The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Akademinis procesas

No description
by

Benas Arvydas Grigas

on 7 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Akademinis procesas

AM valdymas ir studentai
Programos sandara/logika
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Bolonijos procesas
MOBILUMAS
ERASMUS - beveik 100 universitetų. 5/10 mėn. Konsultuotis - pas Giedrę dekanate.

ISEP - JAV ir 44 kitos pasaulio valstybės

ERASMUS+ - 3-12 mėn.

ERASMUS mundus - trečiojo pasaulio šalys

Dvišalės sutartys

ERASMUS praktikos
Jei turi klausimų - visada rašyk!

vaiciulyteg@gmail.com
VU studentų atstovai, kuriuos skiria VU SA yra visuose svarbiausiuose VU valdymo organuose, nuo VU Tarybos ir Senato, Akademinės etikos komisijos, Fakultetų Tarybų iki Akademinių tradicijų ir apeigų darbo grupės
Bolonijos procesas - tai Europos aukštojo mokslo erdvę suvienyti siekiantis reiškinys
Į studentą orientuotas mokymasis
Teisė rinktis/dėliotis studijas
Kvalifikacijų užtikrinimas
Studentų mobilumas
Studentų įsitraukimas į AM valdymą
Bolonijos procesas
VU SA – savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė, visų VU studentų interesams atstovaujanti organizacija.
VU SA
Akademinis procesas
Kreipkitės arba prisijunkit!
info@filfsa.lt
facebook.com/vusa.filf
filf.vusa.lt
ECTS kreditas
ECTS - Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema.
ECTS kreditą sudaro 25-30 akademinių studento darbo valandų.
SIEKINIAI
KOMPETENCIJOS
KVALIFIKACIJA
SIEKINIAI - tai
žinių, gebėjimų, vertybių ir požiūrių deriniai, kuriuos turėtų įgyti studentas, sėkmingai baigęs tam tikrą studijų proceso dalį – studijų dalyką, modulį ir / ar visą studijų programą. Studijų siekiniai apibrėžia studento siekiamą kompetencijų lygmenį ir yra studijų programos / modulio aprašo dalis.
KOMPETENCIJA - tai
dinamiškas žinių, gebėjimų, vertybių ir požiūrių derinys, įgalinantis tinkamai atlikti veiklą. Studijų metu ugdomų ir plėtojamų kompetencijų svarbiausi komponentai yra:
tam tikros disciplinos žinios, jų supratimas;
turimų žinių taikymo tam tikrose situacijose gebėjimai;
vertybės ir požiūriai.
KVALIFIKACIJA - tai
fiksuota kategorija, išreikšta tam tikru dokumentu, liudijančiu apie įgytas kompetencijas
SESIJA / VERTINIMAS / APELIACIJOS
Egzaminų sesija - vien susitarimai
© Filologyno katinas
Apeliacijos - dėl įvertinimo per 5 d.d.
dėl procedūros per 1 d.d.
Nekartotinų dalykų perlaikymams - motyvuotas prašymas SPK
Akademinių skolų - ne daugiau 15 kreditų
Pirmas susirinkimas - trečiadienį (23 d.) 16:45, SFS aud.
STUDIJŲ PROGRAMA
240
- studijų programai
60
30
- vieniems studijų metams
- vienam semestrui
15
30
135
60
- studijų branduolys
- bendrauniversitetinių studijų dalykai
- praktika ir baigiamasis darbas
- gilinamieji moduliai, pasirenkamieji dalykai, antros užsienio kalbos, gretutinės studijos
LANKS
TUMAS
LANKS
TUMAS
Individualus studijų planas

Gretutinės studijos (60 kr.)

Laisvasis klausytojas

Nekreditiniai dalykai

Perėjimas į kitą studijų programą

Akademinės atostogos
STIPENDIJOS
Rotacija - skatinamoji stipendija - 195lt/325lt

Socialinė stipendija - 390lt per mėnesį

Vinekartinė socialinė stipendija - materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais - 520lt - 1560lt

Vienkartinė tikslinė stipendija - už pasiekimus kultūros, sporto, mokslo ar visuomeninėje veikloje - 130lt - 1950lt

Vardinės stipendijos
INFORMACIJOS VALDYMAS
VU bibliotekos resursai:
http://www.mb.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/paslaugos

Filologijos fakulteto resursai:
http://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai

Avantekstas - lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas

Klevas:
is.vu.lt

VPN (Virtual Private Network):
http://www.ittc.lt

scholar.google.com
dropbox.com
drive.google.com
vusa.lt
Full transcript