Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CURS DE NIVELL BÀSIC ACTIC - Màster Dinamització de la Societat de la Informació, UOC (versió beta)

Alba Rodríguez Felip Carme Boixader Torrescasana Meritxell Costa Romea Olga Moreno Guerrero Març, 2011
by

Txell Costa

on 16 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CURS DE NIVELL BÀSIC ACTIC - Màster Dinamització de la Societat de la Informació, UOC (versió beta)

Disseny d’una programació d’activitats basada en competències bàsiques en TIC Perfil d'usuaris Usuaris que no hagin tingut mai contacte amb l’ordinador o bé que tinguin uns coneixements mínims.

El perfil d’usuari és el d'una persona adulta, a partir de 16 anys (edat mínima per a presentar-se a l’AcTIC). Metodologia Abans d’entrar en matèria amb els continguts curriculars de l’examen, caldrà pensar en unes SESSIONS INTRODUCTÒRIES pel maneig bàsic de l’ordinador (ratolí, teclat, identificació de les parts del PC, possibilitats del mateix, etc.).

Aquestes sessions, de 4 hores de durada en total, són d’assistència obligatòria pels usuaris que no hagin utilitzat mai un ordinador, mentre que per a la resta són recomanables.

En un primer moment, les classes seran presencials però a mesura que avanci el curs s’introduirà la formació en línia i el tutor proposarà exercicis sobre el temari AcTIC per tal de reforçar l’aprenentatge dels alumnes. Sessions 1 sessió: 2 hores

TOTAL: 50 sessions presencials (=100 hores)
20 hores de formació on line recomanables
10 hores AcTIC sessions tutoritzades per respondre els dubtes que puguin sorgir als usuaris durant la preparació de l’examen.

El curs es podria plantejar en dos trimestre:
C2 + C4 + C3 el 1r trimestre
C1 + C6 + C5 el 2n trimestre Unitats didàctiques La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació” L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Alba Rodríguez Felip - arodriguezfel@uoc.edu
Carme Boixader Torrescasana - mboixader@uoc.edu
Meritxell Costa Romea - mcostarom@uoc.edu
Olga Moreno Guerrero - omorenogu@uoc.edu “Un equip només funcionarà com a tal si els components se senten identificats i creuen que vertaderament formen part d’un projecte. A partir d’aquest moment és quan el
treball en equip genera sinergies ja que els components tenen un objectiu comú, que dóna identitat a l’equip; tenen una clara assumpció de tasques i responsabilitats en
una organització transparent i estan orientats a resultats”

(Joan Jubert-2009 Innovació a través de les persones)
Possibilitats d'Internet. Gestions i tràmits en línia • Identificar els recursos de què disposa la ciutadania per informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat digital i en xarxa.
• Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a través d’Internet, interactuant amb proveïdors de serveis diversos de manera segura. I, a la pràctica, això què vol dir? • Què es pot fer per Internet i amb les TIC i quins serveis i recursos es poden obtenir: aprendre i formar-se, emprendre, cercar feina, cercar informació i recursos, col•laborar, participar, actuar, entretenir-se, fer transaccions i tràmits i altres serveis per a la vida quotidiana.
• Quins són els tràmits administratius que en la nostra societat es poden fer actualment en línia.
• Identificar els elements per actuar de manera emprenedora en el món digital.
• Què és i per a què serveix la signatura digital. Organismes i entitats on més habitualment es requerirà. I com sabré si vaig per bon camí? Què aprendré? I jo, que puc venir? Com ho farem? Quines són les meves metes? Cada unitat didàctica conté els seus propis indicadors d'assoliment.

En base a aquests, el professorat farà una observació directa de l’evolució de cadascun dels participants, els quals també passaran un test d’avaluació (caldrà superar el 70% de les respostes). • Identifica quins serveis i recursos es poden obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC i de quina manera poden ser útils per a la vida quotidiana.
• Cerca i descarrega recursos genèrics i en formats diversos.
• Fa una gestió senzilla per Internet, tipus consulta, compra o participació en un fòrum.
• Reconeix els principals mitjans d’identificació electrònica i n’utilitza els més bàsics.
Eines collaboratives Material tècnic necessari Equip informàtic i els seus perifèrics, impressora,escànner,webcam, pissarra digital,xarxa ADSL
Sistema operatiu.
Paquet d'ofimàtica.
Auriculars, targeta de so.
Em poses alguns exemples dels recursos
que farem servir? http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C1_M1/pagina_02.htm
http://www.xtec.cat/fadults/competic/competic_2010/COMPETIC%202%20%20participacio%20digital%20C1.pdf
htttp://www.xtec.es/pas-centres/material/792593/index.htm
http://suportactic.citilab.eu/index.php/Nivell_C-1:_Cultura%2C_participaci%C3%B3_i_civisme_digital • Emprar eines col•laboratives per compartir informació, participar i col•laborar amb d'altres ciutadans. Components d’un ordinador i unitats d’emmagatzament Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions en diversos àmbits de la vida quotidiana.
Utilitzar els components d’un sistema informàtic. Conèixer el sistema operatiu Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions en diversos àmbits de la vida quotidiana.
Utilitzar els components d’un sistema informàtic.
Emprar les principals utilitats de programari i sistema operatiu. Navegació i cerca a Internet Conèixer l’existència de programes maliciosos que poden afectar el nostre ordinador i la nostra privacitat
Conèixer eines i recursos per la seguretat en la navegació d’Internet. Tractament de la informació numèrica. Nocions bàsiques del full de càlcul Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades. Què aprendré? Què aprendré? Què aprendré? Què aprendré? Què aprendré? Emprar eines col•laboratives per compartir informació, participar i col•laborar amb d'altres ciutadans. I, a la pràctica, això què vol dir? • Distingir quines són les principals eines col•laboratives i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats. Quines són les meves metes? • Eines col•laboratives avançades.
• MUVE (Multi-User Virtual Environment), entorn virtual multiusuari. Eines d’entrenament de capacitats, habilitats, competències, lleure...
I, a la pràctica, això què vol dir? Em poses alguns exemples dels recursos
que farem servir? http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C1_M1/pagina_02.htm
http://www.xtec.cat/fadults/competic/competic_2010/COMPETIC%202%20%20participacio%20digital%20C1.pdf
htttp://www.xtec.es/pas-centres/material/792593/index.htm
http://suportactic.citilab.eu/index.php/Nivell_C-1:_Cultura%2C_participaci%C3%B3_i_civisme_digital • Identificar els components principals d’un ordinador, les seves funcions i utilitzar els perifèrics principals.
• Utilitzar els principals dispositius d’emmagatzematge per gravar informació.
• Nom i funció dels components d’un ordinador i principals perifèrics.
• Maquinari,programari i les seves diferències pel que fa a les llicències i al mode de generació i distribució.
• Els principals dispositius d’emmagatzematge: disc dur, unitat de CD o DVD, memòria USB, targetes de memòria, etc.
• Usar els perifèrics bàsics d’un ordinador: teclat, ratolí, monitor, impressora, altaveus Quines són les meves metes? • posar en marxa l’ordinador de manera autònoma
• identificar els seus components bàsics
• conèixer les funcions de les diverses tecles del teclat
• utilitzar correctament el ratolí Em poses alguns exemples dels recursos
que farem servir?
http://actic.citilab.eu/navegació/ACTIC_C2_M2/pagina_01.htm
http://www.xtec.net/pas-centres/material/792613/c2n1/materials/index.html
http://punttic.cat/guia_iniciacio_informatica
http://recursos.fundacionesplai.org/metodologia/login.asp
http://www.livemanual.info/manual-archivos-y-carpetas
http://portal.lacaixa.es/clubestrella/talleres/contenidos_ca.html
https://sites.google.com/site/recursoscompetic/ I, a la pràctica, això què vol dir? Posada en funcionament de l’ordinador.
Explicar la diferència entre tancar la sessió i tancar l’ordinador.
Reiniciar l’ordinador.
Obrir i tancar aplicacions.
Descriure funcions del sistema operatiu.
Descriure diferents procediments per obrir programes.
Desplaçar-se i interactuar amb el sistema operatiu.
Utilització dels diferents comandaments del sistema operatiu.
Interpretació dels missatges del sistema operatiu. Quines són les meves metes? • posar en marxa l’ordinador de manera autònoma
• identificar els seus components bàsics
• conèixer les funcions de les diverses tecles del teclat
• utilitzar correctament el ratolí Em poses alguns exemples dels recursos
que farem servir? http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C2_M3/pagina_01.htm
http://www.xtec.net/pas-centres/material/792613/c2n1/materials/index.html
http://recursos.fundacionesplai.org/metodologia/login.asp
http://www.livemanual.info/manual-archivos-y-carpetas
http://portal.lacaixa.es/clubestrella/talleres/contenidos_ca.html
https://sites.google.com/site/recursoscompetic/
I, a la pràctica, això què vol dir? Posada en funcionament de l’ordinador.
Explicar la diferència entre tancar la sessió i tancar l’ordinador.
Reiniciar l’ordinador.
Obrir i tancar aplicacions.
Descriure funcions del sistema operatiu.
Descriure diferents procediments per obrir programes.
Desplaçar-se i interactuar amb el sistema operatiu.
Utilització dels diferents comandaments del sistema operatiu.
Interpretació dels missatges del sistema operatiu. Quines són les meves metes? • posar en marxa l’ordinador de manera autònoma
• identificar els seus components bàsics
• conèixer les funcions de les diverses tecles del teclat
• utilitzar correctament el ratolí Em poses alguns exemples dels recursos
que farem servir?
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C2_M3/pagina_01.htm
http://www.xtec.net/pas-centres/material/792613/c2n1/materials/index.html
http://recursos.fundacionesplai.org/metodologia/login.asp
http://www.livemanual.info/manual-archivos-y-carpetas
http://portal.lacaixa.es/clubestrella/talleres/contenidos_ca.html
https://sites.google.com/site/recursoscompetic/ I, a la pràctica, això què vol dir? • Identificar els components principals d’un full de càlcul (llibre, full, cel•la, etc.)
• Crear, introduir i desar dades en una base de dades.
• Saber utilitzar les funcions bàsiques d’un full: desplaçament, crear i eliminar files, columnes, etc.
• Copiar, retallar i enganxar dades. Saber desfer canvis.
• Omplir automàticament cèl.les
Quines són les meves metes? • Crear un full de càlcul senzill
• Introduir dades en una full ja existent
• Crear formularis senzills
• Saber editar i desar un full Em poses alguns exemples dels recursos
que farem servir?
http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C6_M1/pagina_01.htm
http://www.xtec.es/pas-centres/material/790544/
http://www.livemanual.info/manual-calc-practic/1
Full transcript