Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kabanata 35 - Ang Piging

Chapter 35 of El Filibusterismo for reporting in Filipino IV
by

Ian Angelo Panganiban

on 23 August 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kabanata 35 - Ang Piging

Kabanata 35 Ang Piging Ikapito ng gabi nang dumating ang mga may paanyaya. Una ang maliliit. Sunod ang palaki ang katayuan sa tungkulin at sa kabuhayan. Lahat ay pinagpupugayan ni Don Timoteo. Dumating ang bagong kasal, kasama si Donya Victorina. Nagbatian. Nagkamayan. Naroon na sina Padre Irene at Padre salvi nguni't wala pa ang Kapitan Heneral. Nais tumungo ni Don Timoteo sa palikuran nguni't di siya makaalis at wala pa ang Heneral. May pumintas sa mga kromo sa pader. Nagalit si Don Timoteo. Iyon daw ang pinakmahal na mabibili sa Maynila Sisingilin daw niya ang utang ng namintas kinabukasan. Dumating na rin ang Kapitan Heneral. Nawala ang mga dinaramdam ni Don Timoteo. May nagsabi na palubog na ang araw ng Kapitan Heneral dahil natititigan na ito ng harap-harapan. Si Basilio ay nasa harap ng bahay at pinapanood ang mga nagdaratingan. Naawa siya sa mga inakala niyang mga walang malay na mamamatay roon. Naisip na bigyan ng babala ang mga iyon. Nguni't siyang pagdating ng sasakyan nina Padre Salvi at Padre Irene. Nagbago siya ng isip. "Hindi ako dapat magmalabis sa pagtitiwalang inilagak sa akin. Ako'y may utang na loob sa kanya; sa kanila'y wala. Siya ang humukay ng libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako'y nagpakabuti; pinagsikapan kong magpatawad, ano ang ginawa sa akin? Mangamatay na nga sila. Labis na ang aming pagtitiis" Nasabi ni Basilio. Nakita niya si Simoun, dala ang ilawan. Waring kakila-kilabot ang anyo ni Simoun na naliligid ng apoy. Parang nag-alinlangan sa pagpanhik ng hagdan si Simoun. Nguni't nagtuloy rin ito. Nang dumating ang Kapitan Heneral ay sandaling nakipag-usap dito at sa ibang naroon ang mag-aalahas. Saka ito nawala sa paningin ni Basilio Namayani na naman ang kabutihang-loob ni Basilio. Nalimot ang ina, ang kapatid, si Huli, ang sariling kaapihan. Ninais iligtas ang nangasabahay. Nguni't hinadlangan siya ng mga tanod dahil sa marusing niyang anyo. Namutla si Simoun ng makita si Basilio na iniwan ng tanod-pinto upang magpugay sa mag-aalahas. Matigas ang mukha ni Simoun na tumuloy sa sasakyan at nag-utos. " Sa Eskolta. Matulin!" Mabilis ding lumayo si Basilio. Nguni't may nakita siyang isang lalaking tatanaw-tanaw sa bahay. Si Isagani! Niyaya niya itong lumayo. Marahang itinulak ni Isagani ang kaibigan. Nagpilit si Basilio. "Bakit ako lalayo... Bukas ay hindi na siya ang dati." May hapdi ang tinig ni Isagani. Ipinaliwanag ni Basilio ang ukol sa ilawan. Hinila niya si Isagani. Tumutol ito. Mabilis na lumayo si Basilio. Nakita ni Isagani na nagtungo sa kainan ang mga tao. Naisip niyang sasabog ang bahay -- kasama si Paulita. Mabilis na nagpasya ito. Samantala, sa loob ay nakatagpo ang nagpipiging ng isang kaputol na papel na ganito ang nakasulat: MANE THACEL PHARES
JUAN CRISOSTOMO IBARRA Isa raw biro iyon, ani Don Custodio. Patay na raw si Ibarra. Nang makita ni Padre Salvi ang papel ay namutla ito. Sinabi nitong iyon ang lagda ni Ibarra. Saka nahilig sa sandigan ng silya ang kura -- nanlambot sa takot. Nagkatinginang takot na takot ang lahat. Tatawag sana ng kawal ang Kapitan Heneral. Walang nakita kundi mga utusang di niya kilala. Nagkunwang hindi takot. "Magpatuloy tayo sa pagkain," aniya. "Huwag intindihin ang isang pagbibiro." Nguni't nagsalita si Don Custodio. "Ipinapalagay kong ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayo ngayong gabi". Di nakakiba ang lahat. May nagsabi "Baka lasunin tayo!" Binitiwan ang mga kubyertos. Lumabo ang liwanag ng ilawan. Iminungkahi ng Kapitan Heneral kay Padre Irene na itaas ng huli ang mitsa ng ilawan. Biglang may mabilis na pumaso, tinabig ang utusang humadlang, kinuha ang ilawan, itinakbo sa asotea at itinapon sa ilog. May humingi ng rebolber, may magnanakaw raw. Ang anino ay tumalon rin sa ilog. Wakas ng Buod Mga Tanong at Sagot 1. Ano ang kahulugan ng "MANE THACEL PHARES?"
Tulad ng pamagat sa "Noli Me Tangere", ito ay hango rin sa Bibliya, sa Lumang Tipan, Daniel, Kapitulo 5, bersikulo 25-28. Ayon dito, ang Haring Belshazzar ng Babilonya ay nagdaos ng isang malaswang pagtitipon. Samantalang nagkakatuwa sa kalaswaan ang mga tao ay nakita nila ang isang kamay na buong hiwagang sumulat sa pader ng: "MANE, MANE, THACEL, UPHARSIN", isang babalang nagsasabing "Tinakdaan na ng Diyos ang Babilonya at nabibilang na ang araw ng kahariang ito." Di nagtagal at ang Babilonya ay sinakop ng ibang kaharian at pinaghatian ng mga Mane at Persiyano.
Sa kabanatang ito, ang pakahulugan marahil sa isinulat ni Ibarra o Simoun ay: "Hinukuman na ang paghahari ninyo rito at kayo ay natagpuang nagkasala at kayo'y nahatulan ng kamatayan." 2. Kanino naianyo ni Basilio si Simoun samantalang dala niyon ang ilawan ng kamatayan?
Sa isang demonyo o kay Satanas na naliligid ng apoy. 3. Bakit si Padre Salvi lamang ang nakakilala sa lagda ni Ibarra?
Siya lamang ang nakakita na ng lagda ni Ibarra -- sa sulat ng binata kay Maria Clara na ibinigay sa kanya ng dalaga bilang kapalit ng 3 liham ng ina nito kay Padre Damaso. Ito ay kanyang hinuwad sa mga kasulatang nagdawit kay Ibarra sa himagsikang kagagawan ni Lucas. Ina ni Maria Clara 4. Bakit di sumabog ang ilawan?
Hindi nagalaw ang pihitan ng mitsa na siya sanang magpapasabog sa lalagayan ng nitrogliserina 5. Paano nakapasok sa bahay si Isagani?
Maayos ang kanyang bihis. Inakala ng mga tanod na siya ay isang panauhin. 6. Sino ang kumuha ng ilawan at naghagis noon sa ilog?
Si Isagani. 7. Bakit hindi nakita ni Basilio si Isagani sa bahay ng huli nang kanyang paroonan ang kaibigan?
Tulad ng di iilang nabigo nang napakapait sa isang tapat at matinding pag-ibig, si Isagani marahil ay nagtungo sa isang lugal na mag-isa at malaya siyang makapagmumuni-muni ukol sa kanyang kalagayan. Saka siya nagtungo sa pagdarausan ng piging upang makita man lamang si Paulita sa mga huling sandali nito sa pagkadalaga. WAKAS Inihanda ng Pangkat V
ng IV - St. Ignatius


Mahinan
Mendoza
Oribello
Panganiban
Park
Full transcript