Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nynorske verb

Forklaring på svake og sterke verb
by

Hanna Nakken

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nynorske verb

Svake verb
Fire måter å bøye verba på
Ein kan bruke båe -a og -e endingar
Ein skal ikkje blande endingane
Image by Tom Mooring
Generelt om verba
A-verb
Infinitiv - Presens - Preteritum - Presens perfektum
Å kaste kastar kasta har kasta
Å sykle syklar sykla har sykla
Eksempel
Sterke verb
Dei fleste nynorske verba er a-verb og har endingane -ar i presens og -a i preteritum og perfektum.
E-verb
(
-te
i
preteritum
) med stamme som endar på
f, l, s, k, p, t
eller
r
(Hugseregel: konsonantane i FLASKEPOSTAR) får endinga
-te
i
preteritum
og
-t
i
perfektum partisipp
Alle verb med
-ere
i
infinitiv
er
e-verb
Verb med endinga
v, d
eller
g
får endingen
-de
og ender med ein vokal får
-dde
Eksemplar på bøyingar
Infinitiv - Presens - Preteritum - Presens Perfektum
å hjelpe hjelper hjelpte har hjelpt
å treffe treffer trefte har treft
å leve lever levde har levd
å arbeide arbeider arbeidde har arbeidd/arbeidt
Dei fleste sterke verba har ikkje ending i presens og preteritum. Det skil dei frå svake verb. Dei fleste sterke verba har vokalskifte.
Desse verba har ending i preteritum og presens perfektum.
Nynorske verb
infinitiv - presens - preteritum - presens perfektum
å fare fer fór har fare
å bite bit beit har bite
i - ei - i
infinitiv - presens - preteritum - presens perfektum
å drive driv dreiv har drive
å gripe grip greip har gripe
å skine skin skein har skine
infinitiv presens preteritum presens perfektum
å bryte bryt braut har brote
å by/byde byr/byd baud/bydde har bode/bydd/bydt
å fryse frys fraus har frose
å krype kryp kraup har krope
y - au - o
av Anne, Petter & Hanna
J- verb
- Har endingen -je i infinitiv
- Har som regel vokalskifte i preteritum og perfektum

infinitiv - presens - preteritum - presens perfektum
å telje tel talde har talt
å spørje spør spurde har spurt
Kortverb
- Blir óg kallla "nå-verb"
- Har berre ein stavning i infinitiv og endar på rotvokalen
- Dei har endingar på -r i presens, -dde i preteritum og -dd eller -tt i presens partisipp

Infinitiv - presens - preteritum - presens perfektum
å bu bur budde har budd/butt
å tru trur trudde har trudd/trutt

e - a - o
infinitiv - presens - preteritum - presens perfektum

å bere ber bar har bore

å kome kjem kom har kome

å rekke rekk rakk har rokke
Full transcript