Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TADBIR URUS

No description
by

Chain Hui Loh

on 12 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TADBIR URUS

TADBIR URUS
Kesan jika tadbir urus baik
Kesan jika tadbir urus buruk
Langkah untuk meningkatkan tadbir urus negara

Apa itu tadbir urus?
Tadbir urus negara merupakan suatu tatacara atau kaedah yang diamalkan untuk melaksanakan pengurusan atau pentadbiran kerajaan.

OBJEKTIF:
Memupuk dan memperkukuh kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap kemampuan dan kredibiliti kerajaan dalam membuat dan melaksanakan dasar-dasar negara.
Mengekalkan dan memantapkan akauntabiliti sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam

Ciri Tadbir Urus Negara yang Baik:
aspek prestasi: segala sumber dan dana yang dimiliki diuruskan secara cekap dan berkesan bagi memastikan tiada berlaku sebarang pembaziran
aspek pematuhan:setiap agensi kerajaan harus patuh kepada peraturan serta standard piawai (SOP)

TADBIR URUS
Kesan Jika Tadbir Urus Baik
Meningkatkan imej negara
Imej /nama baik bagi penjawat awam terpelihara
penggunaan sumber secara maksimum,keberkesanan teknologi,kecekapan prosedur kerja dan sistem penyampaian awam
pelanggan yakin
mewujudkan hubungan yang baik antara kerajaan dengan orang ramai
segala polisi kerajaan dapat jalan dengan lancar dengan sokongan rakyat -mengharumkan nama negara
Perkhidmatan awam yang berkualiti
lebih berkualiti,cekap, selesa dan cepat
SOP-Standard operasi yang lebih jelas
penjawat awam yang bertanggungjawab-mesra pelanggan dan prihatin terhadap keperluan dan masalah pelanggan
dapat memberikan kepuasan kepada pengguna
Memudahkan urusan orang ramai
rakyat senang berurusan dengan semua jabatan kerajaan
organisasi yang sistematik dan sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan mantap
menpercepatkan prosedur sesebuah urusan seperti penggunaan ICT -mengurangkan masa
Meningkatkan ekonomi negara
mengurangkan kos penyelenggaraan dan dapat meningkatkan produktiviti-memaksimumkan keuntungan
pentadbiran yang telus-tiada unsur rasuah
menarik pelabur asing membuat pelaburan -yakin
meningkatkan daya saing negara di peringkat global
sikap positf dapat disemai dalam kakitangan awam
meningkatkan budaya dan etika kerja penjawat awam
memupuk nilai positif spt integriti,ketelusan,bertanggunjawab
penjawat awam dikehenaki mematuhi peraturan dan dasar setiap agensi kerajaan
menambah motivasi dan kesungguhan bekerja-meningkatkan sistem pentadbiran
Menjejaskan imej negara
sistem penyampaian awam yang kurang cekap
prosedur kerja mengambil masa yang lama
menimbulkan kesusahan untuk berurusan
menimbulkan perasaan marah pelanggan-manambah rungutan dan karenah birokrasi
Penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan
menjejaskan integriti organisasi negara
membuka peluang kepada pihak tertentu yang bersifat individualistik dan materialistik mengambil kesempatan menyeleweng atau salah guna kuasa
amalan rasuah berlaku bagi mendapatkan tender atau mempercepatkan sesuatu urusan
Ketidakseragaman dalam pelaksanaan polisi dan prosedur kerja
pihak pelaksana akan berasa keliru, tidak jelas tugasan dan bidang kerja
menjejasakan sistem penyampaian
ketidakseragaman polisi dan prosedur kerja akan mengakibatkan pelaksanaan perkhidmatan awam lambat dan menyusahkan pelanggan
Membazirkan wang perbelanjaan negara
organisasi berbelanja lebih untuk kos operasi
pihak organisasi boleh mengalami kerugian kerana terpaksa membayar lebih untuk kos operasi bagi kerja lebih masa
konsep "value of money",-produktiviti menurun dikaitkan dengan kecekapan masa dan wang
Menjejaskan kemakmuran negara
rakyat tidak berpuas hati dengan sistem tadbir urus negara
berlakunya huru-hara
ketidakstabilan politik
aktiviti ekonomi di negara tidak dapat jalan dengan lancar
Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang
tindakan disiplin dan tatatertib haruslah diambil bagi pegawai yang terlibat dengan gejala negatif oleh Suruhanjaya Perkhidmatan
penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009
pemantauan ,pangawasan dan penilaian dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM)
Membudayakan etika dan budaya kerja yang positif
Meluaskan penggunaan teknologi ICT
Meningkatkan kecekapan operasi
mewujukan mekanisme untuk mempercepatkan urusan kerajaan menyeiakan kemudahan peniaga membangunkan potensi dalam sektor ekonomi
dapat meningkatkan kualiti penyampaian dan penyeralasan dokumen merentasi jabatan dan agensi
Operasi ini dapat meningkatkan kutipan cukai kerajaan dan menambah pendapatan negara
conth pusat setempat yang diuruskan oleh PEMANDU
Langkah Untuk Meningkatkan Tadbir Urus Negara
Akautabilti
meliputi sifat atau sikap bertanggungjawab ke atas sesuatu keputusan yang dibuat serta sentiasa bersedia untuk memberi penjelasan berkaitan perkara yang berbangkit.
SOP
standard operation procedure
Menyediakan kompetensi bagi penjawat awam
bahagian sumber manusua menyediakan latihan yang konsisten
cth:latihan kemahiran berasaskan ICT dan pembelajaran sepanjang hayat
meningkatkan kemahiran dan kecekapan penjawat awam
meyediakan pusat latihan untuk mempersiapkan kakitangan awam yang berkemahiran tinggi dengan mengadakan kerjasama dengan jabatan perkhidmatan luar negara
menanam nilai-nilai murni dan budaya kerja yang baik dalam kalangan penjawat awam
seperti integriti, ketelusan, kebertanggungjawaban-Dasar Bersih,Cekap dan Amanah
individu mempunyai kesedaran tentang tanggungjawab masing-masing dalam bidang kerja-
meningkatkan kecekapan dan produktiviti sesebuah organisasi
melaksanakan program aplikasi dalam perkhidmatan kerajaan elektronik dan penggunaan teknologi maklumat
setiap urusan dengan jabatan-jabatan kerajaan dipermudah dan ipercepat seperti e-pendaftaran,e-cukai,e-pembayaran
meningkatkan sistem penyampaian awam-pengguna dapat mengakses maklumat dalam pelbagai perkara dengan mudah melalui portal rasmi kerajaan.
SOP
Standart Operating Prosedure (SOP) adalah serangkaian instruksikerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
Kesan Jika Tadbir Urus Buruk
Value for money
merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama dan dua elemen tambahan.
a. Elemen Utama :
1) Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari value yang dinyatakan dalam satuan moneter pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2) Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3) Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
Objektif

Memberi nafas baru kepada sektor perkhidmatan awam, terutama dalam aspek etika dan sikap kerja dalam usaha meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerja.
Bersih
Berkecuali
Tidak mementingkan diri
Mempunyai moral yang tinggi
Tidak mempunyai niat hasad dengki

Cekap

Berani membuat keputusan
Kualiti kerja
tegas
Berpengetahuan luas dalam bidang tersebut Berpengalaman

Amanah
Sifat jujur
Strategi perlaksanaan BCA
Penggunan kad perakam waktu
Perkhidmatan cemerlang
Badan pencegah rasuah
Menggunakan tanda nama
Mengisytiharkan harta
Menggunakan Manual prosedur Kerja dan Fail Meja

Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah
Sekian,terima kasih
Full transcript