Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİYOLOJİK İŞARET ANALİZİ

No description
by

Nesrin ÇELİK

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİYOLOJİK İŞARET ANALİZİ

İşaret:
Bilgi taşıyan, zamana göre değişen veya değişmeyen büyüklüklerdir.
Biyolojik İşaret:
Canlı vücudundan elektrotlar veya dönüştürücüler aracılığıyla algılanan, elektrik kökenli olan veya elektrik kökenli olmayan işaretlerdir.

Vücudu oluşturan sistemler, çeşitli fonksiyonlarını gerçekleştirirken bazı işaretler üretirler. Biyolojik işaret veya biyoelektrik işaret adı verilen bu işaretler çoğu karmaşık biyolojik yapıdan dışarıya kolay anlaşılabilir bilgileri taşımazlar. Vücut içindeki çeşitli olayları incelemek için bunların işlenmeleri ve yorumlanmaları gerekir.

BİYOLOJİK İŞARET ANALİZİ
Biyoelektrik işaretler, sinirsel iletim, beyin, kalp, çeşitli kas hareketleri ve benzeri vücut sistemleri ile ilgilidirler. Bir kısım hücrelerdeki elektrokimyasal olayların sonucu iyonik akımlar oluşur. Bu akımlardan, elektrodlar yardımıyla algılanıp işaret işleme işlemlerinden geçirildikten sonra çeşitli hastalıklara tanı konmasında (teşhisinde) yararlanılmaktadır.

Hücrelerde Elektriksel Aktivasyon
Biyoelektrik potansiyelleri ölçebilmek için iyonik potansiyel ve akımları elektrik potansiyel veya akımlarına dönüştüren dönüştürücülere ihtiyaç vardır.
Elektrik kökenli biyolojik işaretleri algılamakta kullanılan böyle bir dönüştürücü iki elektrottan meydana gelir ve elektrotların uygulandıkları noktalar arasındaki iyonik potansiyel farkını ölçer. Her bir hücrenin ürettiği bireysel aksiyon potansiyellerini ölçmek imkansız değilse de bazı özel uygulamalar dışında çok zordur. Çünkü, hücre içine hassas olarak elektrot yerleştirilmesi gerekmektedir.
Biyopotansiyelleri en geneI ölçme yöntemi, vücut yüzeyinden yapılan ölçümlerdir. Bu durumda alttaki birçok hücrenin aksiyon potansiyellerinin yüzeye gelen toplamı alınmaktadır. Bazı ölçümlerde ise bir kasa, sinire veya beyinin belirli bölgelerine batırılan iğne elektrotlar yardımıyla ölçüm yapılır.

Biyolojik İşaretler
Elektrik Kökenli Olan

The ElectroCardioGram (ECG)
The ElectroNeuroGram (ENG)
The ElectroMyoGram (EMG)
The ElectroEncephaloGram (EEG)
The ElectroGastroGram (EGG)
The PhonoCardioGram (PCG)

Elektrik Kökenli Olmayanlar

Kan Basıncı
Kalp Sesleri
Vücut Sıcaklığı
Solunum Hacmi
pH
Kan Akış Hızı

ENG (Elektronörogram) İşaretlerin Ölçülmesi
Sinir liflerinden algılanan ve bir aksiyon potansiyeli değişiminin sonucu olarak ortaya çıkan biyolojik işaret değişimlerine Elektronörogram (ENG) adı verilir. ENG işaretleri sinir lifinden algılama şekline ve elektrodların yerleştiriliş biçimine göre monofazik, bifazik ve trifazik adları verilen farklı değişimler gösterir.

EMG (Elektromiyogram) İşaretlerin Ölçülmesi
Elektromiyogram (EMG), kasın kasılması sonucu ortaya çıkan biyopotansiyel işaretlerdir. Bunların kaynağı vücutta meydana gelen çeşitli elektrokimyasal olaylardır. İstemli kas hareketleri, beyinde oluşan aksiyon potansiyellerinin sinirler yoluyla kasa iletilmesi sonucu ortaya çıkar.

EKG (Elektrokardiyogram) İşaretlerin Ölçülmesi
Kalbin elektriksel iletim sistemi; Sinoatrial düğüm (Sinüs Düğümü-SA), kalbin pacemaker’ı (vuru düzenleyicisi) olarak çalışır. Pacemaker, hareketi başlatan, hareketin hızını belirleyendir. SA düğümünde kendi kendine oluşan aksiyon potansiyeli, depolarizasyon dalgası halinde tüm kalbe yayılır. Kalp hücreleri arasındaki geçiş ise hücrelerarası alçak direnç bölgelerini oluşturan geçit bölgeleri üzerinden olur.
Kalp kaslarının aynı anda kasılması sonucu genliği oldukça büyük bir elektriksel işaret oluşur. Elektrokardiyogram (EKG) olarak adlandırılan bu işaret vücud üzerinden algılanabilir
EEG (Elektroensefalografi) İşaretlerin Ölçülmesi
Beynin geniş bölgelerinin elektriksel aktivitelerinin toplamıdır. Canlılık sürdükçe biçimi değişse bile her koşulda EEG sinyalleri gözlenir.
4 farklı EEG dalgası vardır bu dalgalar beynin aktivite düzeyine göre değişiklik gösterirler.

EGG (Elektrogastrografi) İşaretlerin Ölçülmesi
Elektrogastrografi gastric elektrik aktiviteyi ölçmede kullanılan girişimsel olmayan bir tekniktir. EGG sadece girişimsel olmaması nedeniyle değil aynı zamanda midenin devam etmekte olan aktivitesini de bozmadığı için son yıllarda araştırmalara konu olmaktadır. Gastrik elektriksel aktivite midenin korpus kısmında yer alan doğal vuru üretici tarafından üretilen tirmik elektriksel aktivitedir. Bu elektriksel aktivite mide boşaltımının da dahil olduğu kasılma aktivitelerinin zaman ve frekans ölçütlerini belirler.

PCG (Fonokardiyografi) İşaretlerin Ölçülmesi
Bir fonokardiyogram kalp seslerinin ve hırıltılarının kaydedilmiş halidir (Vermarien, 1988). Bu grafikler, bu seslerin subjektif yorumunu ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda kalp sesleri ve hırıltılarının kalp periyodundaki elektriksel ve mekanik olaylarla ilişkili olarak değerlendirilmesini de sağlarlar

Biyomedikal İşaret İşlemenin Önemi
Genellikle analog olan ön işlemede, sinyali gürültüden temizlemek için ön filtreleme, sinyali sınırlama, ve kanallara ayırma işlemi gerçekleştirilir.
Daha sonra sinyal analog- sinyal çevirici (ADC) ile sayısal bilgiye çevrilerek bilgisayar ortamına aktarılır.

İşaretlerin Sınıflandırılması
Biyomedikal İşaret İşlemenin Önemi
Sayısallaştırma temel olarak Örnekleme (Sampling) ve Nicemleme (Quantization) şeklinde tanımlayabileceğimiz iki aşamada gerçekleşir. Bir görüntü örneklendiğinde 2 boyutlu uzay, küçük kesikli bölgelere dönüşür. Nicemleme işleminde ise kesikli hale getirilen sinyalin her bölgesine, genlik seviyesine göre bilgisayar ortamında bir tam sayı atanır.
Full transcript