Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Identiteit: wie ben ik?

No description
by

Evert Van As

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Identiteit: wie ben ik?

Identiteit
Wie ben ik?
Wie zijn wij?
Hoe zien anderen mij?


Programma
Dus ik ben (niet) mezelf
Blijf je volgens de kinderen in het filmpje jezelf wanneer je naar de middelbare school gaat?

Hoe kun je volgens de kinderen veranderen en waarom?

Les 1: Wie ben ik?
1. Logboek
2. Filmpje Dus ik ben (niet) mezelf
3. De manager van de ikken: het bewuste ego
4. Huiswerkopdrachten bespreken
5. Drie stappen om het bewuste ego te ontwikkelen
6. Huiswerkopdracht
Les 4 identiteit
1. Presentaties opdracht huiswerk
2. Het ontstaan van subpersoonlijkheden
3. Primaire en verstoten subpersoonlijkheden
5. Opdracht subpersonen analyseren
6. Huiswerkopdracht
Identiteit: wie ben ik?
Uiterlijke kenmerken/harde feiten
Onze identiteit is relationeel
Erkenning van anderen
Angst voor uitsluiting
Gevaar voor teveel aanpassen
Balans zoeken tussen anderen en onszelf
Persoonlijkheid
Omgeving
Identiteitsbewijs
Zelfkennis, karakter
Samenstelling van kenmerken van verschillende groepen
Kruispuntdenken: man/vrouw, ‘ras’, religie, generatie, leeftijd, arm/rijk
'Iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken, waardoor hij/zij tot een individu wordt'
Lichaam, denken, gevoel, handelingen, intuïtie
Pubertijd en identiteitsontwikkeling
Opdracht 2
Drie factoren die onze identiteit beïnvloeden
We gaan onszelf beter leren kennen
Opdracht 1


Wat is echt belangrijk?
Ik ben ...
tegenwoordig vinden we het heel belangrijk te weten wie we zijn
In de tijd van je opa en oma heel anders
wie je was lag veel meer vast
zij waren helemaal niet zo bezig met zelfonderzoek
Dat heeft veel redenen:
Lange tijd stond niet het individu en diens vrijheid centraal, maar de gemeenschap.
God had een plan met je en daar hield je je aan.
Je leefde voor een goed hiernamaals, de beloning in de hemel.
Van een leven voor een goed hiernamaals, naar het leven voor een goed bestaan op aarde.
In plaats van God, werd de mens schepper van diens eigen identiteit: de maakbare ik
De mens als onafhankelijk is werd geboren: het individu
De bronnen van het Goede lagen nu niet meer buiten de mens maar in de mens
Het authenticiteitsideaal
In onze moderne westerse cultuur willen veel mensen zich zelf zijn en een authentieke levenshouding aannemen.
Authentiek zijn, jezelf zijn, echtheid, originaliteit als belangrijkste morele ideaal van deze tijd
Het leven op je eigen manier leven en niet nadoen wat anderen vinden en doen.
Trouw zijn aan mijzelf.
Als ik dat niet ben mis ik het doel van mijn leven.
We zijn niet vanzelf onszelf
Authenticiteit als opdracht: word wie je bent!
En speurtocht: op zoek naar jezelf
Huiswerk deze week

Wat is echt belangrijk voor wie ik ben?
Les 2
Jezelf zijn vroeger en nu
Het authenticiteitsideaal
Filmpje
"Gewoon jezelf zijn is een illusie, je bent je hele leven bezig jezelf te worden"
- Antoine Bodar -
Ben je zelf veranderd sinds je naar de middelbare school bent gegaan?
Schrijf 1 ding op waarin je echt jezelf bent en 1 ding waarin je (soms) anders doet
Huiswerk volgende week
Lezen plus maken opdrachten

Oefening 1 Wie zijn jouw primaire ikken?
Oefening 2 Wie zijn jouw verstoten ikken?
Soms roep ik mijn ikken bij elkaar,
Ik heb inmiddels al een aardig reservoir,
En als men vraagt: 'he welke ik is eigenlijk waar?'
'Ik', 'ik', 'ik' roepen mijn ikken dan door elkaar.
En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer
Verzoek om stilte in mijn bovenkamer
En dan geef ik met een vorstelijk gebaar
Het woord aan mijn ik van 9 jaar
Harry Jekkers
1. Gedicht 'De herberg'
2. De persoonlijkheid als verzameling subpersoonlijkheden
3. Opdracht subpersonen verkennen
4. Welke subpersonen heb jij?
Kernvragen
Wat zijn subpersonen?
Wat zijn veel voorkomende subpersonen?
Welke subpersonen heb jij?
Andere manier naar jezelf kijken: niet 1 maar heleboel verschillende ikken
Ik en mijn ikken
Een bus vol ikken
Jij bent de bestuurder van de bus en je ikken de passagiers
Je ikken willen echter allemaal een andere richting op en hebben andere ideeën over hoe de bus bestuurd moet worden
Subpersonen nemen vaak het stuur over
Perfectionist, Pleaser, Pusher
Subpersoonlijkheden
: verschillende kanten van je persoonlijkheid, die allemaal op een andere manier naar de wereld kijken
Primaire en verstoten
subpersonen
Subpersonen op de voor- en achtergrond; invloedrijk of verdrongen
Lezen 19-20

Het ontstaan van subpersonen: bescherming van het innerlijk kind
Als pasgeboren kind ben je gevoelig, open en afhankelijk van anderen
Voorkomen van pijn; behoefte aan erkenning
Waardering van de omgeving leidt tot primaire ikken
Afkeuring van de omgeving leidt tot verstoten ikken
Lezen 25


Subpersonen ontstaan
door het vergroten of verkleinen van kanten van jezelf, vanwege de goed- of afkeuring van deze kanten door je omgeving.Primaire ikken
: de kanten van jezelf waarvan je hebt geleerd dat ze er het beste voor zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt.
Verstoten ikken
: de kanten van jezelf die je verdrongen hebt omdat je hebt geleerd dat ze pijn opleveren.
Huiswerkopdracht week 4: analyseer een subpersoon
1. Kies een subpersoon uit de voorbeelden die je herkent bij jezelf

2. Beantwoord de volgende vragen:
Waaraan kun je deze subpersoon herkennen? Ofwel: wat zijn diens kenmerken?
Wat zijn diens voordelen?
Wat zijn diens nadelen?
Wat is diens tegenpool?

3. Maak een woordweb van deze subpersoon

4. Presenteer je subpersoon aan de klasInnerlijk kind
Sloddervos
Pleaser
Levensgenieter
Vechter
Pusher
Dromer
Rationele
denker
Hulpvrager
Doener
Serieuze
Innerlijke
criticus
Ik (k)en mijn ikken
Kernvragen
Hoe kom je aan je verschillende ikken?
Wat zijn primaire en verstoten ikken?
Welke ikken heb jij?
Voor elke primaire ik die achter het stuur van onze
persoonlijkheidsbus kruipt, moet een tegenover-
gestelde ik naar de kofferbak worden verbannen.
Huiswerkopdracht week 4: plattegrond van je persoonlijkheid
Beschrijf een situatie waarin een primair ik in conflict is met een verstoten ik.

1. Wat wil het primair ik?
2. Wat wil het verstoten ik?
3. Wat zou er gebeuren als je je verstoten ik voorrang zou geven?
4. Bedenk een oplossing waarin de behoeften van beide ikken bevredigd worden

Primaire ikken zijn de bodyguards die je innerlijke kind beschermen tegen de pijn van afwijzing.
IK
Perfectionist
1. Bedenk zoveel mogelijk primaire en verdrongen subpersonen van jezelf

2. Zoek plaatjes die voor jou je subpersonen vertegenwoordigen. Maak gebruik van tijdschriften of internet of teken iets

3. Pak een vel papier en teken in het midden een rondje met IK. Je mag ook een foto van jezelf in het midden zetten

4. Plak de plaatjes van je subpersonen eromheen en geef een korte omschrijving van de subpersonen

5. Kijk of je het onderscheid tussen invloedrijke en minder invloedrijke subpersonen duidelijk kunt maken. Bijvoorbeeld door grote en kleine plaatjes of de ene links en de andere rechts enz.

6. Neem een primair en een verstoten subpersoon en beschrijf hoe deze met elkaar botsen in jouw leven.
Sportieve
Gezelligheidsdier
Brave
Les 5 identiteit
Ik (k)en mijn ikken
Kernvragen
Wat is het bewuste ego?
Hoe kun je het bewuste ego ontwikkelen?
Een stapje verder:
wat kun je hier nu mee?
Als er niemand de leiding neemt over de ikken, dan nemen ze zelf het heft in handen
Persoonlijke groei en ontwikkeling
betekent het
managen van je ikken
Dit begint met
jezelf beter leren kennen
De ikkenmanager moet goed luisteren naar en bemiddelen tussen de subpersonen
Lezen 43
Het bewuste ego: de ikkenmanager
Het losmaken van je
primaire ikken
Je primaire ikken verzetten zich
Gevoelens van onveiligheid
Het bewuste ego ervaart de gevoelens van alle subpersonen
Omarm al je ikken
Het ontwikkelen van een bewust ego
Persoonlijke ontwikkeling
bestaat niet uit het veranderen of wegsturen van je subpersonen, maar uit het ontwikkelen van een Bewust Ego dat je verschillende subpersonen kan managen.
Stap 1
Het besef dat je uit meerdere ikken bestaat
Het probleem is niet dat ze er zijn, maar dat je niet weet dat ze er zijn
Het maakt je motieven voor bepaald gedrag beter te begrijpen en te beïnvloeden
Stap 2
Je ikken onderscheiden
Je moet je ikken goed leren kennen: waar beschermen ze je tegen?
Je bewuste ego kan een relatie opbouwen met je subpersonen
Meer heel worden: je verstoten kanten uitnodigen
Sluimerende kwaliteiten ontplooien
Stap 3
Scheiden van je ikken: disidentificeren
Bewustwording: herkennen wanneer een subpersoon het overneemt
Bewuste keuze
Spanning toelaten
Jezelf coachen
De kwaliteiten van je subpersonen blijven onderdeel van jou
Altijd in je bewuste ego?
1. Lees de beschrijving van de subpersoon

2. Beantwoord de volgende vragen:
Waaraan kun je deze subpersoon herkennen? Ofwel: wat zijn diens kenmerken?
Wat zijn diens voordelen?
Wat zijn diens nadelen?

Opdracht 1:
analyseer een subpersoon
Onmogelijk en onwenselijk
Je primaire ikken zullen in je voortleven
Steeds meer bewustzijn op jezelf en acceptatie van je verschillende kanten
Er komt meer ruimte voor de verstoten kanten

Filmpje Dus ik ben
:
ben ik mezelf of speel ik een rol?
In 2009 stond er in de Volkskrant een bericht over politici die vanwege bedreigingen een tijdlang beschermd werden door bodyguards. Toen besloten werd dat het gevaar geweken was en ze geen beveiliging meer nodig hadden, kostte het hen moeite daaraan te wennen. Ze voelden angst om weer zonder bescherming door het leven te gaan.
Probleem
Ferdinant weet niet dat hij een clown heeft. De Clown heeft de touwtjes in handen en maakt te pas en te onpas grappen. Anderen vinden dit niet altijd leuk.

Zelfonderzoek
De clown probeert Ferdinant te beschermen tegen het ongemak/pijn die hij ervaart tijdens gespannen of ongemakkelijke stiltes

Oplossing
Met het bewuste ego kan Ferdinant zelf beslissen of en wanneer hij de clown toelaat. Ferdinant luistert ook meer naar zijn kwetsbare en serieuze kant.
Huiswerk deze week:
Belangrijke subpersonen
Het innerlijk kind
De pusher
De pleaser
De rationele denker
De innerlijke criticus
Subpersoonlijkheden
Opdracht 2: welke subpersonen heb jij?
1. Bedenk welke kanten jij hebt en geef ze de naam van een subpersoon. Bijvoorbeeld:
Je houdt van luieren:
de luiwammes

Je houdt van lekker eten:
de smulpaap
Je bent snel gestrest:
de streskip

2. Schrijf bij elke subpersoon een aantal eigenschappen van die subpersoon
Ik (k)en mijn ikken
Full transcript