Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Art 107_2016_BanaBa

1/3/16
by

Guido Pieters

on 21 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Art 107_2016_BanaBa

2011
2012
Netwerk
Work in progress
Empowerment
Wat vooraf ging
Visie, epidemiologie, evidence & practice-based
vroege start
oproep
voorbereiding
schrijfgroepen
beoordeling
enige 1a-erkenning
projecttekst
evidence
5 functies
project
Leuven-Tervuren
Functie 2b
Functie 2a
Vragen & bedenkingen?
FACT: flexible
Assertive
Community
Treatment
Herstel
Samenwerken
rond
patiënten
Structureel
samenwerken
Mobiele
teams
Betrokkenheid families
Ervaringsdeskundigheid
1
2
3
4
5
6
7
8
Transmurale Zorg
Artikel 107 Leuven-Tervuren

Wetenschappelijk
onderbouwd.

Aangepast aan lokale
omstandigheden.
gevaar van de remmende voorsprong
http://www.vlabo.be/
Bedenkingen
Herstel betekent het herwinnen van hoop en perspectief op een rijk en bevredigend leven, ondanks een psychische aandoening. In een proces van herstel krijgt iemand greep op zijn aandoening, waardoor deze niet langer zijn dagelijks leven beheerst en zijn toekomstverwachtingen verduistert. Hierbij ontdekt en ontwikkelt hij zijn eigen kracht en mogelijkheden en leert hierop te vertrouwen.
Mobiel team Leuven
Minderbroederstraat
Specialist team PS
Mobiel team Diest
Mobiel team Aarschot
Mobiel team Leuven
Oude baan
Mobiel team Tienen
Mobiel crisisteam
E-zorgplan
uitbouw revalidatiecentrum
afstemming
en integratie
van zorg
To do
1)
2)
3)
4)
5)
Afstemming van actoren
uit de verschillende lijnen
voor de 5 functies
Art. 107: 120 bedden/stoelen vanuit intramurale sector, geeft +/- 50 VTE
Art. 33: de CGG engageren zich voor ca. 7 VTE
Overige partners beschut wonen en psychiatrische thuiszorg - zullen bestaande middelen verder stroomlijnen binnen het vooropgestelde model: ca. 12 VTE
Totaal: mobilisering naar de maatschappij van 70 VTE met focus op zowel kleinere zorgregio’s als stedelijk gebied
Overleg per deelregio:
GGZ + 1ste lijn + …
Begrip “functie”:
GGZ zal in het netwerk minimaal moeten voorzien in 5 functies
Bestaande en nieuwe functies
Doel: komen tot een therapeutisch zorgnetwerk dat flexibel is en dat afgestemd is op de individuele noden van alle burgers
Ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk in hun natuurlijk thuismilieu kunnen blijven
Functie is geen team

netwerken, netwerken
consolidatie MT's &
gefaseerde uitbouw MCT
initiatieven werk
Prof Guido Pieters
Uitbouw functie 2
Uitbouw functie 4
Functie 2a
Verdere operationalisering Mobiel Crisisteam

Functie 2b
Voorbereiden audit Stichting CCAF
Interactie F1, F2 –- F4
BOR
Bevraging partners ivm plannen inzake intensifiëring afdelingen
Samenwerking met niet-GGZ actoren
F1: dossier eerste lijnspsycholoog
F3: met actoren werk (VDAB, GTB, GOB, GA)
Inhoudelijke fora =
reflectiegroepen
Knelpunten
FOD: expert per mobiel team
5 teams / 4 à 5 dagen
FOD: groepsaanbod
Interne vorming
Intervisie teamleiders
opleiding rond thema's (ARBEID)
Studiebezoeken
Vorming
Gefaseerd
van
naar
aanleunend bij EPSI
7X24u bereikbaar
(20-8 telefonisch)
op verwijzing
doelgroep: vraag naar (crisis)opname
systeemvisie
assessment en korte interventies
4 tot 6 weken
snelle vrije consultatie (max 24u)
outreachend aan de achterdeur
opnamebekortend
beperkte regio
ook ...
outreachend bij crisis
opnamevoorkomend
bredere regio
12 VTE + psychiater
multidisciplinair
regio Leuven & Tervuren
aanloopadres Overijse
6 VTE + psychiater
DGT
in KB
regio Leuven & Tervuren
dagcentrum PS
voltallig eind 2011
functie 3 ECHO-Walden
integratie met BeWo Hestia
functie 3
voltallig, klein
ervaringsdeskundige
functie 3
verhuis 1/1/2012
psychiater
De Linde & SAD
functie 3
Vrint
vroege psychose project
engagement
assessment
behandeling
Opstarten ROM & registratie
Attitudewijziging bij voorzieningen en medewerkers
Vaardigheden en opleiding
Betrokkenheid psychiaters en 1e lijn
Verdere financiering
suicide
aggression
housing
homelessness
reinstitutionalisation
restrictive measures
Can article 107
provide an
opportunity...
Betrokkenheid psychiaters
Access
Continuity
Quality
Satisfaction
to provide better care
in the community?
Mobile & crisis teams
need for training
empowerment vs dependence
content/interventions
leadership
Burns
FACT-modelgetrouwheid
verslavingsdeskundigheid
arbeidsspecialist (IPS)
ervaringsdeskundige
Arbeidszorg in functies ?
2: expertise in MCT en FACT-teams
3: psychosociale rehabilitatie
ontmoeting en ARBEID
RIZIV-conventie rehabilitatiecentrum
medisch model?
doelgroep?
vermaatschappelijkt?
4: intramurale behandeling: ergotherapie
3
1
2
5
4
voldoende betrokkenheid
arbeid?
You've been with the professors
And they've all liked your looks
With great lawyers you have
Discussed lepers and crooks
You've been through all of
F. Scott Fitzgerald's books
You're very well read
It's well known.

But something is happening here
And you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?
supported employment
werk
Leuven-Tervuren
W kwadraat
arbeidsdeskundige rond het bord?
protocollen
Projectgroepen
GGZ-actoren
Ervaringsdeskundigen
Werkspecialisten?
supported employment
Leiderschap
Wie?
FOC 1
FOC 2
FOC 3
FOC 4
FOC 5
WHO: optimal mix MHC-services
2013
Verbreding netwerk
verslavingszorg
Herstel in instellingen
Strategisch plan
Uitbouw
MCT
Registratiegegevens
2010
Birmingham
model
2a
2014
rehabilitatiecentrum (F3)
actieplan met 10 prioriteiten
herstelvisie
communicatie 1e lijn
...
verdere afbouw voor outreach & indikking (F4)
Geïntegreerde zorg
Vroege herkenning
Ondersteuning van de eerste lijn
Wonen & werken
Samenwerking met de eerste lijn
HELPDESK
Volledige dekking van de regio
INREACH
Drie Copernicaanse revoluties
Van de kliniek naar de maatschappij
Van de specialist naar de ondersteunde omnipracticus
Van het aanbod naar de noden van de patiënt
Wat is er met je gebeurd?
Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid?
Waar wil je naartoe?
Wat heb je nodig?
4 Vragen
????
Een nieuwe diagnostiek
5. Een nieuwe GGZ voor een nieuwe diagnostiek?
Clinici zijn aan zet
Epidemiologie vooraf vs controle achteraf
Public health model: welke capaciteit moet regionale GGZ hebben voor optimale zorg voor zoveel mogelijk mensen met psychische zorgbehoeften
Centrale e-GGZ van hoge kwaliteit
Bereken regio-budget
Reken af op vergelijkbare regioparameters
Het regionale netwerk als aanspreekpunt
Organisatieprincipe: transdiagnostische ontkokering
Niet diagnose-, maar behandelingsgestuurd
Vroege interventie
Open mind & bottom-up
ZORGSTANDAARDEN
Maak kennis van experten beschikbaar
Richt je tot de samenleving
Treatment gap: unmet need
Overmet need
Gespecialiseerde mobiele teams (persoonlijkheidsstoornissen, forensisch...)
therapievorm, benadering
Exclusie?
Collaborative care
Care manager, ondersteund, gespecialiseerd
Balanced care, stepped care
Screen, vroegdetectie
EB interventies (solution focused therapy)
Coördineert met specialist
ELP
experimenten
werk
supported employment
Overzicht
Visie en principes van de GGz-hervorming
3 pijlers: 3 Copernicaanse revoluties
Lessen na 5 jaar Leuven-Tervuren
Uitdagingen, bedreigingen, vragen
9 FTE/100000 inwoners
2a: 1.5/100000
2b: 7.5/100000
onvoldoende capaciteit!
MDO-psy
2015
3e golf vd Hervorming
verbreding & verdieping (herverdeling?)
financiering: stop bijkomende middelen
minstens 8 VTE/100000 in outreach
nadruk op bestuur van netwerken...

CONSOLIDATIE?
VOORTZETTING?
2016
Nieuw actieplan
Gewenste capaciteit
2a:8/100000
1 team/200000
25:16+/100000
1 team/75000
Verdere afbouw van bedden
Hoe ver?
Inzetten op geïntegreerde zorg
Projecten
Herstelgerichte zorg xxx
Leslee Thompson
Ontario General
Jaakko Seikkula
Open Dialogue

(cc) photo by medhead on Flickr
Beperken restrictieve
maatregelen
Full transcript