Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THỰC CHẤT VÀ ĐỘNG CƠ TÍCH LŨY CỦA TƯ BẢN

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THỰC CHẤT VÀ ĐỘNG CƠ TÍCH LŨY CỦA TƯ BẢN

THỰC CHẤT VÀ ĐỘNG CƠ TÍCH LŨY CỦA TƯ BẢN
Thành viên Nhóm 8
Trương Phú Huy
Đặng Thị Thu Thảo
Nguyễn Nhật Thùy Hương
Trần Anh Hào
Dương Minh Khoa
Trịnh Mỹ Duyên
Nguyễn Đức Thiên
Thành viên Nhóm 8
Trương Phú Huy
Đặng Thị Thu Thảo
Nguyễn Nhật Thùy Hương
Trần Anh Hào
Dương Minh Khoa
Trịnh Mỹ Duyên
Nguyễn Đức Thiên

Tái sản xuất
Tích lũy tư bản
Ý nghĩa
Liên hệ thực tế
Nội dung
TÁI SẢN XUẤT
SỨC
LAO ĐỘNG
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
ĐỐI TƯỢNG
LAO ĐỘNG
TƯ LIỆU
LAO ĐỘNG
Nông dân
Mua tư liệu sản xuất
Bán
Tiêu dùng cá nhân
Đầu tư cho sản xuất
Sản xuất
Tái sản xuất TBCN không chỉ là tái sản xuất của cải vật chất, mà còn là tái sản xuất sức lao động và tái sản xuất QHSX TBCN
Phân loại
Dựa vào quy mô sản xuất chia ra làm 2 loại:
Tái sản xuất giản đơn
Tái sản xuất mở rộng
Tái sản xuất giản đơn
Quá trình tái sản xuất với quy mô như cũ.
Gắn liền với nền sản xuất nhỏ và đặc trưng của nền sản xuất nhỏ.
Tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn trước.
Tái sản xuất mở rộng là đặc trưng của nền sản xuất lớn.
Tái sản xuất mở rộng
Chi phí trong quá trình sản xuất
Nông dân
Mua tư liệu sản xuất
Bán
Tiêu dùng cá nhân
Đầu tư cho sản xuất
Sản xuất
Chi phí trong quá trình sản xuất
Nông dân
Mua tư liệu sản xuất
Bán
Tiêu dùng cá nhân
Đầu tư cho sản xuất
Sản xuất
Chi phí trong quá trình sản xuất
Năm 2014
Năm 2015
Tích lũy tư bản
Thực chất tích lũy cơ bản
Động cơ của tích lũy tư bản
Những yếu tố quyết định quy mô tích lũy
Thực chất của lũy tư bản
Theo C.Mác:
"Sử dụng giá trị thặng dư hay chuyển hóa giá trị thặng dư trở lại thành tư bản thì gọi là tích lũy tư bản "
Thực chất của tích lũy tư bản là tái sản xuất ra tư bản với quy mô ngày càng mở rộng
Vì sao giá trị thặng dư có thể chuyển hóa thành tư bản
Khát vọng làm giàu của nhà tư bản là vô hạn
Quy luật sản xuất giá trị thặng dư
Quy luật cạnh tranh
Mặt khách quan
Mặt chủ quan
Động cơ của tích lũy tư bản
Quyết định sự tồn vong của tư bản
Động cơ thúc đẩy
Tăng cường tích lũy
Tái sản xuất mở rộng
Quy mô ngày càng lớn
Những yếu tố quyết định quy mô tích lũy
Khối lượng giá trị thặng dư
Tỉ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư
Quy mô tích lũy tư bản
Trường hợp 1
Khối lượng giá trị thặng dư không đổi.
Quy mô của tích lũy tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư thành hai quỹ:
Quỹ tích lũy của nhà tư bản
Quỹ tiêu dùng của nhà tư bản

Quỹ tích lũy tiêu dùng
Quỹ tích lũy
Quỹ tích lũy tiêu dùng
Quỹ tích lũy
Trường hợp 2
Tỷ lệ phân chia đó đã được xác định
Quy mô của tích lũy tư bản phải phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư
Khối lượng giá trị thặng dư phụ thuộc vào những nhân tố
Trình độ bóc lột sức lao động
Năng suất lao động
Sự chênh lệch giữa tư bản được sử dụng và tư bản đã tiêu dùng
Quy mô tư bản ứng trước
Ý nghĩa
Vạch rõ hơn bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất TBCN:
Nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư
Lao động quá khứ của người công nhân lại trở thành phương tiện bóc lột chính người công nhân.
Liên hệ thực tiễn
Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn
Tăng cường tích luỹ vốn trong nước và có biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Những tác động tiêu cực: sự phân hóa giàu nghèo, tạo nên sự mất bình đẳng xã hội ngày càng lớn, tăng nguy cơ thất nghiệp, các tệ nạn xã hội tăng
Full transcript