Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NCD-konferenciaelőadás - oktatási adaptáció

20180419 MELlearN-konferencia - Debrecen
by

Süveges Gergő

on 23 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NCD-konferenciaelőadás - oktatási adaptáció

Natural Church Development, Természetes Közösségfejlődés
Christian A. Schwarz, Németország
első felmérés: 5 kontinens, 32 ország, 1000 közösség - vajon vannak-e általános, kontextusfüggetlen jellemzők, amelyek meghatározzák egy közösség minőségét?
a közösségi élet nyolc minőségi jellemzője
Első kör: 37 közösség
19 római katolikus
6 református
3 evangélikus
5 baptista
2 pünkösdi
1 metodista
1 görög katolikus

közösségenként kb. 30 ember
1200 résztvevő
120.000 rekord

zajlanak a további felmérések, ez a norma felülvizsgálatát is jelenti később
Eszterházy Károly Egyetem
Neveléstudományi Doktori Iskola
A Természetes Közösségfejlődés (NCD)
eszközrendszerének adaptációs lehetőségei
az oktatás területén
Az NCD-ről
Az NCD-ről
Magyar adaptáció
Magyar adaptáció
Első tapasztalatok
Első tapasztalatok
További lehetőségek
További lehetőségek
Nemzeti norma
Résztvevők
Szakirodalom
Szakirodalom
Süveges Gergő
Önálló kötetek:
Aronson 2001: ARONSON, Elliot, A társas lény, Bp., 2001.
Bakacsi 2010: BAKACSI Gyula, A szervezeti magatartás alapjai, Aula Kiadó, 2010.
Berger 2008: BERGER, Rupert, Lelkipásztori liturgikus lexikon, Vigilia, Bp., 2008., 259–260.
Douglass 2002: DOUGLASS, Klaus, Új reformáció, Kálvin kiadó, 2002.
Falus 2003: FALUS Iván, Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.
Földes 2006: Dr. FÖLDES Zoltán, Csoportos foglalkozástípusok, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006.
Griffin 2008: GRIFFIN, Em, Együtt-lét. Mitől jó egy csoport?, Harmat Kiadó, Bp., 2008.
Johnstone 2008: JOHNSTONE, Adam, How to Implement The 3 Colors of Love in Your World, Emmelsbüll, 2008.
Mikonya 2009: MIKONYA György–SZARKA Emese (szerk.), Az új vallásos mozgalmak és a pedagógia, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2009.
Schnase 2012: SCHNASE, Robert, A gyümölcstermő gyülekezet, MME–KIA–Harmat, Bp., 2012.
Schwarz 2004: SCHWARZ, Christian A., The 3 Colors of Love, Emmelsbüll, 2004.
Schwarz 2015: SCHWARZ, Christian A., Magától. A természetes növekedés útja, Harmat Kiadó, 2015.
Slater 1990: SLATER, Philip Elliot, The Pursuit of Loneliness: American Culture at the Breaking Point, Beacon Press, 1990.
Tanulmányok:
Albert–Dávid 2016: ALBERT Fruzsina–DÁVID Beáta, A magyarországi kapcsolathálózati struktúrák jellemzői 2015-ben, in: Társadalomtudományi Szemle 2016/3
Klein 2006: KLEIN Sándor, A tanulószervezet a tanulótársadalomban, in: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet által szervezett Tanulószervezet – eredményes oktatás? című konferencia (2006. november 28–30.)
Weboldalak:
www.ncd-international.org/public
www.ncd.hu
www.3szin.hu
Johnstone 2008
Schnase 2012
Schwarz 2004
Schwarz 2015
www.ncd-international.org
www.ncd.hu
www.NCD.hu
Témavezető: dr. Taskó Tünde
második felmérés: 86 ország 70.000 keresztény közössége
önkéntes, anonim, 91 kérdés, ötfokozatú skála
minimumfaktor: amellyel érdemes dolgozni, hogy a közösség növekedjen
különböző tréningek állnak rendelkezésre
– további kb. 50 közösség
– EFOP pályázat
– RK, GK, BAPT
– szembenézés, ellenállás, ráismerés
– kísérési tapasztalatok
Megerősítő vezetés
erőt adni
bátorítani
helyzetbe hozni
visszajelezni
vezető vagyok, amikor felelősséget vállalok
Megerősítő vezetés
tanári, igazgatói szerepfelfogás
osztályfőnökök, diákvezetők működése
feladatok delegálása
visszajelzések
világos kommunikáció
csapatmunka
képességek tudatosítása
Hatékony struktúrák
működési mód
önmagáért van, vagy képes hatékonyan szolgálni?
Hatékony struktúrák
közös tervezés
elkötelezett vezetés
struktúra és szabályok átláthatósága
információáramlás
felelősségi körök egyértelműsége
jól szervezettség

Adományalapú szolgálat
a szolgálat összhangban van-e képességeinkkel?
felszabadultan, örömmel?
szenvedve?
Képességalapú hozzájárulás
kihívást jelentenek a feladataim?
hozzájárul a közösséghez?
tudom, mire vagyok alkalmas?
örömmel?
tehetséggondozás
differenciálás
Szükségletorientált evangelizáció
feladatunknak érezzük-e?
látjuk-e a célcsoportot?
észrevesszük-e a szükségleteiket?
tudunk-e rájuk reagálni?
Támogató befogadás
befogadás az osztályközösségbe
nyitottság, odafordulás
újonnan érkezők támogatása
kirekesztés megszüntetése
iskolán kívüli szolgálat
szeretetszolgálat
Inspiráló istentisztelet
segít-e közelebb jutnunk Istenhez?
Lélek beáramlása?
szertartás, igehirdetés, zene közelebb visz-e Istenhez?
Inspiráló ünneplés
ünnepek az iskolában (nemzeti ünnepek, évfordulók, iskolai emléknapok stb.)
ünnepek az osztályban (születésnap, karácsony stb.)
beszédek használhatósága
ünnepek hatása
unalom
Szenvedélyes lelkiség
frissen tartja-e Isten iránti vágyunkat?
szenvedély vagy elszürkülés?
útkeresés
találkozás vágya
Lelkesítő közösség
drukkolnak nekem
hordoznak a többiek
közös értékrend
tudásszomj
lelkesedés vagy fásultság
Holisztikus kiscsoportok
vannak-e (énekkar, házi csoportok, karitász...)?
a teljes embert megmozgatják-e?
eszünket, szívünket, kezünket egyaránt?
Támogató önszerveződés
az értelmen túl
baráti körök
más összetételű szerveződések
segítenek-e a rendszerben létezni?
mindennapi nehézségek
otthon érzem-e magam?
bizalom
Szeretetteljes kapcsolatok
mélység
bensőségesség
szeretetteljesség
nevetés
Őszinte barátságok
közünk egymáshoz
bizalom
egymás támogatása
nevetés, öröm, derű, jó hangulat
érzésekről beszéd
személyes gondok
dicséret
konfliktuskezelés
a nyolc minőségi jellemző után a kérdőív kérdéseit is átfordítani oktatási környezetre
validitást ellenőrizni - iskolai környezetben tesztelni
tanári közösségre alkalmazni
a 24 motívummal ugyanezt a munkát elvégezni
Full transcript