Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Marijke Van der Moeren

on 21 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Groepsdynamica
Marijke Van der Moeren

Oefening om mee te beginnen
In groepen van 5 :
Beschrijf wat een groep nodig heeft om te functioneren
Beschrijf de overeenkomsten tussen een groep cliënten en een team
Zijn er invloeden/ overeenkomsten?
Groepsdynamica:

Gaat om het leven in groepen.
Wetenschappers doen onderzoek naar:
- Karakter
- Gedrag
- Ontwikkeling
- Onderlinge relaties:
Individueel, groepen en grotere
situaties
E
en groep is een aantal mensen met een gezamenlijk doel.

Interdependentie: een groep individuen die op een bepaalde manier van elkaar afhankelijk is.

Interactie: verzameling individuen die directe contacten met elkaar onderhouden.

Perceptie van groepslidmaatschap: lid zijn van een sociale eenheid.

Gestructureerde relaties: door rollen en normen is er structuur in de groep individuen.

Wederzijdse beïnvloeding: groep individuen die elkaar beïnvloeden.

Motivatie: individuen die door een bepaalde vereniging persoonlijke behoeften willen bevredigen.
7 meest gebruikte definities
Pikorde
- Groepen zijn overal.
- Individuen worden beïnvloed door de groep.
- De invloed van de groep kan positief en negatief zijn op het individu.
- Binnen de groep condities stellen die het gewenste gedrag bij individu verkrijgen.
Feiten
Om cohesie te bewerkstelligen.

Tools te vinden om positief resultaat met elkaar te creëren. ( groepsnorm)

Elkaar positief stimuleren. Behorende bij de groepscultuur. Is niet per definitie goed.

Onderdeel uitmaken van een geheel.
Het belang van groepen
Gezinsleven – om gezinsleven levensvatbaar te houden.

Bedrijfsleven - groepsdynamica van effectief belang.

Onderwijs – van belang voor invulling en samenwerking.

Gezondheid – essentieel voor geestelijke gezondheidszorg ( groepstherapie etc )
Belangen
Opdracht, in 2 tallen
Welk beeld heb je van jezelf en de rol van jezelf binnen de groep.

Toegevoegde waarde/ inbreng van zichzelf binnen de groep uitgaande van de rol.

Wat mogen groepsleden van jou verwachten ten aanzien van het sociale aspect en het productieve aspect binnen de opleiding?

Vergelijk dit met het beeld dat je partner van je heeft. Neem daarin mee hoe dat beeld tot stand is gekomen.
Soorten groepen
Formele groepen

Groepen die door de/een organisatie zijn samengesteld om aan projecten/taken te werken.
Het gedrag wordt vastgesteld door de organisatie, en afgestemd op de doelstellingen van die organisatie
Informele groepen

Groepen die vanzelf ontstaan op grond van dezelfde interesse of de behoefte aan sociaal contact.
Functie overschrijdende teams

In deze groep worden de kennis en vaardigheden van werknemers uit verschillende afdelingen samengebracht om bepaalde operationele problemen te kunnen oplossen. ( extra taak)
Zelfsturende teams

Dit zijn onafhankelijke groepen die, behalve het uitvoeren van hun operationele taak, extra verantwoordelijkheden aannemen, zoals het organiseren van een voetbaltoernooi.
Taakgroepen

Dit zijn de conventionele werkgroepen, samengesteld op basis van formele gezag relaties en met een vaste rol in de functieorganisatie. Ze bestaan doorgaans uit een manager en werknemers die verantwoording aan deze manager moeten afleggen. ( TGI )
Taskforces

Dit zijn tijdelijke groepen die worden samengesteld om een bepaalde opdracht uit te voeren. Zodra de opdracht is voltooid, wordt het team ontbonden
Vrijwillige groepen: De groepsleden verlangen ernaar een individueel of groepsdoel na te streven.
Onvrijwillige groepen: Als lid heb je geen keus en de oorsprong ligt buiten jou wil.
- de ander behandeld jou als groepslid
- weggaan kost geld
- gevangen in het systeem
- gedwongen
Formele groepen: De groepskenmerken zijn expliciet en formeel geformuleerd. Denk aan een stuurgroep binnen een organisatie.
Informele groepen: -Spontaan ontstaan vanuit gelijke interesse, doelen - autonoom
Kortom
Fase 1
Orientatie en kennismaking
Fase 2
Fase 3
Norming
Fase 4
Performing
Fase 5
afwikkeling
Oefening
Ontwikkelingsfase
Tuckman (1965)
1. Oriëntatie of kennismaking ( forming)

2. Strijd om de macht ( storming)

3. Samenwerking (norming )

4. Strijd om de intimiteit ( Norming )

5. Harmonie ( performing )

6.Scheiding en afscheid ( afwikkeling )
- Verborgen gevoelens / angsten
- Veilig – onveilig
- Er wordt afgetast- Isolering
– versmelting- Idealisering van de leider, deze is nu belangrijk
Uitwisseling persoonlijke gegevens

Relatie met thema uit laten wisselen

Mensen toenadering laten zoeken

Persoonlijke en groepsdoelstellingen benoemen

Structuur bepalen
Taak van de leider in fase 1
Opstellen gezamenlijke
“groundrules” (PD):

Basale –vaak essentiële ! –samenwerkingsafspraken
Door overleg en discussie duidelijk wie veel praat, stil is enz.
Afspraken en rollen
Strijd en macht, storming
Deelnemers zijn zoekende

Onmacht-almacht

Rivaliteit, eendracht, agressie

Teleurstelling tov de leiding

Er is weinig sprake van samenwerking
Feedback en confrontatieoefeningen

Bescherming bieden

Standvastigheid

Agressie toelaten

Ruimte geven voor dialoog en conflicten
Taken van de leider
in fase 2
-
Tolerantie

- Weerstanden ebben weg

- Teveel nabijheid / juiste distantie

- Teveel zelfstandigheid versus afhankelijkheid

- Constructieve en kritische blik

- Leider erkend in competentie

- Groepsproces kan besproken worden
Autonomie en interdependentie
Taken van de leider in Fase 3
- Gemeenschappelijkheid creëren

- Samenwerkingsoefeningen

- Integratie van buitenstaanders

- Laat initiatieven uit de groep komen

- Creëert ruimte voor zelfstandigheid
- Fantastisch zijn we, warm bad

- Schuld / schaamte (intimiteit)

- Haat / liefde

- Risico op sub-groepjes maar groep is wel een team

- Problemen worden geanalyseerd en opgelost

- Leiding wordt realistisch gezien
Vertrouwen en intimiteit
-
Verantwoordelijkheid overdragen aan groep

- Persoonlijke en emotionele uitwisseling
-
-Feedbackoefeningen

-Leider trekt zich terug gaat meer coachen
Taken van de leider in fase 4
Verlies en droefheid

Tevreden – ontevreden

Contact houden – het oude houden

Loslaten – opnieuw beginnen

Leiding dankbaarheid – teleurstelling over wat wel/niet gekregen
Scheiding en afscheid
Creëren van mogelijkheid terug-/vooruitblik

Ruimte voor rouwen

Let’s agree to disagree and work in harmony.

Ieder zijn eigen weg laten gaan
Nodig van de leider
Geef aan hoe jij iedere fase van ontwikkeling in de groep hebt meegemaakt en hoe je jezelf daarin ontwikkeld hebt. Neem hierin ook de rol van de leider mee indien van toepassing. Uiteraard met uitzondering van fase 5/6.
Les 1
- wat is een groep?
- pikorde
- feiten
- belang v groepen
-belbin
-soorten groepen
Les 2
- ontwikkelings fase
- groepsgedrag
- groepscohesie
-
oefening: stoelendans
In groepjes met elkaar overleggen welke factoren invloed hebben op groepsgedrag. Zowel intern als extern.
Bekijk hierbij zowel een groep cliënten als een team.
opdracht
Groepsgedrag
Externe (organisatorische) omstandigheden

Strategie van de organisatie

Gezag relaties

Formele regels

Beschikbaarheid van middelen van de organisatie

Selectiecriteria voor personeel

Prestatiemanagement-systeem

Organisatiecultuur

Algemene fysieke indeling van de werkruimte van de groep
Middelen van groepsleden
Capaciteiten en persoonlijksheidsken-merken
Groepsstructuur
Groepsomvang
Groepscohesie en conflictniveau
De interne druk op leden om zich te conformeren aan groepsnormen
Factoren die Groepsgedrag bepalen
Rol/ differentiatie binnen de groep

Een gedragspatroon dat van iemand met een bepaalde functie in een sociale eenheid wordt verwacht. ( therapeut/ cliënt)

Rollenconflict: geconfronteerd worden met verschillende verwachtingen van anderen.
Groepsstructuur
Normen:
Maatstaven of verwachtingen die door de leden van de groep worden onderschreven.
Soorten/ algemene normen al dan niet persoon ( leidinggevende ) of taak gebonden.
Inspanning en prestaties, mate van afwezigheid, stiptheid, socializen
Kleding
Loyaliteit
Conformiteit

We conformeren ons om te worden geaccepteerd door de groep.

Druk van de groep kan invloed hebben op het oordeel en de houding van individuele groepsleden.

Conformiteitniveaus zijn door de jaren heen gedaald, maar nog steeds een krachtig aspect in groepen.

Groepsdenken

Aanzienlijke druk van de groep op het individu om zijn mening in lijn te brengen met die van de anderen om te conformeren.
Statussystemen

Formeel of informeel prestigeniveau, positie of rangorde binnen een groep dat onderscheid maakt tussen mensen en een grote motiverende kracht is.

Het formele statussysteem is effectief als het in overeenstemming is met de rangorde van een persoon en de statussymbolen die die persoon van het bedrijf/ organisatie heeft gekregen. Verpleegkundige- psychiater-medicatie.
Kleine groepen:
- Voltooien taken sneller
- Beter geschikt om iets met feiten te gaan doen.
Grote groepen:
- Beter in oplossen van problemen.
- Goed voor verzamelen van meningen en input.
- Effectiever voor verzamelen van feiten
Meeliften:
- Een groepsfenomeen waarbij de inspanningen en bijdragen van individuele groepsleden minder worden naarmate de groep groter wordt.
Structuur/grootte
Oefening
Welke ( rand)voorwaarden zijn voor jou van toepassing om tot een gevoel van veiligheid en saamhorigheid te komen?
Welke voorwaarden creëer je zelf?
Op welke heb je geen invloed?
Groepscohesie??
De mate waarin groepsleden zich deel voelen van de groep en de doelen van de groep door samenwerking willen bereiken.

Onderzoek toont aan dat groepen met een sterke cohesie effectiever zijn dan groepen met weinig cohesie.
Nadelen:
-Tijdrovend
-De wil van de minderheid
-Druk tot conformiteit
-Onduidelijke verantwoordelijkheden
Groepsprocessen en beslissingen
Voordelen
-De informatie is vollediger
-Er worden meer alternatieven ontwikkeld
-De acceptatie van een oplossing wordt groter
Complexe taken waarbij groepsleden onderling afhankelijk zijn vereisen:

Effectieve communicatie: meer overleg tussen groepsleden.

Conflictbeheersing: meer interactie tussen groepsleden.
Groepstaken
Les 3
- Groepsproces en beslissingen
- Groepstaken
- Groepsproces en conflicthantering
- feedback ontvangen
- Waarderende reflectie
- Therapeutische groepsnormen
Conflicthantering
Oefening
Verdeel jullie in groepjes.
- Zoek per groepje theorie op over
conflicthantering in groepen.
- Pas deze theorie toe op een casus uit jullie eigen praktijk.
Feedback ontvangen,
uitlokken defensief gedrag
Oefening
Verdeel je in groepjes. Geef elkaar feedback op de vorige oefening.
Reageer hierop, volgens de regels van feedbak geven en ontvangen.
Waarderende reflectie
Oefening
- Bestudeer de PP waarderende reflectie
- Maak de oefening in groep die hier beschreven staat.
Full transcript