Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Varför uppstår internationell handel?

No description
by

Marianne Avander

on 15 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Varför uppstår internationell handel?

Varför uppstår internationell handel?
Protektionism
Istället för frihandel
När varor säljs från ett land till annat utan att staten i respektive land tar ut tull eller försvårar handeln
Handelshinder
Exempelvis tullar som är en tariff (avgift) som landet tar ut.

Staten lägger en särkild skatt på utländska varor - som blir dyrare för konsumenten -
som förhoppningsvis väljer att köpa inhemskt istället

Tullar kan användas av flera skäl:

Finanstull: ger landet viktiga statsinkomster (u-länder)

Skyddstull: ska skydda inhemska industrin
Icke-tarrifära handelshinder
Vanligast är
kvantitativa importrestriktioner
, så kallad
kvotering
. EU använder kvoter för ex kläder från Asien, som bara får exportera och sälja en viss kvot

Importförbud
används av framförallt u-länder, som förbjuder import av vissa varor i landet

Gränskontroll
är att myndigheter fördröjer import med hjälp av komplicerat pappersarbete

Subventioner
till vissa inhemska varor (ex oliver i EU)

Tekniska handelshinder
ex CE-märkning av leksaker inom EU

Protektionism
När ett land med tullar eller administrativa regler begränsar importen.

Man vill skydda olika brancher mot utländsk konkurrens
Ex om ett annat land gör billigare produkter
Innebär företag sänker priset på en vara så kraftigt att det egentligen är en förlust att sälja varan till det priset.

Syftet är hindra att konkurrenten får sålt något av sin vara eller tjänster.
Dumpning
Inom EU finns antidumpningslagar
eftersom detta snedvrider konkurrensen
Tarrifära handelshinder
Handelsteorier - som förklarar den internationella handeln

Absoluta och komparativa födelar
Varför handlar vi med varandra?
Handel har alltid baserats på samma idé:
- Det frivilliga utbytet av varor och tjänster mellan två eller flera parter.
-Båda tjänar på det annars hade det inte varit frivilligt.
-Det behöver inte betyda att båda tjänar lika mycket på det, men båda känner sig mer nöjda än innan.
Handel kräver att vi har en tilltro till varandra - att vi vill varandra väl
Ser man på handeln historiskt och i stort så har den bidragit till samhällets utveckling
Även om det finns omoralisk handel också - då en part tjänar mer än den andra - ex kolonisation och trafficking
Vad behövs för att kunna bedriva handel?

Betalningsmedel med garanterat värde- oftast pengar

Finansmarknad - med banker och försäkringsinstitut så att handlare kan låna pengar och försäkra sina varor.
Äganderätt - att vi har bestämelser om vem som äger en vara och vad som gör att en vara byter ägare
Avtalsrätt - att vi kan ingå avtal
Kommunikation och kommunikationer
Handel baseras på länders olikheter
Att länder har olika resurser och använder de olika.
Både import och export behövs
Och på specialisering
Att länder fokuserar på att tillverka det som de kan och är duktiga på
Strukturomvandlingar
Det pågår hela tiden strukturomvandlingar
Fram till 70-talet var Sverige ganska stora när det kom till textiltillverkning, men andra länder hade bättre fördelar

Sveriges textilindustri blev utkonkurrerad

Istället började vi satsa på annan tillverkning

Det skedde en strukturomvandling
Att vilja skydda sitt land mot strukturomandlingar är ganska naturligt - eftersom det drabbar individen, företag och samhällen negativt i det korta loppet
Arbetslöshet...
Konkurser...

Hur prissättning sker i en marknadsekonomi
med frihandel
David Ricardos teori om absoluta fördelar
Kostnad för att producera
Vara A Kaffe Vara B Bilar
Land 1 (Sverige) 10 15
Land 11 (Brasilien) 15 10
Sverige har absolut fördel av att tillverka och sälja Bilar
Brasilien har en absolut fördel av att odla och sälja kaffe
Båda länder tjänar på att handla med varandra, eftersom de är olika duktiga på att producera de olika varorna
David Ricardos teori om komparativa eller relativa fördelar
Antal arbetstimmar för att producera
1 enhet vin 1 enhet kläde totalt
Portugal 80 90 170
England 120 100 220
390
Portugal har en absolut fördel av att producera vin och kläde
England har en komparativt bättre fördel av att tillverka kläde
Då är det bättre att Portugal producerar vin och England kläde
Antal arbetstimmar för att producera
2 enheter vin 2 enheter kläde totalt
Portugal 160 - 160
England - 200 200
360
Heckscher-Ohlins faktorproportionsteorin
Enligt denna teori kommer ett land att specialisera sig på att tillverka och exportera, den produkt vars tillverkning kräver ralativt mycket av den produtionsfaktor som landet har gott om

Stort humankapital - många människor - arbetskraftsintensiva produkter som ex kläder
Små länder har större utrikeshandel än större (stor hemmamarknad, mindre internationell handel)

Rika länder har större utrikeshandel än fattiga länder (fattiga länder har inget att exportera. De har då inte råd att importera!)

Världens största handelsnationer är Kina, USA och Tyskland

Terms of trade

Bytesförhållande = priserna på ett lands importvaror utveckling i förhållande till exportvaror

Varuexporten 2013 var 1091 miljarder
Varuimporten 2013 var 1040 miljarder
Handelsbalansen visade ett överskott på 51 miljarder, för Sverige

Vi måste exportera varor för att ha råd att importera varor!


Sverige ligger på 25:e plats.
Vi har en export på 50% av BNP
Full transcript