Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

All about school in Great Britain

No description
by

Kaja Monika

on 13 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of All about school in Great Britain

- KINDS OF SCHOOLS -
szkoła prywatna
private school
szkoła państwowa
state school
szkoła z internatem
boarding school
szkoła koedukacyjna
coeducational school
✳✱*
Szkolnictwo podstawowe obejmuje dzieci w wieku od 5 do 11 lat.
Infant schools
- szkoła dla dzieci w wieku od lat 5 do 7.
Junior schools
-szkoła dla dzieci od lat 7 do lat 11
Combined infant and junior schools
- szkoły dwupoziomowe t.j. nauczające dzieci w wieku od 5 do 11 lat.
Primary School
It takes 5 to 11 years of age. However, most parents send to elementary school has four children.
School usually buys textbooks, notebooks and accessories.
It doesn't appear degrees; instead of them at the end of the semester, the children get a summary of the results- school report.
All about school in Great Britain
Kaja
Koźmińska

Secondary school - od 11 do 16 roku życia .
Nauka w Secondary School podzielona jest na dwa etapy i w wieku 14 i 16 lat uczniowie przystępują do egzaminów na zakończenie każdego etapu.
General Certificate of Secondary Education (GCSE) level - umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach średnich, college'ach lub podjęcie pracy.
Higher education (studia)
Further education (szkoły policealne)
Egzamin GCSE niekoniecznie musi oznaczać końca edukacji. Uczniowie mogą kontynuować naukę przez następne dwa lata, aby osiągnąć A - level (Advanced), który odpowiada polskiej maturze. Egzamin polega na wyborze 2 - 4 przedmiotów pod warunkiem, że zdający uzyskali już GCSE z tych przedmiotów.
Organizacja roku szkolnego w Wielkiej Brytanii.
Już czteroletnie maluchy uczą się czytania i pisania. 9-10 - latki poznają ułamki, podstawy geometrii i fizyki.
Nauka podzielona jest na dwa etapy i w wieku 7 i 11 lat uczniowie przystępują do egzaminów na zakończenie każdego etapu.
Większość uczniów kończy primary school w wieku 11 lat i kontynuuje naukę w secondary school.
Egzaminy:
15-16 lat - General Certificate of Secondary Education (GCSE), zdawany z wielu przedmiotów na zakończenie secondary school. Oceny od A* (najwyższa) do G (najniższa).
Szkoły wyższe w Zjednoczonym Królestwie podzielone są na cztery rodzaje: uniwersytety - universities, politechniki - polytechnics, colleges oraz Institutions of Higher Education - szkoły wyższe oferujące kursy zawodowe i akademickie w ramach wąskich specjalizacji. Studia są dwustopniowe, 3 - 4 letnie studia licencjackie - undergraduate, dające tytuł Bachelor oraz 1 - 2 letnie studia magisterskie - postgraduate, po ukończeniu których absolwent otrzymuje tytuł magistra - Master’s degree.
Szkoły są czynne 190 dni w roku. rok szkolny podzielony jest na 3 części. Nauka rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia i trwa do końca czerwca (czasami nawet początku lipca). Pierwszy trymestr trwa do połowy października. Wtedy to przypadają pierwsze ferie trwające 10 dni.
Drugi trymestr trwa od końca października do połowy lutego, ale w połowie przypada prawie dwutygodniowa przerwa świąteczna. Po lutowych feriach dzieci wracają do szkoły.
Trzeci trymestr trwa do końca roku szkolnego. W trakcie trzeciego trymestru przypada kolejna przerwa świąteczna, tym razem wielkanocna, trwająca około dwóch tygodni.
Zajęcia trwają przeważnie od 8.50 - 9 rano do 3 - 3.15 popołudniu, w piątki natomiast do 12.20 bądź 12.30. Dzieci w szkole podstawowej mają 25-godzin tygodniowo, w średniej 27.5.
Maksymalna liczba dzieci w klasach 1-2 szkoły podstawowej to 25, natomiast w klasach wyższych 33. W szkole średniej maksymalna liczba dzieci w klasie niższej to 30, w klasie wyższej 25.
English student
Uniform for primary school student is usually a white polo shirt with the school emblem , one-color sweatshirt with the same emblem and dark trousers for boys and skirts for girls.
A student of secondary school also wears a tie in specific school colors , sometimes black jacket. Part of school uniforms is also a sports outfit, eg . Knee in the colors of the school.
Subjects
Obowiązkowy narodowy program nauczania nosi nazwę
National Curriculum
.
Obejmuje on 10 podstawowych przedmiotów - foundation subjects, z których najważniejsze -
core subjects
to:
angielski,
matematyka
science - nauka, na którą składa się fizyka, chemia i biologia.
Pozostałe przedmioty (Other Subjects):
art & design
citizenship
design & technology
geography
history
information & technology
modern foreign languages
music
physical education
POLSKA
Wielka
Brytania
Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 6 do 18 roku życia.
Dzieci zaczynają naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat.
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat - kończy się, gdy dzieci są w wieku 12 lat.
Po skończeniu szkoły podstawowej, wszystkie dzieci idą na trzy lata do gimnazjum, które kończą w wieku 15 lat
.Po gimnazjum dzieci w Polsce muszą uczyć się dalej, do skończenia 18 roku życia. Mają do wyboru naukę w: 1) szkole zawodowej (2 lub 3 lata nauki, certyfikat przygotowania do zawodu), 2) liceum ogólnokształcącym (3 lata nauki zakończone egzaminem dojrzałości), 3) liceum profilowanym (3 lata nauki, matura i certyfikat zawodowy), 4) technikum (4 lata nauki, dyplom zawodowy i matura).
Obowiązkowa nauka dotyczy dzieci w wieku od 5 do 16 lat.
Nauka w podstawówce zaczyna się o rok wcześniej niż w Polsce - kiedy dzieci mają 5 lat.
Na Wyspach są trzy trymestry: jesienny, wiosenny i letni.
Nauka w podstawówce również trwa sześć lat i kończy się w wieku 11 lat.
Primary school dzieci idą do secondary school, którą kończą w wieku 16 lat i na tym kończy się obowiązkowa edukacja na Wyspach.
Po ukończeniu secondary school brytyjskie nastolatki mogą, ale nie muszą kontynuować naukę w college'u. Po trzech latach zdają egzamin A Levels, będący odpowiednikiem polskiej matury.
Full transcript