Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podstawy przetwarzania cyfrowego – projekt

No description
by

Wioleta Magdziarz

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podstawy przetwarzania cyfrowego – projekt

Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów – projekt
Filtry analogowe:
Filtry analogowe służą do wstępnego przetwarzania sygnałów, zazwyczaj zbudowane są z takich elementów jak rezystor, kondensator, cewka.

Filtr cyfrowy:
Algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na swoje wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa.

Parametry prezentowanego
przykł dowego filtru :
Temat : "Napisz program slużący do projektowania filtrów cyfrowych
na podstawie analogowych filtrów Butterwortha metodą biliniową"

Kałowy Andrzej

Filtracja analogowa pozwala na:
usunięcie trendu

filtracja górnoprzepustowa
wyselekcjonowanie użytecznych w dziedzinie częstotliwości pasm sygnału
filtracja górno, dolno i środkowo przepustowa, środkowo zaporowa
polepszenie stosunku sygnał do szumu

filtrację antyaliasową
analizę częstotliwościową
u
Charakterystyka powinna zaczynać sie maksymalnie pł sko dla zerowej częstotliwości i przeginać sie dopiero w pobliżu częstotliwości granicznej fg (fg jest zwykle czestotliwoscią 3dB).
a
fpass= 100Hz

Częstotliwość przepustowa
fstop=500Hz
Częstotliwość tłumienia
fs=700Hz

Częstotliwość próbkowania
Apass=1dB

Pofalowanie w paśmie przepustowym
Astop=200dB

Pofalowanie w paśmie zaporowym
Charakterystyka fazowa:
Odpowiedź impulsowa:
Rozkł d zer i biegunów:
a
filtr dolnoprzepustowy LP:
filtr górnoprzepustowy HP:
Charakterystyka fazowa:
Rozkł d zer i biegunów:
a
a
Filtr Butterwortha:
- W stosunku do innych filtrów ma najbardziej plaski przebieg charakterystyki amplitudowej w paśmie przepustowym. Odbywa sie to kosztem załamania charakterystyki pod koniec pasma przepustowego.
-Ma niezadowalającą charakterystykę fazowa.
-W filtrze Butterwortha najważniejszym celem jest uzyskanie maksymalnej płaskości charakterystyki amplitudowej.

Opis metody Butterwortha :
Opis metody biiliniowej:

W transformacji biliniowej przyjmuje się następującą funkcję przekształcającą filtr cyfrowy Hc(z) na filtr analogowy Ha(s):

T - okres próbkowania sygnału dyskretnego.
Definicja ta spełnia wszystkie potrzebne warunki.

Transformacja odwrotna ma postać:

czyli:
Charakterystyka amplitudowa
GUI-Graphical User Interface
Kod programu:
Charakterystyka amplitudowa
Odpowiedź impulsowa:
Bibliografia:
T. Zieliński: "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
od teorii do zastosowań", Wydawnictwo AGH, Kraków 2002r
A. Łuksza: "Podstawy Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów-Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu MATLAB", Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2008 r.
Dziękuję za uwagę!
Full transcript