Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Een betere kijk op Levelwerk...

Montessorischool Tuinstad, Rotterdam
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 28 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Een betere kijk op Levelwerk...

Een betere kijk op Levelwerk...
Compacten
& Verrijken
'Levelwerk in de praktijk'
studiemiddag Montessorischool Tuinstad
- Achtergrond & aanloop naar...
- Compacten & verrijken
- Levelwerk: inhoud & mogelijkheden
- Plannen & evalueren
- Terugblik...AANTEKENINGEN-lijst
doorgaande lijn

• Leg uit waarom ze iets moeten leren.
• Probeer hun denkstrategie te koppelen aan een gangbare strategie.
• Wissel procesfeedback af met productfeedback.
• Bemoedig de poging en het proces meer dan het resultaat. Als de leerling leert om zich ergens voor in te spannen en door te zetten, dan is er een basis gelegd.
• Beschrijf bij positieve feedback wat je goed vindt.
• Leer de leerling fouten durven maken.
• Wissel veiligheid en ondersteuning af met terughoudendheid en aanmoediging om fouten te maken.
• Beloon inspanning.
• Train metacognitieve vaardigheden. Dit verschaft inzicht en werkt indirect.
• Geef hen aangepaste activiteiten, waarbij ze ook contact hebben met ontwikkelingsgelijken.
Maar het belangrijkste is preventie. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Er zijn ook een aantal dingen die de leerkracht beter niet kan doen.
• Kijk niet alleen naar het resultaat kijken, maar juist naar het proces.
• Zeg niet: ‘Wat ben je slim!’. Op het moment dat een poging of taak mislukt, denkt de leerling dan dat hij niet meer slim genoeg is. Het gaat om de inzet (mindset)
• Straffen heeft weinig zin. Onderpresteerders zoeken de oorzaak van de slechte prestaties buiten zichzelf, dus dan heeft straffen niet het gewenste effect.
• Omkopen..."Als,...dan...". Vooral onderpresteerders hebben de neiging om de beloning te verkleinen en ze vinden vaak wel een goede reden om toch niet aan de slag te gaan. Omkopen doet bovendien geen beroep op de intrinsieke motivatie.

Voorbeelden
gedragspatroongrafiek
oplossingsgerichte schaalvraag
beeldspraak-kaarten
inspanning-prestatietabel
vragendobbelsteen/bal
ik-doelen
Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!

Voorbeeld SLO – compacten reken- en wiskunde

Wat wel aanbieden?
Belangrijke stappen leerproces
Overgang naar formele notaties
Reflectieve activiteiten
Belangrijke strategieën en werkwijzen
Constructie- / ontdekactiviteiten
Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is
Activiteiten op tempo
Introductie nieuw thema

Wat schrappen?
50 tot 75 % oefenstof
75 tot 100% van herhaling
Verrijkingsstof die meer van hetzelfde is

Selectie van leerlingen:
Lln. die methodegebonden toetsen doorgaans goed maken (80% of meer)
En/of A-score of hoge B-score
Neem voorafgaand aan het blok, de methodegebonden toets af van dat blok Bij 80% goed : compactingsprogramma

Een leraar die ….
Leerstof die …..
Werkvormen die …..
Een omgeving die ….
Materiaal dat ……..
Opdrachten die …..
Feedback die ………..
Groepsgenoten die …….

ACTIE LEERLING

ACTIE LEERKRACHT

“You can’t buy a gifted program,

it takes a teacher”

Na elk blok
Door leerkracht en leerling
Evaluatiegesprek
Aanvulling op LVS en rapport(gesprek)

INHOUD

Structuur in handelen…

…voor leerling en leerkracht!

Verrijken met Levelwerk

Leonardo verwijzing

Plusgroep

Compacten/Verrijken

Basisaanbod aanpassen

Signalering

Passend onderwijs
…op zoek naar de juiste stap

LEVELWERK
in de praktijk

http://www.leraar24.nl/video/2117/hoogbegaafd-passend-onderwijs-levelwerk

Levelwerk… implementatie

Wat heeft een (hoog)begaafde leerling heeft nodig...
Levelwerk
Planning

#OMJS
martine@onderwijsmaakjesamen.nl
Gedachte in beeld...
Doelen vaardigheden lijst

Hoe ziet dat er bij jou uit in de klas?
filosoferen
& Evaluatie
DVL
Terugblik & evaluatie
Full transcript