Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pædagogisk læringscenter Holbæk

Udvikling
by

Anne Herskind

on 8 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pædagogisk læringscenter Holbæk

Skolebiblioteket - på vej mod et læringsnetværk
Skolens læringsnetværk skal styrke de kulturelle tilbud i samspil med folkebiblioteket, som rækker ud over den almindelige undervisning.
Læringsnetværk
Før
Nu
Fremtiden
Fælles bibliotekssystem og materialeindkøb
og -valg
Skolebibliotekskonsulent på folkebibliotek
Folkebiblioteker på nogle skoler
Skarp adskillelse mellem skole og fritid
Selvstændige biblioteksorienteringer
Børneteaterordning i fællesskab
Godt netværk, men centralt orienteret
Materialeindkøb digitalt og lokalt valg på skolerne
Konsulent centralt placeret i Børne - ungesekretariatet
Ingen folkebiblioteker på skolerne mere
Mindre skarp adskillelse af skole og fritid
Biblioteksorienteringer i samarbejde - projekter
Børneteaterordning, udvidet med kulturcrews o.a.
Godt netværk, mere udbredt.

Samarbejde mellem
folke- og skolebibliotek i Holbæk Kommune
MÅL
Udviklingsprojekt
Hvorfor og hvordan?
Udvikling af læringsnetværk
At der skabes partnerskaber mellem folkeskolen, folkebibliotek og virksomheder

At eleverne arbejder med autentiske problemer og benytter deres læringsnetværk

At skolebiblioteket udvikler sig fra det centraliserede - til det distribuerede netværk

Læringsnetværk
Elev
Lærer
Borger
Folke-
Bibliotekar
Faglige
ressource
personer

Venner
Online
Ledelse
Skole -
Bibliotekar
Virksomheder

Kultur
Institutioner
Samarbejde
Problemløsning
Produktion
At der skabes samarbejdsformer med skolebibliotek, folkebibliotek og virksomheder i lokal samfundet

At der skabes et fysisk rum, som muliggør arbejdet med varieret digitale udtryksformer

At der afholdes fælles arrangementer mellem brugerne, hvor indsigt og forståelse af hinandens viden og kompetencer udgør et læringsfællesskab.


Sanggrillen
Dansegrillen
Temaer omkring Palles Gavebod
Filmfestival for unge
Utopia
Horizon
Hotel Aurelia
Zombiespil - udvikling af Biblioteksorienteringer
Minecraft-café
Kulturcrews
Smart parat svar
DM i oplæsning
Øjenvidne til frygt
Dansens dage


Den gode historie - et samspil
Sommerbogen - biblioteksorienteringer for alle 1.klasser

Mobilspillet "På jagt" med 5. klasse.

Kulturpas

Børneteaterordning - fælles deltagelse i Aprilfestivalen i Holstebro

Projekt "Skolebiblioteket - på vej mod et læringsnetværk i fremtidens folkeskole".


Aktuelt
Fælles formidlingsprojekter - målgruppeorienteret

Anmelderklubber for 5. klasserne på skolerne i samarbejde mellem lærere og bibliotekarer.

Fokus på unges læselyst – f.eks. via 10. kl./udskoling/ungdomskolen.

De ”svage” grupper – støtte op om sprogstimulering og læsehandicaps i netværket mellem institutioner og skoler.
Skolen som del af det omkringliggende samfund. Hvordan kan skolebiblioteket bidrage til at kvalificere elevernes læring igennem samarbejdsrelationer med det omgivende samfund?

Partnerskaber for læse- og læreglæde. Hvordan kan samarbejde med for eksempel folkebiblioteket og SFO’en understøtte elevernes lyst til at læse og lære?

Entreprenørskab, innovation, kreativitet. Hvordan kan skolebiblioteket igennem samarbejde med f.eks. det lokale erhvervs- og kulturliv understøtte entreprenante, innovative og kreative læreprocesser med udgangspunkt i Fælles Mål?
Kilde uvm.dk 12.8.13

UVM har fokus på

Skolebiblioteket på vej mod fremtidens folkeskole
Samarbejde med de faglige netværk
med fokus på digitale læremidler og indtænke folkebibliotekernes digitale tilbud
Læringsnetværk
- i dag og i morgen

- sammenhæng mellem fritid og fag

Kultur oplevelser og udnyttelse af de kulturelle ressourcer
Bibliotekssamlingen
Samlingen bliver stor, når man kan inddrage folkebibliotekets lånesamarbejde

Materialesamling
Biblioteks- og materialekundskab
Materialesøgning
Analoge og digitale læremidler


Didaktisk vejledning

Didaktikken kan også udnyttes i folkebiblioteket - rød tråd imellem skole- og folkebibliotekstilbud
Udvikling og inspiration til fagteams på skolerne og på tværs af institutioner i kommunen


Holbæk Danner skole
- i fremtidens folkeskole
Retning
Gennem samarbejde med lokalområdets foreninger, kommunale institutioner, erhvervslivet og frivillige organisationer sikres det, at eleverne opnår læring og færdigheder på en ny og anderledes måde.

Eksterne partnere bidrager til, at skolen er et ”levende og nærværende” sted at være for alle elever
Retning
I den understøttende undervisning er der en bredere vifte af aktiviteter, der tilgodeser elevernes mangfoldighed af måder at lære på.

Den understøttende undervisning tager udgangspunkt i og supplerer fagene og de læringsmål, som aktuelt gælder for eleverne.

I den understøttende undervisning indgår personlig feedback på elevens læring, motivation og trivsel.
Retning
It er en ressource, som understøtter og befordrer elevens læring i alle fag.

Fagene udvikler et digitalt didaktisk design.

De muligheder it tilfører i forhold til forskelligartede udtryksformer, bruges i alle fag som et redskab til at differentiere undervisningen for den enkelte elev.

It udvider læringsrummet til at være lokalt, nationalt og internationalt.


Kulturområdet
Holbæk i Fællesskab
Folkebibliotekerne har fokus på...
Samarbejde med skolerne - mere end fælles materialevalg og læsning

Kombi-biblioteker - lokalefællesskab

Udviklingen af Palles Gavebod (Temaer/Unilogin)

"Fremtidens biblioteker" - "Ikke-brugere"

Lokalområderne - netværk

Politiker
Kompetencer
Det bedste ved et velfungerende læringsnetværk er at dine kompetencer hele tiden kommer i spil på en anden måde end du måske havde tænkt. Det er udfordrende - og resultatet er ofte bedre!
Folkebibliotek
Kend dine folkeskoler
Fortæl hvad du har brug for/hvad du har gang i
Brug tid på at lytte og forstå - byd ind!
Sæt dine kompetencer i spil i undervisningsforløb
Kend din kerneopgave

Skolebibliotek
Brug tid sammen
Vær fleksibel
Hjælp hinanden
Lær af hinanden

Kend dit folkebibliotek
Fortæl hvad du har brug for/hvad du har gang i
Tag ansvar for skolens læringscenter
Få ledelsen til at tage et aktivt ansvar også
Kend dine begrænsninger - et skolebibliotek er ikke et folkebibliotek!
Fælles mål:
At børnene bliver læsende, demokratiske individer. Give dem redskaber til at skabe et godt liv.

Netværk mellem skole og bibliotek

Læring foregår decentralt og asynkront

Læreren eller biblioteket i et netværkssamfund er ikke længere et centralt knudepunkt, hvorfra al viden og kommunikation udgår fra.

Læreren og bibliotek er facilitator af selvkørende netværk - ikke en videncentral

Teknologi nedbryder murer og åbner for nye muligheder
Samarbejdet før - nu

Læringsnetværk

Skolebiblioteket - på vej mod et læringsnetværk

Fra ide til handling- Kompetencer
Når indholdet får et netværk at leve i
Den åbne skole
Understøttende undervisning
IT og læring
Omstillingsgrupper på tværs af borgere, institutioner, politikere og embedsmænd
Læring og trivsel hos børn og unge
Uddannelse
til alle unge
Digitale læremidler
Faglige fælleskaber
Hvor er samarbejdet?
- eller netværk..
Kernen
Full transcript