Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Staatsinrichting_4t_examenonderwerp

No description
by

Je Geschiedenisdocent

on 16 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Staatsinrichting_4t_examenonderwerp

Staatsinrichting - 4t
1848
Vandaag
1-Verkiezingen
2-Uitslag
3-Coalitievorming
5-Tweede Kamer
4-Ministers
Bij de verkiezingen mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen op iemand die hem mag vertegenwoordigen inde Tweede Kamer
Na de uitslag van de verkiezingen wordt het aantal zetels per partij bepaald
De grootste partij mag bijna altijd beginnen met het vormen van een coalitie: het overleggen met andere partijen om samen 76 zetels of meer te krijgen!
Formateur = de lijsttrekker van de grootste partij
Lijsttrekkers van andere partijen
Afspraken en doelen voor de komende vier jaar tussen de coalitiepartijen
Na het regeerakkoord worden door de Formateur de ministers benoemd
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet
Let op: Minsters + Staatssecretaris vormen het Kabinet en zitten niet in de Tweede Kamer
Kabinet!
Koning
afvaardiging van het volk
leggen verantwoording af aan het volk
er kan pas een nieuwe wet komen als meer dan de helft van het volk (de TK) daarmee akkoord gaat
Ministeriële verantwoordelijkheid
Koning is onschendbaar, mag zich er niet meebemoeien
Het kabinet=
alle ministers + staatssecretarissen
De Tweede Kamerleden
Een minister doet een wetsvoorstel
Een Tweede Kamerlid stelt een vraag
?????
Ministers
Tweede Kamer
De grondwet van
Kijk eerst het filmpje
Door de grondwet van 1848
Voor de grondwet van 1848
1 - Ministeriële verantwoordelijkheid
2 - De Koning is onschendbaar
3 - Censuskiesrecht
4 - Grondrechten, vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering enz.
1 - De Minister leggen verantwoording af aan de Koning, deze heeft dus alle macht
2 - Het volk staat eigenlijk buiten spel
Waarom zou de koning zijn macht uit handen geven?
Ik ben bang voor revoluties, en ik wil vooral niet dood gaan
Koning Willem II
Revoluties in Europa
Thorbecke
+
+
=
GW 1848
Noemen we de
klassieke grondrechten
Liberalen
Stroming - Kernwoord - Leider - Partij - Mensen - Alg.kiesrecht - Sociale Kwestie - Schoolstrijd
1870
Industrialisatie
De sociale kwestie
Socialisten
Gelijkheid, door meer invloed van de overheid
Rijken wat armer en de armen wat rijker (=oplossing voor sociale kwestie)
Voor algemeen kiesrecht
Sociale wetten (=oplossing voor sociale kwestie)
2 partijen:
1881: SDB olv Domela Nieuwenhuis
1894: SDAP olv Pieter Jelles Troelstra
Confessionelen
Gelovigen mochten hun eigen scholen oprichten
bijzonder onderwijs:
katholieke en protestantse scholen
openbaar onderwijs
Overheid
Schoolstrijd
Katholieke en protestanten partijen willen van de overheid ook graag geld voor hun eigen scholen
1878: ARP - protestanten olv Abraham Kuyper
1926: RKSP - katholieken olv Schaepman
Verzuiling
1917
Pacificatie van 1917
Pacificeren = pacify = vrede sluiten = ruzies oplossen
De grondwetwijziging van 1917, waarbij er een beslissing over het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd genomen werd
De samenleving verdeeld in 4 groepen (zuilen) op basis van hun geloof en/of politieke overtuiging, dit begon vanaf 1850 en duurde tot ongeveer 1960.
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/2825046/vmbo-examen-geschiedenis/2157332/geschiedenis/item/3207307/verzuiling/
=
van welke krant kan je duidelijk zien bij welke zuil deze hoort?
Dit zijn schoolplaten, op welke scholen zou je deze platen tegenkomen, welke niet en waarom?!
Algemeen
mannen
kiesrecht werd ingevoerd
Mannen = actief
en passief
Vrouwen = passief
Dit is een briefkaart, waarom was dat een goede methode om ideeën te verspreiden?
bijzonder onderwijs:
katholieke en protestantse scholen
openbaar onderwijs
Overheid
Schoolstrijd
Bijzondere scholen krijgen nu ook geld van de overheid
Evenredige vertegenwoordiging
Eerst was er een districtenstelsel
Nederland bestond uit een aantal districten. De partij die in een district won, kreeg de Tweede kamerzetel
Elk district lever dus 1 tweede kamerlid
Bij evenredige vertegenwoordiging worden alle stemmen van Nederland bij elkaar op gesteld, en hebben de districten geen invloed meer
63% van de stemmen = dus 63& van de zetels in de Tweede Kamer
1870
Vanaf 1870: Opkomst van het:
Feminisme
idee dat mannen en vrouwen gelijk aan elkaar zijn
Eerste feministische golf
Algemeen vrouwenkiesrecht
Gelijke onderwijskansen voor vrouwen
Wilhelmina Drucker Aletta Jacobs
Uit welke klasse zouden deze vrouwen komen?
1919
Actief algemeen kiesrecht
voor vrouwen
Filmpje 1:
Filmpje 2:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20040317_aletta01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20040317_aletta02
Waarom kwam het feminisme nu op?
Wanneer was de tweede feministische golf?
Hoe wordt een wet gemaakt?
Rechten en plichten
Rechtspraak in een rechtsstaat
Bescherming
Het kabinet=
alle ministers + staatssecretarissen
Een minister doet een wetsvoorstel
Een Tweede Kamerlid stelt een vraag over wat het kost
?????
1
2
Is dus meer dan 76 stemmen voor de wet
Ik heb zelf een idee over een hele andere wet
Hoe wilt u dat controleren?
Welk orgaan heeft welke soorten macht?
x
x
x
x
x
Controleert de Minister
Leden kunnen een wetsontwerp indienen
Moeten wetten uitvoeren
Mogen zelf nieuwe wetten bedenken: wetsvoorstel
Controleert de Tweede Kamer
Klassieke grondrechten
1848
1983
Sociale grondrechten
gaan altijd over
vrijheid
gaan altijd over
levensverbetering
...van meningsuiting
...van godsdienst
recht op privacy
recht van vereniging
recht op gelijke behandeling
recht op bestaanszekerheid
recht op onderwijs
woonruimte
medische verzorging
werk
bewoonbaar land
rechtsbijstand
bescherming
De overheid moet
hier actie ondernemen
Wetboek van Strafrecht
Iedereen is voor de wet gelijk
alleen straf voor zaken die in wetboek staan
Geen geld? Rechtsbijstand!
Uitspraak:
Vrij, geldstraf, taakstraf, gevangenisstraf of TBS
Officier v. Justitie
Verdachte
Advocaat
Rechter
a
e
d
b
c
...tegen de overheid
Wat/wie is de overheid?
Is de overheid handig?
Wat als de overheid geen goed werk levert?
Kan je daar nog meer voorbeelden van bedenken?
Een verzameling van instanties of organisaties die door belastinggeld betaald worden en het leven in een samenleving organiseren.
Ja en Nee... want?
De Nationale Ombudsman
Full transcript