Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

filipino

project
by

Ruiza Cervitillo

on 17 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of filipino

Pangkat I Mga Kasanayan sa
Akademikong Pagbasa Ideya ang tawag sa kaisipang nililinang ng isang talata. Inilalahad nito ang pangunahing kaisipan na layong ihatid ng talata. Detalye naman ang sumusuporta sa pangunahing ideya upang ganap na maunawaan ang teksto.

Ayon sa ilang mananaliksik, ang kasanayan sa pagbasa na pag-uuri ng mga detalye ay mahalaga, sapagkat nagiging daan ito upang ganap na maunawaan ang pangunahing ideya. Nakatutulong din ito upang madaling matandaan ang mahahalagang impormasyon sa teksto gayundin, upang maunawaan kung paano binuo ang isang teksto. Pag-uuri ng mga Ideya o Detalye Pagtiyak sa Damdamin, Tono at Pananaw ng teksto Ang pagtukoy sa damdaming nakapaloob sa teksto ay isa sa bisa ng panitikan. Sinasabi na nadarama ng mambabasa ang anumang damdaming nakapaloob sa isang teksto anumang genre ito ng panitikan.

Sa pagtiyak naman ng tono, dito nagagawa ng may-akda kung paano niya ipahahayag ang daloy ng kaniyang isinusulat na maaaring magkatulad sila ng nararamdaman ng mambabasa o maaari namang hindi. Pagkilala sa Pagkakaiba ng Opinyon sa Katotohanan Ang katotohanan ay patotoo sa isang bagay. Ito'y mapatutunayan sa pamamagitan ng pagsusuri sa paligid

Ang opinyon ay isang kuro o hakbang personal. Ito ay ang sariling paniniwala tungkol sa isang bagay. Maari itong ibatay sa isang katotohanan o karanasan. Pagtukoy sa Hulwaran ng Organisasyon Nasa ilalim ng kasanayang ito ang pag-iisa-isa, pagbibigay ng depinisyon, sanhi at bunga, pagsusunod-sunod, hambingan at kontrast at ang problema at solusyon.

Mahalaga ito, sapagkat nasusuri agad kung ano ang impluwensiyang ilalahad ng awtor pagkatapos ng naunang impormasyon. Mahalaga rin, sapagkat nakapagbibigay ng prediksyon sa babasahing teksto at maaaring matiyak kung tama ba o mali ang nasabing prediksyon. Ang isang magandang bunga ng paglinang ng kasanayang ito, na matutuklasan ng mambabasa na nagagawa na rin niyang gayahin o tularan ang hulwaran ng organisasyon o estilo ng isang may-akda sa kaniyang mga isinusulat. Pagsusuri kung Valid o Hindi ang ideya Ayon sa ilang mananaliksik, lahat ng pananaw ng isang tao ay tama. Hindi dapat sabihing mali, sapagkat ito ay batay sa kaniyang nararamdaman, obserbasyon o sabihin na nating naranasan ang isang pangyayari na naging batayan upang makabuo ng isang ideya. Ang mga nasabing ideya ay maaaring lumikha ng isang reaksiyon, opinyon o paniniwala. Ipinahayag at inilahad ni Rufino Alejandro ang ilang paraan upang matuloy ang dapat na nilalaman ng isang teksto at mauri kung valid o hindi ang ideya o paraan sa isang teksto. Sa mga mungkahing pamaraang ito:

Paliwanag
Paghahambing o Pagtutulad
Paghahalimbawa
Pagbanggit sa tunay na pangyayari
Istadistika Paghihinuha at Paghula
sa Kalalabasan ng Pangyayari Dito ay binibigyang-laya ang mambabasa na magkaroon ng paghuhula sa nanaising wakas o iba pang mga pangyayari sa isang akda. Ang paghula sa mga pangyayari o ang kalalabasan nito ay batay sa lawak ng komprehensiyon ng mambabasa. Pagbuo ng Lagom at Kongklusyon Ang lagom ay isa sa uri ng diskursong paglalahad at ito ang pinakasimpleng uri.

Pangunahing layunin nito ay matulungan ang mambabasa sa pag-unawa ng diwa ng isang akda.

Dapat tandaan sa pagsulat ng lagom:
Basahin ng mabuti ang buong akda
Hanapin ang pangunahing kaisipan
Gamitan ng payak o isang paraang madaling maunawaan ng mambabasa ang pangungusap
Hindi dapat malayo ang diwa ng orihinal sa ginawang buod. Mga Katangian ng
isang Lagom 1. Maikli
2. Malinaw
3. Malaya
4. Matapat na Kaisipan Kongklusyon Lagom Tinatawag na paglalagom at pagbibigay diin sa mga ideya na inilahad sa kabuuan ng teksto.

Dapat na isaalang-alang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kongklusyon para makabuo ng isang akdang binasa Pagbibigay ng Interpretasyon sa Mapa, Tsart, Grap, at Talahanayan Ito ay tinatawag na grapikong pantulong sa pag-unawa ng binasa. Karaniwang pantulong ang mga ito sa pag-uulat. Malaking tulong ang mga ito upang makatawag pansin sa mga detalyeng ibig bigyan ng diin. Mapa Ipinakikita ng mapa ang hugis at nilalaman sa loob at paligid ng isang lugar; saklaw at ayos ng pook, bayan, lalawigan, bansa o maging sandaig-digan.

Makatutulong ito nang malaki sa mga manlalakbay dahil nagsisilbi itong patnubay upang marating ang lugar na nais puntahan ng isang manlalakbay. Tsart Ipinakikita ang hanay ayon sa impormasyong ibibigay o hinihingi Talahanayan Inilalahad ang datos sa tabular na anyo. Sistematikong inilalagay sa mga hanay at kolum ang mga nalikom na datos Pagwawakas Pagbabasa ng Pahapyaw at Palaktaw Pahapyaw o Skimming Ito ay ginagamit sa pananaliksik o pagkuha ng mahalagang impresiyon na inilalarawan ng aklat. Ito ang pagbasang pinakamabilis na kayang gawin ng isang tao. Palaktaw o Scanning Ito ay ang paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Layunin nito ang mabilis na pagkuha ng kaisipan ng sumulat. Ang mahalaga ay makita ang hinahanap na impormasyon sa madali at mabilis na paraan. Ang kalakasan o resolusyon sa suliranin ng kuwento ang naiugnay ng pagwawakas. Kapag nailahad na ang resolusyon kasunod na agad nito ang pangwawakas, hindi na api at tagumpay na ang pangunahing tauhan, sa payak na pahayag, masaya ang pagtatapos ng kuwento.
Full transcript