Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku zawodowego

No description
by

bci cz

on 3 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku zawodowego

Okres stażu
01.09.2012 r. - 31.05.2014 r.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
GOAL!
Prezentacja dorobku zawodowego
nauczyciela kontraktowego

dr Barbara Czech
nauczycielka fizyki
w Gimnazjum Gminy Oleśnica

Realizajca niezbędnych wymagań zawartych w
Rozporządzeniu MEN
z 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskania
stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia lekcji
Współpraca z opiekunem stażu
- Panią mgr Bernadettą Smerd
- zawarcie kontraktu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- doskonalenie wasztatu pracy
Przygotowywanie różnych formy sprawdzania wiedzy
i umiejętności uczniów
Diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów z fizyki
Materiały i pomoce dydaktyczne

Poszerzanie wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
„ Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego” ( PCEiK, 25.09.2012r.)

„Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej” (PCEiK, 24.10.2012r.)

„Organizacja konkursów przedmiotowych- opracowanie form, metody prowadzenia dobór grup uczestników” ( PCEiK, 26.03.2013r.)

„Sposoby motywowania uczniów” ( PCEiK, 23.04.2013 r.)

„Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w grupie klasowej” (PCEiK, 24.09.2013r. oraz 08.10.2013r)

„Realizacja wymagań edukacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego” (PCEiK, 10.2013 r.)

„Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego „ (PCEiK, 03.10.2013r.)
„Bezpieczna Wycieczka szkolna” (PCEiK, 19.03.2014r.)

„Koncepcja analityczna rozwoju człowieka” (16.10.2012)

„Promocja placówki oświatowej w środowisku lokalnym” ( 14.11.2012)

„Monitorowanie realizacji podstawy programowej” ( 12.03.2013 r.)

• „ Wspieranie twórczego myślenia i działania młodzieży”

• „Twórczo i motywująco, jak uczyć sprawiając radość sobie i dzieciom”

• „Przedmioty uzupełniające, ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektów”

§7 ust. 2 pkt 1
Posiadane kwalifiakcje

rozpoczęcie pracy na stanowisku
nauczyciela fizyki w
Gimnazjum Gminy Oleśnica
01 września 2006 rok
Uniwersytet Wrocławski
I Liceum Ogółnokształcące
w Oleśnicy
Gimnazjum Gminy Oleśnica
Awans zawodowy
Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.
§7 ust. 2 pkt 2
Zapoznałam się z potrzebami rozwojowymi uczniów
i ich sytuacja rodzinną,
środowisko lokalne.
Dostosowywałam
działania do potrzeb
i możliwości uczniów.

Prowadziłam
koło zainteresowań fizyką oraz pracowałam
z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce
Współorganizowałam
powiatowy konkurs
chemiczno-fizyczny
pt."Świat chemii i fizyki"
Organizowałam
wycieczki na
Uniwersytyt Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii.
Koordynowałam pracą
Grupy Energetycznej z GGO
w projekcie Klubu Ekologicznego
"Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich"

Uczestnictwo w
wykładach o tematyce ekologicznej.

PRACE W RAMACH PROJEKTU:
zajęcie II miejsca w konkursie
"Odnawialne źródła energii- makieta"
Udział w wycieczce
do Turowa i Modlikowic
warsztat i metody pracy oraz dokonywałam ewaluacji własnych działań
Full transcript