Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eslestirmeli

No description
by

Büşra Kanık

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eslestirmeli

Eşleştirmeli Testler ve Özellikleri
Eşleştirmeli Test Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Avantaj ve Dezavantajları
Eşleştirmeli Test Örnekleri
Eşleştirmeli bir soru setinin homojen yapıda olması gereği, bazen ölçülmesi tasarlanmayan önemsiz ayrıntılarında teste dahil edilmesi sorun yaratabilir.(6)
Kaliteli bir eşleştirmeli madde seti hazırlamak teknik bilgi ve beceri gerektirir.(6)
Deneyimsiz kişiler için soruların hazırlanması zordur ve zaman alır.(8)

Eşleştirmeli maddeler, iki grup halinde
verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi öğelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Bu tür maddelerde eşleştirilmesi beklenen bilgiler arasında şunlar yer alabilir:
Çoktan seçmeli testlerin bir çeşididir. Birden çok madde kökü, bazı seçeneklerle eşleştirilir.
Kısa sürede çok fazla davranış ölçmek mümkündür.
Hazırlanması uzmanlık gerektirir.
Genelde bilgi düzeyindeki davranışları ölçmek için kullanılır (3).

EŞLEŞTİRMELİ TEST HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR
Eşleştirmeli testlerle ilişkili olaylarla ilgili olarak kısa bir sürede çok sayıda davranışı ölçmek mümkündür.(6)
Yazarlar ve eserleri, ülkeler ve başkentleri gibi gruplamaya uygun konuları ölçmeye müsaittir.(7)
Soru hazırlamak hem pratik hem de kolaydır.(6)

Eşleştirmeli
Testler

Terimlerle tanımları, sembollerle adları, olaylarla tarihleri, yazarlarla eserleri vb. eşleştirilebilir. Örneklerden anlaşılacağı gibi, Kim, ne, nerede, ne zaman sorularının cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır.

Kısaca, eşleştirmeli maddelerle bilgi (ezber) basamağındaki davranışlar yoklanabilir. Eşleştirmeli maddelerde neyin, neyle ve nasıl eşleştirileceğini açıklayan bir yönerge, buna bağlı öncüller (sorular) ve seçenekler yer alır. Bu tür testlerde maddeler iki sütun halinde sıralanır. Her iki sütunda ilişkili olanların bulunması istenir. Sol taraftaki sütundakilere ifadeler, sağ taraftaki ifadelere cevaplar denir. Öğrencilerin ifadelerin cevaplarını bulması istenir (1, 4).
EŞLEŞTİRMELİ TESTLERİN ÖZELLİKLERİ
Bir eşleştirme maddesi grubunda yer alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik (homojen) öğelerden oluşmalıdır.
Bu iki liste arasında doğrudan ve tek boyutlu bir ilişki bulunmalıdır.
Çok uzun ifadeler içeren öncüller kullanılmamalı ve öncüller sayfanın sol tarafına yazılmalıdır. Yönerge, öncüller ve seçenekler açık anlaşılır olmalıdır.
Yönerge, öncül ve seçenekler mutlaka aynı sayfada olmalıdır.

Öncüller ve cevapların benzeşik olmasına dikkat
edilmelidir. Çünkü ilk bakışta farklı olanların elenerek tahminle cevaplanma ihtimali vardır.
Madde grupları en az altı,en fazla on beş olmalıdır. Çünkü altıdan az olanlar tahmin başarısını arttırır, on beşten çok olanlar yorucu ve hatalı cevaplamaya neden olabilir.
Öncüller ve cevaplar birbirine eşit sayıda olmamalıdır. Çünkü bu durumda, bilinen sorular cevaplandıktan sonra geriye kalanlar şans ile cevaplanabilirler. Cevap sayısı öncül sayısından 3-7 kadar fazla verilerek şans başarısı azaltılabilir.
Puanlamanın kolay ve kullanışlı olması açısından her öncülden önce bırakılmış boşluklara cevap yazılmalıdır.
Seçenekler özel isimlerden oluşuyorsa alfabetik sırada verilmelidir. Kullanılacak cevaplar rakamlardan oluşuyor ise bu rakamlar büyükten-küçüğe veya küçükten-büyüğe doğru sıralanmalıdır.
Seçenek ifadelerinin önünde bulunan harfler büyük harfle yazılmalıdır. Çünkü puanlarken küçük yazıldığında a,e,c gibi harflerin karıştırılma ihtimali vardır (1, 3,5).

EŞLEŞTİRMELİ TESTLERİN
AVANTAJLARI
EŞLEŞTİRMELİ TESTLERİN
DEZAVANTAJLARI
Ölçme ve puanlama işlemi kolaydır.
Objektiftir. Bu yüzden geçerliliği
ve güvenirliği yüksektir.(7-8)
Puanlama fazla zaman almaz.(8)
Seçenek sayısı fazla olduğundan
şans faktörü azdır.(8)
Testi her konuya uyarlamak mümkün değildir.(8)
Soruların güçlük düzeyini belirlemek zordur.(8)


EŞLEŞTİRMELİ TEST ÖRNEKLERİ
1. Birinci sütundaki dünya klasiklerinin her biri, ikinci sütundaki yazarlardan birinin eseridir. Bir eserin hangi yazara ait olduğunu bulduktan sonra, o yazarın önündeki harfi ilgili romanın sol kısmındaki boşluğa yazınız. (30 puan)
I
.....1. Dr. Jekyll ve Bay Hyde
.....2. Efendi ile Uşağı
.....3. Fareler ve İnsanlar
.....4. Sefiller
.....5. Tom Sawyer
.....6. Uğultulu Tepeler
.....7. Yer Altından NotlarII
A. Dostoyevski
B. Emile Zola
C. Emily Bronte
D. John Steinbeck
E. Lev Tolstoy
F. Mark Twain
G. Oscar Wilde
H.Robert Louis Stevenson
I. Victor hugo

Yönerge: Sol taraftaki cümlelerin(öncüller) her biri için sağdaki maddelerden(seçeneklerden) uygun olanını seçin ve önündeki harfi ilgili cümlenin solundaki çizgiye koyun.
Öncüller
....1.Atatürk'ün doğduğu şehirdir.
....2.En çok nüfusa sahip şehirdir.
....3.Senegal'in başkentidir.
....4.En küçük ülkedir.
....5.En çok ananas yetiştirir
....6.Türkiyenin en uç batı il merkeziSeçenekler
A. Vatikan
B.Hawai Adaları
C.Selanik
D.Dakar
E.Çanakkale
F.Tokyo
KAYNAKLAR
1. A. Temel, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Maltepe Üniversitesi, Mart 2010.
2. A. Çoklar, L. Vural, Y. Şahin, Öğretmen Adaylarının Uygulayabilecekleri Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları İle Ölçme Değerlendirme Amaçlı Teknoloji Kullanım Özyeterlikleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl : 2 Sayı : 3 Aralık 2009
3. Http://Kisi.Deu.Edu.Tr/Eli.İsrael/Sinav.Html Erişim Tarihi: 23.11.2014
4. H. Ş.Kızılcık, Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme- Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004.
5. Pegem Akademi, Kpss Ölçme Ve Değerlendirme Kitabı Eylül 2014.
6.T. Şeref, Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi, Ankara 4.Baskı
7.Yediiklim Yayınları, 2015 Kpss Eğitim Bilimleri Kitabı
8.T.Şeref, Öğretimi Tanıma ve Planlama Kitabı, Pegem Akademi 2005

Büşra Dede
Makbule Cırık
Tuğba Özhan
Ayşe Öznur Soylu
Selma Sarıtaş
Tülay Gökgöz

Full transcript