Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SYSKONRELIGIONERNA

No description
by

Nina Vikenslätt

on 7 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SYSKONRELIGIONERNA

Vårt gemensamma ursprung?
Monoteismen - samma Gud?
Abraham
Mellanöstern
Bönen är central
Gudssynen
Religiösa urkunder
Judendomen: Tanach (GT)
ca

Kristendomen: Bibeln
GT & NT
NT viktigast, handlar om Jesus liv

Islam: Koranen
ca ??? av Muhammed
indelad i suror
Heliga skrifter
Judarnas heliga bok heter Tanach och är Gamla testamentet. Vissa texter är nästan 3000 år gamla och de sista delarna skrevs ca 165 år innan Jesus föddes.
Tanach = GT
Börjar med skapelseberättelsen (de fem Moseböckerna/Torah) Större delen handlar om profeter i Israel och om händelser i det judiska folkets historia.
En Gud - flera språk
Judendomen - El (Jahve)
Kristendomen - Gud
Islam - Allah


Bönen - samtal med Gud
SYSKONRELIGIONERNA
råd, vägledning
visa vördnad
regler
av tacksamhet
av glädje
om förlåtelse
När?
(viktigaste bönen)

Judendom - lördag
Kristendom - söndag
Islam - fredag
HUR?

Judendom
- stående, kipa, egna ord eller läsa ur en bönebok

Kristendom
- knäppta händer, slutna ögon, huvudet nedåtvänt, vissa böner eller med egna ord,

Islam
- på knä, mot Mecka, helst fem ggr per dag på bestämda tider, alltid samma ord i Moskén, egna ord hemma
Var?
(heliga hus)

Judendom
- synagogan
Kristendom
- kyrkan
Islam
- moskén
De kristnas Bibel består av Gamla testamentet och Nya testamentet (NT). NT är extra viktigt för det handlar om Jesus, hans liv och gärningar. NT skrevs mellan 50-120 e.Kr.
Islams heliga bok heter
Koranen
. Den kom till 600 e.Kr när ängeln Gabriel (Jibril) berättade för Muhammed om Guds sanna budskap. Detta skrevs sedan ner och blev Koranen. Koranens berättelser liknar bibelns men Abraham heter Ibrahim, Mose heter Musa och Jesus Isa. Inom islam menar man att Gud gav det sanna budskapet även till judar och kristna, men att det förändrades för mycket när det skrevs ner. Men Koranen är den riktiga texten, det sista budskapet från Gud och bör inte tolkas eller översättas från arabiskan, trots att de flesta muslimer i världen inte har arabiskan som modersmål.
Vad är en profet?
En man som Gud har valt ut till budbärare till människorna. En profet berättar vad Gud vill och hur människorna ska leva. Detta är gemensamt för alla syskonreligionerna. Några av profeterna är: Abraham, Jesaja, Jeremia, Mose, Jesus?, Adam, Muhammed?
Jesus är en profet för judar och muslimer, men Guds son för kristna.
Den viktigaste profeten för islam är Muhammed som en sista gång försökte ge det rätta budskapet. Han startade inte Islam, islam är den rätta tron och har alltid funnits. Den är grundad av Gud. Adam och Abraham var också muslimer.
skillnader
Ingen av religionerna säger något om hur Gud ser ut eller var han finns. Gud är bortom det vi förstår och kan uppfatta. Gud är större och annorlunda än allt vi förstår. Han har makt över allt, för han har skapat allt. Viktigast för honom är människan, henne har han gett en evigt liv.
Centrala tankegångar
=det viktigaste i religionen, kärnan
Gemensamma centrala tankegångar:
Det finns bara en Gud (monoteismen)
Gud är allsmäktig och har skap allt
Större och annorlunda än vad människan kan tänka och förstå
han bestämmer över allt, och viktigast för honom är människan som har fått evig själ
Judendomen
Gud får inte avbildas
Två förbund:
med Abraham - omskärelsen
med Mose - tio guds bud
En religion - ett folk
Mose anses vara grundaren
Lagar & regler viktigt
Olika syn på livet efter döden, det viktiga är här och nu
Kristendom
Jesus är Guds son, Messias, som har dött och återuppstått
Treenigheten
Sakrament - heliga handlingar (minst dop och nattvard)
Alla människor har samma värde för alla är skapade av Gud

Islam
Gud får inte avbildas
Muhammed är Guds profet, eg inte grundare för Islam har alltid funnits
De fem pelarna
trosbekännelsen
bönen
allmosan
fastan
vallfärden
Full transcript