Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oktatási módszerek változása a 21.sz. felsőoktatásában

No description
by

György Dr. Molnár

on 3 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oktatási módszerek változása a 21.sz. felsőoktatásában

Oktatási módszerek változása a 21.sz. felsőoktatásában
molnar.gy@eik.bme.hu
Elméleti és gyakorlati háttér - tendenciák
IKT harmadik illetve negyedik forradalma
Információs társadalom és generációi
Tartalomfogyasztás helyett tartalom előállítás
A közösségi média a korábban szerkesztő központú rendszerrel szemben egy új tartalom előállítási módot biztosít
Mobilkommunikációs eszközök penetrációja
Digitális kultúra térnyerése a hagyományossal szemben
Médiakonvergencia jelensége
Hálózatosodás jelensége – informális tanulás
Új tanulási környezetek, tanári és tanulói szerepek
A tanár és a tanuló, az otthon, az iskola és a munkahely köz ti határok elmosódása
Az IKT osztálytermi használatának nemzetközi (mikro)trendjei/modelljei
SAMR modell - digitális technológiák oktatási célú alkalmazásának
osztályozása
1. Kiváltás
2. Fejlesztés
3. Módosítás
4. Újrafogalmazás
Blended learning
BYOD
Fordított oktatás – Flipped classroom
Itt és most tanulás (szituatív tanulás)
Szavazórendszerek használata
Webes kutatómunka – Webquest
Játékosítás (gamifikáció) - Game-based learning
Tanulási keretrendszerek használata - Virtual Learning Environment
Moodle, Blackboard használata
Personal Learning Network (PLN)

Mark Prensky (2001)
Howe és strauss (2000)
Korszerű, élményalapú, elektronikus támogatású oktatási módszer alkalmazása
Mikrotartalmak - QR
AR ALKALMAZÁSI TERÜLETEI:
AR és VR ALKALMAZÁSOK
Virtual networks – Virca 3D - Virtual Collaboration Arena
További élményalapú Web 2.0 szolgáltatások
További élményalapú Web 2.0 szolgáltatások
Az élmény- és mikrotartalom alapú saját eszközhasználat indokoltsága
A figyelmet és érdeklődés fenntartásában segít
A tananyagok ott érhetőek el, ahol a hallgatók éppen tartózkodnak
Közösségi tanulási modell van kialakulóban
Az oktatási intézmények is élnek a VTK lehetőségeivel és a digitális kommunikációs megoldásaival
Tananyagok előállítása és megosztása válik lehetővé

Összefoglalás
Olyan környezet válik oktatási környezetté és információforrássá, melyben otthonosan és sokat mozognak a hallgatók
Teljes nyitottság és igény jellemzi az újgenerációs hallgatók az új, korszerű technológiai és módszertani megoldásokra
Mobil eszközökön is elérhető tartalmak
Mivel atipikus tanulási forma, könnyebben válik népszerűvé
Közösségi média hasznossága egyértelmű mindét oldalról
Legnagyobb pedagógiai kihívás a motiváció, a figyelem fenntartása, amiben e rendszerek segítségünkre vannak
A módszertani megoldásokat a generációs sajátosságaikhoz kell illesztenünk
Az informális tanulás dominánsá válik
Illeszkedik a nemzetközi keretrendszerekhez

Kitekintés, további lépések
Empirikus vizsgálatok a digitális bennszülöttek körében
Online kérdőíves felmérés kvízjáték alapon –
Mérőeszközök: kahoot.it és mentimeter.com
Valós idejű feltáró módszer
B.Y.O.D módszer támogatásával
2017 ősz
18-23 éves mérnökhallgatók
N= 250
Beszédesebb eredmények
Többnyire zárt kérdések
Cél a mobilhasználati attitűd mérése
Generációs elméletek
Életkor alapján öt kategória, később bővítették
alapvetően az internettel való találkozás időpontja a kategóriák alapja
a kibővített modell tagjai:
veteránok (silent generation): 1925-45 között születtek, idős korban találkoztak az internettel
Baby-bumm generáció: 1946-64 között születtek, felnőtt korban találkoztak az internettel
X-generáció: 1965-79 között születtek, tinédzserként vagy fiatal felnőttként találkoztak az internettel, használták a munkához
Y-generáció: 1980-95 között születtek, gyermekkorukban már volt internet, használták a játékhoz, szórakozáshoz
Z-generáció: 1996-2004 között születtek, sohasem életek olyan társadalomban, ahol nincsen internet
alfa-genráció (iGen): 2005 után születtek, sohasem éltek okos eszközök nélkül

Virtuális (VTK) tanulási környezetek –- LMS rendszerek
Kiterjesztett (AR) /virtuális valóság (VR) - Aurasma
GEAR VR (virtuális szemüveg, Oculus), vagy a Pokemon Go hálózatos játék
BYOD (Bring Your Own Device)
BYOC (Bring Your Own Computer)
R-J-R modell
Kódrendszerek QR (Quick Response)
Ötletroham
Delphi módszer
635 módszer
IKT alapú ellenőrzési és értékelési élményalapú módszerek (en-learning)
Unitag - https://www.unitag.io/qrcode
http://www.qrcode-monkey.com/
Kvízjátékok – kahoot.it
Multifunkcionális kérdező motor – mentimeter.com
alkalmazott módszertani megújítás elterjesztése, a hallgatók elégedettségi szintjének és tanulási eredményeinek javítása
meglévő felmérési eszközünk finomítása, valamint a felmérés kiterjesztése nagyobb célcsoportra
újabb, jól használható további élményalapú szolgáltatások bevonása
mobil-alapú digitális keretrendszer/alkalmazás kidolgozása
Korszerű éleménypedagógiai módszerek
Tanulási környezet váltás
Technológiai háttér - tendenciák


Vállalati jelleg Fogyasztói felhasználás
Hardver centrikus Szoftver centrikus
Vezetékes kapcsolatok Vezeték nélküli kapcsolatok
Ember-gép Gép-gép
Perifériás biztonság Beágyazott modellek
Védett interfészek Nyitott rendszerek Záródóak
Ipar 3.0 Ipar 4.0
AR és VR a Gyakorlatban - Aurasma
BYOD - Saját eszközhasználat
Tanórai alkalmazás előnyei
diákok önállóan dolgoznak
 tanóra aktív részesei
 kooperatív/csoportmunka
 azonnali hozzáférés az információkhoz
 tértől és időtől függetlenül, bárhol tanulhatnak (pl.: közlekedés közben)
 egyéni tanulási stílusokhoz igazodik

BYOD - Saját eszközhasználat
Tanórai alkalmazás lehetséges menete
1. Célok meghatározása, ráhangolás
 kollaboratív jegyzetelés
 internetes jegyzetelés, kutatómunka
 online tesztek megoldás, ami azonnali visszajelzést ad a pedagógusnak és a diáknak
 tanórai kísérletek rögzítése telefonnal, ami saját dokumentációnak felel meg
2. A rendelkezésre álló mobileszközök és a rajtuk futó operációs rendszer áttekintése
3. A megfelelő tantermi környezetet kialakítása
4. Az intézményi infrastruktúra, technikai háttér biztosítása
5. Diákok véleménye - reflexiók

BYOD - Saját eszközhasználat
M-learning
A mobiltanulás előnyei

 folyamatos interakció
 hordozhatóság
 közös munka
 motiváció növelése
 digitális szakadék csökkentése
 Just-in-time tanulás
 SNI/BTM tanulók támogatása

közösségi tartalomlétrehozás
proaktív felhasználói magatartás
kommentek és gravitációs mag
elmosódó határok a magán és nyilvános között
hírfolyam = mikroblog
poszt és komment egységet alkot = Barthes öröme
1.44 milliárd aktív felhasználó
1 milliárd napi felhasználó
2.5 millió poszt percenként
nincs kapuőr, nincs moderálás
virtuális és augmentált - Oculus
Közösségi média szerepe - facebook
Online portfóliós környezet
Online tanulási környezet
Dinamikus prezentáció, kollaboratív munka
Webinar alapú kollaboratív munka
learningapps.org
socrative.com
quizlet
quizziz
kahoot
QR
quizfaber
mentimeter
kvízpart
redmenta
Tanítást segítő szolgáltatások
Szakmai előadás
Dr. habil Molnár György
BME - MPT
Tanárképző Központ
Műszaki Pedagógia Tanszék

Milyen intézménytípusból jött az egyetemre továbbtanulni?

Régi és új tanulási környezetek
Tanárok digitális készségei és a digitális keretrendszer
A tanárok technológiai, pedagógiai és szaktárgyi ismereteinek kapcsolódása
Digcopm 2.0 és 2.1 keretrendszer
Illeszkedés az MKKR-hez
Digitális eszközhasználati modellek a nemzetközi gyakorlat alapján
A technológia a tanítást/tanulást támogató megoldási trendjei
1. Virtuális valóság használata
2. Virtuális osztály használata
3. IoT használata - M2M - okoseszközök hálózata
4. Gamifikáció
5. Komoly játékok használata - virtuális környezetben
Köszönöm a figyelmet!
Wekerle Business School
Előzetes ismeretek
Mi a digitális pedagógia?
Mi a digitális szakadék?
Élményalapú IKT támogatott reflexió
Weboldal webböngészőben: kahoot.it

vagy kahoot mobil alkalmazás

PIN: 5985882

Ráhangolás
Okostelefonja/számítógépe/mobilkommunikációs eszköze segítségével látogasson el a www.menti.com oldalra és használja a
37 82 52 kódot!
Az internet paradigmaváltó hatása
Dewar: átalakul az információgyűjtés, -feldolgozás, -tárolás és -továbbítás módja
Átalakul a társadalmi kommunikáció szerkezete
DiMaggio; Wellman; Uslaner: új témák, beszédmódok és megszólalók
Gyorsan alakít ki új kapcsolatokat
Gershuny; Lievrouw: kiegészíti a tárgyi világ interakcióját
A nyilvánosság radikális kiterjesztése
Kétirányú, decentralizált kommunikáció
McLuhan: globális falu, nincs távolság
Az új publikációs felület kikerüli a kapuőröket
Forrás: saját fotók
2018.09.01.
Full transcript