätä sanomalla, että strutsin idean saavuttaminen (esim. strutsin ideaan kuuluu mustavalkoinen väritys) on lähtökohta sille, että tajuat strutsin.
Aristoteles suosii tätä sanomalla, että vasta havainnot strutsista tuovat tiedon siitä mitä strutsi on
Kumpi A) rationalisti vai B) empiristi saavuttaa maailmasta VARMEMPAA tietoa seuraavissa tapauksissa
EMPIRISTIN ONGELMA
Jos tieto on ihmisen kokemukseen ja aistitietoon luottamusta, niin eikö silloin ole oikea tieto (oikeutettu tosi uskomus), että vihreä pallo oikeasti on olemassa!
Kemoterapialla voidaan parantaa syöpä

Pallo on pyöreä

Ihmisiä on olemassa
INDUKTIIVISESTI ja EMPIIRISESTI voidaan tutkia solujen mitoosia ja kemiallisesti valmistaa aineita, jotka estävät DNA:n jakautumista --> näin kemiallisesti (keoterapia) estetään solujen jakaantuminen.
Empiirisesti on (lähes) mahdotonta havaita täydellistä palloa, mutta järjellä voit tavoittaa pallon "idean" --> FORMAALI ajattelu (esim. matematiikka) ei palaudu empiriaan vaan pelkään rationaaliseen pohdintaan.
ÄÄRIMMÄISET NÄKÖKULMAT EMPIRISMISTÄ JA RATIONALISMISTA
DAVID HUME
RENE DESCARTES
EMPIRISTI
RATIONALISTI
Ihmisen aistit jatkuvsti pettävät ihmisen.
ASTIEN AVULLA EI VOI SAADA TIETOA (oikeutettuja, tosia, uskomuksia) MAAILMASTA
Oletko joskus nähnyt unta, joka on tuntunut todelliselta? Herätessäsi olet huomannut, että kyseessä olikin uni, vaikka unessa pidit näkemääsi, kuulemaasi, kokemaasi... EMPIIRISTÄ TIETOA TOTENA.
MISTÄ SINÄ VOIT TIETÄÄ, ETTÄ TÄMÄ HETKI EI OLE VAIN UNTA tai DEMONIN LUOMA ILLUUSIO
Havaintoon ei voi luottaa!!!!
MISTÄ VOIT TIETÄÄ, ETTET OLE VAIN AKTIVOITUVAT AIVOT TEIDEMIEHEN LABORATORIOSSA. MISTÄ VOIT TIETÄÄ ONKO KEHOSI OIKEASTI OLEMASSA?
RATIONALISTISESTI PÄÄTTELEMÄLLÄ VOIT OLLA VARMA YHDESTÄ ASIASTA!
Jos ajattelet, niin olet (cogito ergo sum)
Et voi olla varma ettet ole aivot vadissa, mutta jos ajatus tulee, niin joku sinun on oltava (esim. aivot vadissa).
Sinulla ei ole haviantoa aivoistasi, mutta rationaalisesti
VOIT OLLA VARMA OLEMASSAOLOSTA
METODINEN EPÄILY: Descartes päättää epäillä kaikkea, jotta hän löytäisi varman totuuden
Uskoiko Hume Jumalaan? Miksi?
Miten Hume suhtautuu induktiivseen päättelyyn?
Onko Humen mielestä autoja olemassa?
Onko Humen suhtautuminen tietoon skeptististä?
EI USKO! Jumalasta ei ole aistihavaintoa
EI OLE AUTOUTTA! On vain aisteilla havaittavia yksittäisä ominaisuuksia (tuntoaisti kertoo kovasta ja tärisevästä, näköaisti kertoo renkaista ja konepellistä, kuuloaisti kertoo pärinästä... VAIN NÄMÄ AISTIHVAINNOT OVAT OLEMA
Jos autoja on olemassa ilman näitä havaintoja, niin silloin liusutaan kohti Platonin ideaoppia, joka on EMPIRISTISTÄ idioottimainen teoria.
Eli ei ole autoja! On vain yksittäisiä aistihavaintoja.
KYLLÄ! Kun ihmiset tekevät päätelmiä aistihavaintojen ohjalta. Aistihavainto kertoo miten asiat ovat, mutta aistihavainnoista tehtävät päätelmät ovat AINA alttiita virheille
Induktiivinen päättely ei ole pätevää! Koska aimmat yksittäiset tapaukset eivät oikeuta sanomaan mitään tulevasta, KOSKA TULEVASTA EI OLE HAVAINTOA!
Vaikka Hume oli skeptinen induktiivisen päättelyn suhteen hän oli suuri EMPIIRISEN TIETEEN KANNATTAJA (ja rationalistien vastustaja)
Humen mielestä kaikki puhe esim. Jumalan olemassaolosta oli paskaa, jos Jumalsta ei saada suoraa havaintoa
POHDI Jos ainoa varma tiedon lähde maailmasta on havainto, niin voitko sinä tietää (oikeutettu, tosi, uskomus) syy-seuraussuhteen olemassaolosta.
Et voi! Jos esimerkiksi pallo lentää ikkunan läpi ja rikkoo ikkunan, niin sinä et näe syy-seuraussuhdetta, vaan yksittäisiä aistihavaintoja pallosta, liikkeestä, lasista, sirpaleista... MIKÄÄN NÄISTÄ HAVAINNON KOHTEISTA EI OLE SYY-SEURAUSSUHDE. Et voi nähdä syy-seuraussuhdetta --> kausaliteettia ei ole olemassa!
IMANUEL KANT YHDISTÄÄ RATIONALISMIN JA EMPIRISMIN
KANT NELIKENTTÄ
A PRIORI
POSTERIORI
SYNTEETTINEN
ANALYYTTINEN
Synteettinen tieto on uuden tiedon luomista
Yhdistellään vanhaa tietoa ja luodaan uutta.
Analyyttinen tieto säilyttää vanhan tiedon ja tekee siitä (esim. deduktiiviseti) tosia väitteitä. Analyyttinen päättely ei lisää tietoa.
Ennen kokemusta
Kokemuksen jälkeen
Posteriori synteettinen tieto
Kaikki väitteet/propositiot, joita esitetään määritellään sen mukaan miten väitteet vastaavat AISTEILLA HAVAITTAVAA toellisuutta
Kokemuksen jälkeen (posteriori) saatavat havainnot yhdistetään (synteesi) ja määritellään oliko väite tosi vai ei
VÄITE
2. Kemoterapia parantaa syövän
1. Käy katsomassa katolla sataako sinne vettä, niin tiedät onko väite totta!
2. Tee kokeita ja testaa eri kemiallisten aineiden vaikutusta solujen jakautumiseen, niin tiedät mitkä kemialliset aineet voivat parantaa syöpää
MOLEMMISSA TAPAUKSISSA KOKEMUKSESTA SAATAVAA AISTITIETOA PITÄÄ YHDISTELLÄ
1.
HAVAITSE AISTEILLASI LUKION KATTO!
HAVAITSE AISTEILLASI SADE!
TEE SYNTEESI (yhdistä tieto katosta ja sateesta) JA TOTEA: LUKION KATOLLE SATAA VETTÄ
Ilman kokemusta (aposteriori) tai synteesiä et voi tietää väitteen "lukion katolle sataa vettä" totuutta.
On nimittäin täysin mahdollista aisteilla havaita kaksi asiaa 1) auringonpaiste ja 2) lukion katto.
Havaintosi voi aivan hyvin tehdä synteesin: on poutakeli (aurinko paistaa lukion katolle ilman sadetta)
KOKEMUS (aposteriori) ja kokemuksesta tehtävä SYNTEESI määrittävät TIEDON maailmasta!
2.
Sinulla on aistihavainto (mikroskoopin avulla) solusta ja mitoosista
Sinulla on aistihavainto typpisinappikaausta BUSULFAATTI
ALTISTA SOLU BUSULFAATILLE JA KATSO MITÄ TAPAHTUU (eli APOSTERIORI tietoa kokemuksen jälkeen)
SINÄ YHDISTÄT HAVAINNOTOJA = TEET SYNTEESEJÄ
1) busulfaatin havaitseminen
2) solun mitoosin havaitseminen
3) busulfaatin kaataminen solun päälle
4) solun jakautuminen estyy
POSTERIORI SYNTEETTINEN TIETO = Kemoterapia estää (syöpä)soluja jakautumasta
A PRIORI ANALYYTTINEN TIETO
Tämä on tietoa, johon ei tarvita kokemusta!
Koska tieto on A PRIOTRI = ennen kokemusta
Tieto on analyyttistä = järkeilyyn (ei aistihavaintoihin) perustuvaa
ESIM.
Täytyykö sinun nähdä, tuntea/koskettaa, maistaa, kuulla
Poikamies, jotta tiedät että hän ei ole naimisissa?
Kolmio, jotta tiedät siinä olevan kolme kulmaa?
Pallo, jotta tiedät jokaisen pisteen kehällä olevan yhtä kaukana ?keskipisteestä?
1+1=2?
Kalju, jotta tidät hänen olevan ihminen, jolla ei ole päälaella hiuksia?
FORMAALI ANALYYTTINEN TIETO EI PALJASTA UUSIA ASIOITA MAAILMASTA, VAAN "PELKÄSTÄÄN" NÄYTTÄÄ TIEDON OLEVAN KÄSITTEIDEN SISÄLTÖÖN JA LOGIIKAN SEURAAMISEEN PERUSTUVAA!
TÄMÄN TIETO ON PARASTA JA VARMAA TIETOA
DESCARTES
HUME
Tämä on parasta tietoa maailmasta!
A priori analyyttinen tieto on itsestään selvää järkeilyä, joka on turhaa, koska siitä ei ole hyötyä
Synteettinen aposteriori tieto ei ole (varmaa) tietoa!
esim. tiede jatkuvasti muuttuu ja "tarkentuu" mutta vanhat aistihavaintoihin pohjaavat "tiedot" osoittautuu lopulta vääriksi (esim. usko kemoterapian vaikutukseen tullaan vielä mitätöimään)
Kant
ÄLKÄÄ RIIDELKÖ
Ihmiselle on kuitenkin myös olemassa A PRORI SYNTEETTISTÄ TIETOA, joka kertoo, että molemmat (ratinalistit ja empiristit) ovat väärässä
Kant sanoo ihmisellä olevan mielen kategoriat, jotka ovat olemassa ENNEN KOKEMUSTA.
Näitä kategorioita ovat
kvantiteetti (määrä)
aika
avaruus/tila
kausaliteetti
kvaliteetti (laatu)
Esimerkkinä värit
Maailmassa itsessään ei ole värejä!
Maailmassa ei ole punaista, sinistä, keltaista ja vihreää viivaa, joita sinä nyt katsot
On olemassa vain FOTONEITA, jokta värähtelevät eri taajuuksilla ja sinun verkkokalvosi tappisolut reagoivat eri taajuuksilla värähteleviin fotoneihin. Eri tappisolujen aktivaatio lähettää hermopimpulssien sarjoja aivojesti takaraivolohkolle, jossa syntyy aistimus väreistä.
VÄRIT OVAT VAIN AIVOJESI TULKINTA
tappisolujen aktivaatiosta. Värit ovat aivojen luoma illuusio ja oikeasti on olemassa vain värähteleviä fotoneita EI VÄREJÄ.
AVARUUDELLISTA TILAA EI MYÖSKÄÄN OLE OLEMASSA IHMISEN MIELEN ULKOPUOLELLA
Kolmion kulmien kumma on aina 180 astetta
Tämä on A PRIORISTA tietoa. Sinun ei tarvitse mitata JOKAISTA maailman kolmiota tietääksesi jokaisen maailman kolmion kulmien summan olevan 180 astetta.
TIEDÄT KOLMION KULMIEN SUMMAN ENNEN KOKEMUSTA
Silti kolmion kulmien summan tietäminen ei ole analyyttistä. Matemaatikot (jotka ovat tajunneet tämän asian maailmasta) ovat synteettisesti lisänneet ihmisten tietämystä maailmasta.
Sinun täytyy mitata jokaisen yksittäsen kulman asteluku ja tehdä niistä SYNTEESI
Kolmion kulmien summa on A PRIORI = voit olla varma siitä ennen kokemusta
Kolmion kulmien summa on SYNTEETTINEN = sinun on yhdistettävä tietoa (luotava uutta tietoa).
Koska kolmion kulmien summa on A PRIORI tietoa, niin et tarvitse kokemusta tästä tiedosta. Silti tarvitset SYNTEESIN, jonka tekee sinun oma mielesi -->
ELI AVARUUDELLINEN TILA/GEOMETRIA ON IHMISMIELEN TUOTOSTA AIVAN KUTEN VÄRIT
Kantin mukaan
Ihminen ei koskaan tavoita totuutta maailmasta sellaisena kuin se on.
Ihminen saa kyllä informaatiota maailmasta aisteillaan, mutta tuo informaatio "saastutetaan" mielen kategorioilla.
IHMISEN MIELI LIITTÄÄ HAVAINTOIHIN VÄRIT, AVARUUDELLISEN TILAN, AJAN... KAUSALITEEIN
(huom. Kant pelastaa kausaliteetin, jonka Hume joutui hylkäämään, ja sanoo kausaliteetin OLEVAN OLEMASSA IHMISMIELESSÄ)
TAJUATKO TÄMÄN LAUSEEN?
Kantin mukaan kaikki havintotieto maailmasta on synteettistä, koska ihmisen mieli liittää erilaisia kategorioita aistihavaintoon ja siten muokkaa sitä
Tämä tieto on mahdotonta!!!
Et voi SAMALLA HETKELLÄ saada SAMASTA asiasta kokemusperäistä tietoa ja tehdä siitä deduktiivista päättelyä.
Voit toki ensin kerätä kokemusperäistä tietoa ja sitten tehdä tästä premissin ja ruveta tekemään deduktiota (näin toimii empiirinen tiede). Mutta ensin tieto on synteettistä kokemusperäistä ja vasta sitten siitä tehdään analyyttistä pohdintaa
"aivot" liittävät aistihavintoon kvaliteetin, ajan, avaruuden, kausaliteetin... Et koskaan koe/näe aurinkoa, kukkaa tai aikaa ilman, että aivot ovat muokanneet/"saastuttaneet" aitihvinon näillä kategorioilla
Väitteen totuus määritellän empiirisesti
1. Kangasalan lukion katolle sataa nyt vettä
KATSO KELLOA JA PÄÄTÄ SATUNNAISESTI JONAKIN HETKENÄ LIIKUTTA JOMPAA KUMPAA KÄTTÄSI
MATERIALISIMISTA SEURAA LOOGISESTI USKO SIIHEN, ETTÄ UNIVERSUMI ON MATERIAA, JOKA TOIMII LUONNONLAKIEN MUKAAN
readiness potential (RP) = valmiuspotentiaali

nousee merkittävästi 300 millisekunttia ennen kuin teemme valinnan liikuttaa kättämme
ihminen päättää liikuttaa kättään ja laittaa kellonajankohdan ylös päätöksensä hetkestä
valmiuspotentiaali
Päätös liikuttaa kättä
käden liikuttaminen
VAPAA TAHTO ON ILLUUSIO?
Kehomme reagoi ja tietää kumpaa kättä nostamme ennen kuin olemme tehneet päätöksen.
Me emme oikeasti päätä mitään. Meillä on vain tunne päätöksestä.
Ajattele jotakin läheistäsi, sinulle tärkeää ihmistä
Valitsitko sinä tuon ihmisen muistelemisen muististasi vai tuliko ihmisen kuva muististasi vain sinun tarkasteltavaksi?
Sinä et valinnut muistikuvaa. Se vain nousi muistista ilman sinun päätöstäsi!
Descartes (rationalisti) ei uskonut empiirisen havainnon/materian kertovan kaikkea maailmasta. Hän uskoi henkeen (kristittynä hän käytti nimitystä sielu).
MIELI-RUUMIS-ONGELMA: Miten henki (joka ohjaa ihmistä) on yhteydessä ruumiseen?
SUBSTASSI = mistä maailma koostuu?
Aineesta
vai
hengestä
Platon ja metafyysinen idealismi
Metafyysiset pohdinnat eivät ole niin puhtaan teoreettisia kuin ensi näkemältä saattaa vaikuttaa. Esimerkiksi
Kun mopoa viritetään ja sen suurin nopeus ylittää 65 km/h, sitä ei enää saa ajaa mopokortilla vaan tällainen ajoneuvo katsotaan lain silmissä moottoripyöräksi --> muuttuuko mopo moottoripyöräksi kun sitä virittää?
ONTOLOGIA
LOGOs=puhe ja ONTOs=oleminen --> OPPIA/PUHETTA OLEMISESTA käsittelee sitä, mitä on olemassa ja miten. Se pohtii olevaisen luonnetta.
Metafysiikassa pohditaan materiaalisen todellisuuden ylittäviä kysymyksiä.
Millä tavalla seuraavat asiat ovat olemassa
- Laulu
-
Kissa
-
Aika
- Maailma
Onko laulu nuoteissa, ilmanpaineen vaihtelussa/ääniaallissa, nuoteissa, tietokoneen kovalevyssä...?
PLATON: Onko olemassa kissan ideaa. HUME onko kissa vain aistihavaintojen summa, jolloin voimme sanoa, että mitään yleistä asiaa kuten kissuus ei ole olemassa
KANT: onko ihmisen havainto ajasta vain yksi mielen kategoria? Onko aikaa, sellaisena kuin aivomme/kategoriamme sen meille luo, edes olemassa?
Koska lapsesta tulee aikuinen? Tekeekö se päivä, kun ihminen täyttää 18 vuotta hänestä aikuisen? Onko ylipäätään järkeä sanoa, että maailmassa on aikuisia?
Millä tavalla laulut, aika, kissa, moottoripyörä, aikuisuus... ovat olemassa?
Pohdi pyrkiikö video johdattelemaan omaksumaan materialistista, idealistista vai dualistista lähestymistapaa ihmisyyteen?
Materialistin mukaan laulu on materiaa!
ilmanpaineen vaihtelua
hermoimpulsseja aivoissa
mustetta nuottipaperissa
Idealistin mukaan laulu on
Emootioita

(jotka eivät palaudu vain aivojen aktivaatioon)
Ajatauksia ja ideoita maailmasta
Käy parin kanssa läpi
Mikä tekee Karista materialistin?
Pohtikaa mitä Karin mielstä olisi asia, jota kutsumme rakkaudeksi.
Miksi Karin mielestä ihmisellä ei lopulta voi olla vapaata tahtoa?
Kari on materialisti, koska hän uskoo, että lopulta kaikki asiat maailmassa on materiaalisten syiden tuotosta!
Esim. Rakkaus on lopulta "vain" oksitosiinin, dopamiinin, serotoniinin... erittymistä nucleus accumbens tumakkeesta aivoissa. Rakkaus on neurokemiallinen tila aivoissa
Voiko ihminen ohjata ajatuksillaan materiaa?
EI VOI! Taikatemput perustuvat magneettien, narujen , ilmanpaineen... käyttämiseen tavaroiden liikutteluun.
MUTTA
Voitko ajatuksillasi ohjata aivojsolujesi aktivaatiota?
Aivosolut toimivat luonnonlakien mukaan, eikä ihminen pysty AJATUKSILLA aktivoimaan aivosoluja.
Huomio siitä, että aivosolut aktivoivat aivosoluja on oikea, mutta jos päätän liikuttaa kättäni, niin miksi motorisella aivokuorella ensimmäisessä hermosolussa syttyy aktivaatio
A) koska ajatukseni käskee hermosolun aktivoitumaan
B) koska luonnonlait saavat aivot aktivoitumaan
--> IHMINEN EI VOI RIKKOA LUONNON LAKEJA
--> IHMISEN AIVOT AKTIOIVUTVAT LUONNONLAKIEN MUKAAN EIKÄ IHMISEN "OMASTA TAHDOSTA"
--> EI OLE VAPAATA TAHTOA
Miksi voimme pitää tätä videota dualismia kannattavana?
Materialismin "ongelmia"
Vapaa tahto on illuusio?
Universaaleja asioita (kuten ihmisyyttä) ei ole olemassa. On olemassa vain yksittäisiä materiaalimöykkyjä.
Ei ole olemassa minuutta
Minuus on illuusio, jonka materiaaliset hermoverkot luovat (samoin kuin illuusion vapaasta tahdosta). Hermoverkot ovat kuitenkin jatuvassa muutoksessa ja hermosolujen aineenvaihdunta on kokoajan käynnissä --> ELI AIVOT EIVÄT PYSY SAMANA --> MINUUS EI PYSY SAMANA --> EI OLE PYSYVÄÄ MINUUTTA --> IDENTITEETTI (kokemus minusta samana henkilönä, joka syntyi, elää ja kuolee) ON SIIS AIVOJEN TUOMA ILLUUSIO
Lue kirjasta kappale "Onko todellisuus vain omassa mielessämme?" ja vastaa kysymykseen: Miksi lause
"oleminen on havaituksi tulemista"
tekee Berkeleystä subjektiivisen idealististin
BERKELEY
Jos puu kaatuu erämaassa, eikä kukaan havaitse sitä, niin kuulukko siitä ääni?
Berkeleyn mukaan mitään ei ole ilman havaintoa (ei ääntäkään).
Mieti tilanne näin
Ääni on ilmanpaineen vaihtelua, joka saa tärykalvot korvassa heilumaan --> tärykalvot liikuttavat sisäkorvan korvaluita ja lopulta simpukan nesteiden avulla värekarvoja --> näistä syntyy hermoimpulssi, joka tulkitaan AIVOISSA. Kuuloaivokuorella syntyy kuuloaistimus.
ÄÄNI ON IHMISELLE (kuten mille tahansa oliolle) AIVOJEN AKTIVAATIOTA (jos aivot ei aktivoidu, ei ole ääntäkään). Ilmanpaineen vaihtelu on fyysinen ilmiö maailmassa, mutta ääni on ihmisen havainto!
BERKLEY SANOO: Kaikki oleminen maailmassa vaatii havaitsijan, jos kukaan ei havaitse ilmanpaineen vaihtelua, niin ääntä (tai ilmanpaineen vaihteluakaan) ei ole olmassa.
HUOM. Berkeley uskoi asioiden, joita hän ei havaitse, olevan olemassa, koska hän (pappina) uskoi Jumalaan ja sanoi Jumalan havaitsevan kaiken ja siksi hän voi luottaa maailman olemassaoloon.
Solipsismi
ASIAT OVAT VAIN HENKISESTI IHMISTEN/HAVAITSIJODEN MIELISSÄ
AISAT OVAT IHMISEN HAVINNOISTA RIIPPUMATTA HENKISESSÄ TODELLISUUDESSA
Solipsisti uskoo, että asiat ovat vain minun mielessä. Eli solipsisti ei usko olevan muita havaitsijoita, joiden havaintoon voidaan luottaa
KANT ON TÄSSÄ VÄLISSÄ
Maailma on
OBJEKTIIVISESTI
olemassa ihmismielestä riippumatta fyysisenä asiana (materialismi), mutta ihmismieli ei koskaan voi nähdä maailmaa muuten kuin omien mielenkategorioiden kautta. KANTin mukaan maailman kokeminen on ihmiselle AINA
SUBJEKTIIVISTA
Transendentaalinen idealismi: materialistinen maailma on ihmiselle toispuoleinen/transendenttinen ja kokemus maailmasta on aina IDEALISTINEN
POPPERIN KOLME MAAILMAA
HUOM Psykologian fyysinen-psyykkinen-sosiaalinen
FYYSINEN TASO
PSYYKKINEN/MENTAALINEN
SOSIAALINEN/KULTTUURINEN
Descartes uskoi, että aivojen käpylisäke on paikka, jossa sielu ja ruumis kommunikoi (hän oli väärässä)
MITEN ASIAT OVAT OLEMASSA (kolme yleistä vastaustapaa)
MATERIALISMI DUALISMI IDEALISMI
- Materialismi ¨
- Asiat ovat atomieta, hermosoluja, alkuanita, energiaa
- Hermosolujen aktivaatio saa aikaan EMOOTIOITA
- Ihmisen ajatukset ja tunteet ovat todellisia (henkisiä asioita)
- Ihmisten ajatukset luovat kulttuuria ja sosiaalisia käsityksiä esim. kansllisuudesta (Suomi on olemassa kultturisena ilmiönä)
- Kulttuuri vaikuttaa ihmisten ajatuksiin
- Ihminen ajatuksillaan pystyy vaikuttamaan aivojensa aktivaatioon
POPPERIN MUKAAN KAIKKI TASOT OVAT YHTÄLAILLA OLEMASSA JA OLEMINEN ON KAIKKIEN TASOJEN KESKINÄISTÄ VUOROVAIKUTUSTA
Mikä on videon keskeinen ajatus?
Miten Herakleitos olisi vastaunnut videon esittämään kysymykseen: ONKO THEUKSEN LAIVA SAMA KUN JOKAINEN SEN OSA ON VAIHDETTU?
Käy läpi seuraavat kysymykset
Ovatko seuraavat asiat olemassa?
Joulupukki
Leijona
Painovoima
Rakkaus
Suomi
Jumala
Jos ihmiseltä otetaan pois aivokuori (tai karsitaan 2/3 hermosluyhteyksistä aivokuorelta pois), niin että ihmiset ovat kielellisesti samalla tasolla koiran kanssa, niin muuttako se jotenkin sitä, miten yllä olevat asiat ovat olemassa?
Ihminen VÄLTTÄMÄTTÄ prosessoi maailmaa käsitteellisesti (kielellisesti)
Aivokuoren vasen ohimolohko prosessoi paljon kielellistä informaatiota ja tuottaa MERKITYKSIÄ ihmiselle
Tämä symboli ei ole sinulle vain geometrinen muoto, vaan MERKITYKSELLINEN symboli
A
Kuvittele vastasyntynyt vauva. Vaikuttaako aivojen/kielen kehitys siihe, mitkä asiat hänelle ovat todellisia olemassaolevia asioita?
Onko vauvalle olemassa äitiä, vaatteita, kylmää, nälkää, hajuja...?
Käsitteet määrittävät havaitsemasi maailman. Sinulle (ja vauvalle) on kyllä olemassa aistimuksia ilman käsitteitä, mutta tietoinen havainto vaatii käsitteen (kielen). Kun sinulla on kieli/käsite hallussa voit kokea asioita ilman ärsykkeitä.
Esim. Nationalisti voi olla liikuttunut Suomesta/suomalaisuudesta, vaikka ei koskaan osaa näyttää missä tämä suomalaisuus on
Loogisuuden ja hyvin määriteltyjen käsitteden avulla voidaan käydä hyvää keskustelua ja AJATELLA TAITAVASTI vaikeistakin asioista (joihin ei ole olemassa yhtä objektiivista vastausta)
Mikä on tämän videon pääsisältö?
EMME KOSKAAN IHMISINÄ VOI KOEA AIKAA, VÄREJÄ, TILAA... SELLAISENA KUIN NE OIKEASTI OVAT, KOSKA MIELEMME KATEGORIAT APRIORI (ennen kokemusta) MÄÄRITTÄVÄT TAPAMME KOKEA MAAILMA
PS. Toisin kuin Kant Einstein uskoi, että voimme saada tietoa kategorioidemme ulkopulelta. Tätähän on kokeellinen fysiikka, joka on paljastanut ajan suhteellisuuden apostorisella analyyttisellä tiedolla.
NÄIHIN KYSYMYKIIN ON KÄYTÄNNÖSSÄ PAKKO YHTEISKUNNASSA LÖYTÄÄ VASTAUKSET
Kritiikkiä materialistiselle näkemykselle, joka sanoo ettei meillä ole vapaata tahtoa
Tietokone osasi ennustaa 60% todennäköisyydellä ihmisen toiminnan. Eli ei 100% todennäköisyydellä.
Ihminen pystyy ohjaamaan (vapaalla tahdollaan) jo lähteneitä signaaleja ja estämään omaa toimintaansa.
Antaa tukea dualismille (mutta ongelmaksi tulee mind body dilemma)
Metafyysiset/ontologiset näkökulmat eri filosofeilla
Epistemologiset näkökulmat eri filosofeilla
Subjektiivinen idealismi: asiat ovat olemassa vain yksilön mielessä/havainnossa
Objektiivinen idealismi: asiat ovat olemassa ideamaailmassa
Materialismi: asiat ovat olemassa materiaalisesti. Jokaisella oliolla on oma muotonsa/forma, jota se pyrkii toteuttamaan.
Materialismi: asiat ovat olemassa materiaalisesti. Mitään ei-materiaalista ei ole (kuten kausaliteettia tai minuutta)
Maailma on ihmiselle tavoittamattomissa. Ihmisellä on apriori tietona mielen kategoriat, jotka luovat kokemuksemme. Maailman todellinen olemassaolo jää ihmiselle ikuiseksi mysteeriksi.
Äärimmäinen empiristi: eli vain havaintotieto on hyvää tietoa. Järkeilyyn ei voi luottaa, koska ihmiset järjellä luovat perusteita vaikka jumaluskolle JOTA EI VOI AISTEIN HAVAITA
Äärimmäinen rationalisti: vain järkeilty tieto on hyvää tietoa (aisteihin/havaintoon ei voi luottaa, koska havainnot ovat illuusioille alttiita).
Rationalisti: ihminen järjellä tavoittaa ideoiden maailman. Todellinen tieto ei voi perustua aistihavaintoihin, koska maailma on jatukuvassa muutoksessa. Miten voi muuttuvasta maailmasta saada pysyvää tietoa?
Empiristi: Maailma tulee luokitella havaintojen mukaan kategorioihn
Yhdisti empirismin ja rationalismin: maailmassa on apriori synteettistä tietoa
Millä tasolla (ja miten?)
Kissa
Joulpukki
Rakkaus
Suomi
Ovat olemassa
On fyysisellä tasolla
. Oliolla kissa on fyysisiä ominaisuuksia (aiheuttaa ilmanpaineen vaihteulua, karvainen, fotonit kimpoaa oliosta)
On psyykkisellä tasolla
ÄÄNTÄ MUKUNAA (ilmanpaine), NÄEMME OLION (fotonit), TUNNEMME KOSKETUKSESSA KARVAN --> Muodostamme aistimuksiemme perusteella kokonaiskuvan karvaisesta, maukuvasta, nelijalkaisesta oliosta
On sosiaalisella tasolla:
opimme kulttuurisesti nimittäämään oliota kissaksi ja Suomessa opimme, että kissaa ei kuulu syödä. Eri kulttuureissa on eri sosiaalinen todellisuus kissan määrittelyssä
Onko fyysiseti?
Ei ole (toki tätä oliota näytellään, mutta itse oliota ei ole)
Onko psyykkisesti?
On. Sinulla on ajatuksia ja jopa aistimuksia joulupuksita. Osaat tunnistaa joulupukiksi pukeutuneen henkilön. Eli tunnistat punanuttuisen, valkopartaisen, lahjasäkkiä kantavan... olion olevan joulupukki
Onko sosiaalisesti/kulttuurisesti?
On! Kulttuuri (Suomessa on tapana jouluna puhua lapsille joulupukista) muokkaa sinun fyysisiä aivosoluja/keskushermostoa ja sinun aivosi aktivoituvat tuottaen sinulle psyykkisiä aistimuksia/käsityksiä joulupukista.
Ihmiset (lapset) voivat todella uskoa joulupukin olemassaoloon nähtyään (koettuaan psyykkisesti) olion jolla on joulupukin ominaisuudet.
Miten rakkaus ja Suomi ovat olemassa?
vaikka fysiikka pystyisi selvittämään aineellisen olemassaolon rakenteen täysin, jäisivät moraaliin, arvoihin ja elämän mielekkyyteen liittyvät kysymykset vaille vastausta
 itse asiassa luonnontieteiden kehittyminen ei syö filosofian alaa vaan päinvastoin herättää uusia filosofisia kysymyksiä

https://areena.yle.fi/1-4395508
Mitä filosofisia kysymyksiä tässä haastattelussa tulee esille?
Mikä on poliittisen mainonnan ja manipuloinnin välinen ero?
ONTOLOGINEN KYSYMYS + käsitteiden määrittelyä koskeva kysymys
Mikä on totuuden raja. Onko viesti, jossa on 10% toedenperäisyyttä, todellista tietoa?
EPISTEMOLOGINEN KYSYMYS
Kaikki eettiset kysymykset
Piilossa tapahtuva vaikuttaminen --> argumentaatio ei ole avointa, JOLLOIN HUONOT ARGUMENTIT
(epäloogiset ja huonosti määritellyt käsitteet)
LEVIÄVÄT
(koska kansa elää kuplassa)

Ihmiset suosivat omaa totuuttaan ja ihmisten on vaikea AJATELLA TAITAVASTI
Full transcript