Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Veranderende beleidsomgeving

cluster O&I 10 februari 2011
by

Paul Habets

on 21 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Veranderende beleidsomgeving

veranderende omgeving - slimme groei (kennis en innovatie)
- duurzame groei
- inclusieve groei (sociale en territoriale cohesie) - werk voor 75% van de bevolking
- 3% van het BBP investeren in O&O
- klimaat- en energiedoelstellingen (20/20/20)
- voortijdig schoolverlaters < 10%
- ten minste 20 miljoen minder mensen
in armoede - 'innovatie-unie' = versterken van de innovatie-
keten en toename van investeringen in
innovatie
- 'industriebeleid in tijden van mondialisering' =
optimale bedrijfsomgeving voor MKB om te
concurreren op wereldschaal
- etc. 3 prioriteiten 5 concrete doelen 7 flagship-initiatieven (motoren) - programma's en onderzoeken zijn gestart
- vertaling naar nationale doelen
- door Ministeries, inbreng via IPO (dialoog)
- regio's nog onzichtbaar
- doorvertaling in financieel instrumentarium
vanaf 2014
- resultaatmeting op nationaal niveau
- Nederland voldoet aan 4 van de 5 doelen stand van zaken regeerakkoord: - bezuinigen: € 500 miljoen ! (minder subsidies)
- einde FES
- nieuw ministerie: EZ + LNV = EL&I
- van subsidiëren naar investeren
- decentralisatie regionaal economisch beleid
- Syntens opheffen; ROMs blijven van belang
- aankondiging nieuw 'Topsectorenbeleid'
- verlaging van de vennootschapsbelasting
en verruiming WBSO ondertussen
op het . . . - einde Pieken in de Delta (€ 4 mln./jr.)
- einde bedrijventerreinen beleid (€ 3 mln./jr.)
- einde investeringssubisie (BSRI, € 5 mln./jr.)
- einde Syntens (€ 3 mln./jr)
- einde subsidie LIOF (€ 1,5 mln./jr.)

. . . en afstoten eigendom van de ROMs contouren
nieuw
Topsectoren beleid overname € 100 miljoen ? opdracht Minister: Brainport 2020 Brainport uitwerken
à la Mainport Rotterdam
en Airport Amsterdam 3 topsectoren high tech systems lifetec 8 clusters in ontwikkeling solar freshfood Europa 14 juni 2011 Nederland Brainport
Zuidoost-Nederland nieuwe integrale
strategie . . . is het regionaal economisch beleid bij het vuil gezet door de Provincie !? voor . . . 10 februari 2011:
bestuurlijk overleg
over 'zachte landing' ? ... en wat zegt
Minister Verhagen zelf? in plaatjes: VS. chemie food & technology inzetten op kracht
van de regio onder leiding van
Jan Zuidam ambitie top 3 Europa, top 10 wereld
(BBP per hoofd, vergelijkbare regio) Zuidoost-Nederland urgentieprogramma
(periode 2011 - 2015) integraal uitgewerkt
in 4 domeinen
(onderling afgestemd) Holland branding ondersteunt internationale promotie Brainport (geen bedrag) van 19 prioritaire acties
voor het Rijk

en even zovele prioritaire
acties voor de regio met ronkende titels ...

en flinke financiële claims! internationaal toonaangevend multidisciplinair universitair onderwijs (€ 60 mln. + € 4,7 mln. jaarlijks) versterking van de internationale concurrentiekracht
van de HighTech Campus en de Chemelot Campus
(€ 270 mln. met 100% cofinanciering regio) vraaggestuurd beroepsonderwijs van topkwaliteit met
doorlopende leerlijnen (€ 1,2 mln + € 10 mln. jaarlijks) industrieel onderzoeksprogramma Solar
(€ 10 mln. jaarlijks; 30% van het Rijk) laten doorrijden van intercitytreinen naar ICE-stations Düsseldorf, Aken en Luik
(€ 144 mln. grotendeels van het rijk) . . . en nog een
uitvoeringsprogramma

. . . met heel veel acties
vooral voor de regio en
gemeenten smart materials . . . maar nog geen

bestuurlijk commitment

bij Provincie en Rijk hoofdpunten voor EZ: veel invloed wat doet Nederland? visie & strategie VRAGEN ? gevolgen voor Limburg: aanpak: voor . . . teveel te weinig is er balans? actuele vraag:
match tussen . . . etc. etc. etc. Topsectoren
beleid Brainport . . . en een eigen
governance-structuur,

met 6 regiostructuurtjes
(triple helix overleg) 3 maart 2010 (4 februari - 14 juni 2011) ... aan Van Gijzel homecare smart mobility energy industrial design geeft kaders motto: 'vrijheid & verantwoordelijkheid' nieuw ! oud ? op 16 februari as.
is 'Brainport 2020'
aangeboden aan
Minister Verhagen veel vragen nog: alleen Provincie, of met gemeenten?
generiek inzetten of voor Topsectoren?
. . . of toch voor Brainport?
. . . en dan samen met BOM?


Beantwoorden door nieuw College! en ook . . . voorbij ? provincies en gemeenten
bedrijfsleven
kennisinstellingen
rijksoverheid

totaal € 0,5 mld.
€ 0,9 mld.
€ 0,1 mld.
€ 0,5 mld.

€ 2,0 mld. periode 2011 - 2015 - de 10 boegbeelden zijn bekend

- uitwerking in de periode tot 14 juni
presentatie rapportages vanaf 20 juni

- vanuit inhoud worden ambtelijk lijnen gelegd
naar EL&I (bijv. Chemelot, Greenport) -> LOBBY

- geen centrale coördinatie vanuit EL&I,
wel ondersteuning van het proces

- diverse acties: 26 april werkbezoek LS aan Maastricht
en 2/26 april landelijke bijeenkomsten Tuinbouw et.c . . . sindsdien is het stil Huges - tuinbouw Willems - chemie stand van zaken 10. hoofdkantoren 6 juli 2011
kennismaking EL&I Provincie
Limburg coalitie-akkoord - alle sectoren worden genoemd
- nieuw zijn: retail, logistiek
- nadrukkelijk aandacht voor MKB en acquisitie
- fondsen: concurrentiekracht (€ 40 mln.) en
MKB-innovatie (€ 15 mln. bij LIOF)
- stevige positionering LIOF (invloed, prestaties)
- positionering en branding kernelementen economie: maximaal aanhaken bij . . . motto: 'Meer Limburg,
minder overheid' economie coalitie-
akkoord College van GS SIP => 300 mln.
Full transcript