Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

периодизација на македонското минато

No description
by

Ksenija Manevska

on 14 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of периодизација на македонското минато

.
Од крајот на VIII век пред новата ера започнало обединувањето на Македонските племиња во единствена држава.На чело на државата стоел крал,тоа бил кралот Пердика,тој бил основач на Македонската држава.Наследниците на кралот Пердика настојувале да ја зацврстат и прошират државата.Македонија најголем успех имала кога владееле кралевите Филип II и Александар III Македонски.Тогаш ја викале
,,господарка на светот".
периодизација на македонското минато
.
.
.

Kон крајот на VI и почетокот на VII век во територијата на Македонија се доселиле словените.Нивната прататковина била зад Карпатите.Тие почнале да се преселуваат поради лошите услови за живот во нивната прататковина.
Царство
Царство е монархиско државно уредување на чело со цар.Секој цар ја наследува круната од својот татко.
Царството е поголемо од кралството, опфаќа поглема територија.
Империја
Империја е царство-држава која држи под своја власт туѓи поседи.
Македонија во средниот век
ПЕРИОДИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКОТО МИНАТО
Јужни Словени
Словените се преселувале некои на исток некои на запад и на југ.Тие што заминале на југ се наречени Јужни Словени.Тие во својата прататковина немале писмо.Кога дошле на Балканот и се покрстиле тие се служеле со римски и грчки букви без правила.Со такви букви не било можно да се напишат многу словенски зборови.Во грчката азбука немало букви за многу словенски гласови.Св. Константин-Кирил им создал 38 букви, за сите словенски гласови.
Браката св. Кирил и Методиј
Св.Кирил и Методиј биле многу учени луге.Тие ја создале словенската азбука, Глаголица.Нивните ученици Климент и Наум ја упростиле глаголицата и ја нарекле по својот учител, Кирилица.
Со создавањето и ширењето на словенската писменост и кнежевност Македонија дала значаен придонес во светската култура.
Цар Самуил
Во средината на Х век била создадена македонска средновековна држава.На чело на државата стоел цар- цар Самуил.Тој имал многу силна војска.Со освојувачките војни што ги водел тој ја проширил својата држава.На север до Дунав и Сава на југ до Тесалија на запад до Јадранско море и на исток до Црно море.Цар Самуил бил поразен на планината Беласица .
Кога цар Самуил бил поразен неговите 14 илијади војници биле ослепени.По тој настан цар Самуил починал.Средновековната македонска држава била до 1018 год. кога била вклучена во рамките на Византија
Ослепени 14000 војници
Македонија во време на османлиското владеење
Кон крајот на ХIV век Македонија била освоена од турците османлии и влегла во турската империја.Македонскиот народ се бунтувал и кревал востанија бидејки сакале да се ослободат од турците османлии.Најстара оружена форма на отпор било ајдутството.Првото поважно востание во Македонија избувнало во 1689 год.Во формите на отпор против турската империја учествувал и скопскиот бискуп Пјетер Богдани.Во ХIХ век биле подигнати повеке востанија:
*Негушко;
*Разловечко;
*Кресненско;
Илинденското востаније
Од сите востанија најголемо е Илинденското востание.Тоа било кренато на 2 август 1903 год.Во тоа востание зеле учество и Албанците, Турците и Власите заедно со македонците. Познати револуционери од тоа време се:
-Гоце Делчев;
-Питу Гули;
-Даме Груев;
-Јане Сандански;
-Ѓорче Петров;
-Пере Тошев;
Во ослободеното Крушево е формирана Крушевската Република. Формиран бил Совет на Републиката кој го сочинувале 60 граѓани и Влада од шест члена. На чело на Владата бил Ванѓел Дину, а претседател бил Никола Карев.
Крушевската Република опстоела десет дена.
Илинден има осоено значење во историјата на Македонија.
Данок во крв
За време на Османлиското царство постоеле многу даноци. Постоел и данок во крв. Тоа претставувало насилно одземање на машките деца од семејствата. Децата ги носеле во Турција. Ги учеле да станат најсурови војници. Тие се наречени јаничари.
Прва Балканска војна
Голем товар, бројни жртви, војни, поднел македонскиот народ во Балканските војни.
Првата Балканска војна се водела помеѓу Османлиската Империја и Балкански сојузни држави.
Балканскиот Сојуз е составен од:
Бугарија, Србија, Црна Гора и Грција. Учествувале и македонците, самостојно или во составот на балканските сојузници. Се надевале дека ќе се ослободат од турската власт, ќе создадат своја држава. Нивните очекувања не се оствариле. Македонија била поделена помеѓу Србија, Грција и Бугарија.
Втора Балканска војна
Втората Балканска војна била во јуни 1913 година, кога Бугарија не била задоволна од поделбата. Таа ги нападнала своите поранешни сојузници Србија и Грција. Втората Балканска војна завршила со договорот во Букурешт. Така била потврдена поделбата на Македонија.
Прва Светска Војна
После Балканските војни, од 1914 година почнала Првата светска војна. Таа траела четири години. Во првата светска војна Македонија била подложена на нови окупации, воени разорувања и делби.
Формирање на современа македонска држава
Македонија за време на Втората Светска војна
За време на четиригодишната антифашистичка и националноослободителна војна е создадена современа македонска држава. Војната траела од 1941-1944 година. Втората Светска војна за Македонија значела ново распарчување на националната територија. Македонскиот народ застанувајќи на страна на антифашистичката коалиција тргнала во оружена борба за остварување на вековните идеали и стремежи, ослободување и создавање на своја држава.Антифашистичкиот отпор бил организиран од Комунистичката партија на Југославија- КПЈ на чело со Јосип Броз ТИТО.
11-ти ОКТОМВРИ
Во Македонија борбата за слобода започнала 11-Октомври 1941 година. Тогаш пукнале првите пушки против непријателот во Прилеп и Куманово. Затоа 11-ти Октомври се слави како Ден на Востанието во Македонија.Борбата се пренесла низ цела земја. Борбата ја воделе партизаните. Во војната Македонија дала многу жртви. Меѓу нив биле и народните херои- Мирче Ацев, Вера Циривири- Трена, Кузман Јосифовски- Питу, Ибе Паликуќа, Цветан Димов, Страшо Пинџур, Бајрам Шабани и др.
АСНОМ
1944 година на 2-ри Август е одржано првото заседание на АСНОМ во манастирот Прохор Пчински. АСНОМ значи- Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. На ова заседание биле донесени повеќе важни решенија: Македонија е прогласена за држава, македонскиот јазик е признат како службен јазик, граѓаните кои живеат во Македонија, без разлика на народност, вера и пол се рамноправни граѓани. За прв претседател бил избран Методија Андонов Ченто
За Македонија АСНОМ има големо значење.
По Втората Светска војна
Македонија по Втората Светска војна е во составот на Југословенската федерација- СФРЈ.
Македонија е разурната и неразвиена земја поради војната. Расположивите природни богатства и учеството на народот во изградбата носат брз економски и стопански развој.Македонија напредува. Се врши електрификација на селата. Се гради се што треба во една држава.
Самостојна Реублика Македонија
Граѓаните на нашата држава на референдум на 8-ми Септември 1991 год. се изјаснија за самостојна, суверена и независна држава. Овој ден свечено се прославува како Ден на независност на нашата татковина. На 17.11.1991 год. се изгласа првиот Устав на независна и суверена Македонија. Уставот е највисок правен акт за една држава. На 8 април 1993 год. Македонија е примена како членка во ООН ( Организација на Обединети Нации). Значаен настан е визната либерализација.
Изработила :
Ксенија
Маневска
V -б одд
Филип II Македонски
Александар III Македонски
Карпати
Каде се населиле јужните Словени
Св. Кирил и Методиј
Св. Климент Охридски
Св. Наум
Сувереност
Претставува самостојно донесување на одлуки во внатрешните работи на земјата и односите со другите држави.
Референдум
Претставува демократско изјаснување на граѓаните за одредено прашање значајно за државата.
Full transcript