Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla geros mokyklos kontekste

No description
by

Jolita Petkevičienė

on 15 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla geros mokyklos kontekste

Gera mokykla !?
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla
Šaltiniai geros mokyklos kontekste
Mokykloje turi būti gera
Aukšti pasiekimai?

Patirtys?

Kūrybiškumas
Atvirumas
Drąsa
Laisvė
Pasitikėjimas

Mokinių balsas
Lyderių mokymai
Bendradarbiavimas
Sprendimų priėmimas
Grįžtamasis ryšys
Saviraiškus dalyvavimas
Siekis tapti aktyvia ir šiuolaikiška mokykla
Pasidalytoji lyderystė ir
strateginis valdymas
Švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai lenkia visuomenės raidą.
Rezultatai
Procesas
Geros mokyklos koncepcija -
mūsų mokyklos veiklos kokybės tobulinimo orientyras.

Brigita: „Čia gera, nes mes galime atrasti save ir savo talentus."
Išorės vertinimo ataskaitoje pabrėžiamas mokyklos kaip besimokančios organizacijos kryptingas tobulėjimas.
Dialogų ir susitarimų kultūra
Iš išorės vertinimo ataskaitos
Lyderystė mokykloje paveiki, sėkmingai kuriama pasidalytoji lyderystė, vis daugiau darbų patikima ir mokytojams, ir mokiniams, jais pasitikima. Mokyklos vadovai skatina darbuotojų pasitikėjimą savimi, sudaro sąlygas reikštis iniciatyvoms, jas palaiko, rodo asmeninį pavyzdį. Mokykloje yra iniciatyvių mokytojų, kurie organizuoja renginius, rengia projektus, teikia pasiūlymus mokyklos veiklai gerinti, tobulina savo ugdomąją veiklą, yra atviri naujovėms. Vadovai stengiasi optimaliai išnaudoti mokytojų stipriąsias puses, polinkius ir patirtį: susiformuoja neformalios kūrybinės grupės tam tikriems darbams, projektams vykdyti.
Lietuvos šaltiniečių versmė
„Aš žinau gerai, kad būsiu
laimingas žmogus."
Žingeidūs
Pastabūs
Linksmi
Kūrybiški
Išsiskiriantys
Paslaptingi
Drąsūs
Atsakingi
Kantrūs
Susitarti
Pagrįsti
Argumentuoti
Analizuoti
Įsigilinti
Mokytis
Dalintis
Išgirsti
Bendrauti
Tobulėti
Inicijuoti
Vizija
Patraukli
„Gyvenimas - tai susitikimai, pokalbiai - tai mokymosi būdas, ugdymo pagrindas - santykiai: jeigu neužmegsi jų, nesukursi
ir mokymosi".
Kas
lemia
sėkmę?
Visiems
Dėmesys
Ypatingas
Darni
Lyderystė
Bendradarbiavimas
Sėkminga
Kiekvienas
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė
Prasmingos
veiklos
Mokymosi sėkmė
Nauji
atradimai
Džiugios patirtys
Kiekvieno mokinio pažanga

Besimokanti bendruomenė

Saviraiškus dalyvavimas

Asmenybės branda

Mokymosi organizavimas ir aplinkų įvairovė

Mokymosi ir gyvenimo mokykloje sankirta

Lyderyste paremta valdymo kultūra

Individualios kiekvieno mokinio ypatybės
Nuolatinė asmeninė ūgtis

Dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymasis
Geros mokyklos koncepcija
Kokybės siekiančių mokyklų klubas
Planuok
Daryk
Patikrink
Veik
Rytis: „Ši mokykla puiki
vieta užaugti vaikams".
Geros mokyklos veiklos aspektai ir jų ryšiai

Šiuolaikinis

mokytojas
-
ateities

kartų

architektas
Full transcript