Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Krajobraz i życie ludzi w tajdze syberyjskiej.

No description
by

Emilia ;)

on 15 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Krajobraz i życie ludzi w tajdze syberyjskiej.

Krajobraz i życie ludzi w tajdze syberyjskiej.
Tajga
Bór iglasty rosnący na glebach bielicowych ; dominującymi gatunkami drzew są: świerki, jodły, sosny, modrzewie.
Strefa tajgi na świecie
Lasy tajgi występują tylko na północnej półkuli naszej planety. Ciągną się pasem szerokiem na ok. 1000-1500 km w północnej części Europy, Azji i Ameryki Północnej.
Warunki klmatyczne
• Tajga syberyjska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych typu chłodnego – długa mroźna zima i krótkie lato ( 30-60 dni ) . Im dalej Ocenau Atlantyckiego, tym lata są krótsze a zimy dłuższe i mroźniejsze.
• Najniższa temperatura. -77,9
• Najcieplejszy miesiąc to lipiec ( ok. 18 stopni C )
• Najzimniejszy miesiąc to styczeń ( ok. -88 stopni C )
• Opady występują przez cały rok, najwięcej – lipiec ,sierpień (40mm ) , najmniej – styczeń, luty ( ok. 8mm )


Roślinność :
Tajga syberyjska jest największym lasem na świecie. W zachodniej jej części, gdzie klimat jest łagodniejszy , dominuje Tajga ciemna :
*świerk syberyjski
* jodła
* sosna syberyjska
* jagody
* borówki
* bagna

Ssaki :
• Niedźwiedź brunatny
• Wilki
• Lisy
• Rysie
• Łosie
• Sarny
• Renifery
• Zając bielak
• Tygrysy syberyjskie
• Rosomaki
• Soból
• Żbik
• Dzik
• Wiewiórka
• Wydra
• Bóbr

soból
rosomak
żbik
zajac bielak
renifer
Ptaki :
• Cietrzew
• Jarząbki
• Żurawie syberyjskie
• Dzięcioł
• Głuszce
• Krzyżodzioby

cietrzew
żuraw
krzyżodziob
jarzabek
głuszec
Tajga jasna :
• Klimat bardzo ostry, temp. Zimą często spadają nawet poniżej -60 stopni C . Rośliny przystosowały się do tych trudnych warunków. Igły drzew mają małą powierzchnię , aby zmniejszyć parowanie. Dla ochrony przed mrozem okrywają się substancją przypominającą wosk. Drzewa są niższe niż w polskich lasach .
• * modrzew
• * świerki syberyjskie
• * wierzby
• * brzozy

Większość obniżeń terenu wypełniają bagna i torfowiska. Utrzymujące się w ciągu długiej zimy niskie temp. Powietrza powodują , że woda zamarza. Nawet woda znajdująca się w szczelinach i spękaniach skał zamarza głęboko pod ziemią ( na Syberii do 600m ), tworząc wieczną marzłoć ( czyli obszar, na którym przez cały rok utrzymuje się lud na przestrzeni gruntu). W ciągu krótkiego lata rozmarza tylko jej powierzchniowa warstwa i w niej drzewa rozbudowują swoje systemy korzeniowe.
Tajga rośnie na ubogich glebach bielicowych.
( Gleba bielicowa – gleba powstała z psiaków, z płytkim poziomem próchniczym, o niewielkiej żyzności , charakterystyczna dla klimatów strefy umiarkowanej typu chłodnego )

Długotrwałe mrozy są przyczyną zamarzania wody w glebie. To zjawisko nazywa się wieczna marzłoć pozwala ono na utrzymanie wilgoci przez cały rok. Umożliwia to rozwój drzew.
-borówki, grzyby i mchy: rosną obficie w warstwie runa leśnego
-mech torfowiec: zajmuje ok.1/5 obszaru tajgi, rośnie na terenach bagnistych.
Ludność zamieszkujaca tajgę:

Na wschodzie dominuje ludność
mongoloidalna
o żółtym kolorze skóry. Obszary tajgi zamieszkiwały plemiona ludzi o drobnej budowie ciała. Do najliczniejszych rdzennych grup narodościowych należą obecnie
• Ewenkowie
• Nieńcy
• Jakuci

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło się wiele osadników pochodzących z europejskich regionów Rosji. Nie zmieniło to jednak zasadniczo niewielkiej gęstości zaludnienia na tym obszarze.
Gospodarka w tajdze
Dzięki chłodnemu klimatowi panującego w strefie północnych lasów iglastych, strefa ta jest bardzo słabo zaludniona. Klimat ten nie stwarza sprzyjających warunków dla życia ludzi i dla gospodarki rolnej.

Drewno
–każdego roku podczas lata spławia się rzekami ogromne ilości8 ściętych drzew. Wykorzystuje się je w budownictwie, do produkcji papieru, mebli i wielu innych towarów.

Hodowla reniferów

Polowanie na zwierzęta futerkowe

Energia płynących wód
– na niewielkich rzekach wybudowano hydroelektrownie : Sajano – Suszeńską i Krasnojarską w Jeniseju oraz Bracką na Angarze.

Ropa naftowa

Gaz ziemny

Węgiel kamienny

Grafit

Złoto

Platyna

Diamenty

Duże przedsiębiorstwa, które zajmują się ich wydobywaniem, dla przybywających pracowników wybudowały nowe miasta. Warunki życia są w nich bardzo trudne. Z innymi osiedlami łączą je drogi lotnicze. Gdy wyczerpią się złoża lub gdy przedsiębiorstwo upada, często zdarza się, że razem z nim ginie miasto.
Notatka
1.Warunki klimatyczne
• Tajga syberyjska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych typu chłodnego – długa mroźna zima i krótkie lato ( 30-60 dni ) . Im dalej Ocenau Atlantyckiego, tym lata są krótsze a zimy dłuższe i mroźniejsze.
• Najniższa temperatura. -77,9
• Najcieplejszy miesiąc to lipiec ( ok. 18 stopni C )
• Najzimniejszy miesiąc to styczeń ( ok. -88 stopni C )
• Opady występują przez cały rok, najwięcej – lipiec ,sierpień (40mm ) , najmniej – styczeń, luty ( ok. 8mm )

2.Tajga syberyjska jest największym lasem na świecie. W zachodniej jej części, gdzie klimat jest łagodniejszy , dominuje tajga ciemna :
*świerk syberyjski
* jodła
* sosna syberyjska
* jagody
* borówki
* bagna

Tajga jasna :
* brzoza
* modrzew
* mchy
* jagody, borówki
*świerk
* wierzba

3.Zwierzęta :
• Niedźwiedź brunatny
• Wilki
• Lisy
• Rysie
• Łosie
• Sarny
• Renifery
• Zając bielak
• Tygrysy syberyjskie
• Rosomaki
• Soból
• Żbik
• Dzik
• Wiewiórka
• Wydra
• Bóbr
• Cietrzew
• Jarząbki
• Żurawie syberyjskie
• Krzyżodzioby

3. Tajga rośnie na ubogich glebach bielicowych
4. ( Przepiszcie pojęcie
Wieczna marzłoć
z podręcznika s.138 )
5. Na wschodzie dominuje ludność mongoloidalna o żółtym kolorze skóry. Obszary tajgi zamieszkiwały plemiona ludzi o drobnej budowie ciała. Do najliczniejszych rdzennych grup narodościowych należą obecnie
• Ewenkowie
• Nieńcy
• Jakuci

6. Gospodarka :
• Drewno –każdego roku podczas lata spławia się rzekami ogromne ilości8 ściętych drzew. Wykorzystuje się je w budownictwie, do produkcji papieru, mebli i wielu innych towarów.
• Hodowla reniferów
• Polowanie na zwierzęta futerkowe
• Energia płynących wód – na niewielkich rzekach wybudowano hydroelektrownie : Sajano – Suszeńską i Krasnojarską w Jeniseju oraz Bracką na Angarze.
• Ropa naftowa
• Gaz ziemny
• Węgiel kamienny
• Grafit
• Złoto
• Platyna
• Diamenty

Dziękuję za uwagę. :)
Autor - Emilia Nykaza
Full transcript