Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur blev Sverige kristet?

No description
by

Moa Sjöberg

on 2 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur blev Sverige kristet?

år 829
år 1000
Idag
år 800
år 1400
Hur blev Sverige kristet?
Före kristendomen
Kristnandet av Norden var en lång process, ungefär 800 år, Den började under vikingatiden (ca 800-1000-talet).
Sverige såg inte ut som det gör idag, utan vad indelat i många landskap som styrdes av olika kungar.
En orsak till att det tog så lång tid för kristendomen att spridas i Sverige var att det redan fanns en tro här i Norden - nämnligen asatron.
Oden, Tor och Freja var några av gudarna som man trodde på. Dessa var alla kopplade till jordbruk, hemmet eller krig.
Kristendomen tar fart
I söder börjar så småningom människor ansluta sig till den kristna kyrkan. Den kallas
katolska kyrkan
och det betyder allmän. Kyrkan vill nämnligen att den nya tron ska gälla för alla människor i hela världen.
De kristna kungarna och biskoparna ute i Europa skickade missionärer till Sverige och fler och fler bytte tro.
Filmdags!
Vad pratade vi om sist?
Olof Skötkonung
Det viktigaste under kristnandet av Sverige var när kungen Olof Skötkonung blev kristen och döpt i början av 1000-talet. Nu började man bygga massvis av kyrkor och präster och munkar flyttade hit.
Ofta var det rika adelsmän som ville ha en kyrka men alla fick hjälpa till med det slitsamma arbetet.
En anledning till att många ville bli döpta och kristna var att de trodde att domedagen närmade sig. De var helt enkelt rädda. Nu betalade rika kungar och män mycket pengar för att undkomma döden. På så sätt fick den katolska kyrkan mer makt och kontroll.

Man vet inte
exakt
hur det gick till när Sverige blev ett kristet land. Men man vet att vikingarna spelade en stor roll. När de reste iväg från Sverige med sina skepp mötte de kristna människor som berättade om Jesus och jungfru Maria.
Vikingarna lät döpa sig och bytte ut sin gamla tro på Oden och Tor mot den nya.
Kanske bytte det för sin tros skull, men de flesta ville hellre handla med kristna.
De första svenskarna blir kristna
Ansgar och Birka
Ansgar var en missionär som kom till kung Björn på Birka. Kungen tillät Ansgar att predrika om Jesus och bygga en kyrka.
Han talade så bra att många trodde honom och övergav sina gamla gudar.
Efter ett år var Ansgar nöjd med sig själv och for sin väg. Men han hade knappt sagt hej då innan de flesta började glömma den nya guden.

Trots detta så är Ansgar känd för att ha krisnat Sverige. Varför är det så?
Innan kristendomen trodde svenskarna på Tor, Oden och andra asagudar.
Ansgar kom till Birka för att göra svenskarna till kristna. Det gick inte så bra. När han åkte hem till Tyskland glömde svenskarna bort honom. Ändå säger många att han var den som kristnade Sverige.

Missionär= Berättar om
kristendom för andra.
När vikingarna reste stötte de på kristendomen och tog med den hem till Sverige.
Kristendomen börjar spridas på riktigt. Det är den
katolska kyrkan
som gäller.
Olof Skötkonung var den första svenska kungen som var kristen katolik.

Många i Europa blev kristna för att de var rädda för domedagen.
Kyrkan och folket
Varje söndag samlades hela bygdens folk för att fira gudstjänst i kyrkan. Men människorna förstod nästan ingenting som sas eller lästes, för allt var på latin. Det var kyrkans språk i hela Europa.
Däremot fanns det mycket att titta på. Tak och väggar var fulla av målningar som berättade om Jesus liv. Det kallas "fattigmans bibel" eftersom de lärde dem som inte kunde läsa eller förstå latin bibelns berättelser.
I kyrkan talades bara latin som de allra flesta inte förstod. Istället kunde de titta på konsten i kyrkan för att lära sig.
Kyrkans makt
Kyrkan bestämde mer och mer över människors liv. Vid 1500-talets början var kyrkan i Sverige
väldigt
rik och
väldigt
mäktig.
Den ägde gott om jord och skogar. I kyrkorna och klostren fann massvis av dyrbara föremål i guld och silver.
Dessutom visste präster, munkar och nunnor mycket om sjukvård och jordbruk. Denna kunskap gav makt.
Kyrkan fick mer och mer makt. På 1500-talet påverkade kyrkan alla människors liv.
Väldigt många människor köpte sig fria från synd genom avlatsbrev. Andra valde att efterlämna sina förmögenheter till kyrkan. Hur som helst kyrkan blev en stor maktfaktor i medeltidens Europa och började bli ett hot mot makthavare. Vanliga personer började också att reagera på kyrkans förändring. Många började protestera.
Dessa grupper av människor blev oftast bannlysta av kyrkan. Detta innebar att vilken människa som helst hade rätt att misshandla eller till och med döda dem som kyrkan hade bannlyst utan att riskera straff vare sig från Gud eller den världsliga makten.
Vinden vänder för katolska kyrkan
Efter lång tid av maktmissbruk började människor i hela Europa protestera mot katolska kyrkan och påven.

Franciskus
Påven= katolisismens största ledare
Vad pratade vi om sist?
Olof Skötkonung
Martin Luther
Martin Luther var en tysk munk som levde på 1500-talet i Tyskland. Han tyckte att det var fel att man kunde köpa sig fri från sina synder, och att påven var helt onödig.
Martin Luther startade reformationen (reformation = förändring) och de som gillade honom kallas för protestanter (protestanter = några som protesterar).
Gudstjänsterna hålls nu på det språk som folket talar, och alla måste kunna Lilla katekesen, den lärobok i kristen tro som Luther skrev.
Martin Luther startade reformationen och många katoliker blev protestanter istället.
Kungen blir kyrkans ledare
När Gustav Vasa blir kung i Sverige 1523 är Sverige fattigt och han vill ha mer pengar.
Om jag bestämmer att vi i Sverige ska vara protestanter istället för katoliker så bestämmer jag över kyrkan och alla rikedomar. Smart!
Och så blev det och än idag är vi protestanter i Sverige.
Konsekvenser
Kungen blev ledare för kyrkan.
Sjukvård och äldrevården upphörde.
Alla rikedomar flyttades från kyrkan till Gustav Vasa.
Kloster stängdes.
Präster fick gifta sig.
Biblen översattes till svenska.
Även om Gustav Vasa bestämde att alla skulle vara protestanter så tog det lång tid innan folk kände sig som det.
Full transcript