Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Familia ca grup social

No description
by

Dana Eremia

on 20 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Familia ca grup social

Familia ca grup social
Familia
definitie, caracteristici, abordări ale sociologiei familiei;
functiile familiei;
structura familiei;
familia traditională vs. familia modernă (noi modele familiale).
I.1. Definirea și abordările sociologiei asupra familiei
II. Funcțiile familiei
Principalele funcții ale familiei sunt:
BIOLOGICĂ - de sexualitate și reproducere, care asigură descendența cuplului și reproducerea societății.
ECONOMICĂ - protecție materială și consumul din familie.
SOCIALIZARE - învățarea și transmiterea comportamentelor, atitudinilor și valorilor sociale (performarea diverselor roluri sociale în scopul integrării în viața socială )
Familia în imagini!
De ce familia are o importanță primordială?
Familia ca grup social
Familia ca instituție socială
*Căsătoria
realizată prin consimțământ între un bărbat și o femeie în fața ofițerului stării civile;
recunosută social pe baza certificatului de căsătorie;
drepturi și obligații între soți;
presiune din partea societății în favoarea familiei;
Funcțiile familiei după R. Hill (1973)
subzistența fizică a membrilor familiei prin procurearea hranei, adăpostului și a îmbrăcăminții;
producererea de bunuri și servicii necesare pentru menținerea unității familie.
creșterea numărului de membrii ai familiei prin reproducere sau adopție;


socializarea copiilor pentru rolurile de adulți în familie și în alte grupuri sociale;
menținerea ordinii între membrii familiei, între aceștia și străini;

păstrarea moralei și motivației necesare pentru îndeplinirea unor sarcini în familie și alte grupuri sociale;
I.2. Caracteristicile familiei
formată din indivizi uniți prin relații de căsătorie, consangvinitate (sânge) sau adopție;
membrii familie (de regulă) locuiesc împreună și au un menaj comun;
indivizii au diferite roluri și status-uri: soț/soție, mamă/tată, fiu/fiică, etc.;
mențin și perpetuează o cultură comună, derivat din cultura dominantă a societății din care face parte.
G. P. Murdock (1949):
familia ca grup social ai cărui membri sunt legați prin raporturi de vârstă, căsătorie
sau adopție și care trăiesc împreună.
În sens sociologic familia este definită ca grup natural și social, caracteristic tuturor societăților, bazat pe căsătorie și rudenie.
1. ca
grup social primar
(abordare microsociologică);
2. ca
instituție socială
(abordare macrosociologică)
Sociologia studiază familia din 2 perspective:
Aspectul juridic -
grup primar alcătuit din minim doi membrii, între care există drepturi și obligații care izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopții) precum și din alte raporturi asimilite relațiilor de familie (descendenți legali, moștenitori, paternitate, etc)
.
Familia ca instituție socială este protejată de lege prin intermediul căsătoriei!
III. Structura familiei
1. gradul de cuprindere a grupului familial;
2. forma de transmitere a moștenirii
4. modul de exercitare a autorității.
Familia nucleară vs familia extinsă
Structural, familia a trecut de la o formă extinsă (cu descendență mare - cel puțin 3 generații și cu o diviziune strictă a rolurilor și autorităților familiale) la o formă restrânsă de tip nuclear (alcătuită din 2 generații și cu o descendență redusă).
Familia de origine
familia părinților unui individ;
deține rolul de copil prin naștere;
raporturi parentale și filiale;
asigură protecția și socializarea descendenților.
Familia conjugală
constituită prin căsătorie;
uniune liber consimțătă între 2 persoane de sex opus;
rolul soțului/soției;
familie elementară ca fundament al sistemului de înrudire (antropologul Radcliffe-Brown)
3 forme de relații sociale: părinți-copii, între copii (frați) și între părinți ai copiilor (soț-soție)
Familia nucleară
: compusă dintr-un bărbat și o femeie căsătoriți și urmașii lor fenomenul rudeniei.
Familia largă, extinsă
: compusă dintr-un număr mare de rude de sânge.
3. modul de stabilire a rezidenței noilor cupluri;
familia patriarhală
autoritatea este deținută de bărbatul cel mai în vârstă (familia extinsă) sau de soț (familia nucleară)
familia egalitară
în societățile moderne este răspândit sistemul egalitar: puterea și autoritatea fiind egal distribuite între soț și soție
familia matriarhală
autoritatea este deținută de femeia cea mai în vârstă (familia extinsă) sau de soție (familia nucleară)
Noi modele de familie în societatea contemporană:

cuplurile consensuale, fără descendenți (concubinajul);
familiile monoparentale;
persoanele divorțate;
celibatul.
Rolul femeii în familia contemporană!
Tema pentru acasă: elaborarea unui eseu cu titlul :
Vă mulțumesc!
Ora s-a încheiat.
dana.eremia@iccv.ro
Aspectul social -
relațiile dintre familie și alte instituții ca școala, biserica și statul, care contribuie împreună la socializare și învățarea socială.
Full transcript