Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Norsk litteraturhistorie

Presentasjon benyttet som en overordnet oversikt over temaet. Beregnet på ungdomsskolebruk
by

Stian Lundh Hansen

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Norsk litteraturhistorie

Norsk Litteraturhistore
1820 -1860
Nasjonalromantikken


1800 - 1840
Romantikken

Folkedikting: Eventyr, sagn, fabel og folkeviser

Det vanskelige og harde ble satt i et romantisk lys

Typisk norsk: Stavkirker, bunader og fele...

Innsamling av dialekter (Ivar Aasen)
Litteraturhistorien - sånn cirka
1800 - 1840:
Romantikken
1820 - 1860:
Nasjonalromantikken
1860 - 1880:
Realismen
1870 - 1890:
Naturalismen
1880 - 1900:
Nyromantikken
1890 - 1920:
Nyrealismen
1920 - 1940:
Mellomkrigstiden
1940 - 1960:
Etterkrigstid/modernisme
1960 - 1980:
Sosialradikalisme
1970 - :
Postmodernisme
1800 - 2012
Diktning/lyrikk
Mystikk og
uforklarlig kunst
Naturen og
det guddommelige
Henrik Wergeland
1808 - 1845
1807 - 1873
Hvad ei med Ord kan nævnes
I det rigeste Sprog,
Det Uudsigelige,
Skal Digtet røbe dog.

Af Sprogets strenge Bygning,
Af Tankeformers Baand,
Stiger en frigjort Tanke,
Og den er Digtets Aand.

Den boede i Sjelen,
Før Strofens Liv blev til,
Og Sprogets Malm er blevet
Flydende ved dens Ild.

Den gjennemtrænger Ordet
Lig Duft, der stiger op
Af Rosentræets Indre
I den aabnede Knop.

Og skjønt den ei kan præges
I Digtets Tankerad,
Den er dog der tilstede
Som Duft i Rosenblad.
Glem da den gamle Klage,
At ingen Kunst formaar
At male Tankefunken,
Hvoraf et Digt fremstaar.

Thi hvis den kunde bindes,
Og sløres af paa Prent,
Da var i denne Skranke
Dens Liv og Virken endt.

Den vil med Aandens Frihed
Svæve paa Ordets Klang;
Den har i Digtets Rytmer
En stakket Gjennemgang; —

En Gjennemgang til Livet
I Læserens Bryst;
Der vil den vaagne atter
I Sorrig eller Lyst,

Og næres og bevæges,
Og blive lig den Ild,
Der laa i Digter-Sjelen,
Før Strofens Liv blev til.
Kun da bevarer Digtet
Sin rette Tryllemagt;
Det Uudsigelige
Er da i Ordet lagt.

Betragt den stille Lykke,
Der gjør en Digter varm,
Mens Aanden i hans Sange
Svæver fra Barm til Barm.

Lad kun hans Rygte hæves
Mod Sky af Døgnets Vind, —
Det er dog ei den sande
Kvægelse for hans Sind.

Men naar hans Tankebilled,
Med eller uden Ry,
Finder et lutret Indre,
Og fødes der paa Ny, —

O, bring ham da et Budskab
Om dette Aandens Bliv;
Thi dermed er det lovet
Hans Verk et evigt Liv.
Digtets Aand

- Johan S. Welhaven
Kunst
Asbjørnsen og Moe
Peder Christen Asbjørnsen (1812-1885) og Jørgen Moe (1813 - 1882)
Folkeeventyrene
Musikk
Edvard Grieg
Ole Bull
Johan Sebastian Welhaven
1808 - 1845
Hva skjer i Norge
på 1800-tallet?

Frigjort fra dansk union
Grunnloven 1814
Union med Sverige

Industrielle revolusjon
Arbeiderklassen vokser

Bygger eget land
Skal skape nasjonalfølelse
Kontekst tekster 1 side 152

Les og tolk Digtets Aand
av Johan Sebastian Welhaven.

Hva handler diktet om?
Hva er temaet i diktet?
Hva er budskapet?
På hvilken måte har diktet en rolle i samfunnet?
Hvordan er det bygget opp? Kjennetegn på lyrikk?
1860 - 1880

Realismen

H.C. Andersen:

Den lille pigen med svovelstikkene
Kontekst tekster 1
side 154
Johan Christian Dahl
Thomas Fearnley
Adolph Tiedemand
Hans Fredrik Gude
Gullalderen i
norsk litteratur?

Samfunnskritikk og engasjement
Tror på samfunnsendringer bare de uttales
Hva kjennetegner realismen?
Skrive tekster som skaper debatt om problemene i samfunnet.

Slutt på romantisering, nå er det den harde virkeligheten som gjelder.
Litteraturens oppgave:
Fra bondesamfunn til industrisamfunn
Charles Darwin

Karl Marx
Gullalder i norsk litteratur?
Camilla Collett

(1813-1895)
Skrev den "aller første" romanen (tendensroman).
Den heter "Amtmannens døtre"
De fire store
Henrik Ibsen
1828 - 1906
Et dukkehjem
Hedda Gabler
En folkefiende
Terje Vigen
Gjengangere
Vildanden
Bjørnstjerne Bjørnson
1832-1910
Faderen
En glad gut
Digte og sange
En fallitt
Alexander Kielland
1849-1906
Karen
Novelletter
Arbeidsfolk
Skipper Worse
Fortuna
Sankt Hans Fest
Jonas Lie
1833-1908
Familien på Gilje
Lodsen og hans hustru
Gaa Paa

Sjøfortellinger
Amalie Skram
(1846 - 1905)
Karens jul

og

Hellemyrsfolket
Arne Garborg

(1851-1924)
Han Lars i Lia

og
Haugtussa
Kunst
Kontekst Tekster 1
Henrik Ibsen:

Et dukkehjem

s.176

Bjørnstjerne Bjørnson:

Faderen
s.170

Camilla Collett:
Amtmannens døtre

s.160

Alexander Kielland:
Karen
s.184
1870 -1890:

Naturalismen

http://www.ibsen.net/
En videreføring av realismen,
MEN
Naturalismen går lengre i å beskrive de mørke sidene i livet.
Skildrer i detalj fattigdom, drukkenskap og elendighet.
Et pessimistisk menneskesyn
Hadde liten tro på at samfunnsendringer var mulig
Amalie Skram
Arne Garborg
Hans Jæger
Fra Kristiania-Bohemene
Kristiania Bohemene
Hans Jæger
Christian Krogh
Oda Krogh
Jon Flatabø
Nils Johan Schander
Politisk og kulturell bevegelse på 1880-tallet bestående av naturalister.
De la tydlige vekt på følelser i deres kunst og virke, også inn mot nyromantikken.

Kristiania-bohemens betydning som politisk bevegelse er omdiskutert
Kulturelt betydde bevegelsen sannsynligvis mer og var en katalysator for større kunstnerisk frihet.

Kristiania-bohemene er også kjent for sine ni bud, blant annet at man skal ta livet av seg selv, noe som en del bohemer i Kristiania gjorde, ikke direkte, men indirekte gjennom sin livsstil. Flere av dem døde av kjønnssykdommer som syfilis.
Kristiana-Bohemene
1880 - 1900

Nyromantikken

Kunst
1890 - 1920

Nyrealismen

1920 - 1940

Mellomkrigstiden

1940 - 1960

Modernisme/Etterkrigstid

1960 - 1980

Sosialradikalisme

1980 -
:
Postmodernisme

"Bohemens død"
Stemning og følelser, enkeltmenneskets
innerste, rotløshet og angst?
Inspirasjon fra romantiske diktere
Ny interesse for følelser og stemninger
De skrev om lengsler, fantasi, det mystiske og det eksotiske
Enkeltmenneske i fokus
Inn i sjelen
Knut Hamsun er klar i sin tale (1891):
Hamsun er på foredragsturne og angriper den realistiske diktningen han mener er direkte uinteressant. Deretter går han til angrep på de fire store fordi de bare skildrer typer (pappfigurer), ikke levende mennesker. Alt handler om samfunnsspørsmål og – problemer. På denne foelesningen sitter Henrik Ibsen og hører på..

Ingen vil vel egentlig ikke høre om begravelser og festlige ball, selvmord og sildetrafikk. Realismen er død!


(Fra Saga til CD, 10a)
Knut Hamsun
(1859-1952)
Gjennombrudd med
Sult
i 1890
Sult markerte et brudd med realismen
Mysterier
Pan
Markens grøde (1917)
Nobels litteraturpris


Opptatt av å skrive om menneskets sjeleliv, om naturmennesket.
JEG SER
Av Sigbjørn Obstfelder. Fra Digte 1893.

Jeg ser på den hvite himmel,
jeg ser på de gråblå skyer,
jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden.
Dette er altså klodenes hjem.

En regndråpe!

Jeg ser på de høye huse,
jeg ser på de tusende vinduer,
jeg ser på det fjerne kirketårn.

Dette er altså jorden.
Dette er altså menneskenes hjem.

De gråblå skyer samler seg. Solen ble borte.

Jeg ser på de velkledde herrer,
jeg ser på de smilende damer,
eg ser på de lutende hester.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser...
Jeg er visst kommet på en feil klode!
Her er så underlig...
Sigbjørn Obstfelder
1866-1900
Kontekst tekster 1
Victoria av Knut Hamsun
s. 208
Opptatt at den store forandringen i samfunnet som kom med industrialiseringen
Ville drive samfunnskritikk,
men med enkeltmenneske i fokus
Mye av litteraturen handler om vittighet og moral
Olav Duun
1876-1939
Skriver om de gode og onde maktene som bor i mennesket

Juvikfolket
romanserie i seks bind som følger en slekt i seks generasjoner
Sigrid Undset
1842-1949
Tar særlig opp kvinnens konflikt mellom normer i samfunnet og plikter overfor Gud og seg selv
Kristin Lavransdatter
Nobels litteraturpris i 1928
Lyrikk - første halvdel av 1900-tallet
Konservative på form, med fast rim og rytme

Temaene varierte, men
Arnulf Øverland
og
Nordahl Grieg
var politisk engasjerte og brukte lyrikken til å uttrykke motvilje mot bl.a den økende nasjonalismen i Europa
Arnulf Øverland
1889-1968
Du må ikke sove
Kontekst tekster 1 s. 270
Nordahl Grieg
1902-1943
Sprinterne
Kontekst tekster 1 s.283
Til ungdommen
Kontekst tekster 1 s.284
Psykologisk vinkling i litteraturen
Psykoanalysen og Freuds teorier påvirker mange norske forfattere
Sigurd Hoel
Aksel Sandemose
Tarjei Vesaas
Johan Borgen
Beskriver virkeligheten gjennom hvoran enkeltpersoner opplevde den
Menneskers
følelsesliv
Identitet og roller
Okkupasjonslitteratur og krigslyrikk
Litteraturen under streng sensur
Folk kunne ikke skrive hva de ville
Ble ikke gitt ut mange bøker
Illegal litteratur
Oppfordret til utholdenhet slik at nordmenn kunne holde motet oppe under krigen.
Politiske motstansdikt
Nordahl Grieg
Inger Hagerup
Arnulf Øverland
Mange forfattere/lyrikere preget av krigen
Følelse av maktløshet, fortvilelse og angst kom tydelig fram hos lyrikerne
Mange forfattere bryter med den tradisjonelle diktformen der oppsett, rim og rytme var viktig.
Gunvor Hofmo
1921-1995
Georg Johannesen
1923-2005
Andrè Bjerke
1918-1985
Skrev tradisjonelt
Moro-vers for barn
Bernhard Borge
Krim
De dødes tjern
Døde menn går i land
Politiske motiver
Påvirket av rockemusikk og hippiekultur
Dag Solstad
Gymnaslærer Pedersen
Jan Erik Vold
Kulturuke
Fantasy
Filosofi
Naivisme
Ironi
Jostein Gaarder
Sofies verden
Oversatt til 54 språk
Solgt over 30 millioner eksemplarer
Jo Nesbø
Bøkene om Harry Hole
Utgitt i over 50 land
Serien har over 2 mill solgte bare i Norge

Hodejegerne
Doktor Proktor
lundhhansen2013
Full transcript