Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÖRÜNTÜ ÇAKIŞTIRMA

No description
by

e d

on 26 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÖRÜNTÜ ÇAKIŞTIRMA

Tek Modlu
GÖRÜNTÜ ÇAKIŞTIRMA
Beyazıt Demir
11253502
İçerik
Görüntü Çakıştırma Nedir?
Görüntü Çakıştırma
Teşekkürler
Görüntü Çakıştırma Yöntemleri
İleri Görüntü Eşleme Teknikleri
Görüntü Çakıştırma Algoritmaları
Çok Modlu
Bir sahneye ait aynı tür algılayıcılardan farklı
yönelimlerle elde edilmiş görüntüler kullanılmaktadır.
Giriş görüntüleri farklı algılayıcılarla elde edilmektedir. Farklı algılayıcılar ile elde edilen görüntüler genelde çakışık olarak elde edilemezler.
Bu tür veriler görüntü birleştirme algoritmaları gibi birçok
yöntemde kullanılmaktadır
Görüntü Çakıştırma Yöntemleri
Benzerlik Dönüşümü
İlgin Dönüşüm
İzdüşümlü Dönüşüm
Polinomsal Dönüşüm
Doğrusal Dönüşüm
Yerel Ağırlıklandırılmış Ortalama Dönüşümü
Görüntü Çakıştırma
Aynı sahnenin iki veya ikiden fazla görüntüsünün üst üste getirilmesi işlemidir. Bu görüntüler farklı zamanlarda, farklı bakış açılarından veya farklı algılayıcılar tarafından elde edilmiş olabilir.
Benzerlik Dönüşümü
Benzerlik dönüşümü, görüntüdeki nesnelerde bir
değişikliğin olmadığı ancak kayma, dönüklük ve ölçekleme
gibi dönüşümlerin kombinasyonlarından oluşan bozulmaların
bulunduğu görüntülerde kullanılır. Yansımanın hariç tutulduğu
dönüşüm, yansımasız benzerlik dönüşümü olarak
isimlendirilmektedir. Dönüşüm sonrası düz çizgiler halen düz
paralel çizgiler ise halen paralel kalmaktadır. En az üç kontrol
noktası gerektirir
Görüntünün farklılık göstermesi nedenleri :
Elde edilme yöntemlerinin farklılığı
Elde edilme sırasında kullanılan cihazların farklılığı Görüntülerin farklı zamanlarda edinilmiş olması
Görüntülerin farklı açı ya da uzaklıktan elde edilmiş olması
Kullanım Alanları
Uzaktan algılama
Tıp ve radyoloji
Haritacılık
Bilgisayarla görme (computer vision)
(Bu yaygın kullanım amaçlarının yanında çoğu
araştırma alanına yardımcı olarak kullanıldığından daha bir çok başlığı bu listeye eklenebilir.)
Görüntü çakıştırma yöntemleri belli başlı
4 aşama ile sonuca ulaşır:

Özellik tespiti
Özellik eşleştirme
Dönüşüm yöntemi tespiti
Görüntü oluşturma
Özellik Tespiti
Özellik Eşleştirme
Dönüşüm Yöntemi Tespiti
Görüntü Oluşturma
Görüntülerin sayısal verilerini kullanarak eşleştirme için gerekli bilgileri toplanır.
Referans görüntü kullanılarak
toplanmış bilginin değiştirilecek
görüntü üzerinde eşleştirilmesi.

Bulunan bilgiler ışığında seçilen
ya da görüntülerin bozulma sebepleri
biliniyorsa önceden seçilmiş
dönüşüm yöntemi için gereken
tipik noktaları belirleme.
Dönüştürme yöntemi uygulama ve görüntülerin
çakıştırılma başarısını belirlenmiş bir yöntem ile tespit etme.

Görüntü çakıştırma aşamaları arasında özellik tespiti ve eşleştirmesi sırasındaki sorunlar :
Görüntü alıcısından kaynaklanan dijital gürültüler
Görüntü alıcısının konumunun değişmesi
Görüntü kaynağının hareket, deformasyon ya da değişiminden kaynaklı farklılıklar
Işık değişimi ya da gölge, bulut gibi dışsal sebeplerin görüntünün parlaklık, renk ve zıtlık (contrast) gibi değerlerini değiştirmesi
Farklı görüntü alıcıları

Görüntü çakıştırma işlemleri değişiklik yapılacak olan görüntünün, referans olarak belirlenmiş olan görüntüye benzetilmesi için bir dizi geometrik işlemlerden geçmesi ile yapılır. Geometrik işlemlere çoğu zaman dönüşüm modelleri de denir.

Referans ve değiştirilecek görüntü analiz edilip dönüşüm modellerinin gerçekleştirilebilmesi için gereken bilgiler toplanmalıdır. Farklı dönüşüm modelleri farklı analizler gerektirmektedir.

Görüntü Çakıştırma
Bilgisayar ortamında görüntüler üzerinde işlem yapabilmek için formüller halinde ifade etmek gerekir. Bu bağlamda görüntü çakıştırma, iki görüntü arasında boyutsal ve yoğunluk bakımından eşleştirme yapılmasıdır
Dönüştürme Nedir ?
Görüntüler dönüştürme algoritması bir görüntü üzerindeki noktaların başka bir görüntü üzerindeki noktalara denk getirilmesi işlemidir.

Dönüşüm işlemi genel ya da bölgesel tabanda olabilir.
Genel Dönüşüm İşlemi
Bir resmin bütününün diğer görüntü üzerine denk getirilmesi işlemidir. Genel dönüşüm algoritmalarından en çok kullanılanlar affine, izdüşümsel, perspektif ve polinom dönüşümüdür.

Yerel Dönüşümler
Resmin daha ufak bir parçasının değiştirilerek diğer resmin belirli bir konumuna benzetilmesi işlemidir ki yapısı itibariyle genel dönüşümden daha zordur ve özel durumlarda kullanılırlar.

İlgin Dönüşüm
Meyillendirmenin bulunduğu görüntüler üzerinde kullanılır. Paralel çizgiler dönüşüm işleminden sonra da birbirine paralel kalırlar. Ayrıca, dikdörtgenler paralel kenara dönüşür. En az üç kontrol noktası gerektirir
İzdüşümlü Dönüşüm
Sahnede eğikliğin bulunduğu görüntülerde kullanılır.
Düz çizgiler dönüşüm sonrası düz kalır ancak paralel çizgiler ufuk noktasına yakınsar.
En az dört kontrol noktası gerektirir
Polinomsal Dönüşüm
Görüntüde eğim oluşmuş ise bu dönmüşüm kullanılır.
Yüksek dereceli polinomlar daha iyi eşleştirme sağlamaktadır fakat sonuç referans görüntüden daha fazla eğim içerebilir.
İkinci derece için en az altı, üçüncü derece için en az on, dördüncü derece için en az onbeş kontrol noktası gerekmektedir.

Doğrusal Dönüşüm
Görüntünün farklı bölgelerinde farklı bozulmalar bulunmakta ise bu dönüşüm metodu kullanılabilir.
Bu dönüşümde kontrol noktaları kullanılarak Delaunay üçgenleme metoduyla elde edilen bölgelere ilgin dönüşümler uygulanmaktadır En az dört kontrol noktası gerekir.

Yerel Ağirliklandirilmiş Ortalama Dönüşümü
Bozulmalar yerel olarak dağıldığı ve doğrusal dönüşümün yetersiz kaldığı yerlerde kullanılabilir.
En az altı kontrol noktası gerekir.
Görüntü Dönüşümü - Görüntü Oluşturma
Tipik noktalar bulunduktan ve görüntü işlemleri yapıldıktan sonra en son adım olarak görüntü dönüşümü işlemi yapılmaktadır. Görüntü dönüşüm işlemi 2 temel adımdan oluşmaktadır:

İkinci dereceden denklem çözümü
Denklem sonucunun görüntüye uygulanması
Full transcript