Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Online vriendschappen

No description
by

Kirsten van Lieshout

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Online vriendschappen

Online vriendschappen

3 Positive features of friendship; differences between friends and acquaintances
5 Stability, relationship growth and relationship termination
Friendship: An old
concept with a new meaning?

Amichai-Hamburger, Y., Kingsbury, M., & Schneider, B. H. (2013).

Computers in Human Behavior, 29, 33-39.
2 The basic concept of friendship
- Propinquity
CMC overbrugt elke afstand.

- Homophily
Personen met dezelfde interesses zijn sneller te vinden op het net.

- But are they real friends?
Intimacy/closeness
'intimacy is the core feature of friendship that distinguishes friendship from cordial and responsible relationships with other people'
Companionship
Ondanks dat men gelimiteerd lijkt door het gebrek aan FtF-contact, zal een frequente surfer een online vriendschap niet minder op waarde schatten dan een offline vriendschap.
'
Displacement theory
is based on the assumption that superficial online interactions are rapidly replacing high-quality of face-to-face interactions between friends, thus compromising the qualitiy of friendship. ''The
Stimulation theory
states that online communication is being used to enhance both the quantity and quality of communication between friends, leading to greater closeness and intimacy.'
Raphael van Helden en Kirsten van Lieshout
seminar 6 - Nieuwe media en sociale media in functionele context
abstract: antwoord op de vraag wat het internet betekent voor de invulling van vriendschap
1 Introduction
Het doel van dit artikel is het in kaart brengen van de verschillende dimensies van vriendschap die in theorie en onderzoek naar voor gekomen zijn en het bespreekt hoe deze eigenschappen van vriendschap beïnvloed zijn door CMC. Het richt zich vooral op kinderen en jongeren en de voordelen die een klassieke vriendschap met zich meebrengt.
4 Conflict resolution and relationship repair
6 Concluding

Social support
Tangible support and protection
Exclusiveness
Discussie
1 Vermindert de kwaliteit van offline vriendschap door CMC of wordt FtF communicatie juist gestimuleerd?
2 Online vriendschap die voldoet aan het basis concept van vriendschap is altijd inferieur aan een offline vriendschap die dezelfde eigenschappen heeft.
With a little help from my friends.
How social network sites affect social capital processes.

Ellison, N. B., Lampe, C., Steinfield, C., & Vitak, J. (2011).

In Z. Papacharissi (Ed.), A
networked self: Identity, community and culture on social network sites, pp. 124-145.
New York: Routledge.

Introduction
Discussie
Onderzoek wijst uit dat intimacy in CMC kan groeien, ondanks of men elkaar ook offline kent. Dit leek eerst ondenkbaar, maar Walther (1992) stelt dat door de groei van technologie het ontstaan van intimacy FtF en in online vriendschappen op dezelfde wijze zal gaan.
'for those who do not or cannot benefit from the 'real world' companionship of offline friends, cyber-compagnionship can have meaningful benefits'
'the Internet provides easy and instant access to supportive individuals, and makes it easier to elicit support from these individuals'
Doordat men online sneller toegang heeft tot een persoon die hem of haar kan ondersteunen in problemen, is de social support die men in CMC vind net zo groot als in offline communication. Dit is vooral voordelig voor de surfers die hun problemen niet kunnen delen in een FtF situatie, om welke reden dan ook.
'only in some situations are such common social settings replicated in electronic interaction'
Online vrienden kunnen elkaar wel ondersteunen wanneer zij via "one-to-many" CMC bedreigd worden, maar zullen niet in staat zijn elkaar met enkele praktische problemen te helpen wanneer zij geen FtF contact hebben.
'many of the online environments make it difficult to establish the exclusiveness of a friendship, and some may even draw attention to a lack of exclusivity'
In FtF communicatie wordt een zekere aandacht en exclusiviteit verwacht van een vriend, die in CMC niet te verzekeren is. Dit kan leiden tot ontevredenheid, vooral in het geval van vriendschap die puur online plaatsvindt.
In elke vriendschap komen momenten van conflict voor. Onderzoek wijst uit dat wanneer er onenigheid tussen online vrienden is, deze opgelost wordt op dezelfde manier als offline vriendschappen, ondanks dat men gelimiteerd is door het gebrek aan fysiek contact. Daarnaast kan CMC ook een uitkomst zijn voor offline vrienden, die FtF niet tot een oplossing van het conflict kunnen komen.
'Conflict resolution' kan echter alleen wanneer men beiden bereidt is het conflict op te lossen en beiden de vriendschap in stand wilt houden.
Online vriendschap lijkt minder duurzaam dan offline vriendschap, omdat het makkelijker is om deze te beëindigen zonder negatieve consequenties. Toch kan een vriendschap juist langer in stand gehouden worden via CMC omdat men op elke gewenst moment contact kan onderhouden.

Er is echter weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan dat zich richt op de langdurigheid van online vriendschappen. Daarom is het moeilijk het verloop, de duurzaamheid en het eind van een online vriendschap te vergelijken met een offline vriendschap.
Het is niet gemakkelijk om goed onderbouwde uitspraken te doen over offline vriendschap in vergelijking met een online vriendschap, omdat er te weinig empirisch onderzoek gedaan is naar dit fenomeen. Daarom is het belangrijk dat er meer onderzoek komt die zich richt op vriendschappen die zich baseren op CMC.
Men kan echter wel concluderen dat elke vorm van vriendschap erg belangrijk is voor het welzijn. Daarnaast kan men stellen dat CMC niets verandert aan het onderscheid tussen diepe en oppervlakkige vriendschappen.
Theoretical framework
Online and Offline Communication
Social Capital
Overview
The internet's impact on Social Capital
Ties vs. Friends in Social Capital en SNSs
Social Network Sites and Social Captial
Facebook Research at MSU
Online/Offline Communication and Facebook
The Role of Facebook in Generating Social Capital
Communication Patterns and Social Capital
Mechanisms of Social Capital Generations in Social Network Sites
Future Research Directions
Conclusie
Meerdere onderzoeken over Facebook
gebruik van Amerikaanse studenten


Vragen:
• Wat de implicaties op social capital zijn van Facebook-gebruik door studenten, vooral de zogenoemde 'bridging' en 'bonding social capital'.
• Hoe is Facebook geïntegreerd in de dagelijkse communicatie van de gebruikers, vooral of de gebruikers Facebook gebruiken om bestaande relaties te versterken of nieuwe relaties aan te gaan.

Via SNS worden doorgaans geen nieuwe vrienden gemaakt maar het wordt gebruikt om bestaande vriendschappen te onderhouden.
bridging

inclusief, informatie verschaffen, connectie is niet sterk

bonding

exclusief, substantiële goederen verschaffen, sterke connectie
Internet geeft nieuwe manieren van interactie.

De traditionele visie op de elementen van social capital bevat niet de mogelijkheden die het internet aanbiedt.

SNS is goed voor bridging en bonding social capital. Mogelijkheid tot onderhouden van veel weak ties en onderhouden van goede vriendschappen
Er kan altijd social capital uit vriendschappen voortkomen, ongeacht hoe goed de vriendschap is.
Studenten waren meer geneigd bestaande contacten te onderhouden dan nieuwe contacten aan te gaan.
Het gebruik van facebook vergroot de social capital, maar de grootte van je social capital heeft geen invloed op het gebruik van facebook.
SNS vooral gebruikt voor het onderhouden van bestaande vriendschappen.
2 trends:

Facebook genereert 'bridging' en 'bonding' - social capital.

Gebruikers zijn geneigd te verbinden met bestaande vrienden in plaats van het maken van totaal nieuwe contacten.

Dezelfde onderzoeken uitvoeren bij andere bedrijven en groepen.

Er moeten betere richtlijnen worden ontwikkeld voor het meten van social capital, communicatie en sociale banden. Dit gaat nu vanuit gevoel.

Hoe heeft het ontwerp van SNS invloed op het social capital?

Niet alle SNS activiteit resulteert in positieve social capital, er zouden mogelijke negatieve uitkomsten kunnen zijn voor de 'bonding' en 'bridging'- activiteiten.

Over het algemeen lijkt het onderzoek te wijzen op positieve uitkomsten, maar dit is nog geen garantie wat SNS betekent voor social capital op lange termijn. Men is echter hoopvol dat het SNS social capital op den duur versterkt.
1 Facebook is minder geschikt voor bonding dan andere online communities.

2 De groei van SNS en het toenemende gebruik van CMC onder de wereldbevolking, maakt de mens socialer.
Full transcript