Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эс хоорондын холбоос

No description
by

Narantsatsral Tsogtdalai

on 26 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эс хоорондын холбоос

Эсүүдийн дээд ба хажуу талаар байрлана. Электрон микроскопт энэ холбоосыг харахад 5 талт ховил ба гүвгэртэй торонцор бүтэц харагдана.
Хөндийт холбоос буюу нексус
Ихэнхдээ эсийн хажуу хананд үүснэ. Энэ холбоос нь электрон микроскопт 2нм эсрэг хоёр мембраны холбоос байдлаар харагдана.
Нягт хэсэг
/zonula adheras/
Хөрш мембраны эсийг ороон бүсэлж байрлах ба хөрш эсүүдтэй холбоо үүсгэнэ.
Десмосом буюу наалданги толбо
Хөрш эсүүдийн мембраны өөд өөдөөс харсан гадаргуу дахь пял хэлбэртэй бүтцийн бүрдэл юм. Энэ мембран тэгш шулуун байх ба 30 нм зузаантай болсон эсийн бүрхүүлийн дотор хананд нягт утсанцар материалтай байна.
Эсийн холбооснууд нь үр хөврөлийн хөгжлийн эрт үед үүсэн бий болох бөгөөд хөгжлийн үе шат, явцыг зохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Бодисын солилцоог дарангуйлагч бодисууд ялангуяа фосфорын исэлдүүлэгчийг зогсоогч нь холбоо үүсэх явцыг мөн зогсооно.
Хучуур эдийн эсүүд хоорондоо наалдан холбогдох чадвар маш өндөр ба зөвхөн их хэмжээний механик хүчээр тэдгээр холбоосыг тасалж болдог.
Эсийн холбоосын төрлүүд
Эсийн холбоосын төрлүүд
Эс хоорондын холбоос, төрлүүд
Эдгээр эсүүдийн холбоосын үүргийг:
эсийн мембраны интеграл уургууд
эс завсрын протеогликан
кальцын ион гүйцэтгэнэ.
Эс завсрын макромолекулууд болон ионоос гадна эсүүд хажуу ханаараа эс хоорондын өвөрмөц холбоосуудыг үүсгэдэг. Эдгээр холбоосууд зөвхөн наалдуулах төдийгүй эсийн гадаад орчинд сийвэнгийн материал урсан гарахаас хамгаалах болон хөрш эсүүдийг холбох үүрэгтэй.
Нягт холбоос
/zonula occludens/
Эдгээр ховил ба гүвгэрүүдийн тоо буюу холбоо нь хучуур эдийн шингэнээ барих чадвараар тодорхойлогдоно. Цөөхөн холбоотой хучуур эсүүдэд нефроны проксималь тахир сувганцарт ус болон уусмал маш нэвтрэмтгий байдаг.
Нягт холбооны гол үүрэг бол их бага хэмжээгээр нягтрал бий болгон нэг эсээс нөгөөд аль нэг чиглэлд материал урсахыг хориглоно.
Эсийн мембранд байрласан тодорхой нягтарсан хавтгай дахь олон тооны актины филаменттэй. Энэ нягт хэсэг нь:
миозин
тропомиозин
альфа актинин
винкулиныг агуулна.
Эдгээр бичил филамент төгсгөлийн торонцроос үүсч бий болох ба зарим төрлийн филаментүүд сийвэнгийн оройн хэсгээр байрлана.
элэг
дэлүү
зүрхний булчингийн эсүүдэд их тохиолдоно.
Гол уураг нь 26000-30000 м.ж полипептид юм.
Хөндийт холбоосын гол уургууд нь:
1.5нм голчтой
гидрофиль сүвтэй
6 талт бүтэц үүсгэн оршдог.
- Даавар, цагирагт АМФ, ионууд мэтийн мэдээллийн бодисууд эдийн эсүүдээр чөлөөтэй дамжиж, үйл ажиллагаагаа нэгтгэн зохицуулах боломжтой болно.
Ойролцоогоор 12 уургаас энэ пял тогтоно.
Цитокератины төрөл болох завсрын филаментууд пялруу шигдэн орох эсвэл нэвтрэн гарч түүнийг бэхэлдэг.
Арьсны эвэрлэг хучуур эдэд зөвхөн энэ холбоос байх ба хамгийн бөх бат холбоос юм.
Үүнтэй холбоотойгоор холбоосууд нь эсийн сийвэнд тархсан дэд нэгжүүдээс үүсч болно.
Full transcript