Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

model de lucru prezi

No description
by

HASMATUCHI MONICA

on 8 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of model de lucru prezi

Tehnica amprentării cu palmele
Exerciții de antrenament pentru stimularea creativității în activitățile artisico-plastice
Găsirea de imagini noi din pete de culoare
Educaţia artistico-plastică este o modalitate a deschiderii copilului pentru receptarea şi crearea frumosului din artă, natură, viaţă socială. Ea exercită o acţiune polivalentă asupra dezvoltării copilului, asigură condiţii propice pentru stimularea şi promovarea activităţii în toate domeniile. Esenţa procesului de educaţie artistică constă, pe de o parte, în educarea simţului pentru frumos, pentru a-l putea sesiza, descoperi şi traduce în viaţă, iar pe de altă parte, în îndrumarea copilului spre creaţia artistică şi pregătirea lui în vederea înţelegerii reale, plastice a vieţii prin intermediul artei.
Motto:
„Gândirea există ca gândire

umană prin creativitate”
I. INTRODUCERE. ABORDAREA TEORETICĂ A CREATIVITĂȚII
Capitolul I

I.1. Conceptul de creativitate: definiții, etape, accepțiuni

I.2. Factori structurali ai creativitățiiARGUMENT
MOTIVATIA ALEGERII TEMEI
Am ales tema ”Stimularea creativității preșcolarilor prin diversificarea tehnicilor de lucru specifice educației plastice”, din dorinţa de a mă perfecţiona într-un domeniu care m-a captivat totdeauna – domeniul estetic şi creativ şi despre care mi-am dat seama că are o influenţă copleşitoare asupra educării sau mai bine spus asupra dezvoltării armonioase a personalităţii umane la vârsta preșcolară.
Mai mult decât alte activităţi, cea plastică constituie cadrul şi mijlocul cel mai larg de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Culorile, formele plastice, punctele, liniile sunt mijloace de exprimare a copiilor încă de la vârsta mică. Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială şi cea comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei alături de temeinicia cunoştinţelor şi de spiritul critic.

Capitolul I
În sens larg, creativitatea constituie un fenomen general uman, forma cea mai înaltă a activității omenești. În sens restrâns și mai specific psihologic, creativitatea apare în patru accepțiuni importante: ca produs, ca proces, ca potențial, ca dimensiune complexă de personalitate.
Factori care pot frâna creativitatea

Etapa de preparare – atunci când se adună informaţie.
Etapa de incubaţie – internă, duce idee în sine şi vrea să o realizeze.
Etapa de iluminare – este acel moment fericit când omul găseşte soluţia. Poate să vadă opera în vis, poate să vadă produsul realizându-se. Ceea ce a visat a realizat.
Etapa de verificare – dacă a fost corectă ideea care a apărut şi a fost realizată
fluența sau fluiditatea,
originalitatea,
flexibilitatea,
elaborarea,
expresivitatea,
sensibilitatea cerebrală
calităţile analizatorilor
caracteristicile temperamentale

descurajarea, resemnarea, timiditatea, inhibiţia, rigiditatea în abordarea problemelor, inerţia în gândire şi acţiune;
constrângerea copiilor de a imita unele scheme date de-a gata;
lipsa sau dezvoltarea la un nivel jos, nesatisfăcător a unor formaţiuni psihice ca : voinţa, insistenţa, interesul de a activa, etc. care servesc în calitate de condiţie obligatorie a vieţii creative a fiinţei socio-umane, a personalităţii;
frica de eşec (de a greşi);
subaprecierea cât şi supraaprecierea lucrărilor lor;
Principalele elemente de limbaj plastic studiate în grădiniță sunt:
linia
punctul
forma
culoarea
Ele reprezintă învelişul material al gândirii artistice a copiilor. Acestea sunt elementele unui limbaj metaforic, induc asociaţii, provoacă ecouri şi atitudini estetice. Relaţia dintre acestea, prin limbajul lor specific, definesc expresia compoziţiei. Familiarizarea copiilor cu elementele de limbaj plastic se face treptat şi este principalul mijloc de formare a viitoarei lor culturi artistice.
II.EDUCAȚIA PLASTICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
INSTRUMENTE, MATERIALE FOLOSITE ÎN ACTIVITĂȚILE ARTISTICO-PLASTICE
Cele mai folosite culori sunt:
culori de apă(acuarele, tempera, guașe);
culori de ulei;
pasteluri
carioca
creioana de lemn cu mina colorată
Alte materiale:
pensule
paleta
vasul suport de lucru(hârtie,carton, pânză,lemn,sticlă piatră, etc)
alte materiale(afișiere, șervețele, șorțulețe, etc.
Tehnici folosite în educația artistico-plastică
ETAPELE PROCESULUI DE CREAȚIE
Caracteristicile potenţiale ale creativităţii
IMMANUEL KANT

II.1. Considerații generale asupra dezvoltării copilului de vârstă preșcolară


II.2. Resursele psihologice ale educației plastice în învățământul preșcolar din perspectiva stimulării creativității

II.3. Abordarea problematicii educației plastice în literatura psihologică


II. PREMISE PSIHOLOGICE ȘI PEDAGOGICE ÎN DEZVOLTAREA
CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLARI
Capitolul II

III. EDUCAȚIA PLASTICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
Capitolul III

III.1. Structura curriculum-ului preșcolar în acord cu principiile dezvoltării globale

III.2. Elemente de limbaj plastic

III.3. Instrumente, materiale și tehnici de lucru în educația plastică la nivel preșcolar

III.3.1. Materiale și instrumente de lucru
III.3.2. Tehnici de lucru

III.4. Metode de stimulare a creativității

Desen cu creioane colorate și carioci
Desen cu ceracolor
Tehnica amprentării
Dactilopictura
Tehnica amprentării cu frunze
Copacul toamna
Covor de frunze
Iepurași
Copacul cu frunze multicolore
Copacul înflorit
Tehnica stropirii și a dirijării jetului de aer
Ploaia în livadă
Iarna în pădure
Fulgi de nea
Foc de artificii
Tehnica plierii hârtiei
Copacul înflorit
Fluturașul
Tehnica țesăturii rărite
Casa mea
Meci de fotbal
PROIECTAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII. CERCETARE
Interesul pentru problematica creativităţii copiilor mici şi a stimulării ei s-a cristalizat în urma relaţionării directe, cu copii de vârstă preşcolară, problema pe care ne-am propus să o soluţionăm în cercetarea noastră fiind impactul abordării activităților de stimulare a creativității în manieră integrată, cât și prin diversificare tehnicilor de lucru în cadrul unui opțional proiectat și aplicat la grupa de preșcolari.

4.1. Etapa constatativă

4.2. Etapa experimentală-ameliorativă

4.2.1. Ghid de activități integrate

4.2.2. Programă opțional: ”Activi, deci creativi”

4.3. Etapa de evaluare (post- test)
Etapa de evaluare (post- test)
CERCETAREA

LUCRARE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ
PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:

LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR
SOPONARU CAMELIA

CANDIDAT: INSTITUTOR

ROTARIU ANA MARIA

IAȘI
-2015-

Proiect tematic
,,În lumea copilăriei"
Domenii de activitate:
Domeniul științe
Domeniul estetic și creativ
Domeniul om și societate
Activități opționale
Scopul și obiectivele propuse pentru etapa de evaluare finală a cercetării și itemii acesteia se regăsesc in evaluarea finală a activității opționale
Proiect tematic
Asocierea de două personaje
Girafozebra
Ieduțul
Desene din forme geometrice
Ghid de activități integrate
cu rol în învățarea creativă la preșcolari

I. Să redea teme plastice specifice desenului /picturii (execută puncte, categorii de linii,
efecte plastice prin tehnici de lucru creative). DEC
II. Să utilizeze efectiv instrumente de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare.
Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie şi să le facă cunoscute celor din jur;
III. Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate folosind achiziţiile dobândite în situaţii de aplicare diverse.


Activi, deci creativi !
Obiective
Concluzii asupra impactului conținuturilor
artistico-plastice în grădiniță
UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Capitolul IV

PROIECTAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII. CERCETARE.
IV.1. Introducere

IV.2. Etapa constatativă

IV.3. Etapa experimentală-ameliorativă
IV.3.1. PROGRAMĂ OPȚIONAL ”Activi, deci creativi”
IV.3.2 GHID DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE

IV.4. Etapa de evaluare (post- test)


Având în vedere că integrarea curriculumului reprezintă o abordare nouă în învăţământul românesc şi că majoritatea domeniilor de cunoaştere studiate în grădiniţă găsesc în activităţile plastice un adevărat sprijin în învăţarea de tip creativ, am încercat realizarea unui ghid de activităţi integrate în care activităţile artistico-plastice susţin învăţarea creativă la preşcolari. Am proiectat și organizat astfel de activități ca parte aplicativ-ameliorativă a demersului metodico-ştiinţific propus.
Am evidențiat, pe baza analizelor derulate că activităţile artistico-plastice pot ajuta la învăţarea creativă şi în rândul celorlalte discipline de studiu din învăţământul preşcolar prin abordarea activităților de tip integrat.

În urma cercetării desfăşurate am observat că diversificarea tehnicilor de lucru în activitățile artistico-plastice și cadrul oferit de abordarea integrată au dus la învăţarea creativă la preşcolari, schimbarea realizându-se în salturi calitative prin :

dezvoltarea capacităţilor senzorio-perceptive, realizată prin intermediul imaginilor artistice
dezvoltarea aptitudinilor artistice ;
dezvoltarea operaţiilor gândirii ;
formarea sentimentelor estetice ;
dezvoltarea posibilităţilor creatoare ;
dezvoltarea spiritului de observaţie , prin redarea cât mai fidelă a mediului înconjurător:
influenţarea bunei dispoziţii prin crearea de noi imagini, ilustraţii ;
formarea şi educarea dragostei faţă de muncă ;
formarea şi educarea spiritului de echipă ;
dezvoltarea perseverenţei şi a calităţilor voinţei ;
formarea şi cultivarea spiritului critic, prin compararea lucrărilor cu alţi copii.

Tehnica decolorării cu pic
T
Tehnica picturii cu ceară
Pictura pe orez, griș, polestiren, cu plastilina
Pictura pe piatră, pe paste făinoase, lemn
Pictura pe sticlă, colaj, origami
VĂ MULȚUMESC PENTRU PARTICIPARE!

Unii copii sunt precum niște roabe:
trebuie să fie împinși.
Unii sunt precum bărcuțele:
trebuie să fie vâslite.
Unii sunt precum zmeele:
dacă nu le ții strâns de sfoară,
vor zbura departe, sus.
Unii sunt precum pisicuțele:
tare mulțumite când sunt mângâiate.
Unii sunt precum baloanele:
tare ușor de vătămat,
de nu le mânuiești cu grijă.
Unii sunt mereu de nădejde
și gata să te ajute.”

(„Firea copiilor” – autor necunoscut)

Stimularea creativității preșcolarilor
prin diversificarea tehnicilor de lucru specifice activităților de educație artistico-plastică

INTRODUCERE. ABORDAREA TEORETICĂ A CREATIVITĂȚII
Termenul de “creativitate” îşi are originea în cuvântul latin “creare” , care înseamnă “a zămisli”, “ a făuri” , “a crea”, “a renaşte”. Creativitatea defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul.
„creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare”, iar după alţii ea constituie un proces prin care se realizează un produs (Al. Roșca, 1981, pag. 16)
Acuarelă
SCOP: Verificarea gradului de dezvoltare a deprinderilor de lucru pentru realizarea unor desene şi picturi.
OBIECTIVE:
-să creeze forme și modele noi prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic;
- să obțină efecte plastice prin îmbinarea culorilor;

TEMA:1: Toți copiii lumii - desen
2: Frumusețile primăverii - pictură - tehnici la alegere

ITEMII DE EVALUARE:
a) recunoaște și denumește culorile de bază - 3 puncte
b) combină culorile în proporții diferite, preparând nuanțele acestora - 3 puncte
c) trasează cu siguranță linii, puncte și pete de culoare pentru redarea unei teme plastice- 4 puncte

Expoziție în sala de grupă
Etapa constatativă
Evaluare inițială pe domenii de dezvoltare
Test de evaluare educație artistico-plastică
,,Cum mi-am petrecut vacanța”
desen, jocul culorilor
a) desenează categorii diferite(cel puțin două);
b) colorează corespunzător desenele, cu sau fără depăşirea liniei de contur;
c) numeşte culorile și le clasifică-culori reci, culori calde
d) foloseste culori si nuanțe in lucrarea dată
e) atribuie culoarea potrivită in cadrul jocului
Rezultatele etapei constatative
Curriculum integrat
Etapa ameliorativă:

Utilizarea activităților integrate

Programă opțional:
”Activi, deci creativi”
*Să păstreze o poziţie corectă a corpului la masă în timpul lucrului;
*să mânuiască corect instrumentele de lucru(creionul, stiloul, pastelul cerat, carioca, pensula, beţişorul)
*să identifice şi să comparea diversitate punctelor şi a liniilor din mediul apropiat, din texte scrise, picturi accesibile; imagini din diversitatea mediilor de viaţă;
*să stăpânească tehnici de redare expresivă a elementelor plastice şi de scris în realizarea compoziţiilor plastice, decorative; a textelor scrise.
*să creeze compoziţii plastice / scrise cu semnificaţii / mesaje originale potrivit ideilor unui text literar, a unor imagini impuls; a unor subiecte propuse de copii.
Comportamente așteptate
”Copacul prieteniei”
Domenii integrate
ADE
ACTIVITĂȚI OPȚIONALE
Full transcript