Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1º ESO. TEMA 5: A PREHISTORIA

Presentación sobre a prehistoria e as súas etapas
by

Rubén Pol

on 8 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1º ESO. TEMA 5: A PREHISTORIA

A TEORÍA EVOLUCIONISTA DE DARWIN
Aparecen os primeiros seres humanos
. A ciencia explica a orixe do ser humano coa
teoría científica ou evolucionista
:

Foi proposta no século XIX por
Charles Darwin
, quen afirmou que os
seres humanos son a evolución de seres preexistentes
.

Os
antepasados
do
xénero homo
denomináronse
homínidos
, seres que
evolucionaron desde os primates
e eran capaces de
dominar o medio que os rodeaba
.
PROCESO DE HOMINIZACIÓN
Hominización
:
Cambios
que converteron os
primates en humanos.
Foron
moi lentos
e coñecémolos grazas ao estudo dos seus
restos óseos
:

O primeiro paso foi o
bipedismo
; é dicir, a capacidade de
camiñar ergueitos
sobre as súas extremidades inferiores. Deste xeito,
quedan as mans libres
para a fabricación de ferramentas.

A posición erguida
aumentou a capacidade cranial
, o que facilitou o
desenvolvemento do cerebro
.

Medrou a súa capacidade comunicativa, creando unha

linguaxe oral
, algo que foi posible grazas ao
desenvolvemento da larinxe
.

Apareceron o
lume
e os
utensilios cortantes
. Tamén comezaron a
cociñarse
e a
partirse os alimentos
, co cal
as mandíbulas e a dentadura diminuíron de tamaño
xa que non precisaban de tanta fortaleza.

Os
restos
de homínidos
máis antigos
atopáronse no
Val do Rift
, en
África
.
ETAPAS DO PALEOLÍTICO
IMOS ALÓ!
FASES DA PREHISTORIA
●A
prehistoria
abrangue un longo período de tempo que se inicia coa
orixe da especie human
a, hai máis de dous millóns de anos, e dura a
ta a invención da escritura
(3.500 a.C.)
Distínguense varias
etapas
:
Paleolítico
: inferior, medio e superior.
Neolítico
.
Idade dos Metais
: cobre, bronce e ferro.
Os
restos humanos
máis antigos da
Península Ibérica
teñen unha antigüidade de 900.000 anos e foron descubertos en
Atapuerca
(Burgos).
A PREHISTORIA
A VIDA NO PALEOLÍTICO
ETAPAS E CRONOLOXÍA
PALEOLÍTICO


(2,5 Ma. - 8.000 a. C.)
O primeiro
ancestro
humano foi o
Australopithecus
.

O primeiro ser humano foi o
Homo habilis

Seguiulle o
Homo erectus

O
Homo neanderthalensis

O
Homo Sapiens Sapiens
, este último co aspecto físico e a complexidade cerebral do ser humano actual.
PRINCIPAIS HOMÍNIDOS
A
fabricación de instrumentos
é un dos signos que
diferencia a especie humana do resto da animais
.
A
evolución dos obxectos
transformados polo ser humano permítenos
dividir o Paleolítico
nunha serie de
etapas
:

Paleolítico inferior
:
Pebble-culture
ou
Cultura dos seixo
s. O
Homo habilis
empregaba simples
pedras talladas
sobre cantos rodados para conseguir un
fío cortante
.
Industria Achelense
. É a industria lítica asociada ao
Homo erectus
, na que comezaron a construírse os
bifaces
, unhas ferramentas de sílex
talladas polas dúas caras
.

Paleolítico medio
:

Cultura Musteriense
. Esta cultura esá asociada ao
Home de Neandertal
. . Aparecen as
puntas de lanza
, os
raspadores
, os
coitelos
...

Paleolítico superior
:
Son moitas as
cultura
s que se dan neste momento:
auriñaciense, solutrense ou magdaleniense
asociadas ao

homo sapiens sapiens
.
Evoluciona notablemente o
traballo do óso
ou as
astas
, materiais cos que se realizaban
arpóns para pescar
,
agullas de coser
ou
arcos para lanzar frechas
a distancia.
Paleolítico Inferior
Canto tallado
Paleolítico inferior
Biface
Paleolítico Medio
Puntas talladas
Paleolítico superior: puntas de frecha, agulla e arpón
Durante o Paleolítico, os seres humanos eran

depredadores
; é dicir, consumían o que a natureza lles ofrecía pero non o repoñían. Vivían da
caza
, da
pesca
e da

recolección
. Obtiñan
carne
de grandes mamíferos,
peles
e
ósos.

A s
ociedade
durante o Paleolítico organizábase en

grupos familiares

(clans) compostos por unhas
40 ou 60 persoas,
onde existía unha
organización xerárquica:
un xefe decidía todo o relacionado coa vida cotiá e na que
non existían familias.

Cando os recursos nun lugar se esgotaban, víanse obrigados a trasladarse a outros lugares na procura do alimento. Por esta razón reciben o nome de
nómades
.

Primeiro durmían ao
aire libre
, aínda que posteriormente pasaron a facelo en
covas
e

cabanas
.

Os homes e mulleres do Paleolítico
non podían entender fenómenos como a vida
, a morte, o Sol ou a Lúa; por iso lles buscaron unha
explicación relixiosa
. Crían que realizando determinados

ritos relixiosos
melloraría a súa calidade de vida (máis caza, abundancia de froitos, menor mortalidade nas súas tribos, etc). De ahí que
divinizasen as forzas da natureza
como os raios, a chuvia ou o Sol.

Os
neandertais
comezaron a preocuparse polo que sucedería tras a morte e comezan a
soterrar os mortos
, acompañados
dalgúns obxectos da súa vida cotiá (instrumentos de sílex, adornos...), que reciben o nome de
enxoval funerario
.


Tallando pedra
Controlando o lume
Campamento paleolítico
Cazando un mamut
A vida no paleolítico
Enterramento paleolítico
As crenzas
A ARTE DAS CAVERNAS
As primeiras manifestacións artísticas foron obra do
Homo sapiens sapiens
durante o
Paleolítico Superior
.

Recibe o nome de
arte rupestre
porque se realizaba no
teito
e nas
paredes das cavernas
. Acostumaban a representar
figuras de animais
e
esceas de caza
. Crese que este era un
ritual máxico
, realizado coa finalidade de
favorecer a caza
. Outras teorías simplemente afirman que era unha
maneira de representar a realidade que estaban vivindo
.

Son famosas as pinturas de
Altamira
en Santillana del Mar (Cantabria) e as da
cova de Lascaux
, en Francia.
Bisonte, Cova de Altamira
Cova de Lescaux
ESCULTURA PALEOLÍTICA
Feita en
pedra
,
óso
e
marfil


Realizaron
colares,

bastóns de mando
e
pequenas estatuíñas de mulleres
nas que se
resaltaban os atributos femininos
relacionados coa maternidade. Estas figuras denomínanse
Venus
e parecen ser esculturas que rinden
culto á fecundidade
.
Venus de Willendorf
Venus de Lespugue
Bisonte, Cueva de la Madeleine
Bastón de mando, Cueva de El Pendo
Pintura
NEOLÍTICO
(8.000 a. C. - 5.000 a. C.)
O
Neolítico
, que significa '
pedra nova
', iniciouse
fai uns 10 000 anos
nunha zona de
Oriente Próximo
situada entre os
ríos Tigris e Éufrates
(actual Irak), denominada o

Crecente Fértil
.

De xeito autónomo, xorde no
val do Nilo
(en Exipto), nos vales asiáticos do
Indo
,
Ganxes
e o
río Amarelo
, na zona de
Centroamérica
e tamén na cordilleira dos
Andes
.

NACEMENTO E DIFUSIÓN


Un

cambio climático
provocou que
aumentara a temperatura da Terra
, o que facilitou a aparición dunha serie de
novidades
que supuxeron unha enorme
revolución
para a humanidade:

OS SERES HUMANOS COMEZAN A
PRODUCIR
ALIMENTOS
:
Orixinouse a

agricultura
: no Neolítico comézase a
cultivar cereais
(trigo e cebada) e
plantas leguminosa
s (lentellas ou os chícharos), entre outras.
Naceu a
gandaría
: comezouse a
domesticar os animais
(cabra, ovella, cabalo, can, porco).

CAMBIA
O SEU
ESTILO DE VIDA
:
Fabrícanse
novos instrumentos
en
pedra puída
:
machados, fouces, aixadas, muíños
.
Desenvolveuse a
cerámica
para cociñar, almacenar e trasportar os alimentos.
Descubriron o
fuso e o tear
para elaborar
tecidos
de la e liño.
Os humanos do Neolítico convertéronse en
sedentarios
e constrúen os
primeiros poboados:

Aumentou
a
poboación.
Xurdiu a
división do traballo.
As
aldeas
convertéronse en
autosuficientes.
As
diferencias sociais
vanse
incrementando.
A REVOLUCIÓN NEOLÍTICA
Aldea neolítica
Puído da pedra
Utensilios do Neolítico
As crenzas
A sociedade neolítica respectaba os seus mortos. Por iso soterrábanos baixo as súas vivendas, cos seus obxectos persoais ou en cemiterios coñecidos como
necrópoles
.

Tamén foi moi importante o culto á
Deusa Nai
, que se observa na representación de
figuras de barro
e nas
pinturas que adornaban os sepulcros
. A
fertilidade da terra
volveuse motivo de
veneración
, así como os elementos que facían posibles as colleitas (chuvia, raios do Sol...)
Arte neolítica
A
pintura rupestre
: Trátase dunha
pintura esquemática
moi diferente á realista do Paleolítico. As pinturas
representan momentos de caza
,
danza
ou
recolección
. A
figura
esencial en todas estas composicións é a
humana
. Os
animais
debuxábanse sempre
de perfil
e con formas
moi simplificadas
, normalmente xeométricas, mentres que
os seres humanos
se representaban cunha
liña vertical
que se
bifurcaba nas pernas.
As escenas producen grande
sensación de movemento
.

As
esculturas
máis representativas desta época son os
ídolos
. Trátase de
representacións
ou imaxes
dun deus ao que adoran
. Están realizadas con
pedra ou óso
e caracterízanse por presentar
grandes ollos circulares
e adornos en forma de triángulos e liñas.

A finais do neolítico comézase a construír megálitos.
A IDADE DOS METAIS
A
metalurxia
(o traballo dos metais)
comezou a empregarse na
Península de Anatolia
a partir do ano
5000 a. C.
, e desde alí difundiuse a Exipto e Mesopotamia.
Segundo o tipo de metal empregado, podemos diferenciar os seguintes
períodos
:

Idade do Cobre
(5000 - 4000 a. C.): O traballo con

cobre
, un
metal brando
, apareceu cara ao ano 5000 a. C. no sur de Anatolia, en Çatal Hüyük. O seu traballo foi posible grazas á
forxa
, que consiste en quentar o metal para acadar un mellor modelado.

Idade do Bronce
(3000 a. C.): O
bronce
é o resultado da
aleación de cobre e estaño
. O seu descubrimento foi posible grazas á
fundición
, un proceso que consiste en fundir o metal nun forno e darlle a forma desexada.

Idade do Ferro
(1200 a. C.): O
ferro
é un
material de gran dureza
, pero tamén require de técnicas máis complexas para a súa fundición, nacendo a
siderurxia
.
PERÍODOS
Metalurxia do bronce
A VIDA NA IDADE DOS METAIS
A aparición de
novas actividades
como a
minaría
e a
metalurxia
produciron unha
maior división do traballo
. Tamén
melloraron as ferramentas agrarias
, co cal aumentou a produción e o
comercio
. Neste momento era habitual o
troco
, aínda que
máis tarde
xa aparecería a

moeda
.

Aparecen as
primeiras cidades
, caracterizadas pola presenza de
edificios
e
murallas
defensivas.

A
organización social
fíxose máis
complexa
(guerreiros, artesáns, comerciantes, agricultores,...). Creouse un
poder político
, nacendo as figuras do
rei
e do
caudillo,
e un
exército
que defendese as propiedades de cada un dos compoñentes desta sociedade.

Inventos
: o
torno de alfareiro
, as primeiras técnicas de
navegación
(vela), o
arado
e a
roda
.
Necrópole
Deusa Nai
AS CRENZAS E A ARTE
Adoraban
as
forzas da natureza
.
As
manifestacións artísticas
máis relevantes desta época son os
megálitos
, construcións que foron empregadas tanto para
enterramentos colectivos
como para s
antuarios
. Estas obras caracterízanse por ter sido elaboradas en
grandes bloques de pedra
. Podemos distinguir
tres tipos de megálitos
:

Menhir
: Pedra de gran tamaño colocada de
xeito vertical
. Podían ter unha
función conmemorativa
ou ser unha
marca territorial
.

Dolmen
: É unha construcción formada por
grandes pedras verticais e horizontais
que daban lugar a un recinto destinado a
enterramentos colectivos
. Normalmente cubríanse con terra e pedras.

Crómlech
: Tamén é denominado
círculo lítico
. Trátase dun conxunto de
pedras horizontais e verticais colocadas de forma circular
. O crómlech máis coñecido é o de Stonehenge (Inglaterra). Función:
culto agrario
ou
solar
.
Menhir
Dolmen
Cromlech
Construción dun dolmen
MEGÁLITOS
A PREHISTORIA NA PENÍNSULA IBÉRICA
O PALEOLÍTICO NA PENÍNSULA IBÉRICA (1 Ma - 5000 a. C.)
Do
Paleolítico inferior
en
Atapuerca
(Burgos) atopáronse os restos óseos máis antigos: o
homo antecessor
(uns 900.000 anos). En
Galicia
os restos datan de hai 500.000 anos e destacan os xacementos de
Piteira
e as

Gándaras de Budiño
.

Do
Paleolítico Medio
hai presenza de
neanderthais
por case toda a península. Exemplos: Cova del Castillo ou Cova Morín (Cantabria). En
Galicia
é salientable o xacemento de
Cova Eirós
(Triacastela).

Durante o
Paleolítico Superior
o
Homo Sapiens Sapiens
habitou toda a Península. Aparecen as primeiras mostras de
arte
concentrada en dúas áreas:
zona cantábrica
(
Altamira
, Tito Bustillo, ...) e
Mediterránea
(Cogull,
Valltorta
,...) En
Galicia
son característicos os depósitos de moluscos ou
cuncheiros
.
Homo antecessor
Atapuerca (Burgos)
Cova de Tito Bustillo
Arte Cantábrico
Cova de Cogull
Arte levantino


O
Neolítico
na P
enínsula Ibérica
tivo a súa
orixe
na
costa mediterránea
. Nesta zona peninsular é onde aparecen as primeiras manifestacións da agricultura, da domesticación de animais e da elaboración de cerámica, que recibe o nome de
cerámica cardial
, decorada empregando cunchas mariñas.

Máis tarde aparecerá a cultura megalítica, que se mantería durante a Idade dos Metais. En
Galicia
, no neolítico
iniciánse
dúas manifestacións singulares: a
construción
de
megálitos
e os
petroglifos
.
O NEOLÍTICO NA PENÍNSULA IBÉRICA. 5.000 a.C. -3.000 a.C.
A IDADE DOS METAIS (3.000 a.C - 218 a.C.)
Idade do Cobre
(3000 - 1800 a. C.):
Cultura megalítica
na zona norte da Península; a
Cultura dos Millares
(Almería) e a
Cultura do vaso campaniforme
no centro e na periferia peninsular.

Idade do Bronce
(1800 - 1000 a. C.): Destacan a
Cultura Argárica
no sueste peninsular; a
Cultura Talaiótica
, característica das Illas Baleares e a
Cultura Tartésica
, no suroeste peninsular.

Idade de Ferro
(1000 - 218 a. C.): Iniciase coa chegada dos pobos colonizadores (celtas, fenicios, gregos e cartaxineses) que, en contacto co poboación autóctona, darán lugar á
Cultura Íbera
(Levante e Andalucía) é a
Cultura Celta
, situados no norte da Penínsular que habitaban nos castros.

En
Galicia
durante a
Idade dos Metais
destacou a construción de

megálitos
:
pedra fitas

(menhires)

e
mámoas

(dolmens) realizáronse manifestacións artísticas ao aire libre, os chamados
petroglifos
,
debuxos feitos nas rochas
. A súa temática era moi variada: espirais, labirintos, cervos, escenas de equitación, serpes, figuras humanas, ídolos ou escudos e armas.

Vaso campaniforme
Los Millares
El Argar
Naveta des Tudons
Tesouro tartésico
Cultura Íbera: Dama de Elche
Cultura Íbera: Dama de Baza
Cultura celta: Touros de Guisando (Ávila)
Xacementos e culturas prehistóricas na Península Ibérica
Campo Lameiro
Petroglifo de Mogor
Dólmen de Axeitos
Dólmen de Dombate
MEGÁLITOS E PETROGLIFOS EN GALICIA
(1 Ma. - 218 a.C.)
FIN
O
paleolítico
foi un período de
cambios climáticos bruscos
: sucedéronse épocas de frío ou
glaciacións
e outras de clima cálido ou
interglaciales
CLIMA
Full transcript