Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energikildene våre Del 1

Basert på kapittel 5 i Kosmos 9
by

Øivind Stengrundet

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energikildene våre Del 1

ENERGIKILDENE VÅRE
ENERGI?
= Evnen til å utføre arbeid.

-> Energi er det som får ting til å skje, til å forandre seg og til å flytte på seg.
HVA ER ENERGI?
Kan ha mange former
forsvinner ikke, blir bare
overført
Energikjeder:
Pil og bue
Alt ender med sola, selve urkilden til energi på jorda
ENERGI FRA SOLA
De fleste energikilder vi bruker, er skapt av sola
Sola driver f.eks. vannets kretsløp, vind, bølger og fotosyntesen
Solenergien som strømmer til jorda, er 15.000 ganger større enn den energien vi bruker
Fornybar energi
(olje, kull og gass er
ikke-fornybare energikilder
)
ENERGI FRA VANN
Norge er et land med mye nedbør
Ca 1,4 meter nedbør i året
Vestlandet får mest
Mer enn 99% av elektrisiteten vår kommer fra vannkraft
Norge er et
vannenergiland
Verdens største forbrukere av elektrisitet
Kraftforbruket pr innbygger

i Norge er 10 ganger større enn verdensgjennomsnittet!
VANNKRAFT SKAPER KONFLIKTER
Vannkraft forurenser hverken jord, luft eller vann
Men:
visuell forurensing
Dyre- og planteliv ødelegges, og hekke- og gyteplasser forstyrres
Alta-aksjonen 1979
"Monstermastene" i Hardanger
Å MÅLE ENERGI
Bruk og produksjon av energi måles ofte i
wattimer.
Om du har en 40 watts lyspære tent i én time, bruker du 40 wattimer elektrisk kraft.
Strømforbruket til en husstand måles i
kilowattimer
(kWh, tusen wattimer)
Strømforbruket i Norge måles i terawattimer (TWh, tusen milliarder wattimer)
Full transcript