Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omsorgssvigt

No description
by

Gunver Eilsøe-Madsen

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omsorgssvigt

Omsorgssvigt
Indhold
God barndom
Dårlig barndom
Nødvendigheder
Kontakt
Omsorg
Tryghed
Den gode tråd
Hvad er omsorgssvigt
Aktiv fysisk omsorgssvigt
Passiv fysisk omsorgssvigt
Aktiv psykisk omsorgssvigt
Passiv psykisk omsorgssvigt
De 4 adfærdsmønstre
Sikker tilknytning
Skolegang
For omsorgssvigtede børn kan
det være svært at begå sig socialt, men det kan også være svært at lære.

Men hvis man kommer i skole og ikke har fået den nødvendige omsorg i hjemmet, så er man rigtig dårligt stillet, for så kan det få betydning for den læring man har.
Ængstelige, klæbende og utrygt barn
Ængstelige, undvigende og utrygt barn
Desorganiseret og desorienteret barn
Tilknytningsteorien
Tegn på omsorgssvigt
Social arv
Konsekvenser
Tvangsfjernelse & Plejefamilie
Hjælpe organisationer
Eksempler
film
Børn
Unge
Omsorgssvigt i barndommen bl.a. kan føre til depressioner, spiseforstyrrelser, mange slags sygdomme og selvmord.
Den negative sociale arv medfører også, at børn der er vokset op med alkohol, vold og seksuelle overgreb, ofte giver det videre til deres egne børn.
Ca. 1400 børn er tvagsfjernet i Danmark
Hvis et barn skal tvangsfjernes, bliver de anbragt hos en plejefamilie eller på en døgninstitution
En netværksanbringelse, privat døgnpleje eller plejefamilie
• Åben Anonym rådgivning
• Samtalegruppe for børn, som
har en psykisk syg far eller mor
• Gruppe for børn af misbrugere
Pedersker sagen
Anders Breivik
Den gode tråd
Nødvendigheder
Den gode barndom
Omsorgstrekanten
Den dårlige tråd
Hvad er omsorgssvigt
De 4 adfærdsmønstre
Tilknytningsteorien
Tegn på omsorgssvigt
Skolegang
Social arv
Konsekvenser
Hjælpe organisationer
Tvangsfjernelse og plejefamiler
Konkrete eksempler
Kortfilm
Problemstillinger
Hvad kan samfundet og familien gøre for at forebygge og forhindre omsorgssvigt?
Hvad så vi at der blev gjort?
Konklusion
Kilder:
Websider:
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykodynamik,_terapiform
er_og_begreber/John_Bowlby
http://livsgladmor.dk/velkommen-til-processen/
http://www.fyens.dk/article/1037541:Fritid--Faresignaler---saadan-opdager-du-psykisk-omsorgssvigt
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/04/201120.htm
http://tv2bornholm.dk/?newsID=64556
http://www.b.dk/nationalt/anklager-tilfreds-med-domme-i-bornholm-sag
http://www.fyens.dk/article/2120836:Indland-Fyn--Bornholmsk-par-anker-dom-i-boernesag
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/social_arv
http://da.wikipedia.org/wiki/Social_arv
http://neft.dk/omsorgssvigtkonsekvens.htm
http://www.sfi.dk/publications-4844.aspx?Action=1&NewsId=1233&PID=10056
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/de-nationale-dokumentationsprojekter/udsattebornogunge.aspx
http://www.faktalink.dk/titelliste/tvab
http://www.ungdomsproblemer.dk/hjaelp-nu/
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/de-nationale-dokumentationsprojekter/udsattebornogunge.aspx
http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/barnets-reform
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141372
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.toender.dk%2Flib%2Ffile.aspx%3FfileID%3D236&ei=d4eoUveACqSEyAPjjoHYCQ&usg=AFQjCNE
-Rk1O1btRNdBE666zUqa9L4RPjg&sig2=EbQkMRgteX_ht7AcS209hA&bvm=bv.57799294,d.bGQ
http://www.mereatgive.dk/plejefamilier/bliv-plejefamilie
https://www.borger.dk/Sider/boern-i-familiepleje.aspx?segmentid=f27f45f4-79ff-4657-a6a1-c629814bb1f3
http://www.tvangsfjernelse.com/hjaelp-til-foraeldre/hvad-indebaerer-en-tvangsfjernelse/
http://www.munkholm.cc/fileadmin/user_upload/munkholm/filer/munkholm
_PDF/JOHN_BOWLBY_-_TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER.pdf
http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk/dk/introduktion.pdf
http://www.redicecreations.com/article.php?id=22117
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/de-nationale-dokumentationsprojekter/udsattebornogunge.aspx
https://www.ucviden.dk/student-portal/files/9627636/Omsorgssvigt_i_B_rnehaven.pdf
http://www.fm.dk/publikationer/2007/lige-muligheder/foraeldre-noeglen-til-en-god-barndom/
Bøger og personer
Børn der er anderledes - Niels Hansen (Dansk Psykologisk Forlag)

Mistrivsel i skolen - der er hjælp at hente - Lene Bjerring Bagger og Lisbet Lenchlrher-Hubertz

Avisen Information d. 11/12-13

Gitte Løkkegaard
Janus Node
Sven Lykkedahl


Fik vi løst vores problemstillinger?
Hvad kan samfundet og familien gøre for at forebygge og forhindre omsorgssvigt?
Hvad så vi at der blev gjort?
Full transcript