Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hogescholen & hbo in historisch perspectief

Op basis van artikel Ad van Bemmel, HBO-raad, 2006
by

Marielle van den Hul-kuijten

on 7 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hogescholen & hbo in historisch perspectief

HBO in historisch perspectief Feiten en cijfers Vogelvlucht Wortels HBO Economie Gedrag en maatschappij Landbouw Kunst Techniek 1975 - 2005 187.00 studenten naar 360.00 studenten sector economie van kleinste in 1975 naar veruit de grootste in 2005 verdubbeling aantal studenten 1986 Wet op het HBO/ invoering naam Hogescholen/ vorming HBO-raad nieuwe stijl Ruim 40 bekostigde hogescholen in Nederland 360.00 studenten hbo wo 180.00 studenten 2005 350.000 mensen vallen onder HBO-cao totale jaarlijkse omzet 2,5 miljard alle hogescholen samen in 2005... Leraren Gezondheidszorg 1850 - technisch hbo-onderwijs ontstaat die verbonden is met de opkomst van Nederland als Industriestaat 1900 - niet-technisch HBO onderwijs in relatie met opkomst van de verzorgingsstaat in Nederland. Opleidingspeil van de wereknde bevolking te verhogen door vraag maatschappij en economie. vanaf 1900 - meer overheidsbemoeienis 1919 wet op Nijverheidsonderwijs 1955 - Nijverheidsonderwijs aangpast i.p.v. tweedeling een driedeling: lager middelbaar en hoger- de Tweede Onderwijsnota 1963 - hele hbo door overheid gefinancierd 1984 hbo los uit het wet op voortgezet onderwijs 1986 - WHBO van kracht veel meer handelingsvrijheid (geen verplicht lessen tabel en examens...) 1993 - Wet op het Hoger Onderwijs aangepast 2008 - Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
Kortom, het hbo van schooltje naar kennisonderneming. Die kennisondernemingen hebben zich tot
doel gesteld in het bijzonder meer te investeren in:

de kwaliteit van het onderwijs (oa. meer masteropleidingen);
deprofessionaliteit van de medewerkers (promoties, lectoren);
talentontwikkeling onder meer door vergroting van hun bijdrage aan ‘leven lang leren’;
de kenniscirculatie met bedrijven en instellingen (oa. meer toegepast onderzoek voor het mkb). Van kemenade in 1975 al bepleit... maatschappelijk wens: hoger onderwijs voor velen 2006 - binaire systeem wo-hbo gescheiden na lang wikken en wegen 1985- HOAK hoger onderwijs autoomie en kwaliteit resultaat idee van eind jaren 70 tussen burger en staat van regulering naar deregulering en van detail naar hoofdlijn Universiteit Leiden 1575 Bolgna 12de eeuw
Parijs 12de eeuw Gesticht door de geestelijke en wereldlijke machthebbersen hebben altijd een sterke bemoeienis van de overheid (en kerk) gekend. 1963 pas echt HBO wettelijk Gilden 1818 opheffing technisch en economisch beroepsonderwijs particuliere initiatieven in 1850 handelsopleidingen 1846 Amsterdam Inrigting van Handel en Nijverheid Opleidingsrichting voor Socialen Arbeid 1899 - Tijdgeest - particulier initiatief - vooral voor vrouwen sociaal werk willen doen of levensdoel willen kiezen Amsterdam - 1960 Sociale Academie Verpleegkunde was tot ver na WOII Interne opleiding- wortels in 19de eeuw Paramedische opleidingen (fysio en logopedie 1968-1970 - gevolg differentiatie en specialisatie gezondheidszorg - wet paramedische beroepen 1968) 1967 eerste HEAO's, want eerst te leek voldoende als hbs of gym + economie en handel wel voldoende was... nu grootste sector 1878 - Binnen -Gasthuis Amsterdam ziekenverpleegster opleiding als eerste. 1921 Wet op bescherming van het Dilpoma ziekenverzorgende. door meer kennis in wetenschap meer specialistische zorg en groeiende opleidingsbehoeften avnuit de praktijk beeldend bouwkunst muziekvakonderwijs theateronderwijs 1682 DenHaag, Groningen 1798 Initiatief KoningWillem 1 Conservatorium Den Haag en A'dam pas na WOII 1874 start eerste opleidingen 1876 Wageningen Bakermat 1797 bakermat Groningen : eerste kweekschool tot leraar opgericht door de maatschappij tot Nut van't algemeen.Particulier dus.
1860 kweekschool voor meisjes in Arnhem. 1816 overheidsinstellingen
1920 Bij wet lerarenopleiding van kracht in de Lageronderwijswet. Van 3 jaar- 4, naar 5 jarig instroomeisen verzacht omdat, mulo mag ook, want anders tekort... 1963 1984 3jaar pabo 1986 WHBO 4 jarige opleiding 1986 WHBO - NLO's tweedegraads opleidingen, voordien MO-A en MO-B avondopleidingen start Rotterdam 1848 en Enschede 1864 Amsterdam: kweekschool voor machinisten 19de eeuw: industrialisatie waterbouw, scheepsbouw werktuigbouw elektrotechniek chemie jaren 80 en 90 diversiteit aan aanbod van opleidingen 1957 HTS - eerst weinig maatschappelijk leidde tot hts nieuwe stijl eind jaren 60
Full transcript