Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AMELİYATHANEDE KULLANILAN TIBBİ ALETLER VE BAKIMI

No description
by

merve bağdigen

on 10 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AMELİYATHANEDE KULLANILAN TIBBİ ALETLER VE BAKIMI

AMELİYATHANEDE KULLANILAN CERRAHİ ALETLER
HAZIRLAYAN: MERVE BAĞDİGEN
Temel Cerrahi Aletler ve Setler
Aletleri Tutma ve Verme

GİRİŞ

Cerrahi aletler paslanmaz çelikten yapılır. İyi yapılmış bir cerrahi alet
uygun şekilde kullanılır ve bakım yapılırsa en az 10 yıl kullanılır. Çelik aletler demir, krom ve karbondan oluşur.

Son yıllarda cerrahi aletlerin yapımında titanyum da kullanılmaya başlanmıştır.
Çeliğe göre bazı avantajları bulunmaktadır. Çelikten %45 daha güçlü ve %50 daha hafiftir.
Titanyumla yapılan cerrahi aletlerin manyetik birikimi olmaz
.

1- Cerrahi aletlerin üzerinde lekelenme ve ezilme olmaz,paslanmaya direnci oldukça yüksektir.

Cerrahi Enstrümasyon Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

2- Cerrahi bir ameliyatın başarı oranı doğrudan aletin dizaynı, tasarımı, üretim kalitesiyle ve bakımıyla ilişkili olabilir.

3- İdeal bir cerrahi alet cerrahın elinin büyüklüğüne ve uzmanlığına uygundur.

4- Aletler sadece hangi amaçla tasarlanmışsa o amaçla kullanılmalıdırlar.
5- Cerrahi aletlerin eğimi cerrahın avuç içinin eğimi ile aynı yönde olmalı

Cerrahi aletleri 5 ana kategoride toplayabiliriz.
1.Kesici aletler
2.Tutucu aletler
3.Retraktörler
4.Delici aletler
5.Diğer aletler; aspiratör ve çekiç gibi aletler

Temel Cerrahi Aletler

KESİCİLER
Bistüri, makaslar, testere, kemik kesici, osteotom, küretler ve dermatomlardır.
Dokuyu ve kemiği diseke etmek için tasarlanmışlardır
a)Doku kesiciler; makas bisturi ucu ve benzeri
b)Kemik kesiciler; testere ve benzeri

Bistüri
En çok kullanılan bistüriler ucuna tek kullanımlık bıçak takılarak kullanılır.
Geniş alanların diseksiyonunda yararlıdır ve kullanımı için dokuda bir miktar gerginlik uygundur. Herhangi bir yaralanmayı önlemek için bıçak uçları portegü ile çıkarılmalıdır.

Makaslar

Makaslar genel olarak doku makasları ve diğerleri olarak ikiye ayrılır. Doku makaslarından sık kullanılan Metzenbaum makası hafif eğri ucu ile birkaç önemli rol üstlenir. Kapalı Metzenbaum makası diseksiyon için uygun bir alettir.

Doğru kullanımda
(başparmak ve 4. parmak aletin deliklerinde kesme ve diseksiyon hareketleri için,
2. parmak aletin uzun eksini üzerinde ve 3. Parmak 4. Parmağın girdiği deliğin yanında aleti dengelemek için kullanılır)
cerrahın elinin uzantısı gibi işlev görür.

Makasın uç eğimi parmakların fleksiyona geldiği yönde olmalıdır. Daha kaba dokular için olan
Mayo makası daha kısadır. Dikiş malzemesi, kumaş gibi dokudan farklı malzemeleri kesmek için ayrı makaslar kullanılır. Her makas işlevi doğrultusunda kullanılmalıdır.

Sıkıştırıcı Aletler
Klempler kan damarlarını ve tüp şeklindeki yapıları tutmak için kullanılır. Klemplerin ucu dokunun kaymaması için tırtıklıdır.
Vasküler klempler ve bağırsak klempleri travmayı minimize etmek için dişleri özel olarak dizayn edilmiştir.

TUTUCU ALETLER

Dokuları tutmak için kullanılan aletler olduğu gibi, doku dışında tutucu olarak(portegü, bistüri sapı vb.) kullandığımız cerrahi aletlerde mevcuttur.
Organ tutucular, damar tutucular, sinir tutucular, kemik tutucular gibi farklı amaca yönelik geliştirilmiş aletlerdir.

Dar ve derin alanlarda ayrıca dokunun dikkatli tutulması gereken yerlerde dokuyu tutmak ve gerginlik uygulamak, dokuyu koterize etmek
ek olarak portegü (iğne-tutucu) ile geçilen iğnelerin karşılanması amacı ile de kullanılır. Dikkat edilmesi gereken nokta forsepsin nazikçe tutulması ve dokuyu ezecek kadar baskı uygulanmamasıdır.

Forsepsler(penset);
dişli,dişsiz,bayonet, adson, damar

İğne tutucular (portegüler), dokudan dikişi geçirmek,
çekmek ve iğneyi tutmak amacıyla kullanılır. Dikiş iğnesini tam olarak tutmalı iğneye zarar vermemelidir.

İğne Tutucular(portegü)

Özel dokuları tutmak için tasarlanmış çeşitli tutucular vardır.
Bunlar; allis, russ, babcocok, kocher.
Diğer bir tutucu alet ise çamaşır klembidir.
Cerrahi örtüleri tutturmak için kullanılır.

Farklı organlar için farklı yapıda tutucu aletler geliştirilmiştir.
Genellikle kadın doğumda bu tip tutucu aletler kullanılmaktadır.

Organ Tutucu Aletler

Ameliyat alanının görünmesine yardımcı olurlar.
Retraktörler en az doku hasarıyla en iyi açıklığı sağlamak amacıyla tasarlanmışlardır.

RETRAKTÖRLER
(EKARTÖRLER-AYIRICI ALETLER)

Spekülum
Farabeuf
Langerbeng
Tırmık
Ven
Rou

Elle Desteklenen Ayırıcılar

Balfour abdominal ekartör
Leyla ekartör
Çember ekartör

Sabitlenen Ayırıcılar

Genellikle kemik dokusunda kullanılır.
Kemik deliciler; delme işlemi yapılabildiği gibi koparma imkânı sağlayan aletlerdir.
Yumuşak doku delicileri; genellikle ponksiyon ya da biopsi alma amaçlı kullanılır. En sık kullanım alanı ise laparaskopik cerrahidir.

DELİCİ ALETLER

Cerrahi uygulamalar farklı yapıda aletleri de kullanmamızı gerektirir.
En sık aspiratör ucu çekiç gibi aletler kullanmaktayız.

DİĞER ALETLER

Branşlara Göre Cerrahi Aletler ve Masa Düzenleri

Kerrisonlar Disektör
Punchlar Otomotik ekartör
Küretler Mikro aletler
Şant teli Bipolar forsepsler
Periost elavatörü Beyin kaşığı
Ranger Beyin c. motoru
Laminektomi ekartörleri Çivili başlık
Rujinler Hook

Beyin Cerrahi


Aort klemleri
Sternum ekartörü
toraks ekartörleri Pompa cihazı bağlantıları
Taygon klempler Safen makası
Vasküler klemper Oproximatörler
Bulldoglar Çelik tel portegü
Hook Tel kesme
Mikro aletler Rut kanül

Kalp- Damar Cerrahi

Genel Cerrahi

Penskopan Kemik tutucu
Tel kesme
Pense Plaklar- vidalar
Çekiç Tornavidalar
Delici motor Osteotomlar- Rujin
Kesici motor Hoffman ekartörler
Jigle teli Raspalar

Ortopedik Cerrahi

Göz Cerrahisi

Kadın Doğum Cerrahisi

Cerrahi Enstrüman Verilmesinde Ameliyathane Hemşiresinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

1- Aletler nazik tutulmalı keskin ve nazik aletler masada ayrı bir yerde muhafaza edilmeli.
2-Cerrahi işlem sırasında aletler sık sık silinmeli ve lümenli aletler serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.


3- Enstrümanların bakımı sık aralıklarla yapılmalı ve eklem yerleri yağlanmalıdır.
4- Forsepslerin ağızları ve dişleri her bir kullanımdan sonra bozulup bozulmadığı kontrol edilmelidir.


5- Ameliyatta hemşire cerrahi alanı ve cerrahiyi iyi takip ederek derin alanda çalışılıyorsa uzun aletler, dar alanda çalışılıyorsa açılı ve kısa aletler vermeli.

6- hasta güvenliği açısından aletlerin
cerrahi işlem öncesi ve sonrası sayımı yapılmalı.
7- işlem sonrası sayım eksikse cerrah uyarılmalı ve alet aranmalıdır.

8- Portegüler (iğne tutucular) iğne yerleştirilerek kontrol edilmelidir.
9- kesici aletlerin uçları ve krom kaplı aletlerin klipsleri kontrol edilmeli.

10- aletler aletin gövdesi cerrahın avuç içine yerleşecek şekilde verilir. Alet menteşe yerinden tutulur ve uzatılırsa cerrah aleti görebilir.

Sonuç olarak;
Ameliyatı cerrah yapmaz,
ekip yapar.
Başarı da, komplikasyon da
tüm ekibe aittir.

1- Uçak H., (2009), Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon; Ameliyathane Talimatları ve Protokolleri, Ayrıntı Basımevi
2- Acıbadem Sağlık Grubu, Klinik Eğitim Notları, 2011
3- Atatürk üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi,
Ameliyathane Cerrahi Alet Ekipmanları, 2012

Kaynaklar
Full transcript