Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etik & Moral

No description
by

Niclas Blom

on 14 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik & Moral

Resonera
Pliktetik
Konsekvensetik
Enligt konsekvensetiken är inte det viktiga vad du gör utan att att resultatet av det du gör ska bli så bra som möjligt, och helst för så många som möjligt. Det är konsekvensen av din handling som avgör om något är rätt eller fel.
Sinnelagsetik
Enligt sinnelagsetiken är det däremot viktigt att du tänker efter vad som känns rätt här och nu. Din handling här och nu är det som avgör om det är rätt eller fel, oavsett hur resultatet blir.
Genom att motivera (vattna) dina åsikter med tydliga argument och de etiska modellerna växer trädet och du kan ta bättre ställning i viktiga värderingsfrågor.
Etiskt dilemma
Etiskt dilemma är själva problemet som du måste ta ställning till. Ju mer du resonerar, desto mer växer trädet och din åsikt är lättare att förklara.
Exempel
”En konsekvensetiker skulle troligen varit väldigt osäker om ett dödsstraff ska ske eller inte medans pliktetiker är mer bestämd. Finns det en lag som säger att de som begått mod ska få dödsstraff så kommer de att få det enligt dem. De kollar liksom inte konsekvenserna. Om mordet kan ha varit någon annan som begått. För att ibland kan det hända att den man misstänker inte är den rätta personen, alltså att den inte förtjänar dödas för att det inte är den som begått mod. Så tänker oftast en konsekvensetiker. Eller kan personen vara phsykiskt sjuk så att han/hon inte förtjänar dödsstraff utan phsykisk hjälp.”

A-nivå
Exempel
”Om dödsstraff är rätt eller fel kan man diskutera. En pliktetiker skulle antagligen säga att det är fel eftersom man inte får döda någon, och i Sverige är våra lagar emot dödsstraff. Att döda är fel, inte något man ska göra. Men om man straffar någon som tex har mördat någon med döden, så har ju någon mer dödat en person, och det blir ju inte heller rätt. En sinnelagsetiker skulle antagligen tycka det är fel med dödsstraff. Man vill ju egentligen ingen gott med handlingen, det är inget som görs god hjärtat. Man vill straffa personen, liksom hämnas på de liv som den kanske tagit. Man vill skipa rättvisa för det som har hänt, men egentligen tar man ytterligare ett liv. En konsekvensetiker skulle kunna resonera lite olika. Dödsstraff skulle kunna få många konsekvenser. Först och främst dödar man en person. Det medför att det plötsligt bestäms vilka som har rätt och leva och inte på vår jord och inte. En stor negativ del är att oskyldiga liv skulle kunna släckas. Någon som varit på fel plats kan oskyldigt dömmas, och när straffet utfärdats finns ingen återvändo, inget man någonsin kan göra åt saken. Människor får ingen andra chans, utan kan mista livet. Men samtidigt skulle dödsstraff kunna leda till att människor avskräcks från att göra fruktansvärda brott, och på så sätt skulle brotten minska. Dessutom så får ex. massmördare aldrig mer chansen att utföra fruktansvärda dåd. Kanske kan det kännas som en lättnad för anhöriga till människor som mist livet, om deras mördare inte sitter någonstans. Det behöver inte vara rädda, även om personeni fråga antagligen skulle befinna sig i fängelse annars. Men allt som allt tror jag attkonsekvenserna emot dödstraff väger över och att det skulle vara fel med dödsstraff i en konsekvensetikers, ögon.”
C-nivå
”Om dödsstraff är rätt eller fel kan man diskutera. En konsekvensetiker menar att det här skulle vara etiskt rätt. Denna personen man skulle avliva har förmodligen gjort något så hemskt att han borde vara mentalt sjuk, eller haft en så grov uppväxt att det präglar hans mentala del. Sitter han i fängelse i 20 år, sedan kommer ut, kommer han förmodligen inte ändras. Snarare tvärt om, byggt upp ett ännu större hat inne i finkan och kanske mörda fler. Därför vore det rätt att döda honom från början, då konsekven serna kan bli att ännu fler dör och det skulle då vara friska arbetande medans han är en ganska sjuk människa. Hade man varit en pliktetiker hade man förmodligen handlat annorlunda. Inom denna etik är plikttrappan relevant och den säger att man aldrig dödar. Detta medför att regeletiker inte tycker det är rätt med dödsstraff, för de dödar inte, även vad konsekvenserna blir. Även om gärningsmannen 20 år senare skjuter ihjäl 10 till så handlade dem
rätt enligt deras etik.”

Etik & Moral
E-nivå
Exempel
Etiska begrepp
Pliktetik handlar om att leva efter regler som talar om vad som är rätt och fel. Reglerna har du oftast lärt dig ifrån t.ex. en religion eller från samhället. Din uppfostran påverkar ofta din känsla av pliktetik.
Först är det viktigt att du lär dig de begrepp som är viktiga för området, här är några exempel:
Jämlikhet
Skyldighet
Värdegrund

Med hjälp av begreppen kan du sedan förklara på ett tydligt sätt. Därför måste du ha koll på begreppen.
Eleven för ett enkelt resonemang och använder sig av en etisk modell; pliktetiken, på ett i huvudsak korrekt sätt. Eleven använder argumentet om att pliktetiker antagligen är för dödsstraff eftersom lagen (i vissa länder) säger att mördare ska straffas med döden. När det gäller konsekvensetiken är eleven delvis på rätt väg, men resonemanget är oklart, vilket innebär att svaret endast bedöms som E-nivå.
Förklaring
Förklaring
Eleven för ett utvecklat resonemang och använder sig av två etiska modeller (konsekvensetik och pliktetik/regeletik) på ett korrekt sätt. Elevens resonemang är relativt väl underbyggt och består av resonemang i flera led: ”Sitter han i fängelse i 20 år, sedan kommer ut, kommer han förmodligen inte ändras. Snarare tvärt om, byggt upp ett ännu större hat inne i finkan och kanske mörda fler.”. Eleven visar däremot inte att någon av de etiska modellerna kan motivera olika etiska ställningstaganden om dödsstraff.
Förklaring
Eleven för ett väl utvecklat resonemang, där tre etiska modeller används på ett väl fungerande sätt. Flera argument för och mot dödsstraff återfinns i texten. Eleven resonerar utifrån olika perspektiv inom en och samma etiska modell, vilket innebär att eleven problematiserar och uppnår en högre kvalitét. Motiveringarna till de ställningstaganden som görs är ofta väl utvecklade.

Konsekvensetiken: Å ena sidan argumenterar eleven för att en konsekvensetikermenar att det är fel med dödsstraff (oskyldiga kan avrättas, ingen andra chans att bättra sig) men å andra sidan är dödsstraff bra därför att det är avskräckande och därför att konsekvenserna blir då att brotten minskar, samt att anhöriga till brottsoffret kan känna en lättnad om mördaren avrättas.

Pliktetiken: Två argument nämns inom pliktetiken, där eleven skriver att det är fel att döda enligt lagen och dessutom måste någon utföra avrättningen, bödeln, som också blir mördare. Eleven fördjupar sin argumentation genom att ta ytterligare ett exempel mot dödsstraff ur en pliktetikers perspektiv.

Sinnelagsetik: Eleven argumenterar också utifrån sinnelagsetiken genom att hävda att det är fel med dödsstraff eftersom man bara ytterligare tar ett liv.
Exempel
”Dödsstraff är vansinne. Man ska inte behöva dö om man har gjort något som är dåligt. Man kanske är värd ett dödsstraff om man t.ex. har mördat någon bara för att det är kul. Men om man t.ex. dödar någon som har tänkt göra något jätte dumt som kan påverka landet/världen. Så kan det vara delvis ”ok”. Om man har ”råkat” mörda någon för att man är psykiskt sjuk så är det bättre med vård än att man ska dö. ”

F-nivå
Eleven resonerar kortfattat om dödsstraff men använder inte någon etisk modell.
Därför är svaret inte ens ett godtagbart E-svar.
Förklaring
Handlar om vad som är rätt eller fel, gott och ont.
Kan se olika ut i olika delar av världen eller samhällen.
3 olika modeller som förklarar varför vi gör som vi gör.
Full transcript