Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oppiminen ja muisti

sivut 78 -
by

Leena Ståhlberg

on 1 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oppiminen ja muisti

OPPIMINEN
Perinteinen oppimiskulttuuri
Opettaja esittää kysymyksiä (vaikka tietää vastaukset)
Vain opettaja etsii ja jakaa tietoa
Oppilaat kuuntelevat
Oppilaat työskentelevät itsekseen
Opettaja arvioi oppimista
Toiminnan kohteena
mieleenpainaminen
Oppimiseen vaikuttavat tekijät
= tiedon karttumista säilömuistiin
= tahallista / tahatonta

Tutkivan oppimisen kulttuuri
Oppilaat esittävät kysymyksiä
Oppilaat ja opettaja etsivät ja jakavat tietoa
Oppilaat keskustelevat
Oppilaat työskentelevät yhdessä
Sekä opettaja että oppilaat arvoioivat oppimista
Toiminnan kohteena
tiedon käsittely

OPPIMINEN
TAUSTATEKIJÄT
OPISKELIJA: aiemmat tiedot, kyvyt, tunne-elämä, älykkyys*, elämäntavat, fysiologiset tekijät, asenteet
OPPIMISPROSESSI
OPPIMISEN TULOKSET
arvosanat
ymmärtäminen
ajattelun kehittyminen
tietojen lisääntyminen
taitojen kehittyminen
asenteiden muuttuminen
minäkäsityksen jäsentyminen

OPISKELU: opetus- ja arviointimenetelmät, oppimateriaalit, opettaja, muut opiskelijat

motivaatio
suuntautumistavat
oppimisen säätely
opiskelumenetelmät
muistitoiminnot
*HUOM! Miltei kaikki asiat on opittavissa, ilman erityislahjakkuutta!
opiskelijan havainnot ja tulkinnat, minäkäsitys
(näistä lisää tuonnempana)
Oppimisprosessi ja oppimisen taidot
Opiskelumotivaation taustalla orientaatio eli suuntautuminen tavoitteisiin
OPPIMISORIENTAATIO
oppiminen motivoi
SAAVUTUSORIENTAATIO
menestys motivoi
VÄLTTÄMISORIENTAATIO
Epäonnistumisen uhka motivoi välttämään panostamista opiskeluun
RIIPPUVUUSORIENTAATIO
toisten huomio ja hyväksyntä motivoi
luontainen kiinnostus asiaan
sisäinen motivaatio
ulkoinen hyödyn tavoittelu
mieliksi toisille
Tekee kaikkea muuta kuin opiskelun kannalta tärkeitä asioita
Keinoja oman oppimisen tehostamiseen
Oppiminen Ei ole sama asia kuin muistaminen!
HUOMIO!
Oppiminen on uutta luovaa toimintaa!
Opiskelutyylit ovat erilaisia!
Et voi tietää, mikä sopii sinulle parhaiten, jos et kokeile!!
Vain harva opiskelee täydellä potentiaalillaan!
Tietoa
muistin toiminnoista
kannattaa hyödyntää!
a) Tietoa toistavat strategiat
b) Tietoa muokkaavat tai kehittävät strategiat

Tiedonkäsittelyn strategiat:
Lue sivu 98!
Tutkimus opiskelutekniikoista
lääkiksen valintakokeessa
Heikoimmin menestyivät ne, jotka eivät tehneet lainkaan muistiinpanoja!
Parhaiten menestyivät ne, jotka tekivät käsitekarttoja!
A) Pintasuuntautunut
opiskelu
B) Syväsuuntautunut
opiskelu
C) Strateginen opiskelu
OPISKELUSTRATEGIAT
opiskelulla ei selkeää tavoitetta
ulkoa opettelua
"hauki on kala"
yksityiskohtien muistaminen
"tekstin" opiskelua
"MITÄ?"
Metakognitio = oman tiedonkäsittelyn tarkkailu ja oppimisen arviointi
tavoitteena oppiminen
pyrkimys ymmärtää asioita
kokonaisuuksien hahmottaminen
pohdiskelu, esimerkkien etsiminen
asioiden kytkeminen aiemmin opittuun
"tekstistä" opiskelua
"MIKSI?"
tavoitteena hyvät arvosanat
saavutusorientaatio
erilaisten strategioiden käyttö
suunnitelmallinen opiskelu
ajankäytön suunnittelu ja hallinta
pinta- ja syväsuuntautunutta
metakognitio
"MITEN?"
ITSESÄÄTELY
(Eetu)
ULKOA OHJAUTUVUUS
(Julia)
OPPIMISEN SÄÄTELY
vastuunotto
omat tavoitteet
tieto omasta osaamisesta
motivaation
ylläpito
opiskelutekniikoiden
valinta
tarvitsee ohjeita
ei toimi oma-aloitteisesti
ei osaa jakaa opiskelua
ei ota vastuuta
syyttää muita
MUISTITOIMINNOT =
a) mieleenpainaminen
b) mielessä säilyttäminen
c) mielestä palauttaminen
"No ku mullon niin huono muisti" ??
Mitä huolellisemmin tieto on varastoitu muistiin, sen helpompaa on mielestä palauttaminen eli "muistaminen"

Näe vaivaa tiedon varastoinnissa!!
Keksi muistisääntöjä!!
SENSORISET PUSKURIMUISTIT
= aistihavainnot
SÄILÖMUISTI
= pitkäkestoinen muisti
TYÖMUISTI
= lyhytkestoinen muisti
MUISTIN OSAT:
"tässä ja nyt"
kapasiteetti 3-7 yksikköä
rajaton kapasiteetti
mieleenpainaminen
tiedon aktiivinen käsittely ja työstäminen
kertaaminen
jäsentely tärkeää!
syvällinen prosessointi
omaan itseen liittäminen
mielestä palauttaminen
Säilömuistissa ei ole sijaa irrallisille tiedoille!
SOSIOKULTTUURINEN NÄKÖKULMA OPPIMISEEN
KONSTRUKTIVISMI: Jokainen rakentaa itse oman tietonsa omien sisäisten malliensa pohjalta, ihminen on aktiivinen tiedonkäsittelijä
MITEN SINÄ OPISKELET?
tietoisuus
skeemat, muistot
Oppiminen ei ole vain tiedon lisäämistä vaan ajattelun ja oman itsen jatkuvaa kehittämistä!
Kännykkäkoe!
Full transcript