Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lijn 4 en Blok 25 EWM: Korte toelichting GWWD, WUD en DGW

Gezondheids en WelzijnsWet voor Dieren, Wet Uitoefening Diergeneeskunde & DierGeneesmiddelen Wet in vogelvlucht
by

Boyd Berends

on 14 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lijn 4 en Blok 25 EWM: Korte toelichting GWWD, WUD en DGW

Wet Uitoefening Diergeneeskunde
Gezondheids & Welzijns Wet voor Dieren
DierGeneesmiddelenWet
Ontwikkeling wetgeving 1874- NU
Enkele essentiële punten van de GWWD
Gezondheid & welzijn (hfsdtk 3 syllabus)


In lijn 4 vnml het welzijnsdeel GWWD


Blok 25  de rest ….
Enkele essentiële punten van de GWWD
Kaderwet  Nadere details in Regelingen en Besluiten


Gehouden dieren (tenzij anders vermeld)


Nee, tenzij principe (versus Ja, mits..)  art 33


art 36 en 37 (zie blz 85 syll)
Enkele essentiële punten van de GWWD
Welzijn:
Ingrepenbesluit (art 40 gwwd)
Besluit doden van dieren & Besluit ritueel slachten (blz 85 & 86)
Kalverenbesluit, Varkensbesluit, Besluit vleeskuikenouderdieren, Besluit welzijn productie dieren (blz 86 & 87)
Legkippenbesluit 2003 (zie blz 87 syll)
Enkele essentiële punten van de GWWD
Welzijn:
Regeling dierenvervoer (blz 88)
Besluit scheiden van dieren (blz 89)
Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren (blz 89)
Dierentuinenbesluit (blz 90)
Honden en kattenbesluit (blz 95)
Enkele essentiële punten van de GWWD
Diergezondheid: vrijwaring intra-verkeer en Derde Landen.........

Wering en bestrijding
politionele bestrijding (voormalige lijst A ziekten)
georganiseerde bestrijding

Preventieve gezondheidszorg
Vaccinatie (bij voorm. Lijst A ziekten verboden ...)
hygiënevoorschriften
Enkele essentiële punten van de GWWD
Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen  en TSE’s.
Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten
Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie hobbypluimvee, biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop
Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige vogels dierentuinen 2003
Enkele essentiële punten van de DGW
Considerans:
nieuwe regels mbt diergeneesmiddelen
regels mbt smetstoffen

Diergeneesmiddelenwet
Diergeneesmiddelenbesluit
Regeling diergeneesmiddelen

‘Ketenbeheersing’ diergeneesmiddelen
bereiding
verpakking
etikettering
aflevering
Enkele essentiële punten van de DGW
Cascade (blz 101 & 106) Off label use  Diergeneemiddelenbesluit art 22-24 en Regeling diergeneesmiddelen art 80a ….


CASCADE op blz 101 &102:


Diergeneeskundige noodzaak


Onderscheid voedsel- en niet-voedselproductie
Enkele essentiële punten van de DGW
In principe alleen medicijnen voorschrijven na zelf de diagnose te hebben gesteld na klinisch onderzoek.

Bij Diervoeders dit expliciet geregeld in art 69 en 70 Diergeneesmiddelenbesluit

Andere toedieningsvormen: impliciet verondersteld (jurisprudentie via tuchtrecht!)
Enkele essentiële punten van de DGW
Vergunningensysteem (blz 96-100 & 102 syll)


Registratie (blz 98)


Kanalisatie (blz 103 syll)
UDD
UDA
URA
VRIJ

Administratie (blz 105/106 syll)
Enkele essentiële punten van de WUD
Considerans: regelen uitoefening van de diergeneeskunde (UD)
Handelingen aangemerkt als UD Artikel 1 op blz 110
Enkele essentiële punten van de WUD
Uitzondering deel 1: toegelaten handeling.
niet als beroep & alleen voor eigen nut door bepaalde categorieën houders van dieren
castratie biggen (tot 2015),
afnemen bloed bij kippen
inbrengen oormerken,
im/sc toedienen UDA dgm door houders (incl. houders gezelschapsdieren)
Enkele essentiële punten van de WUD
Uitzondering deel 2: UD in beperkte omvang
Beperkte omvang als beroep: onvruchtbaar maken van dieren dmv verrichten van castratie-operaties & toepassen van gekanaliseerde dgm. : Castreurs
Beperkte omvang als beroep: doen van verlossingen & daarbij toepassen van gekanaliseerde dgm., maar GEEN operaties!: veeverloskundigen
Paraveterinairen: fysiotherapeuten, embryotransplanteurs, dierenartsassistenten, personen die bepaalde handelingen verrichten ihkv de politionele en georganiseerde dierziektenbestrijding
Enkele essentiële punten van de WUD
Uitzondering deel 3: Handelingen niet aangemerkt als UD:

Eenvoudige handelingen als beroep verricht, door anderen dan dierenartsen.
leewieken, snavelkappen, oormerken enz.
Shame may restrain what law does not prohibit.
Het "drieluik":
Seneca
Wie mag wat doen?
Wat mag en wat moet er gedaan worden?
Wat mag toegediend worden & door wie?
Full transcript