Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kennisfitheid - de toekomst van HRM

Essay NVP Future Award 2012
by

Mike van Holsteijn

on 4 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kennisfitheid - de toekomst van HRM

Kennisfitheid De toekomst van HRM Fitheid bij topsporters Fitheid in organisaties Kennisfitheid Hoe werkt het? Altijd de juiste kennis om uitdaging aan te pakken. Inzet van kennis daar waar die nu nodig is. Ultieme matching van kennisvraag en kennisaanbod
Hoe goed match ik met.... 2. Feedback Geef feedback op het halen van kennisdoelen en de eigen bijdrage hieraan. 3. Teamdynamiek Creeër een competitie.
Maak resultaten zichtbaar, ook van anderen. Wat als we de kennisfitheid van organisaties zouden meten.... Wat doet een topsporter? Het Doel stellen De sporter gaat trainen, eten, slapen... Alles in dienst van het doel. Een voorbeeld van feedback die met 1 getal leidt tot gedragsaanpassing: het matrixbord. Het aantal snelheidsovertredingen daalde spectaculair. Het deed
niets meer dan het vertellen van iets dat de
bestuurders zelf al wisten.... Hun actuele snelheid. "Aan alles is en wordt gedacht: voeding, krachttraining, mentale begeleiding. Op dit moment is zelfs een Aupingmatras onderweg naar het olympisch dorp." "Het voordeel van het specialiseren is dat ik mij meer kan
focussen op mijn favoriete onderdelen brug en rekstok.
Hierdoor ben ik vanaf 2008 steeds stabieler gaan presteren" Wat zien wij in organisaties:
Doelen zijn niet eenduidig
Ieders bijdrage aan het doel is niet inzichtelijk.

Wat zou er niet mogelijk zijn als ieders inspanning, kennis en kunde wordt ingezet om die grote doelen te bereiken... "Voorzie mensen van informatie over hun acties in real time, geef ze dan de kans om hun acties aan te passen, waarmee je ze pusht naar beter gedrag." Een voorbeeld:
Virtuele loopcompetities "Teamdynamica is het hele proces van leiden en volgen,
van elkaar beconcurreren en elkaar ondersteunen. Iets
dat je binnen de commerciële schaatsploegen bijvoorbeeld
heel duidelijk ziet. Onderling zijn het concurrenten, maar
tegelijkertijd helpen ze elkaar om samen tot betere
prestaties te komen. Managers kunnen daar veel van leren."

Marion Naus - sportpsycholoog In bedrijven worden mensen uitgedaagd om als eerste virtueel van Amsterdam naar Parijs te lopen. Mensen bewaken samen het doel, nodigen elkaar uit met als effect dat de fitheid en daarmee inzetbaarheid toeneemt en ziekteverzuim afneemt. Wetenschappelijk onderzoek (Universiteit van Stockholm):
-/- 10 ziektedagen per jaar per 50 medewerkers
laagdrempeligheid
onderlinge motivatie
geen verplichting
leuke manier van teambuilding! Uiteraard met de tools van vandaag Jouw kennis en die van je collega's in je handpalm. De Kennisfitheid van jouw projectgroep en jouw bijdrage met 1 druk op de knop Succes meten en vieren; Met 1 getal uitdrukken wat
jouw kennisfitheid is. Essay NVP Future Award 2012 - Blijvend veranderen! http://www.wired.com/magazine/2011/06/ff_feedbackloop/ Kennisfitheid De toekomst van HRM Hoe werkt het?
Principes voor Kennisfitheid: Dus: Jouw fitheid gevangen
in één getal! "De meest belangrijke bijdrage die het management moet leveren in de eenentwintigste eeuw is om de productiviteit van het kenniswerken en de kenniswerker te doen toenemen." De Kennis Wij pleiten voor het versimpelen en tot de kern beperken van het sturen op de belangrijkste productiefactor. En dat kan volgens ons met 1 getal - de kennisfitheid van een organisatie!
Het reduceren van complexiteit is wellicht de allergrootste uitdaging bij het komen tot krachtige antwoorden op complexe kennisvraagstukken....

Kennisfitheid: de mogelijkheden. Organisaties zijn een middel om een doel te bereiken. Vertaal de einddoelen naar kennisdoelen. De Nike+ Fuelband 1 Focus op doelen
2 Feedback
3 Teamdynamiek "Kennis heeft macht vandaag. Het bepaalt de toegang
tot kansen en vooruitgang." 1 Focus op doelen Voorbeeld 'einddoel':
Wij willen marktleider worden op waterkwaliteitsadvies.

Voorbeeld 'kennisdoel':
- 3 experts waterkwaliteit
- 10 gevorderden hydrografie
- 1 expert legionella Peter Drucker Wij zien een aantal problemen in het Human Resource management proces...

- er gaapt een kloof tussen individuele ontwikkeldoelen en teamdoelen
- er wordt niet continu gestuurd op belangrijke resources om doelen te halen (maar eens per jaar)
- inzicht dat er is over ambitie, kennis en competenties verdwijnt in personeelsdossiers maar wordt niet ingezet om bedrijfsdoelen na te jagen Dit vinden wij een probleem omdat:

- de externe ontwikkelingen sneller gaan dan de ouderwetse HR cyclus kan volgen
- in economisch barre tijden er ook slimme en gerichte keuzes gemaakt moeten worden, juist voor de duurste productiefactor - gefundeerd en realtime!
- de kennisintensiteit van diensten en producten zal toenemen: kennis bepaalt het verschil tussen succes en falen, top of flut Een vergelijking: Gefundeerd en gericht opleidings- en ontwikkelplan.
Full transcript