Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lappi Älykkäästi liikunnan ja urheilun Huipulle 2020

No description
by

Jouko Lukkarila

on 11 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lappi Älykkäästi liikunnan ja urheilun Huipulle 2020

"Menestys on matka - ei määränpää"
Lappi ÄLLIsti liikunnan ja urheilun huipulla 2020
ÄLLI
Lappi liikunnan ja urheilun huipulla 2020
GOAL!
Lappi Hyvinvoivin Maakunta 2020 !

Rovaniemi - City of Sport in Europe ja liikkuvin kaupunki 2018

Täydellinen liikuntavuosi Lapissa 2017

Lappi - Winner of People Olympics 2016

Kehittämistavoite
Rakentaa liikunta-alan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymää Lappiin pohjautuen..
alueellisiin vahvuuksiin
älykkääseen erikoistumiseen
lappilaista hyvinvointia ja liikunta-aktiivisuutta lisävään kokeilukulttuuriin
Välitön tavoite
Kehittää liikunnallisuutta Lapin alueella koko elämänkaarella hyödyntäen kehittyviä ja kehitettäviä älykkäitä ympäristöjä.
Tekniset ja sosiaaliset innovaatioit, joilla tuetaan alueen luonnollisia ja luonnonympäristön tarjoamia vahvuuksia edistää liikuntaa ja liikunnallisuutta elämäntapana liikkujan polun kaikissa vaiheissa ja sen kaikilla tasoilla
Lapin etäisyyksien hyödyntäminen pilotoimalla älykkään yhteistyön muotoja teknologian keinoja hyödyntäen ja niitä kehittäen
Lapin aseman vahvistaminen Suomen kansainvälisimpänä maakuntana, jolla on pitkät liikunnan ja urheilun perinteet.
Liikunnan ja urheilun alueellisen palvelu- ja osaamisverkos-ton kehittymisen älykkäät liikunnallistamista edistävät ratkaisut osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä liikuntaosaajien verkostoa
Ensimmäisessä vaiheessa
(2015) käynnistetään ”kokeilu-kulttuuri” toteuttamaan monialaisia ja –hallinnollisia kokeiluja liikkujan polun eri vaiheissa ja kartoitetaan alueelliset sekä kansalliset olemassa olevat alan älykkäät ratkaisut ja hyvät käytänteet
"Menestys on matka -
ei määränpää"
Toisessa vaiheessa
(2016) tuotetaan yhdessä kehittämis-suunnitelma temaattisesti eri elämänkaaren vaiheisiin ja hyödynnetään kokeilukulttuuria liikunnallisen identiteetin vahvistamiseksi tavoitteenaan
hyvinvoinnin edistäminen
älykäs lähiliikunta
green exercise
kilpaurheilun hyödyntäminen ja mainstreaming (kilpaurhei-lun toimintaympäristöt ja toimintamallit käytettävissä myös tavallisen lappilaisen arjessa)
=> ÄLykäs yhteistyö)
Kolmannessa vaiheessa
(2017) toteutetaan kehittä-missuunnitelmien pohjalta monialaisia alueellisia interventiota. Tähän liittyen hyödynnetään kaikin tavoin alueen kahden korkeakou-lun monialainen potentiaali kiinteässä yhteistyössä osaavan toimintaympäristön kanssa ja dokumentoidaan toimenpiteet.
Liikunnallisen identiteetin vahvistaminen Palvelumuotoilun keinoin (living lab)
Kansainvälisyys (WINNER verkosto, People's olympics yhteistyö, Barents sport)
Vaikuttavuuden todentaminen liikunnallistumisesta liikkujanpolun eri vaiheissa - tutkimuksellisuus
Kunnioitan
jo olemassa olevaa osaamista
Yhdistän
erilaisia toimijoita
kokeilemalla ja kokeilemaan
Rakennan
hyvinvointia osallistavalla yhteistyöllä
Kehitän
motivoivia älykkäitä ympäristöjä liikkuja keskiössä
Full transcript