Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

gym 2 h4 pruiken en revoluties

No description
by

luuk veldhuis

on 13 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of gym 2 h4 pruiken en revoluties

Vroegmoderne tijd:
Tijd van ontdekkers en hervormers
tijd van pruiken en revoluties
tijd van regenten en vorsten
1600-1700
1700-1800
17e eeuw => 18e eeuw
Verandering
Continuïteit
- Republiek verliest positie
- Democratische veranderingen
- Veranderingen in wereldbeeld
- Frankrijk blijft dominante staat
Deze prent hiernaast gaat over de franse standenmaatschappij.
a. Waaraan kun je dat zien? leg uit met elementen uit de prent.

b. Wat was de boodschap/mening van de maker van de prent wat betreft de standenmaatschappij?
Spotprenten: oefenen met de standenmaatschappij
Deze prent gaat over de standenmaatschappij.
a. Waaraan kun je dat zien? leg uit met elementen uit de prent

b. Wat was de boodschap/mening van de maker van de prent wat betreft de standenmaatschappij?
Deze prent gaat over de standenmaatschappij.
a. Waaraan kun je dat zien? leg uit met elementen uit de prent

b. Wat was de boodschap/mening van de maker van de prent wat betreft de standenmaatschappij?
3.2 De Franse standenmaatschappij /Ancien régime
Adel en geestelijkheid had eigen rechtspraak.

Adel heeft alleenrecht op hoge rangen in leger en ambtenarij.
=
tijdvaksymbool
hoofdpersonen: revolutionairen en filosofen
de eeuw van de revoluties
de eeuw van de verlichting
belang. landen: De Republiek, Frankrijk en Amerika
+
tijdvak 7: 1700 - 1800
+
Eeuw van de revoluties
wat is een revolutie?
verschillende soorten revoluties: politieke (democratische), sociale, economische, industriële, wetenschappelijke
een brede definitie:
een plotselinge, radicale verandering

definitie politieke (democratische) revolutie:
-De macht wordt door de ene bevolkingsgroep van de andere bevolkingsgroep (meestal met geweld) overgenomen.
-De nieuwe leiders voeren veel veranderingen door, zoals bij een democratische revolutie een grondwet.
kennis en het gebruik van het verstand staan in deze eeuw centraal.
De eeuw van de Verlichting
De verlichtingsideeën zijn een belangrijke oorzaak van de revoluties
politieke of democratische revoluties verlopen in fasen
fase 1: machthebbers worden verdreven
fase 2: zeer extreme, gewelddadige groep aan de macht
fase 3: geweld leidt tot chaos. kans voor opkomst sterke leider
definitie:
een beweging van mensen die vinden dat met het verstand alles kan worden verklaard en dat de maatschappij op de rede gebaseerd moet zijn.
rationalisme = vertrouwen op het verstand
samenleving kritisch bekijken =
wetenschappelijke manier van onderzoek wordt toegepast op alle terreinen van de samenleving.
3.3 De Verlichting
Een nieuwe samenleving
politiek:
kritiek op standenmaatschappij,


alle mensen gelijk + tegen absolutisme
positivisme = Door de verlichting was grote maatschappelijke vooruitgang mogelijk
3 belangrijke kenmerken:
cogito ergo sum! = Ik denk dus ik ben
religie:
Tolerantie en godsdienstvrijheid
niet één ware godsdienst
wat de kerk zei was niet zonder twijfel de waarheid
deïsme = geloven dat God de wereld geschapen heeft, maar zich er niet meer mee bemoeit.
Atheïsme =niet geloven in een god
ideeën over politiek, religie, samenleving, cultuur, economie, wetenschap en opvoeding.
belangrijkste idee: men kan de waarheid vinden met behulp van het verstand.
Voltaire
Locke
lees 3.1 t/m 3.3
Opdrachten:
3.1: 3 t/m 5
3.2: 3 t/m6
3.3 4 t/m 7

Verlichters:
Locke
Rousseau
Montesquieu
Voltaire
Opdracht:
Ieder wordt expert
A Jullie bestuderen eerst individueel informatie over de filosoof die je hebt op gekregen. Je krijgt de informatie van je docent.

Je probeert na het doornemen van de informatie over jouw denker de volgende vragen te beantwoorden:
1) Waarom speelde deze denker een belangrijke rol in dit tijdvak (tijd, plaats)?
2) Welke ideeën had deze denker over de ideale samenleving, politiek en of geloof?
- bedenk in hoeverre deze denker radicaal of gematigd is.
3) Formuleer minstens twee argumenten waarom deze denker wel of niet kenmerkend is voor de verlichting.
B Daarna ga je uitwisselen in de groep van vier. Jullie vertellen allen kort over je eigen denker. Je vertelt kort waarom ze belangrijk was en waarom zij kenmerkend/typisch is voor haar tijdvak of niet.

C Jullie beantwoorden als groepje tenslotte de vraag:
Welke denker was de meest gematigde denker en welke was de meest radicale denker?
Opdracht Verlichting: vier denkers
1)
Jullie worden ingedeeld in groepen van vier.
Ieder krijgt een Verlichter.
2)
3)
3.4 Franse Revolutie
Oorzaken:
- Lege schatkist
- Decadente levensstijl
- Sociale ontevredenheid
(standenmaatschappij)
- Hongersnood
Directe aanleiding: Bijeenroepen van de Staten-Generaal
- Discussie over stemmen
- Juni 1789 3e stand roept zich uit tot Grondwetgevende vergadering
De Franse revolutie
wat is een revolutie?
verschillende soorten revoluties: politieke (democratische), sociale, economische, industriële, wetenschappelijke
een brede definitie:
een plotselinge, radicale verandering

definitie politieke (democratische) revolutie:
-De macht wordt door de ene bevolkingsgroep van de andere bevolkingsgroep (meestal met geweld) overgenomen.
-De nieuwe leiders voeren veel veranderingen door, zoals bij een democratische revolutie een grondwet.
politieke of democratische revoluties verlopen in fasen
fase 1: machthebbers worden verdreven
fase 2: zeer extreme, gewelddadige groep aan de macht
fase 3: geweld leidt tot chaos. kans voor opkomst sterke leider
Fase 1
juni 1789 uitroeping Grondwetgevende vergadering
14 juli bestorming bastille
begin Franse Revolutie
Privileges adel en geestelijkheid afgeschaft
Nieuwe grondwet
Frankrijk constitutionele monarchie
1792 afschaffing monarchie ==> Frankrijk Republiek
Fase 2
1793 radicale Jacobijnen krijgen de macht volledig in handen
Robespierre
Bedreiging van buiten: Oostenrijk, Pruisen, Nederland,Engeland en Spanje
Bedreiging van binnen: adel, geestelijkheid, vijanden van revolutie
1794
Fase 3
Napoleon pleegt staatsgreep
Maak opdrachten
4.4 Revolutie in Nederland
uitleg
invullen schema
quiz
video
Aan het volk van Nederland
Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Pamflet tegen Oranje en regenten
Oproep tot revolutie en democratische verandering
Begin Patriottenbeweging
Patriottenopstand
Beïnvloed door revolutie VS
Eerst succesvol, maar neergeslagen door Pruisen
Patriotten vluchtten naar Frankrijk
Bataafse revolutie
Overwinning met hulp van Franse revolutionaire leger
Bataafse Republiek
1795-1813 Franse Tijd
1806 Koninkrijk Holland
Koning Lodewijk Napoleon
werk in tweetallen
Vul het schema in en zoek overeenkomsten / verschillen tussen de revoluties
tijd 30 min
maak opdrachten
1 t/m 11
4.5 Europa onder Napoleon
- Uitleg
- opdrachten
- video
'Never interrupt your enemy when he is making a mistake.'

Napoleon Bonaparte
Opkomst
Aan de macht
'Public opinion is the thermometer a monarch should constantly consult'
Militair
'An army marches on its stomach'
'If you want a thing done well, do it yourself'
'I am the successor, not of Louis XVI, but of Charlemagne'
Product van de Verlichting
Corsica
Lage adel
Reputatie door overwinningen in Italië, Parijs en Egypte
Via complotten wordt hij Consul / Dictator
Brengt rust en orde
plebesciet/referenda
Dictatuur <=> Democratie
Verlicht Dictator?
Code civil + Code Penal
Keizer
'One must change one's tactics every ten years if one wishes to maintain one's superiority'
Grote eigendunk
Briljant generaal
levée en masse
leven van het land
- flexibiliteit
- verschillende routes
- omsingeling
- totale vernietiging
1804
Tegenstanders uitgeschakeld
4.5
lees blz 108-110
leren voor de toets:
- par: 3.1A 4.1, 4.3, 4.5
- vakvaardigheden blz. 179-181
- teksten
- begrippen
- werkboek
- prezi/aantekeningen
3.4: 4, 5, 9,

3.5: 2, 3, 5, 7t/m10

2%
bourgeoisie:
Rijke burgers in de steden
privileges:
Renaissance => Wetenschappelijke revolutie => Verlichting
kritisch denken
onderzoeken
toepassen op samenleving
Nadenken over politiek
'koning krijgt macht van het volk'
Rousseau: 'Soevereiniteit in handen van het volk'
Opdrachten:

3.4: 4, 5, 9,

3.5: 2, 3, 5, 7t/m10

Na terreur: Directoire, bourgeoisie heeft de macht
Onrust door oorlogen
Continentaal stelsel
Full transcript