Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grundläggande kemi Jonstorpskolan

Kemi: kemins grunder
by

Fredrik Söderberg

on 7 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grundläggande kemi Jonstorpskolan

Kemins grunder
Egypterna
Behandlad med olika ämnen, "khems".
Mumierna balsamerades med olika ämnen för att deras kroppar skulle bevaras.
Grekerna
Grekerna filosoferade om hur världen var uppbyggd.

Bland annat så kommer ordet "atom" från grekiskan, som betyder "odelbar".
Alkemisterna
Alkemister fanns i många områden i världen, bland annat Egypten och Kina, och de kom till Europa på medeltiden.

Alkemisterna försökte att skapa
guld
av andra metaller samt blanda livselixir.
Modern vetenskap
Från 1600-talet och framåt så förändrades kemin snabbt och blev naturvetenskaplig.

Idag använder man sig av hypoteser, experiment och felkällor för att på ett kritiskt sätt kunna dra nya slutsatser.
för 3000 år sen
för 2000 år sen
Kemins historia
Au 79
för 1000 år sedan
Hypotes
Vad tror du kommer hända?Vad är din förutsägelse?
Utgå ifrån dina kunskaper och erfarenheter.
Experiment
Prova och se vad som händer!
Skriv ner vad du ser, dina observationer.
Felkällor
För att vara säker på ditt resultat så bör man göra samma experiment flera gånger.
Om något blir annorlunda så får man antingen lista ut vad man har gjort fel, eller ändra sin hypotes.
Slutsatser
När du är färdig med dina experiment så skriver du ner vad du kommit fram till, dina slutsatser, i en laborationsrapport.
LABORATIONSRAPPORT
ska innehålla...
1. Rubrik
2. Frågeställning
3. Material
4. Utförande
5. Resultat
6. Slutsats
Blev resultatet som jag trodde?
Vad laborationen heter.
Vad är det jag ska ta reda på? Vad är min hypotes?
Vilken utrustning och vilka kemikalier använde jag?
Skriv en kortfattad beskrivning av försöket, gärna med en teckning
Skriv ner dina iakttagelser och observationer.
Egenskaper hos ämnen
Atom
En atom, från grekiskans átomos, vilket betyder "odelbar", är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper.
Fast, flytande, gas, lukt, färg, strömledningsförmåga, värmeledning, hårdhet, smak, doft, densitet ....
Densitet
Kemisk förening
En kemisk förening är ett ämne som består av
två eller flera olika
grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.
Molekyl
En molekyl består av två eller fler atomer som sitter ihop.
Grundämne
Ämnen som endast består av en slags atomer.
Rena ämnen och blandningar
Lösningsmedel.
Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.
Löslighetsgrad
Legering
En legering är ett material med metalliska egenskaper vilket består av två eller flera grundämnen (legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
Emulsion
En emulsion är en blandning av två vätskor som normalt inte blandar sig lätt, exempelvis vatten och olja eller fett.
Uppslamning och sedimentering
Vätskor kan lösa gaser
. Exempel: När du gör egen läsk i hemmet löser du en gas i vätskan .
Svenska mynt 1874-1972 januari 2014
1 kr 1875-1942 24:77 kr
1 kr 1942-1968 11:56 kr
2 kr 1876-1940 49:54 kr
2 kr 1942-1966 23:12 kr
5 kr 1935 92:89 kr
5 kr 1952 37:78 kr
5 kr 1954, 1955, 1971
1959, 1962, 1966 29:73 kr
10 kr 1972 61:93 kr
50 öre 1875-1939 12:39 kr
50 öre 1943-1961 7:93 kr
25 öre 1874-1941 5:99 kr
25 öre 1943-1961 3:84 kr
10 öre 1874-1962 2:39 kr
Att separera ämnen
Sedimentering
Sediment är de avlagringar som bildas när fasta partiklar sjunker ned genom stillastående vätskor.
Filtrering
Filtrering är när små partiklar passerar filtret medan större fastnar och blir kvar.
Dekantering
När man dekanterar häller man försiktigt av en vätska, så att sedimentet stannar kvar i den ursprungliga bägaren.
Industning
Man låter vattnet i en lösning avdunsta. Kvar blir bara det fasta saltet från den ursprungliga lösningen.
Destillering
Destillation eller destillering är uppvärmning, förångning och kondensation av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter.
Kromatografi

Kromatografi är en separationsmetod som används inom kemin, då speciellt analytisk kemi för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Alla kromatografiska metoder innehåller en rörlig fas och en fast fas. En blandning löses i den rörliga fasen, transporteras genom den fasta fasen och genom kontakt med denna kommer olika komponenter i blandningen att separeras från varandra.
Ämnen kan förändras
Fysikalisk förändring
Kemisk reaktion
Molekylerna i ämnena förändras och bildar andra molekyler
Reaktionsformel
Periodiska systemet
Vilket ämne består diamanten av?
Brandtriangeln
Ex.
- brons
- mässing
- stål

- koppar och tenn
- koppar och zink
- järn och kol. (Ibland fler ämnen)
Uppslamning - en kortvarig blandning
När saker går fel...
Säkerhet vid laborationer
Farosymboler
Det finns symboler på kemikalieetiketterna som är till för att varna om innehållet är farligt.
The end
-Dmitrij Mendelejev
Mättad lösning är när det inte kan lösas mer i den mängd vätska man har tillsatt.
Exempel: du kan inte lösa hur mycket salt som helst i en deciliter vatten
När du värmer en vätska ökar löslighetsgraden.
Exempel: det är skillnad på hur mycket salt du kan lösa om vattnet är kallt eller varmt.
Det löser sig snabbare vid omrörning.
Exempel: Om du blandar saft så för du en bättre lösning om du rör runt i glaset.
Ämnen som har svårt att lösa sig i lösningsmedlet kallar vi svårlösliga ämnen.
Exempel: Om du gör en redning till en sås använder du potatismjöl som ska lösas i vatten. Häller du bara ihop potatismjöl och vatten löser den sig inte mycket men om du både värmer och rör runt så går det lättare.
Full transcript