Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geografi - Undersøg et land - Norge

No description
by

Cecilie Moosgaard

on 24 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geografi - Undersøg et land - Norge

Økonomi & Handel
Geografiske forhold
Befolkning, Landbrug,
industri osv.

Råstoffer og ressourcer
Indbyggertal: ca. 5 millioner
Hovedstad: Oslo
Areal: 385.170 km2
Geografiske forhold
Fakta om landet
Økonomi og handel
Geografi
Navn: Norge (lokalt navn: Kongeriket Norge)
Befolkningstæthed: 13,26/km2
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Industri og energiforsyning
Hvordan er befolkningen fordelt i landet:
Størstedelen af den norske befolkning er bosat i storbyerne. Svalbard og den nordlige del af fastlandet er nærmest ubeboede
Har landet en høj eller lav urbaniseringsgrad:
Norge har en høj urbaniseringsgrad
Hvorfor ligger byerne placeret som de gør:
Byerne ligger placeret langs den norske kyst, og de største byer er placeret i den sydelige del af fastlandet. Det gør de af rent transportmæssige årsager
Er der stor forskel på rig og fattig:
Nej - hvilket også afspejles i Norges lave Gini-koefficient på 25,8
Hvilke sprog tales der:
95% af befolkning taler norsk som modersmål
Hvilken religion er mest udbredt:
Over 83% af Nordmændene har kristendommen som religion

Råstoffer og ressourcer
Hvilke råstoffer har landet:
Belligenhed
I hvilken verdensdel ligger landet:
I Nordeuropa - Skandinavien

Hvilke andre lande grænser landet op til:
Landet grænser op til 3 lande - Sverige, Finland og Rusland

Har det naturlige eller kunstige grænser:
Norge har naturlige grænser i hele den vestlige side, men kunstige grænser langs landets østside hvor Norge grænser op til Sverige, Finland og Rusland

På hvilken bredde - og længdegrader ligger landet:
58*n.br - 81*n.br og 8*v.lgd. - 31*ø.lgd.
(Bouvetøya i den sydlige del af Atlanterhavet, nær Antarktis: 54*s.br. og 3*ø.lgd.)

Hvor langt fra Danmark ligger det:
ca. 130 km


Har landet været en koloni eller en kolonimagt:
Norge var tilbage i 1600-tallet i union med Danmark, og havde derfor kolonier i Indien (Trankebar), Ghana og diverse øer i Caribien. Da Norge i 1814 brød ud af unionen forblev kolonierne danske.

Hvilken betydning har det i givet fald for landet:
På dette tidspunkt sikrede det Danmark-Norge store værdier og indtægter

Hvor længe har landet heddet det, som det hedder nu:
Man siger at landet blev etableret i år 872

Hvor længe har landets grænser set ud som de gør nu:
Siden 1905 hvor Norge separerede sig fredeligt ud af union med Sverige.

Har landet været involveret i krig:
Norge var stort set neutral i begge verdenskrige, men de blev invaderet af Tyskland under anden verdenskrig. Efter dette opgav landets dets officielle neutralitet

Hvordan ser landets fremtid ud:
Landets fremtid ser lys ud. Efter at Norge begyndte at producere olie i 70'erne, har deres økonomi kun steget, og deres oliefond på 3000 milliarder skaber en god fremtid for landet.
Fortid og fremtid
Natur & Klima
Push
- Bekymringer om naturkatastrofer
- Høje skatter
- Politisk mening
- Klima og ekstremt vejr (Svalbard, Finnmark)
Pull
- Jobmuligheder
- Uddannelse
- Sikre levevilkår
- Forbedring af levestandarden
- Bedre pleje og tilgængelighed af sundhedstjenester
- Højere lønninger
- Fremtidsudsigter
- Større rigdom og velstand
- Demokrati
- Ingen krig - Fred
- Frihed

Hvor udnyttes disse råstoffer:
Hvordan udnyttes disse råstoffer:
Hvilken rolle spiller de for landets økonomi:
Hvad dyrkes der i landet:
Fisk, skaldyr, tømmer, tjære og græs.
Er landet selvforsynende med fødevarer:
Norge er selvforsynet på mejeriprodukter, derimod ikke på korn, frugt og de fleste grøntsager. ca. 50% af Norges forbrug af landbrugsvarer er import.
Hvor meget betyder landbruget for landet:
Landbruget har en meget lille betydning for Norge og er også faldende. Kun 3% af Norge er nemlig opdyrket. Landbruget bidrager også kun med 1,1% af det samlede BNP

Hvilke varer producerer industrien:
Højteknologiske produkter, elektronik og komponenter til europæisk bilindustri, kvælstofgødning, aluminium, specialskibe, boreplatforme og andet udstyr til olieproduktion
Hvilke energiformer er de vigtigste:
Norge har 3 markante kilder til energi: Olie, naturgas og vandkraft
Er landet selvforsynet med denne energi:
Ja! - så meget at energien også udgør en af landets allerstørste eksportindtjeninger
Hvordan er landet skabt fra naturens side:
Norges natur er præget af mange smalle fjorde , der blev dannet under sidste istid
Hvilke landskabstyper findes der:
Høje fjelde, fjorde, dybe dale, vandfald, store søer, elve og rå ødemarker
Hvilket plantebælte og hvilken klimazone befinder landet sig i:
Norge har tempereret klima, specielt langs kysten pga. golfstrømmen. I den nordelige del af landet hersker subarktiske forhold; på Svalbard er der arktisk tundraklima
Hvilken tektonisk plade befinder landet sig på:
På den eurasiske plade
Er der vulkaner:
Norge er i besiddelse af 5 vulkaner - dog er kun en aktiv. Der er vulkanen Beerenberg placeret på øen Jan Mayen. Sidste aktivitet var i 1985
Forekommer der jordskælv:
Nej, dog har der før forekommet 60 meter høje tsunamie bølger inde ved fjordene pga. skred af store klippeblokke fra 750 meters højde

Hvilket klima er der i landet:

De sydlige og vestlige dele af Norge får mere nedbør og har mildere vintre end den sydøstlige del. De lave områder omkring Oslo har de varmeste og mest solrige somre, men også koldt vejr og snefald om vinteren, særligt inde i landet.
Har klimaet ellers en særlig betydning:
Klimaet har en særlig betydning for de mange skiløber som årligt langfarer til fjeldene for at stå på ski.
Har landet årstider:
Norge har 4 årstider men pga. Norges placering relativt langt oppe på den nordlige halvkugle er der store forskelle på dagenes længder. Norge har i perioder midnatssol og i andre perioder står solen slet ikke op

Hydrotermfigur over Bergen
Hvordan er landets erhvervsfordeling i primære, sekundære og tertiære erhverv:
Selvom fiskeri i århundrede har været rygraden i norsk erhvervsliv, og at de efter Kina, er det land der eksporterer mest fisk, skaber det ikke jobs i den primære sektor pga. maskiner osv. har overtaget dette job. 30% af arbejdsstyrken er offentligt ansat (tertiær erhverv).
Hvilke varer importerer landet:
-Korn
-Grøntsager
-Bearbejdet produkter som fx klær, sko og elektronik
-Møbler
-Biler og andet transport

Norge importerer mest fra Sverige (13%), Tyskland (12%), Kina (8.7%), Danmark (6.1%) & UK (5,4%)
En del af den venstre arm af gletsjeren "Jostedalsbreen"
Naturen og klimaet
Hvad er landets BNP pr. indbygger
Nordlys set over Kautokeino i Nord-Norge
"Nærøyfjorden"
Norsk olieplatform i Nordsøen
Hvilke varer eksporterer landet
-Råolie (34%, og femtestørste eksportør på verdensplan)
-Gas (25%, og tredjestørste eksportør på verdensplan)
-Fisk (næststørste eksportør på verdensplan)
-Våben (sjettestørste eksportør på verdensplan)
-El
Hvilke varer derfra kan vi købe i Danmark:
-Råolie
-Fisk
-El
Befolkning
Naturen
Klimaet
Styreform: Parlamentarisk demokrati og konstitutionelt monarki (samme som DK)
I- eller U-land: I-land
Oslo
Gini-koefficient for lande
----
Godt og vel 100.000 USD pr. indbygger. Omregnet 544.690 DKK. Det er det femte største BNP pr. indbygger i verden
Hydrotermfigur over Svalbard
- Jord - Naturgas
- Skov - Metaller
- Fiskeri - Mineraler
- Vandkraft
- Olie

Fossille brændstoffer osv. bliver udnyttet i Norge men pga. der udvindes så meget, eksporter Norge det til andre lande. Vandkraft har også givet Norge overskud af produktionen af el, hvilket har givet anledning til en eksport af el til Norge's nabolande, heriblandt Danmark
Norge producerer meget elektrisk kraft. Det skyldes den norske natur som nærmest er skabt til vandkraft: meget regn og nedbør, store fjeldområder, hvor regnen samler sig i søer, og stejle skråninger som vand skal løbe ned af. Vand som strømmer, har stor kraft. Det kan f.eks. drive generatorer, der genererer elektrisk strøm.
Norge er et af de lande, der har det bedste udbud af vandkraft.
Norges økonomi er stærkt baseret på naturressourcer, specielt olie og naturgas som blev fundet i Nordsøen i slutningen af 60'erne. Omkring 20% af Norges indtægter stammer fra denne sektor
Norge har så store overskydende indtæger ved oliesalg, at der siges, at deres oliefond reele formue, består af mere end 3000 milliarder norske kroner.
Arbejdsløshed: 2,6% (Danmark: 6,1%, USA: 8,7%)
Full transcript