Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Upowszechnianie swoich utworów w modelu otwartym w sieci Internet

Platformy Open Access na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (i nie tylko)
by

Dominik Mirosław Piotrowski

on 26 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Upowszechnianie swoich utworów w modelu otwartym w sieci Internet

Upowszechnianie
swoich utworów
w Internecie

Spis treści
Złota ścieżka
http://apcz.pl/
Zielona ścieżka
Repozytorium instytucjolane
rUM@K
https://repozytorium.umk.pl/
https://scholar.google.pl/
Research Gate
https://www.researchgate.net
Jak zdeponować pracę:
http://www.bu.umk.pl/moje-prace-w-internecie
Alternatywa
Pomocna bibliografia
Korzyści z upowszechniania
utworów w Internecie
(otwierania nauki)
Nauka 2.0
Academia.edu
https://www.academia.edu/
Możliwość odnalezienia treści w wyszukiwarkach naukowych
Zwiększenie widoczności zasobu oraz możliwy wzrost cytowań
Profil w portalach naukowych przekłada się na rozpoznawalność
Większe wykorzystanie zasobów naukowca
Długoterminowa ochrona treści oraz dostępność w sieci
Możliwość śledzenia opisu i zakresu własnych publikacji
Budowanie publicznego profilu naukowca
oraz otwarta komunikacja
Dwa główne modele realizowania polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych
Otwarte czasopisma
Otwarte repozytoria
Biblioteki Cyfrowe
Treści (przeważnie) urodzone cyfrowo moga deponować tylko doktoranci i pracownicy UMK
Co się stanie
kiedy zdeponujemy utwór w repozytorium?
Akademicka
Platforma Czasopism
http://kpbc.umk.pl/dlibra
Kujawsko-Pomorska
Biblioteka Cyfrowa
KPBC jest otwarta dla wszystkich!
KPBC umożliwia stworzenie własnego profilu oraz przechowywania wszelkich utworów w jednym miejscu
http://www.europeana.eu/
Europeana - agregator obiektów cyfrowych
Repozytorium to sieciowa platforma przechowujaca
treści naukowe, takie jak arykuły z czasopism, rozdziały w książce, skrypty, materiały konferencyjne, doktoraty, książki, etc.

Naukowe archiwa lub repozytoria gromadzą również tzw. eprinty:
preprinty (cyfrowa wersja publikacji naukowej przed recenzją)
postprinty (elektroniczna wersja artykułu po recenzji).

Istotną cechą repozytoriów jest to, że zawartość w
nich gromadzona dostarczana jest przez samych autorów na zasadzie autoarchiwizacji (ang. self-archiving).
Profil cytowań w Google Scholar
E. Kulczycki,
Jak dodać pracę do Google Scholar:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4369/8/Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdf
Proces poprawnego dodawania treści naukowych do Google Scholar
Emanuel Kulczycki (CC BY 3.0 PL)
Dominik M. Piotrowski
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
dpi@umk.pl
Otwarte czasopisma są to recenzowane cyfrowe periodyki, nieodpłatnie udostępniane w sieci Internet.

Za opublikowanie utworu odpowiedzialny jest wydawca.
https://doaj.org/
Biblioteki cyfrowe to wyspecjalizowane platformy sieciowe umożliwiające udostępnianie obiektów elektronicznych
wraz z metadanymi.

W bibliotekach cyfrowych treści publikują zazwyczaj
bibliotekarze lub osoby odpowiedzialne za te działanie.
Z punktu widzenia upowszechniania,
zasób taki widoczny jest na całym świecie, np. w Europeanie
Zindeksuje go Google Scholar
oraz wszystkie wyszukiwarki naukowe świata!
1. E. Kulczycki,
Jak dodać pracę do Google Scholar:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4369/8/Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdf

2. P. Szczęsny,
Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych:
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/113

3.
Instrukcja deponowania prac w repozytorium:
http://www.bu.umk.pl/moje-prace-w-internecie

4.
Kurs sieciowy poświęcony Otwartej Nauce:
http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/course/view.php?id=2

W celu upowszechnienia swojej pracy w Internecie,
skontaktuj się z bibliotekarzami
z Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego
W aspekcie upowszechniania informacji o naszych treściach,
otwarte czasopisma widoczne są np.
w Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ilustracje teł pochodzą z serwisu unsplash.com
i posiadają licencję CC0,
Daniela Cuevas: https://unsplash.com/@danielacuevas?photo=t7YycgAoVSw
Kamal J: https://unsplash.com/search/cloud?photo=aZ4OSja8LD0

Open Access logo - CC0: https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dost%C4%99p

Ikony CC BY-SA: https://www.iconfinder.com/aha-soft
CC BY-NC: http://www.iconshock.com/

Zdjęcie bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,
Maciej Mierzejewski - Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
Naukowiec powinien posiadać konto
w wyżej wymienionych portalach!
Dziękuje za uwagę
Otwarte
zasoby
nauki
Otwarty dostęp
do literatury naukowej
Otwarte
dane badawcze
Otwarta
komunikacja
i Nauka 2.0
Otwarty
proces
badawczy
P. Szczęsny,
Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych:
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/113
JA
Wydawca
Bibliotekarz
Ja oraz inni naukowcy
Wstęp - Otwarte zasoby nauki
Dwa główne modele Open Access
Zielona ścieżka - otwarte repozytoria - Repozytorium rUM@K
Google Scholar oraz własny profil cytowań
Złota ścieżka - otwarte czasopisma - Akademicka Platforma Czasopism
Alternatywa - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Nauka 2.0 - Naukowe Portale Społecznościowe
Podsumowanie - Korzyści publikowania w modelu otwartym
Wykorzystane materiały
APCz wpisujac się w nurt Open Access,
zapewniając otwarty dostęp do czasopism naukowych wydawanych na UMK,
na zasadach licencji Creative Commons.
CC-BY-NC
Wolne licencje
http://creativecommons.pl/
Licencje niewyłączne, gwarantujące zachowanie prawa autorskiego
1. Przyporządkowanie swoich prac do własnego profilu Google Scholar (uznanie autorstwa)
2. Informacja o indeksacji własnych utworów przez Google Scholar.
3. Informacja o cytowaniach swoich prac
Dlaczego należy założyć profil w Google Scholar?
„wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych”

-Wikipedia
P. Szczęsny,
Otwarta nauka,
(CC BY-SA 3.0)
Full transcript